Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu
Pobierz 8.16 Kb.
NazwaMetodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar8.16 Kb.
TypDokumentacja
Franciszek Wojciechowski


Metodologia badań społecznych


Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z metodologicznymi problemami badań społecznych oraz wskazanie tych sfer refleksji metodologicznych, które są niezbędne we wstępnym etapie pracy nad własną rozprawą magisterską. Wyczulenie na wymagane warunki poprawności metodologicznej badań: ich projektowania, przeprowadzania oraz interpretacji i uogólniania uzyskanych wyników. Wskazanie na sposób podejścia do lektury naukowych opracowań – zwłaszcza z zakresu pedagogiki, które odnoszą się do sprawozdania z przeprowadzonych badań empirycznych.


Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (znajomość podstawowej tematyki z metodologii badań społecznych: pogłębiona znajomość wybranego zagadnienia w oparciu o właściwy tekst źródłowy).


Tematyka wykładu:

- Podstawowe założenia dotyczące istoty i charakteru badań w naukach społecznych

- Model procesu badawczego: wprowadzenie w problematykę zagadnienia

- Zasady metodologiczno-organizacyjne prowadzenia badań w naukach społecznych

- Podstawowe założenia dotyczące istoty i charakteru przedmiotu badań pedagogiki jako nauki społecznej

- Ogólnometodologiczny wzór empirycznych badań pedagogicznych i jego interpretacja

- Metody badań w naukach społecznych

- Problemy i hipotezy w badaniach społecznych oraz kryteria ich poprawności

- Zmienne, wskaźniki i typologia badań ze względu na cel, organizację, przedmiot i procedurę

- Dobór próby i planowanie badań

- Etapy postępowania badawczego i jego organizacja

- Metody i środki opracowania wyników badań. Korygowanie zniekształcającego wpływu zmiennej aprobaty społecznej

- Metody, techniki i narzędzia badawcze w praktyce pedagogicznej

- Etyczne aspekty badań


Literatura zalecana:

A. podstawowa:

- Gnitecki J.: Wstęp do metod i przetwarzania wyników badań w naukach pedagogicznych, Poznań 2004.

- Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999.

- Maszke A. W.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004.

- Plich T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

- Rubacha K.: Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych (w:) Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, t. 1.

B. uzupełniająca:

- Brzeźiński J.: Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 2004.

- Krűger H. H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005.

- Mikrut A.: Wybrane metody statystyki opisowej dla pedagogów, Kraków 1999.

- Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 1970.

- Ostrowska M.: Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Kraków 2000.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconZagadnienia problemowe z metod badań socjologicznych I. Metodologiczne założenia badań społecznych

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconWstępny zakres wymagań egzaminacyjnych Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconMetodologia badań społecznych I politologicznych Nazwisko prowadzących: Ilona Przybyłowska, Aneta Krzewińska

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconNazwa przedmiotu: metodologia badań literackich

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconNazwa przedmiotu: Metodologia badań w pedagogice

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconProgram ramowy przedmiotu „metodologia badań” (pedagogicznych z elementami statystyki)

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconPierwsze zajęcie ma już charakter roboczy, studentów obowiązuje przeczytanie podanych lektur które znajdują się w bibliotece osw (teczka „Metodologia badań społecznych”)

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconZAŁOŻenia I cele przedmiotu jako efekty kształcenia: Wiedza

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconMetodologia nauk społecznych

Metodologia badań społecznych Założenia I cele przedmiotu iconMetodologia nauk społecznych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom