Niepowodzenia szkolne
Pobierz 19.51 Kb.
NazwaNiepowodzenia szkolne
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar19.51 Kb.
TypDokumentacja

NIEPOWODZENIA SZKOLNE


(Zestawienie bibliograficzne z lat 1990 – 2001)


KSIĄŻKI:


 1. Bereźnicki, Franciszek

Dydaktyka kształcenia ogólnego /Franciszek Bereźnicki. – Kraków 2001, s. 405 – 423

 1. Czajkowska, Irena

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. /Irena Czajkowska, Kazimierz Herda . – Wyd. 4. - Warszawa 2001, s. 26 – 62

 1. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej /red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. – Warszawa 1999, s. 154 – 156

 2. Encyklopedia pedagogiczna /pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa 1993, s. 449-453

 3. Karpińska, Anna

Drugoroczność: pedagogiczne wyzwanie dla współczesności /Anna Karpińska. – Białystok 1999

 1. Kupisiewicz, Czesław

Dydaktyka ogólna /Czesław Kupisiewicz. – Warszawa 2000, s. 253 – 270

 1. Kupisiewicz, Czesław

Podstawy dydaktyki ogólnej /Czesław Kupisiewicz. – Wyd. 10. - Warszawa 1995, s. 225 – 243

 1. Łuczak, Bogumiła

Niepowodzenia w nauce: przyczyny, skutki, zapobieganie /Bogumiła Łuczak. – Poznań 2000

 1. Okoń, Wincenty

Nowy słownik pedagogiczny /Wincenty Okoń. – Warszawa 1995, s. 190 – 191

 1. Okoń, Wincenty

Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej /Wincenty Okoń. – Wyd. 4. - Warszawa 1998, s. 356 – 368

 1. Pedagogika /pod red. Bogusława Milewskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Warszawa 2000, s. 132 - 133

 2. Rimm, Sylvia B.

Bariery szkolnej kariery /Sylvia B. Rimm. - Warszawa 1994

 1. Sękowska, Zofia

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej /Zofia Sękowska. – Warszawa 1998, s. 307 – 320

 1. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi /pod red. Danuty Osik, Anny Wojnowskiej. – Lublin 2001

 2. Zienkiewicz B.: Niepowodzenia szkolne i zaburzenia w rozwoju społecznym uczniów w młodszym wieku szkolnym wywodzących się z rodzin rozbitych. W: Problemy współczesnej patologii społecznej /pod red. B. Urbana. – Kraków cop. 1998 s. 101-121CZASOPISMA:


 1. Badanie lateralizacji u dziecka z trudnościami w nauce /Krystyna Sochacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 9, s. 34 – 36

 2. Co robić, aby moje dziecko nie miało trudności w szkole? /Mariola Janowska // Życie Szkoły. – 1999, nr 4, s. 259 – 263

 3. Czy klasy wyrównawcze są potrzebne /Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 9, s. 390 – 391

 4. Drugoroczność w opinii nauczycieli /Maciej Mularczyk // Nowa Szkoła. – 1996, nr 6, s. 9 – 14

 5. Jak eliminować trudności uczniów w nauce /Genowefa Pańtak // Nowa Szkoła. – 1992, nr 6, s. 340 – 341

 6. Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć /Elżbieta Wójtowicz // Życie Szkoły. – 1998, nr 3, s. 183 - 187

 7. Klasy wyrównawcze formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej /Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 6, dodatek s. I – XII

 8. Komputerowy program edukacyjny „Sam przeczytam” i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych /Daria Główczewska // Życie Szkoły. – 1997, nr 2, s. 83 - 85

 9. Modele wyjaśniania przyczyn trudności w nauce oraz uzasadnienia możliwości przeciwdziałania im /Alicja Mauer // Psychologia Wychowawcza. – 1991, nr 5, s. 420 – 429

 10. Moje doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze zdobyte w trakcie prowadzenia zajęć reedukacyjnych /Danuta Kruszewska // Życie Szkoły. – 1990, nr 4, s. 159 – 165

 11. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne /Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 334 – 338

 12. Nauczycielska diagnoza trudności w uczeniu się /Jadwiga Jastrząb // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1990, nr 7, s. 240 - 242

 13. Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych /Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 10/11, dodatek s. I – V

 14. Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne /Wiesław Sikorski // Edukacja. – 2001, nr 3, s. 49 – 62

 15. Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych /Wacław Wojak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 6, s. 20 – 22

 16. Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze /Małgorzata Ostrowska //Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 9, s. 19

 17. Niepowodzenia szkolne (zestawienie bibliograficzne z lat 1990 – 1995) /wybór i opracowanie Anna Karpińska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 5, s. 50 – 52

 18. Niepowodzenia szkolne – problem szkoły czy ucznia? /Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 7/9, dodatek s. I – VI

 19. Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny /Alicja Kozubska // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 3, s. 9 – 14

 20. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy //Joanna Cieślikowska //Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7-8/ s. 27-30

 21. Niepowodzenia szkolne w opinii naukowców polskich i francuskich /Elżbieta Żurkiewicz // Nowa Szkoła. – 1990, nr 7, s. 373 – 375

 22. Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka /Renata Szczepanik //Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 3, s. 31-36

 23. Niepowodzenia szkolne wychowanków domu dziecka /Róża Pawłowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 9, s. 30 – 31

 24. Niepowodzenia w nauce /Anna Kozłowska // Życie Szkoły. – 1993, nr 7, s. 396 – 399; cz. 2 : nr 8, s. 473 – 476

 25. Obraz siebie u uczniów z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci /Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. – 1998, nr 1, s. 37 – 42

 26. O niepowodzeniach szkolnych (refleksje) /Andrzej Zagajewski // Nowa Szkoła. –1994, nr 6, s. 337 – 340

 27. Powodzenia i niepowodzenia w nauce /Zbigniew Piłat // Życie Szkoły. – 1998, nr 10, s. 610 – 612

 28. Powodzenia i niepowodzenia szkolne w kontekście badań /Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 4 – 5, s. 15 – 19

 29. Profilaktyka niepowodzeń szkolnych /Janusz Lenkiewicz // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 4 s. 19 – 22

 30. Przyczyny niepowodzeń szkolnych /Renata Błanik // Życie Szkoły. – 1999, nr 1, s. 11– 12

 31. Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów szkoły ponadpodstawowej /Irena Bąkowska //Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 5, s. 21-25

 32. Psychiczne i środowiskowe przyczyny niepowodzeń szkolnych wychowanków /Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 1991, nr 5, s. 211 – 215

 33. Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych /Elżbieta Wojda //Nauczanie początkowe. – 2001/2002, nr 3, s. 74-79

 34. Rozumienie przez zmysły /Marzena Dymek // Nowa Szkoła. – 1997, nr 5, s. 22 – 23

 35. Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych /Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 6, dodatek s. I – IV

 36. Sukcesy i niepowodzenia jako problem pedagogiczny /Władysław Grądzki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 1, s. 28 – 29

 37. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych /Beata Dyrda // Nowa Szkoła. – 1994, nr 6, s. 340 – 344

 38. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych – stare czy nowe zjawisko pedagogiczne? /Dorota Ekiert-Grabowska // Życie Szkoły. – 1994, nr 3, s. 131 – 136

 39. Szkoła wobec niepowodzeń szkolnych /Halina Czajkowska-Kilianek, Józef Kilianek // Nowa Szkoła. – 1995, nr 9, s. 13 – 17

 40. Środowisko wychowawcze rodziny a osiągnięcia szkolne młodzieży /Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 4, wkładka s. 56 – 62

 41. Trudności w nauce jako podstawowe przyczyny niepowodzeń szkolnych /Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 2, s. 70 – 78

 42. „Twoje niepowodzenia mnie interesują”: o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji / Anna Rurka //Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 10, s. 592-595

 43. Warunki kulturalne rodziny a osiągnięcia szkolne dzieci /Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 5, s. 206 – 210

 44. Wstęp do terapii kompleksowej /Maria Hejna, Irena Szynkowska // Życie Szkoły. – 1997, nr 2, s. 98 – 100

 45. Wystarczy wyjść naprzeciw /Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. – 1996, nr 4, s. 18 – 20

 46. Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych /Alicja Górecka //Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 4, s. 50-60

 47. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstawanie niepowodzeń szkolnych /Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. – 1999, nr 7, s. 487 – 490

 48. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki /Edmund Stucki // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s. 7 – 12

 49. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych /Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 1995, nr 12, s. 11 - 13Opracowała Iwona Gruszczyńska

Krasnystaw kwiecień 2002

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne.

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne uczniów

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne przegląd literatury

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne, diagnoza, profilaktyka I terapia

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne sposoby pracy z dzieckiem w domu

Niepowodzenia szkolne iconNiepowodzenia szkolne uczniów uwarunkowane jego sytuacją rodzinną

Niepowodzenia szkolne iconWpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów klas młodszych

Niepowodzenia szkolne iconMgr Aleksandra Ochman Ekskluzja społeczna a niepowodzenia szkolne wśród uczniów gimnazjum

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom