01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary
Pobierz 11.33 Kb.
Nazwa01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar11.33 Kb.
TypDokumentacja

01 - Dziękczynienie za dar wiary

Modlitwa dziękczynna za dar wiaryPoniższe teksty mogą służyć pomocą w modlitwie osobistej i rodzinnej, a także w nabożeństwach parafialnych. Należy je odpowiednio dostosować do charakteru spotkania modlitewnego.

Śpiew: Twemu Sercu cześć składamy lub Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza albo inny śpiew. Jeżeli nabożeństwo przeżywane jest wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu należy na początku zaśpiewać odpowiednią pieśń.

P(prowadzący): Gromadzimy się przed Tobą, nasz Panie i Boże, aby wspólnie dziękować Ci za niezwykły dar wiary, który z Twojej łaski jest obecny w naszym życiu. W sakramencie chrztu świętego uzdolniłeś nas do tego, abyśmy potrafili przyjąć Ciebie, gdy się nam objawiasz i chcesz w nas zamieszkać. W ciągu całego naszego życia wspierałeś nas, mocą swego Ducha, abyśmy żyli według tej wiary. Umacniałeś nas na tej drodze świadectwem innych ludzi. Przyjmij, o Jezu, naszą modlitwę uwielbienia i dziękczynienia.

Śpiew aklamacji (wskazane jest, aby śpiewać po każdym wezwaniu tę aklamację, która była śpiewana na otwarcie Roku Wiary): Chwała Ojcu albo Niech będzie chwała i cześć lub inny śpiew.

L1: Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego” ” (2 Tm 4,6-8).

L2: Dziękujemy Ci, Panie, za świadectwo św. Pawła Apostoła. Pod koniec swego życia nie pisze on swoich czynach apostolskich czy podjętych umartwieniach. Za główne osiągnięcie uważa to, że ustrzegł wiarę. Wszystko, co czynił, płynęło z wiary i teraz, gdy życie się kończy, cieszy się, że nic mu tej wiary nie zabrało. Przeciwnie. Jest ona teraz, w obliczu śmierci, jeszcze mocniejsza. Jest nieocenionym skarbem. Ona daje mu pokój serca. Ona pozwala spoglądać z nadzieją w przyszłość. Ona mówi mu kim jesteś Ty, o Boże i kim jest człowiek, jaki jest sens ziemskiego życia i co przygotowałeś dla człowieka po śmierci. Wpatrując się w jego postawę odkrywamy na nowo wiarę, jako niezwykły skarb naszego życia i śpiewamy Ci pieśń uwielbienia. Czynimy to najpierw w ciszy, we własnym sercu, a potem we wspólnym śpiewie.

Chwila ciszy i śpiew aklamacji.

L1: Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza: „W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć – pomny na twoje łzy – by napełniła mnie radość na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszka i w tobie” (2 Tm 1,3-6).

L2: Dziękujemy Ci, Panie, za świadectwo wiary rodziców Tymoteusza. To dzięki nim Tymoteusz wzrastał w wierze. Dziękujemy Ci także za naszych rodziców, dziadków, rodzeństwo i wszystkich bliskich, którzy stworzyli dla nas środowisko wiary. Oni przyprowadzali nas do Ciebie w dzieciństwie, a potem razem z nimi uczestniczyliśmy w Eucharystii i nabożeństwach, przystępowaliśmy do spowiedzi i Komunii Świętej, modliliśmy się w domu i w kościele. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za ich obecność i świadectwo. Choć nasza wiara nie jest doskonała, to jednak ona daje nam siły, aby do Ciebie przychodzić i w Tobie złożyć naszą nadzieję. Pragniemy w cichej modlitwie i we wspólnym śpiewie wyrazić nasze dziękczynienie za ich świadectwo.

Chwila ciszy i śpiew aklamacji.

L1: Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Pytam więc: czy może nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi rozszedł się ich głos, aż na krańce świata ich słowa” (Rz 10,17-18).

L2: Panie Jezu, Ty sam niestrudzenie głosiłeś słowo życia. Potem posłałeś na świat tych, którzy w Ciebie uwierzyli i zostali napełnieni Twoim Duchem. Dziękujemy Ci za tych, którzy w naszych wspólnotach głosili i głoszą nam Dobrą Nowinę o Tobie i Twoim Ojcu, o Duchu Świętym i o Kościele, o wszystkich tajemnicach wiary. Dziękujemy Ci za kapłanów i katechetów, za piszących książki i artykuły umacniające naszą wiarę, za animatorów grup formacyjnych i zelatorów Żywego Różańca, za wszystkich, którzy swoją wiarą dają świadectwo o Tobie. Pragniemy Ci o nich opowiedzieć w cichej modlitwie i wyrazić naszą wdzięczność śpiewem pieśni uwielbienia.

Chwila ciszy i śpiew aklamacji.

P: Przyjmij, miłosierny Panie, naszą pokorną modlitwę. Nasze dziękczynienie płynie z głębi serca, gdyż dar wiary, który nam dałeś, jest bezcennym skarbem. Bez niego Ty zniknąłbyś z naszego życia, a my pozostalibyśmy w ciemności, nie wiedząc skąd przyszliśmy i dokąd zdążamy. W Roku Wiary pragniemy jeszcze lepiej poznać ten dar i podporządkować mu nasze życie. Prosimy Cię więc z pokorą, abyś przymnożył naszą wiarę.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L1: Panie Jezu, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary w Twoje słowo, w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny. Otwórz nasz umysł i serce, abyśmy uważnie słuchali słów Ewangelii i gorliwie poznawali Twoją naukę, przekazywaną przez Kościół. Ześlij na nas swego Ducha, aby doprowadził nas do całej prawdy.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L2: Zbawicielu świata, przymnóż nam wiary w Twoje zbawcze działanie w sakramentach świętych i Twoją obecność pośród nas w znaku chleba. Niech nasza wiara objawi się w chętnym przychodzeniu na adorację Ciebie i pełnym zaangażowania przeżywaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

L1: Jezu, Synu Maryi, przymnóż nam wiary w Twoją obecność w nas samych i innych ludziach. Nie pozwól nam zapomnieć o Twoich słowach: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dodaj nam sił, abyśmy służyli Ci w ludziach, do których nas posłałeś.

Śpiew: Panie, przymnóż nam wiary.

P: Przyjmij, miłosierny Jezu, naszą pokorną modlitwę o pomnożenie wiary. Niech ona kształtuje całe nasze życie i doprowadzi nas do Ciebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Śpiew uwielbienia i dziękczynienia, np.: Abba, Ojcze lub Ojcze, chwała Tobie albo Głoś imię Pana lub Twoja cześć, chwała.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconProśba o pomnożenie wiary – Dar Wspólnoty

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary icon04 Prośba o pomnożenie wiary – dar słowa Myśli do medytacji, homilii, katechezy, rozmowy
«Prawdą» (J 14, 6), to modlitwa Jezusa do Ojca: «uświęć ich w prawdzie», znaczy w głębszym sensie: «uczyń ich jedno ze Mną, z Chrystusem....

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconPrzypatrzmy się powołaniu naszemu ” – dziękczynienie za dar życia I świętości

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconWiary, a także do ich refleksji nad swoją wiarą mogą być świadectwa, jakie dali nam ludzie mocnej wiary. Oto jedno z nich
«obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie I samego siebie wydał za mnie» (Ga 2, 20)

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary icon03 Uczczenie świadków wiary Modlitwa za wstawiennictwem Świętych

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconRok wiary zagrożenie wiary, październik 2013

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconRok wiary zagrożenie wiary, maj 2013

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconRok wiary zagrożenie wiary, maj 2013

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary iconFraternitas pol. Vol. XLV. Nr. 190
«Nowa ewangelizacja w celu przekazywania wiary chrześcijańskiej». Refleksja synodalna ubogacona zostanie rozpoczęciem Roku Wiary,...

01 Dziękczynienie za dar wiary Modlitwa dziękczynna za dar wiary icon07 wyznanie wiary Wyznanie wiary I zawierzenie miłosiernemu Bogu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom