Urząd Skarbowy w Rawiczu
Pobierz 17.63 Kb.
NazwaUrząd Skarbowy w Rawiczu
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar17.63 Kb.
TypDokumentacja

US
RAWICZ

Urząd Skarbowy w Rawiczu


REJESTRACJA W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Karta numer


K-RD.02-1/1

obowiązuje od

28.07.2010
Kogo dotyczy:

1. Podatników objętych obowiązkiem zarejestrowania dla potrzeb podatku od podatku od towarów

i usług.

2. Podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.


Jakie dokumenty należy złożyć:

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.


Gdzie pobrać druki:

1. W siedzibie Urzędu Skarbowego na Sali Obsługi Klienta.

2. Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl)Termin złożenia dokumentów:


1.Przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

2.Przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub nabycia towarów, nabycia usługi z importu dotyczącego transakcji unijnych, świadczenia usługi dla podatników od wartości dodanej nie będących podatnikami na terytorium kraju, lecz w innym państwie członkowskim UE.

3. Przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia z podatku VAT.

4. Przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia z podatku VAT.Tryb składania dokumentów:

1. W siedzibie Urzędu Skarbowego na Sali Obsługi Klienta.

2. Za pośrednictwem poczty.Wymagane opłaty:

Podatnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego w wysokości 170,00 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Rawiczu: 09 15002110 1215 1001 1459 0000.

Dowód wpłaty należy dołączyć do formularza VAT-R.Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli zgłoszenie rejestracyjne obowiązku w podatku od towarów i usług VAT-R zostało prawidłowo wypełnione, wydane zostanie potwierdzenie zarejestrowania podatnika jako :

  1. Podatnika VAT czynnego bądź zwolnionego,

  2. Podatnika VAT UE jeżeli takie zgłoszenie zostało dokonane

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcySposób i forma załatwienia sprawy:

Na podstawie złożonego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R podatnik otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego - VAT-5 .

W przypadku zgłoszenia wykonywania transakcji wewnatrzwsopólnotowych podatnik otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT-UE- VAT-5UE.Środki odwoławcze:

Nie występują.


Dodatkowe informacje:

Nie występują.
Podstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
    z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)


Karta numer K-RD.02-1/1 – Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług

Strona z


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconUrząd Skarbowy w Rawiczu

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconUrząd Skarbowy w Rybniku

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconUrząd skarbowy w Chorzowie

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconPierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconMiejsce złożenia: Urząd Skarbowy w Białogardzie

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconDrugi urząd skarbowy w toruniu ul. Mazowiecka 63/65

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconTrzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie ul. Rydla 65

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconRegulamin organizacyjny urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconDrugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej

Urząd Skarbowy w Rawiczu iconOgólnopolski Konkurs na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom