Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki
Pobierz 33.88 Kb.
NazwaPrzedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar33.88 Kb.
TypDokumentacja
Przedszkole Samorządowe w Dwikozach


PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

do opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w KielcachNazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

mgr Teresa Dobrochna Wódz

Adres


ul. Spółdzielcza 12

27 – 620 Dwikozy


Tel.

15/ 83 11 272

Fax.

-------------

e-mail

psdwikozy@wp.pl

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wartość merytoryczną publikacji

mgr Magdalena Binek

Zakres działania:

Edukacja

Edukacja przyrodnicza z elementami języka angielskiego

Wychowanie i profilaktyka
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia

(zajęcia pozalekcyjne)
Organizacja i zarządzanie
Realizacja godzin dodatkowych wynikających

z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela
Inne obszary (określić jakie)
Temat działania:

„Czarna magia” – zajęcia przyrodnicze z elementami języka angielskiego

Cele działania:


Cel główny: Rozbudzenie zainteresowania edukacją przyrodniczą w powiązaniu z nauką języka

angielskiego poprzez stwarzanie u dzieci przedszkolnych sytuacji twórczego myślenia

i działania.


Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie u dzieci zdolności i motywacji w oparciu o ich zainteresowania przyrodnicze,

 • Pobudzanie ciekawości i chęci poznawania świata przyrody,

 • Poznanie różnorodności świata przyrody oraz rozumienia elementarnych zjawisk i faktów przyrodniczych,

 • Kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i wyciągania właściwych wniosków,

 • Wychowanie do życia w harmonii z przyrodą,

 • Rozwijanie twórczego i kreatywnego działania w pożytecznym kierunku,

 • Wzbogacanie słownictwa języka angielskiego i elementarna komunikacja w tym języku.
Opis działania:


Dzieci charakteryzuje wielka ciekawość świata. Naszym zdaniem od samego początku edukacji należy kłaść nacisk na intelektualną aktywność i zachęcać ich do rozumowania na miarę ich możliwości, aby w pełni urzeczywistnić ich możliwości rozwojowe, w tym z przedmiotów przyrodniczych i nauki języków obcych.

W trakcie planowania tematyki corocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi

zrodził się pomysł realizacji projektu “Czarna magia”, którego pomysłodawcą była pani Małgosia Utnik – Oleksiak (nauczycielka chemii w Publicznym Gimnazjum w Dwikozach, a zarazem mama naszego przedszkolaka ). Do tego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się wcześniej uczestnicząc w rozmowach, ustalając harmonogram zajęć, ich tematykę, prowadząc z dziećmi pogadanki, proste doświadczenia na miarę naszych przedszkolnych możliwości, by wkrótce pokazać dzieciom prawdziwe oblicze świata przyrody i chemii. Dzięki uprzejmości p. Małgosi w cyklu zajęć z edukacji przyrodniczej z elementami j. angielskiego uczestniczyły 5-latki, które poznały pracownię chemiczną, utrwalały w czasie zabawy j. angielski, jak też samodzielnie próbowały swoich sił w doświadczeniach chemicznych. Ekstra zabawa, to mało powiedziane

Zajęcia prowadzone były aktywizującymi metodami nauczania poprzez zabawę. W trakcie ich prowadzenia były wykorzystywane elementy piosenki, języka angielskiego rysunku, łamigłówek, obserwacji naturalnych okazów, korzystania z powszechnie dostępnych substancji chemicznych do prostych eksperymentów i specjalistycznego sprzętu pobliskiego gimnazjum (m.in.: mikroskopów, tablicy interaktywnej, kamery do przenoszenia obrazu z mikroskopu na komputer, programów komputerowych do nauki języka angielskiego i przyrody, różnych pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych (np.: szkielet człowieka, preparaty mikroskopowe, modele, szkło i sprzęt laboratoryjny, anaglify, zestawy doświadczalne)).

Zajęcia przyrodnicze z elementami nauki języka angielskiego dla przedszkolaków, to naprawdę wielka frajda dla nich i rozbudzenie w nich pasji poznawczych w zakresie środowiska naturalnego, dziedzin przyrodniczych i nauki języków obcych. Przedszkolaków charakteryzuje wielka potrzeba poznawania tajników otaczającej przyrody – zadają wiele pytań, dlatego trzeba im umożliwić odpowiedzi na ich zainteresowania, a także pokazywać inne ciekawe obszary, które zaintrygują ich do myślenia, najlepiej w formie praktycznego działania i prostego eksperymentu. Zajęcia nasze łączyły wiedzę z różnych dziedzin. Prowadzone w różnych atrakcyjnych formach skupiały się wokół wybranych tematów. Chciałyśmy, aby przedszkolaki, późniejsi uczniowie mieli już od najmłodszych lat szansę „profesjonalnego” uczenia się przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego, które są dobrą inwestycją w przyszłość. Chodziło nam o pobudzenie aspiracji poznawczych przedszkolaków oraz stymulowanie ich do działania i rozwijania się w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, które wymagają wysiłku intelektualnego. I to się udało. Nasze cele zostały osiągnięte. Ale oczywiście na tym realizacja projektu się nie kończy…

W przyszłym roku do prowadzenia zajęć, oprócz nauczycieli, zostaną zaangażowani rodzice przedszkolaków, którzy dają wiedzę o środowisku naturalnym i z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Dzieci lubią uczyć się od rodziców, bo to naturalne przekazywane umiejętności i wiedzy.

Będą zorganizowane wycieczki edukacyjne m.in.: do Bałtowa (Jura Park) i Krzemionek Opatowskich (neolityczna Kopalnia krzemienia pasiastego) oraz pobliskiego użytku ekologicznego z ciekawą roślinnością chronioną.

W trakcie realizacji projektu powstanie mini ogródek przyrodniczy, gdzie przedszkolaki, pod opieką dorosłych, będą uprawiać rośliny oraz przy pomocy rodziców - piaskownica – jako miejsce także ciekawych odkryć przyrodniczych.

Na podsumowanie programu chcielibyśmy zorganizować piknik naukowy wspólnie

z naszymi partnerami. Jesteśmy pewni, że to się uda!!!Opis uzyskanych efektów:


Do osiągniętych efektów należą:


 • rozumienie przez dzieci podstawowych zjawisk zachodzących w skomplikowanym świecie przyrody,

 • korzystanie z potocznego języka i stopniowe wzbogacanie go o podstawową terminologię przyrodniczą,

 • stwarzanie okazji do dziecięcych doświadczeń i obserwacji, a co za tym idzie pogłębienie wiedzy dzieci, umiejętności prowadzenia tych obserwacji i samodzielne wykonywanie prostych doświadczeń,

 • budowanie i stosowania własnych dziecięcych strategii do rozwiązywania trudnych i skomplikowanych zadań,

 • prowadzenie rozmów na temat spostrzeżeń i odkryć, ale także trudności i wątpliwości,

 • autentyczne działanie i przeżywanie, które powoduje najskuteczniejsze zapamiętywanie wiadomości i ich ewentualne wykorzystanie w późniejszym życiu,

 • nauka słownictwa języka angielskiego (w tym terminologii fachowej z zakresu nauk przyrodniczych).
Wnioski z realizacji:


Wnioski z realizacji projektu „Czarna magia”:

- potrzeba poznawania tajników otaczającej przyrody i umożliwianie odpowiedzi na zainteresowania

ciekawość dzieci światem przyrody,

- pokazywanie w formie praktycznego działania i prostego eksperymentu ciekawych obszarów

życia codziennego, które zaintrygują dzieci do myślenia, rozwijania swoich nieznanych pasji,

- dalsze rozbudzanie zainteresowań przedszkolaków fantastycznym, nieznanym światem przyrody

- kontynuacja współpracy z Publicznym Gimnazjum w Dwikozach,

- włączenie w realizację projektu rodziców i pozostałych grup wiekowych.Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:


Publiczne Gimnazjum w Dwikozach

Uzasadnienie zgłoszenia:


Nasze przedszkole od wielu lat realizuje zadania z zakresu edukacji przyrodniczej. Naszym zdaniem intelektualna aktywność i zachęcanie dzieci do rozumowania świata przyrody i nauki języków obcych na miarę ich możliwości oraz aktywny udział w różnych przedsięwzięciach z tego zakresu pozwala w odpowiedni sposób rozwijać wśród przedszkolaków zainteresowania światem przyrody, ciekawymi zjawiskami i kształtować właściwe postawy wobec środowiska przyrodniczego, w którym wszyscy żyjemy. Uważamy, że wspieranie tej aktywności i podejmowanie wspólnych działań na rzecz edukacji przyrodniczej, językowej to kierunek właściwego wychowania młodego pokolenia.


Trudności w realizacji:

Nie wystąpiły

Wykaz załączników:

5 zdjęć

Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawionego przykładu dobrej praktyki.


Dwikozy, 06.08.2012 mgr Teresa Dobrochna Wódz

Miejscowość, data Podpis dyrektora szkoły/placówkiUWAGI !


Przykłady dobrej praktyki można przesyłać pocztą elektroniczną na adres kurator@kuratorium.kielce.pl


Wymagania:

 1. Opracowanie proszę przygotować w formie plików tekstowych: pdf, doc lub prezentacji ppt. Można uzupełnić 6 zdjęciami do 400 kb każde (dołączone osobno).

 2. Publikacja nie może przekroczyć 5 Mb.Świętokrzyski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach tylko wybranych przykładów dobrej praktyki.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPreventing and tackling homelessness” – przykład duńskiej dobrej praktyki

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPrzedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPrzedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconKatarzyna Nadrowska Przedszkole Samorządowe Nr 1

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPrzedszkole Samorządowe nr 24 w Gdyni P. S. Nr 24/120/08

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPrzedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPrzedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconMaria Kwiatkowska Samorządowe Przedszkole Nr2

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki icon"Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej- elewacja"

Przedszkole Samorządowe w Dwikozach przykład dobrej praktyki iconPrzedszkole Samorządowe nr 6 w Kielcach Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom