Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum
Pobierz 2.71 Mb.
NazwaInformator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum
strona42/42
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar2.71 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

NAUKA JAZDY CIĄGNIKIEM

Szczegółowy zakres egzaminu eksternistycznego

Wymagania egzaminacyjne

Kryteria oceniania

I.

Przygotowanie ciągnika do jazdy.

Sprawdzenie stanu urządzeń i przyrządów kontrolno - pomiarowych znajdujących się na pomoście i tablicy rozdzielczej.

Obsługa przyrządów kontrolnych.

Ustawienie fotela i lusterek.

Obsługa dźwigni sprzęgła, hamulców, biegów i regulacji dawki paliwa.

Codzienna obsługa pojazdu.

Kontrola poziomu ciśnienia oleju.

Słuchacz potrafi:

 • rozczytać wskazania przyrządów kontrolno – pomiarowych znajdujących się na pomoście i tablicy rozdzielczej,

 • omówić przeznaczenie kolejnych elementów wyposażenia ciągnika,

 • posługiwać się dźwigniami sprzęgła, zmiany biegów, regulacji dawkowania paliwa, hamulców,

 • dokonać codziennej obsługi ciągnika,

 • skontrolować poziom ciśnienia oleju.

Ocena niedostateczna: nie potrafi przygotować ciągnika do jazdy,

Ocena dopuszczająca: przygotować się do wykonywania czynności praktycznych: ubranie robocze, przygotowanie ciągnika do jazdy pod względem ustawienia podstawowych elementów typu siedzenie, lusterka,

Ocena dostateczna: j. w. oraz prawidłowa ocena wskazań podstawowych przyrządów pomiarowo - kontrolnych,

Ocena dobra: j. w. oraz prawidłowo wykonuje poszczególne czynności dotyczące przygotowania ciągnika do jazdy, popełnia sporadyczne błędy techniczne,

Ocena bardzo dobra: j. w. oraz prawidłowo wykonuje poszczególne czynności dotyczące przygotowania ciągnika do jazdy, poprawne wykonanie zadania w całości, przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Ocena celująca: j. w. oraz posiada umiejętności wykraczające poza wymagania do działu.

II.

Posługiwanie się mechanizmami i przyrządami służącymi do prowadzenia ciągnika.

Uruchomienie silnika.

Włączanie i przełączanie biegów.

Ruszanie z miejsca na terenie płaskim i pochyłym.

Zmiana prędkości jazdy za pomocą dźwigni zmiany paliwa.

Zmiana prędkości jazdy za pomocą dźwigni zmiany biegów.

Jazda do przodu i do tyłu po prostej.

Zatrzymanie ciągnika na terenie płaskim i pochyłym.

Zaparkować ciągnik w określonym miejscu.

Słuchacz potrafi:

 • uruchomić ciągnik,

 • ruszyć z miejsca,

 • przejechać po prostej określony odcinek do przodu i do tyłu,

 • zahamować ciągnik hamulcem roboczym, następnie postojowym,

 • zaparkować ciągnik w określonym miejscu,

 • wykonać skręt w prawo i w lewo,

 • zmienić prędkość za pomocą dźwigni zmiany dawki paliwa lub za pomocą zmiany biegów,

 • jechać ciągnikiem na drugiej i trzeciej przekładni po wyznaczonej ogranicznikami trasie,

 • jazda do przodu i do tyłu na wzniesieniu i spadku terenu,

Ocena niedostateczna: nie potrafi prowadzić ciągnika,

Ocena dopuszczająca: uruchomić ciągnik, zmieniać biegi,

Ocena dostateczna: j. w. oraz ruszać z miejsca i prowadzić na pierwszej przekładni po linii prostej, wykonywać skręt w prawo i w lewo,

Ocena dobra: j. w. oraz zmienia prędkość we wskazany sposób, zatrzymuje ciągnik we wskazanym miejscu, poprawnie parkuje,

Ocena bardzo dobra: j. w. oraz prawidłowo wykonuje powyższe czynności na drugiej i trzeciej przekładni oraz na wzniesieniu i spadku terenu.

Ocena celująca: j. w. oraz posiada umiejętności wykraczające poza wymagania do działu.

III.

Nauka jazdy w ruchu drogowym oraz jazda z przyczepą.

Wykonywanie manewrów drogowych.

Sygnalizowanie zamierzonych manewrów.

Przejeżdżanie różnych typów skrzyżowań.

Prowadzenie ciągnika w ruchu miejskim i poza obszarem zabudowanym.

Prowadzenie ciągnika z bezpieczną prędkością i na właściwej pozycji na drodze.

Przygotowanie przyczepy i połączenie jej z ciągnikiem.

Prowadzenie ciągnika z przyczepą oraz z przyczepą obciążoną.

Przewidywanie i reakcja w sytuacjach zagrożenia.

Zastosowanie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i przepisów o ruchu drogowym przy obsłudze ciągnika.

Udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.

Słuchacz potrafi:

 • wykonywać manewry drogowe ciągnikiem,

 • przełączać biegi w trakcie jazdy,

 • redukować biegi z podwójnym wysprzęgleniem i tzw. międzygazem,

 • jechać po drogach o niewielkim natężeniu ruchu,

 • ustawić ciągnik na właściwym pasie ruchu,

 • wymijać i omijać na drodze,

 • przejeżdżać przez różne skrzyżowania,

 • parkować w różnych określonych warunkach,

 • Wjeżdżać przodem i tyłem do bramy, garażu bez przyczepy i z przyczepą,

 • prawidłowe połączenie przyczepy z ciągnikiem,

 • jazda z przyczepą do przodu i do tyłu po prostej i po łuku, na wzniesieniach i spadkach terenu,

 • hamowanie z przyczepą.

Ocena niedostateczna: nie potrafi prowadzić ciągnika w ruchu drogowym,

Ocena dopuszczająca: wykonywać proste manewry drogowe, poruszać się po drodze o małym natężeniu ruchu,

Ocena dostateczna: j. w. oraz prowadzić ciągnik w ruchu miejskim z bezpieczną prędkością na właściwej pozycji na drodze,

Ocena dobra: j. w. oraz wymijać, omijać przeszkody, zmieniać biegi w czasie jazdy, prawidłowo parkować, udzielać pomocy poszkodowanych w wypadkach

Ocena bardzo dobra: j. w. oraz wyżej wymienione czynności wykonywać również z przyczepą, wjeżdżać przodem i tyłem do bramy, garażu, stosować odpowiednie przepisy.

Ocena celująca: j. w. oraz posiada umiejętności wykraczające poza wymagania do działu.LITERATURA

 1. H. Próchniewicz – Podręcznik kierowcy; wyd. Image,

 2. Akty prawne związane z przepisami ruchu drogowego,

 3. Pytania testowe na kategorię T; wyd. Imane.

NAUKA OBSŁUGI MASZYN ROLNICZYCH

Szczegółowy zakres egzaminu eksternistycznego

Wymagania egzaminacyjne

Kryteria oceniania

I.

Przygotowanie maszyn i urządzeń rolniczych do pracy.

Przygotowanie do pracy wskazanych maszyn i urządzeń.

Wstępna regulacja i ustawienie maszyn i urządzeń.

Profilaktyka powstawania awarii i przyspieszonemu zużyciu maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Zaplanowanie zaopatrzenia w sprzęt rolniczy, energię, paliwo, smary i części zamienne do maszyn i urządzeń rolniczych.

Słuchacz potrafi:

 • przygotować do pracy: pług, rozsiewacz nawozów, rozrzutnik obornika, ładowacza chwytakowego, siewnika, opryskiwacza, kosiarki, kopaczki i innych niezbędnych w rolnictwie,

 • sprawdzić stan techniczny, sprawność wyżej wymienionych maszyn i urządzeń,

 • zawieszenie lub zagregatowanie ich z ciągnikiem,

 • dokonanie wstępnych ustawień,

 • planowanie i kalkulacja zużycia paliwa, smarów i części zamiennych do wymienionych maszyn i urządzeń.

Ocena niedostateczna: nie potrafi przygotować maszyn i urządzeń do pracy,

Ocena dopuszczająca: przygotować się do wykonywania czynności praktycznych: ubranie robocze, przygotowanie wskazanej maszyny do pracy, sprawdzenie stanu technicznego,

Ocena dostateczna: j. w. oraz prawidłowa zawieszenie lub zagregatowanie jej z ciągnikiem,

Ocena dobra: j. w. oraz prawidłowo wykonuje wstępne ustawienia,

Ocena bardzo dobra: j. w. oraz planuje i kalkuluje koszty związane z eksploatacją danej maszyny,

Ocena celująca: j. w. oraz posiada umiejętności wykraczające poza wymagania dla działu.

II.

Posługiwanie się maszynami i urządzeniami rolniczymi.

Obsługa maszyn i urządzeń rolniczych.

Wykonywanie podstawowych prac z zastosowaniem maszyn rolniczych.

Zastosowanie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego.

Zastosowanie przepisów o ruchu drogowym podczas użytkowania maszyn rolniczych w ruchu drogowym.


Słuchacz potrafi:

 • wykonać orkę w skład i rozorywkę,

 • prawidłowo wykończyć orkę,

 • wysiew nawozu mineralnego lub roztrząsanie obornika,

 • nastawienie urządzeń do nawożenia na założoną normę,

 • ładowanie materiału na przyczepę za pomocą ładowacza chwytakowego,

 • ustawienie redlic i znaczników siewnika,

 • nastawienie siewnika na normę wysiewu,

 • wykonanie siewu nasion,

 • przygotowanie cieczy roboczej do opryskiwacza,

 • wykonanie oprysku,

 • koszenie trawy na różnych użytkach zielonych

 • kopanie ziemniaków i warzyw przy pomocy kopaczki.

Ocena niedostateczna: nie potrafi przygotować maszyn i urządzeń do pracy,

Ocena dopuszczająca: potrafi: wykonać proste czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń rolniczych

Ocena dostateczna: j. w. oraz orkę w skład i rozorywkę, wysiew nawozu mineralnego lub roztrząsanie obornika,

Ocena dobra: j. w. oraz prawidłowo wykończyć orkę, nastawić urządzenia do nawożenia na założoną normę, ładowanie materiału na przyczepę za pomocą ładowacza chwytakowego,

Ocena bardzo dobra: j. w. oraz ustawienie redlic i znaczników siewnika, nastawienie siewnika na normę wysiewu, wykonanie siewu nasion,

przygotowanie cieczy roboczej do opryskiwacza, wykonanie oprysku,

koszenie trawy na różnych użytkach zielonych

kopanie ziemniaków i warzyw przy pomocy kopaczki.

Ocena celująca: j. w. oraz posiada umiejętności wykraczające poza wymagania dla działu.LITERATURA

   1. J. Kuczewski, Z. Majewski – Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych; wyd. WSiP,


   2. S. Dąbrowski, D. Kozłowska – Mechanizacja rolnictwa t. I i II; PWRiL.


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Powiązany:

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconPlan nauczania dla czteroletniego technikum na podbudowie programowej gimnazjum

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconLekcja przeprowadzona w klasie I technikum trzyletniego na podbudowie szkoły zasadniczej dnia 14. 01. 2002 r

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconPodbudowę programową technikum stanowi gimnazjum. Nauka w technikum trwa 4 lata. Technikum przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz egzaminu

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconZasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconProgram nauczania dla gimnazjum wg nowej podstawy programowej

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconZagadnienia z biologii dla słuchaczy Technikum dla dorosłych Semestr II, po gimnazjum, tryb zaoczny

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconZagadnienia dla słuchaczy technikum dla dorosłych do egzaminu z biologii. Semestr I, po gimnazjum, tryb zaoczny

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconKarta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkóŁ ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconLista podręczników dla klasy pierwszej gimnazjum edukacji innowacyjnej w bydgoszczy ( w roku szkolnym 2011/2012, do nowej podstawy programowej od 09. 2009 )

Informator technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej gimnazjum iconProgram Nauczania Języka Niemieckiego dla gimnazjum precyzuje cele I treści nauczania języka niemieckiego z uwzględnieniem założeń, zawartych w Nowej Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego dla szkół podstawowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom