Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego
Pobierz 19.43 Kb.
NazwaFilozofia a kondycja społeczeństwa globalnego
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar19.43 Kb.
TypDokumentacja
Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego

wykład monograficzny, semestr letni, rok akademicki 2009/2010

dr Ewa Bińczyk

dyżur: poniedziałki, 13.00-14.30, pok. 312; Ewa.Binczyk@umk.pl

Warunki zaliczenia: obecność (limit 2 nieobecności, których nie trzeba zaliczać, pozostałe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze w sposób ustalony przez osobę prowadzącą).

Zagadnienia:

Rewolucja przemysłowa, standaryzowanie osiągnięć, laboratorium i odczarowywanie świata. Czynniki pozaludzkie a historia cywilizacji (H. Hobhouse, D. S. Landes, N. Postman).

Parametry ponowoczesności: rewolucja informatyczna, przyspieszenie, globalizowanie zależności, rola infrastruktur technologicznych. Triumf technonauki (społeczne studia nad nauką i technologią). Innowacje technologiczne w społeczeństwie ryzyka (U. Beck).

Nauki społeczne wobec problemu nędzy i globalnych nierówności (I. Wallerstein).

Rynki finansowe, krytyki neoliberalizmu, rola korporacji a destabilizowanie świata (G. Soros, G. Kołodko, J. Stiglitz). Postulaty alterglobalistów (N. Klein, ATTAC).

Polityka wobec zagrożeń ekologicznych (B. Latour).

Dyscyplinowanie społeczeństwa, krytyka nauk o człowieku, medykalizacji, współczesne obszary biowładzy (M. Foucault).

Efekty kulturowe i efekty polityczne stereotypów płciowych (feminizm).


Lektura do dyskusji:

Kołodko, Grzegorz W. 2008. Świat jaki jest. Czyli jak się mają ludzie i ich życiowe sprawy w różnych zakątkach zmieniającego się świata. W: tenże. Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka, 139-205.

Porównanie jednego dnia życia rodziny w Szwajcarii i Nigerii.

Zadanie:

Samodzielne omówienie (10 min.) wybranego zagadnienia: dylematy bioetyczne, skutki katastrof, najważniejsze globalne zagrożenia, współczesne kontrowersje naukowe lub technologiczne.

Literatura:

Abriszewski, Krzysztof. 2008. Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza Teorii Aktora-Sieci Bruno Latoura. Kraków: Universitas.

Barker, Debi i Jerry Mander. 2003. ABC globalizacji. Elementarz opracowany przez Międzynarodowe Forum ds. Globalizacji. Łódź: Stowarzyszenie Obywatel, przeł. Jerzy Paweł Listwan.

Bauman, Zbigniew. 2000. Globalizacja. Warszawa: PIW, przeł. Ewa Klekot.

Beck, Ulrich. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, przeł. Stanisław Cieśla.

Beck, Ulrich. 2005. Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, przeł. Jerzy Łoziński.

Beck, Ulrich, Anthony Giddens, Scott Lash. 2009. Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. Jacek Konieczny.

Bhagwati, Jagdish. 2004. In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press.

Collins, Harry M. i Trevor Pinch. 1998. Golem, czyli co trzeba wiedzieć o nauce. Warszawa: Wydawnictwo CiS, przeł. Anna Tanalska-Dulęba.

Collins, Harry M. i Trevor Pinch. 1998a. The Golem at Large. What You Should Know about Technology. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins, Harry M. i Trevor Pinch. 2005. Dr. Golem. How to Think about Medicine. Chicago: Chicago University Press.

Debord, Guy. 2006. Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Warszawa: PIW, przeł. Mateusz Kwaterko.

Eriksen, Thomas H. 2003. Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji. Warszawa: PIW, przeł. Grzegorz Sokół.

Foucault, Michel. 1998. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Warszawa: Aletheia-Spacja, wyd. drugie, przeł. Tadeusz Komendant.

Glannon, Walter. 2005. Biomedical Ethics. New York, Oxford: Oxfrod University Press.

Grefe, Christiane, Mathias Greffrath, Harald Schumann. 2004. Czego chcą krytycy globalizacji Attac? Kraków: Wydawnictwo WAM, przeł. Magdalena Labiś.

Hobhouse, Henry. 2001. Ziarna zmian. Sześć roślin, które zmieniły oblicze świata. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, przeł. Marek Fedyszak.

Klein, Naomi. 2004. No Space. No Choice. No Jobs. No Logo. Izabelin: Świat Literacki, przeł. Hanna Pustuła.

Klein, Naomi. 2008. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, przeł. Hanna Jankowska, Tomasz Krzyżanowski, Katarzyna Makaruk, Michał Penkala.

Kołodko, Grzegorz W. 2008. Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Krimsky, Sheldon. 2006. Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznes. Warszawa: PIW, przeł. Beata Biały.

Kutyła, Julian, Michał Penkala, Sławomir Sierakowski (et al). 2009. Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej. Przyczyny, analizy, prognozy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Landes, David S. 2008. Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, przeł. Hanna Jankowska.

Latour, Bruno. 1993. We Have Never Been Modern. New York: Harvester Wheatsheaf.

Latour, Bruno. 2009. Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, przeł. Agata Czarnacka.

Levinson, Paul. 1999. Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, przeł. Hanna Jankowska.

Postman, Neil. 1995. Technopol: Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: PIW, przeł. Anna Tanalska-Dulęba.

Postman, Neil. 2001. W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może udoskonalić naszą przyszłość. Warszawa: PIW, przeł. Rafał Frąc.

Ritzer, George. 2003. Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, przeł. Ludwik Stawowy.

Rifkin, Jeremy. 2003. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.


Shapin, Steven. 2000. Rewolucja naukowa. Warszawa: Prószyński i S-ka, przeł. Stefan Amsterdamski.

Soros, George. 1999. Kryzys światowego kapitalizmu. Zagrożenie dla społeczeństwa otwartego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA, przeł. Lech Niedzielski.

Soros, George. 2008. Nowy paradygmat rynków finansowych. Warszawa: MT Biznes, przeł. Tomasz Rzychoń.

Stiglitz, Joseph E. 2007. Globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. Hanna Simbierowicz.

Szlendak, Tomasz. 2005. Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski&Co Agencja Wydawnicza.

Tong, Rosemarie Putnam. 2002. Myśl feministyczna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska.

Wallerstein, Immanuel. 2004. Koniec świata jaki znamy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, przeł. Michał Bilewicz, Adam W. Jelonek, Krzysztof Tyszka.

Wallerstein, Immanuel. 2008. Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku. Poznań: Oficyna Bractwa Trojka, przeł. Iwo Czyż.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconKs. Janusz Mierzwa wartości w procesie komunikowania się jednostek globalnego społeczeństwa

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconFilozofia I film Motto: Filozofia jest potrzebna także zwykłemu człowiekowi

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconKonw. 2 Nauka, naukowość, teologiczność, ahistorycznosc, moetodycznosc, ideologicznosc, scjentyzm, filozofia życia, filozofia pozytywistyczna

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconFilozofia, dr Zdzisław Maciejewski Czym jest filozofia?

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconZasadności opisywania społeczeństwa ponowoczesnego jako społeczeństwa ryzyka

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconKondycja finansowa uczestników kdpw

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconTożsamość I kondycja dziennikarza we współczesnym świecie

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego icon1. Czym jest filozofia. Jakie główne działy składają się na filozofię. Jakie funkcje pełni filozofia

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconFilozofia wprowadzenie do filozofii Filozofia

Filozofia a kondycja społeczeństwa globalnego iconKondycja kultury dwadzieścia lat po odzyskaniu wolności

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom