Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator
Pobierz 3.26 Mb.
NazwaArchiwum archidiecezjalne w poznaniu informator
strona19/22
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar3.26 Mb.
TypDokumentacja
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
X. Związek Gmin kościelnych rzymskokatolickich miasta Poznania


sygn. ZGK (167 j.a. — 2,34 mb.) 1931 -1935

Terytorialnie pokrywał się Związek nieomal z dekanatem poznańskim.

Obejmował w chwili powstania wszystkie parafie miasta Poznania w licz-

bie szesnastu. Na przyszłość mogły do niego przystąpić nowe parafie poz-

nańskie. Celem Związku Gmin było udzielenie Arcybiskupowi pomocy

w dziele budowy kościołów i domów parafialnych, jak również przy za-

kładaniu nowych cmentarzy parafialnych w Poznaniu. Ten cel starano

się osiągnąć głównie przez ściąganie tzw. podatku kościelnego od katoli-

ków, zamieszkałych w Poznaniu.

Związek został powołany do istnienia dekretem kard. A. Hlonda z 24

stycznia 1931 r, a zatwierdzony przez władze państwowe pismem ministra^

wyznań i oświecenia publicznego z 11 lutego 1931 r. Jego działalność

szczegółowo określał regulamin, ogłoszony przez kard. A. Hlonda w Mie-

sięczniku Kościelnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej (R. 36 r

1931 s. 92). Istnienie Związku Gmin było krótkie. Nowa ustawa pań- ,

stwowa z 17 marca 1932 r. o składkach na rzecz Kościoła Katolickiego


Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 211.


nakazywała, łby sprawy podatków kościelnych, rozpoczęte przed jej wyda-

niem na podstawie uchwał reprezentacji gmin kościelnych i dozorów ko-

ścielnych w województwach poznańskim j pomorskim, zostały zakończo-

ne do 31 grudnia 1934 r. Od tej daty tracił Związek Gmin sens swojego

istnienia.

Zespół akt Związku Gmin obejmuje przede wszystkim wykazy lud-

ności katolickiej Poznania według 21 obwodów kościelnych, następnie

tabele ustalonego podatku kościelnego i księgi kasowe.

Pomoce archiwalne: Inwentarz książkowy.


92. XI. Parafie


sygn. P A — 2754 j.a. — 31,85 mb. 1461 - 194»

Archiwum Archidiecezjalne miało według swojego statutu z 1925 r.

objąć m. in. dokumenty, księgi i akta archiwów parafialnych z ubiegłych

wieków do 1850 r. W rzeczywistości jednak akcja przejmowania tych

zbiorów archiwalnych nie została w całej rozciągłości przeprowadzona.

Z niektórych parafii otrzymano tylko jedną bądź drugą księgę zapisów

lub kilka fascykułów akt. Dopiero po drugiej wojnie światowej oddało

kilka parafii całe swoje archiwum do 1939 r. Stąd powstała duża dyspro-

porcja co do ilości jednostek archiwalnych poszczególnych zespołów para-

fialnych.

W omawianych zespołach nie przeprowadzono podziału na archiwa

okresu staropolskiego i czasów nowożytnych. Jedynie wyłączono z nich

w osobny zbiór księgi metryczne

Zespoły parafialne przedstawiają różną wartość pod względem ja-

kościowym. Znajdują się w mich mniej wartościowe zbiory, np. listów

pasterskich lub okólników konsystorskich, które nie są kompletne; zresz-

tą łatwo korzystać z nich w innych zespołach, przechowywanych w Archi-

wum Archidiecezjalnym. Nie brakuje jednak ksiąg i akt bardzo cennych,

np. wizytacji z XVII i XVIII w., dawnych bractw kościelnych; są wykazy

komunikujących w parafii, akta szpitali parafialnych, czasem także szkół

parafialnych.

W Archiwum Archidiecezjalnym przechowuje się zasadniczo zespoły

tych parafii, które aktualnie należą do archidiecezji poznańskiej, a jedy-

nie wyjątkowo także parafii, niegdyś do niej należących, lecz przez zmia-

ny granic w ciągu, wieków od niej odpadłych.


Parafie:

Babimost 1789-1849— 1 j.a.

Bagrowo 1878-1881— 1 j.a.

Baranów 1778 - 1908 — 18 j.a.

212. Marian Banaszak, Feliks Lenort


Bardo 1795 1826 — 1 j.a,

Walcz Stary 1826 1848 — 2 j.a.

Białężyn 1835 1866 — 2 j.a.

Bieganowo 1934—1 j.a.

Biskupice Ołobaczne 1793 — l j.a,

Błociszewo 1820 1894 — 2 j.a.'

Bnin 1829 1831 — I j.a.

Bojanowo-Gołaszyn 1657 1967 — 2 j.a.

Bonikowo 1813 - 1858 — 2 j.a.

Borek 1681 - 1827 — 4 j.a.

Borzęciczki 1810 - 1947 — 25 j.a.

Bralin 1740 - 1911 — 6 j.a.

Brodnica 1926 - 1936 — l j.a.

Brody 1672 - 1891 — 10 j.a.

Budzyń 1821-1829— 2 j.a.

Buk 1820. 1940 — 4 j.a.

Bukowiec 1904- 1912 — l j.a.

Bukownica 1909 - 1919 — 1 j.a.

Bytyń 1803 - 1900 — 48 j.a.

Ceradz Kośc. 1788. 1918 _ 13 j.a.

Cenkwica 1709 - 1806 — 2 j.a.

Chodzież 1663 _ 1939 — 169 j.a.

Chojnica 1746. 1934— 7 j.a

Chojno . 1919- 1939 — l j.a.

'Charyń . 1848. 1901 — l j.a.

Chrzypsko Wielkie 1641-1940— 6 j.a.

Chwałkowo Kość. 1839. 1928— 3 j.a.

Czacz 1808-1911— 4 j.a.

Czarnków 1642-1887— 9 j.a,

Czempiń. 1684-1809— 3 j.a.

Czeszewo 1594_ 1875 _ 2 ^

Czerwonawieś 1737. 1799 _ 1 j.a

Dakowy Mokre 1834 - 1932 — 2 j a

Dalewo 1844 _ 1869 — l j.a.

Dębno 1662-1872— 2 j.a,.

Dłużyna 1838- 1875 - 2 j.a.

Dabrzyca 1825-1891— 2 j.a

Dolsk 1747-1908— 4 j.a.

Domachowo 1690-1936 _ 10 j a

Donaborów 1837-1936— 11 j.a.

Dopiewo 1757-1938— 2 j.a-

Doroichów 1614-1871— 7 j.a.

Drzeczkowo 1901 -1936 — 1 j.a.

Dubiń 1723-1862—3 j.a.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 213.


Duszniki 1831 - 1836 — 1 j.a.

Golejewko 1689 - 1822 — 4 j.a.

Gołanice 1850- 1938— 11 j.a.

Głuchowo 1810 - 1865 — 2 j.a.

Głuszyna 1865 - 1930 — 5 j.a.

Goniembice 1835- 1939 — 18 j.a.

Górzyce . 1936-— 1 j.o.

Gostyń 1626- 1930 — 22 j.o.

Gozdowo 1754-1798— 1 j.a.

Góra 1710-1939— 10 j.a.

Górka Duchowna 1825-1912— 2 j.a.

Górzno 1607- 1835 — 1 j.a.

Grabów 1762- 1941 — 12 j.o.

Granowo 1722 - 1778 — 2 j.a.

Grębanin 1718- 1891— 20 j.a.

Grodzisk 1641- 1856— 8 j.a.

Gryżyna . 1697- 1941 — 4 j.a.

Gułtowy 1840- 1891 — 1 j.a.

Janków Zaleśny 1840 -18 66 — 2 j.a.

Jaszkowo 1926 - 1934 — 1 j.a.

Jeżewo 1899 — 1 j.a.

Jutrosin 1657 - 1935 — 4 j.a.

Kamienna 1661 - 1930 — 32 j.a.

Kębłowo 1614- 1920— 19 j.a.

Kępno 1760- 1949 — 315 j.a.

Kiszewo 1833 - 1861 — 1 j.a.

Kabierno 1673- 1910— 4 j.a.

Kobylin, 1646- 1939 — 34 j.a.

Kołaczkowice 1754- 1792 — 2 j.a.

Kanary 1684- 1940 — 4 j.a.

Kopanica 1727- 1938 — 14 j.a.

Kościan 1612 - 1865 — 62 j.a.

Kotłów 1845 - 1888 — 3 .j.a.

Kostrzyn 1702 - 1892 — 4 j.a.

Roźmiń 1567 - 1935 — 33 j.a.

Kórnik 1678 - 1820 — 1 j.a.

Krerowo 1867 - 1873 — 1 j.a.

Krabia 1653 - 1920 — 28 j.a.

Krotoszyn 1701- 1821— 2 j.a.

Krzywiń . 1765- 1860— 3 j.a.

Krzyżowniki 1719 - 1928 — 2 j.a.

Książ 1775 - 1916 — 5 j.a.

Kunowo 1704 1878 — 3 j.a.

Kwilcz 1779 1879 — 2 j.a.

214. Marian Banaszak, Feliks Lenort


Leszno 1835- 1924 — 33 j.a.

Lewice 1725- 1781 — 1 j.a.

Lewków 1872 - 1912 — 3 j.a,

Lgiń 1857 - 1860 — 1 j.a.

Lubasz 1631 - 1851 — 12 j.a.

Lubań 1722- 1882 — 17 j.a.

Luboń 1938 — 1 j.a.

Lubosz 1771 - 1843 — 3 j.a.

Ludomy 1826 - 1868 — 2 j.a.

Lusowo 1813- 1861 — 4 j.a..

Lutogniew 1683- 1870 — 4 j.a.

Lwówek 1679 - 1873 — 7 j.a.

Łaszczyn 1658- 1935 — 7 j.a.

Łężce 1805- 1829 — 1 j.a.

Łódź 1799- 1884 — 5 j.a.

Łubianka Stara 1793 — 1 j.a.

Mandewo 1848- 1911 — 1 j.a.

Margonin 1689 - 1872 — 8 j.a.

Mączniki 1822- 1930 — 3 j.a.

Mąkoszyce 1776 - 1913 — 2 j.a.

Mchy 1799 - 1918 — 6 j.a.

Michorzewo 1807 - 1887 — 5 j.a.

Miejska Górka 1722 - 1889 — 13 j.a.

Międzychód 1663 - 1939 — 54 j.a.

Międzyrzecz 1604- 1865 — 1 j.a.

Mikorzyn 1864 1926 — 5 j.a.

Mikstat 1836 - 1843 — 1 j.a.

Modrze 1609 - 1866 — 7 j.a.

Mokranos 1676 - 1856 — 5 j.a.

Mosina 1783- 1937 — 4 j.a.

Miłosław 1737- 1844 — 2 j.a.

Mókowo 1637 - 1916 — 5 j.a.

Murzynowo Kość. 1862 - 1936 — 3 j.a.

Myjomice 1789 - 1934 — 4 j.a.

Niechłód 1832 - 1873 — 4 j.a.

Niepart 1667- 1849 — 9 j.a.

Niepruszewo 1585 - 1940 — 3 j.a.;

Nietrzanowo 1808- 1815 — 2 j.a.

Nosków 1799 - 1933 — 2 j.a.

Nowawieś Książęca 1789 - 1919 — 3 j.a.

Nowe Miasto 1654 - 1918 — 3 j.a.

Nowy Tomyśl 1924 — 1 j.a.

Objezierze 1932- 1939 — 1 j.a.

Oborniki 1738- 1911 — 6 j.a.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 215.


Oborzyska Stare 1819 - 1838 — 1 j.a.

Obra 1913 - 1924 — 2 j.a.

Odolanów 1810 - 1818 — 1 j.a.

Olszowa 1694- 1883 — 4 j.a.

Ołobok 1796 - 1803 — 1 j.a.

Opalenica 1799 - 1817 — 1 j.a.

Opatów 1802 - 1936 — 3 j.a.

Opatówko 1750 - 1849 — 1 j.a.

Oporowo 1839- 1841 — 1 j.a.

Osieczna 1795 - 1796 — . 1 j.a.

Ostrów 1619 - 1784 — 3 j.a.

Ostrzeszów 1785 - 1893 — 3 j.a.

Ostroróg 1842 - 1872 — 1 j.a.

Pakosław 1873- 1931 — 1 j.a.

Parzęczewo . 1882 - 1885 — 2 j.a.

Parzynów 1797- 1918 — 3 j.a.

Pępowo 1627- 1892 — 12 j.a.

Pila 1783 - 1784 — 1 j.a.

Piłka 1792 - 1874 — 1 j.a.

Pogorzela 1806- 1827 — 5 j.a.

Pogrzybów 1792- 1850 — 1 j.a.

Połajewo 1802 - 1810 — 1 j.a.

Poniec . 1648- 1880 — 31 j.a.


Poznań:

par. archiktedralna 1835 - 1889 — 2 j.a.

par. św. Andrzeja Boboli 1937 — 1 j.a.

par. św. Antoniego (Starołęka) 1869 — 1 j.a.

kość. św. Antoniego (franciszkański)- 1816-1923 — 160 j.a.

par. Bożego Ciała — 6 j.a.

par. Imienia Maryi 1934 - 1937 — 1 j.a.

par. św. Jana Jerozolimskiego. 1737 - 1919 — 7 j.a.

par. św. Jana Kantego 1941 — 1 j.a.

par. św. Jana Vianey 1934 - 1939 — 1 j.a.

par. św. Krzyża 1937 — 1 j.a.

par. M.B. Bolesnej 1909 - 1921 — 1 j.a.

par. M.B. Częstochowskiej 1935 - 1939 — 1 j.a.

kość. M.B. Pocieszenia

(podomnikański) 1828 - 1938 — 176 j.a.

par. św. Marcina 1662 - 1923 — 10 j.a.

par. św. Marii Magdaleny 1781- 1800— 3 j.a.

par. Najśw. S.P.J. i św. Floriana 1899 - 1941 — 8 j.a.

par. N.M.P. Niepokalanie P. 1909 - 1912 — 1 j.a.

par. św. Rocha 1829 - 1939 — 2 j.a.

216. Marian Banaszak, Feliks Lenort


par. św. Wojciecha 1737-1876- 17 j.a.

par. Zmartwychwstania P. 1937- 1941 - 2 j.a.

Przemęt 1848 - 1 j.a.

Psarskie 1593-1843 - 1 j.a.

Pszczew 1784 - 1904 - 6 j.a.

Ptaszkowo 1742-1836 - 1 j.a.

Radlin 1825-1868 - 2 j.a.

Radomicko 1724-1910 - 14 j.a.

Rakoniewice 1603-1797 - 1 j.a.

Raszków 1804-1824 - 1 j.a.

Rogaszyce 1638-1871 - 2 j.a.

Rogoźno 1727 - 2 j.a.

Rosko 1695-1899 - 3 j.a.

Rosoczyca 1927 - 1 j.a.

Rozdrażew 1820-1848 - 4 j.a.

Ruchocice 1630-1806 - 1 j.a.

Rusko 1740-1866 - 2 j.a.

Rychtal 1843-1875- 2 j.a.

Ryczywół 1726-1933 - 6 j.a.

Rydzyna 1707-1872 - 3 j.a.

Sarnowa 1721-1888 - 5 j.a.

Siedlemin 1714-1900 - 3 j.a.

Siemianice 1756-1934 - 29 j.a.

Siemowo 1726-1859 - 2 j.a.

Sieraków 1924-1927 - 1 j.a.

Skalmierzyce 1623-1850 - 2 j.a.

Skoraszewice 1616-1867 - 3 j.a.

Słupia k. Kępna 1817-1938 - 4 j.a.

Słupia 1800-1911 - 5 j.a.

Smolice 1746-1938 - 4 j.a.

Sobiałkowo 1879 - -1 j.a.

Sokolniki 1727-1777 - 1 j.a.

Solec 1886-1868 - 2 j.a.

Srtary Gostyń 1802-1892 - 3 j.a.

Starygród 1674-1882 - 2 j.a.

Stęszew 1552-1940 - 204 j.a.

Strzelce Wielkie 1666-1899 - 12 j.a.

Sulmierzyce 1753 - 1 j.a.

Swarzędz 1695-1902 - 3 j.a.

Szamotuły 1521-1939- 254 j.a.

Szczury . 1926 - 1 j.a.

Szkaradowo 1778-1830 - 4 j.a.

Śnieciska 1688-1896- 5 j.a.

Śrem 1745 - 1939 - 27 j.a.

Archiwum Archdiecezjalne w Poznaniu 217.


Środa 1570-1924— 7 j.a.

Swierczyna 1548-1933— 8 j.a.

Swięciechowa 1731 - 1939 — 54 j.a.

Targowa Górka 1813 - 1890 — 7 j.a.

Tarnowo Podgórne 1799 - 1918 — 4 j.a.

Tomice 1463 - 1876 — 3 j.a,

Trębaczów 1673 - 1918 — 5 j.a.

Trzcimoa 1797 - 1868 — 3 j.a.

Trzcianka 1 837 - 1848 — 1 j.a.

Turkowy 1909 - 1918 — 1 j.a.

Ujście 1461 - 1795 — 1 j.a.

Wałcz 1696- 1836 — 2 j.a.

Wałków 1866- 1890 — 2 j.a.

Wieleń 1615 - 1875 — 4 j.a.

Wielowieś 1831 - 1872 — 3 j.a..

Wierzbno 1891 - 1931 — 2 j.a.

Wilczyna 1740 - 1844 — 6 j.a.

Wilkowo Leszczyńskie 1756 - 1835 — 1 j.a.

Wilkowo Polskie 1812 1814 — 11 j.a.

Wiry 1796- 1875 — 1 j.a.

Włościejewki 1724- 1869 — 3 j.a.

Wronki 1691- 1937 — 11 j.a.

Wolsztyn 1566- 1869 — 29 j.a.

Wschowa 1863 — 1 j.a.

. Wyganów 1620 - 1863 — 5 j.a.

Wyskoć 1837 - 1940 — 25 j.a.

Wysocko Wielkie 1776 — 1 j.a.

'Wyszanów 1795 - 1915 — 6 j.a.

Wytomyśl 1737 - 1940 — 6 j.a.

Zajączkowo 1796- 1817 — 1 j.a.

Zakrzewo 1758 - 1913 — 2 j.a.

Zamiemyśl 1718- 1903 — 6 j.a.

Żabikowo 1928 - 1933 — 1 j.a.

Żabno 1812- 1897 — 2 j.a.

Żerków 1613 - 1850 — 5 j.a.

Żytawiecko 1725 - 1833 — 1 j.a.


93. XII. Parafia wojskowa


2949 sygn. PW (33 j.a. — 0,42 inb.) 1860 -1939

Na podstawie konkordatu z 1925 r., biskup polowy utworzył w roku

następnym parafię wojskową p.w. św. Józefa w Poznaniu, która objęła


218. Marian Banaszak, Feliks Lenort


miasto Poznań i powiaty, czarnkowski, grodziski, kościański, między-

chodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śrem-'

ski i wolsztyński. Kancelaria tej parafii przejęła od kapelana wojskowe-

go akta wcześniejsze, np. dotyczące świąt wojskowych (od 1860 r.), ko-

respondencji kapelana 1919 - 1920. Prowadzane przez nią akta odnosiły

się przede wszystkim do spraw kościoła garnizonowego w Poznaniu, me-

-tryk urodzeń, spraw małżeńskich, protokołów śmierci, korespondencji

i rachunków.


Pomoce archiwalne: Spis akt. ;


XIII. Rejencje pruskie


Pierwszy rozbiór 'Polski w 1772 r. spowodował oderwanie od diecezji ,

poznańskiej w aspekcie politycznym całego obszaru nadnoteckiego. Rząd

pruski był przeciętny sprawowaniu na tym terenie jurysdykcji kościelnej

przez biskupa poznańskiego i jego Konsystorz Generalny, zamierzał nawet

przez starania w Rzymie przyłączyć go do planowanej nowej diecezji na

Pomorzu, ostatecznie zadowolił się wznowieniem dawnego oficjalatu wa-

łeckiego, zwanego teraz Oficjalatem Prus Zachodnich. Ostry kurs polityki i

pruskiej wobec Kościoła Katolickiego zaznaczył się nie tylko w stawianiu

przeszkód biskupowi polskiemu w sprawowaniu władzy kościelnej, lecz

także w podporządkowaniu sobie lokalnej administracji kościelnej. Istnie- :

jące w regencjach królewskich wydalały dla spraw kościelnych czuwały |

i kontrolowały duchowieństwo parafialne, zwłaszcza w zakresie spraw '

materialnych. 'Prowadzono w tych wydziałach akta parafii, zmiany pro- ,

boszczów, szpitali parafialnych itp. Podobny system zastosowano od

1793 r., gdy cała wielkopolska część archidiecezji znalazła się pod berłem

króla pruskiego. Dopiero konstytucja ogłoszona w 1848 r. usuwała wy-

raźną ingerencję władz pruskich w sprawy kościelne. Wprowadzone od-

prężenie ujawniło się także w tym, że regencje przekazały do Konsysto-

rza Generalnego akta niektórych spraw kościelnych, zwłaszcza akta szpi-

tali, parafialnych. Akcja przekazywania akt nie była przeprowadzona

w jednym terminie, jednak większość z nich znalazła się' w Konsystorzu

Generalnym przed 1850 r. Niektóre z tych akt kontynuowano jeszcze

przez pewien czas po przejęciu. Biorąc wszakże pod uwagę, że były one

produktem kancelarii regencji pruskich, ujęto je w Archiwum Archidie-

cezjalnym w osobne zespoły. W tym samym czasie przekazano Konsysto-

rzowi Generalnemu akta szpitali parafialnych, prowadzone przedtem

przez administrację państwową lub miejską. One także zostały potrakto-

wane jako osobne zespoły.


Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 219.


94. 1. REGENCJA BYDGOSKA


sygn. RB (19 j.a. — 0,37 mb.) 1783-1875


Zawartość a k t:

Budzyń — akta budowlane 1783.- 1825 — 3 j.a.

Piła — akta mesznego dla probostwa 1835 - 1845 — 8 j.a.

Piła — akta szpitala 1818 - 1875 — 5 j.a.

Ujście — akta szpitala 1826 - 1869 — 1 j.a.


95. 2. REGENCJA POZNAŃSKA


sygn. RP (312 j.a. — 7,03 mb.) 1806-1910

W tym zespole dwie jednostki archiwalne dotyczą klasztorów (wykaz

klasztorów i ich majątków, 1826 - 1831), wszystkie inne odnoszą się wy-

łącznie do szpitali parafialnych:


Baranów 1817 - 1828 — 1 j.a.

Bledzew 1816 - 1844 — 4 j.a.

Bnin 1828 - 1829 — 1 j.a.

Bonikowo 1816- 1861 — 3 j.a.

Borek 1819- 1862 — 10 j.a.

Brenno 1823 - 1905 — 1 j.a.

Dobrzyca 1816- 1866 — 5 j.a.

Dubin 1841 - 1884 — 2 j.a.

Gogolewo 1821 - 1837 — 1 j.a.

Gołębin Stary 1832 - 1833 — 1 j.a.

Goraj 1835 - 1845 — 1 j.a.

Gostyń 1816 - 1853 — 5 j.a.

Grabów 1837 - 1839 — 1 j.a.

Granowo 1847 - 1 j.a.

Grodzisk 1816- 1901 — 13 j.a.

Iwno 1834 - 1841 — 1 j.a.

Jaraczewo 1 828 - 1838 — 1 j.a.

Jarocin; 1816 - 1866 — 4 j.a.

Jutrosin 1813- 1860 — 3 j.a.

Kępno 1816- 1859 — 2 j.a.

Kobylim . 1833 - 1881 — 2 j.a.

Kopanica 1817 - 1850 — 4 j.a.

Koryta 1830 — 1 j.a.

Koźmin 1828 - 1848 — 2 j.a.

Krotoszyn 1806 - 1905 — 7 j.a.

Książ 1820 - 1836 — 1 j.a.

220. Marian Banaszak, Feliks Lenort


Leszno 1817 -1840 — 7 j.a.

Mchy 1823 -1836 — 1 j.a.

Michorzewo 1830 -1890 — 1 j.a

Miejska Górka 1816 -1873 — 10 j.a.

Mieszków 1828 -1878 — 3 j.a.

Mokronos . 1817 -1867 — 1 j.a.

Murowana Goślina 1822-1868— 2 j.a.

Nowe Miasto 1817 -1868 — 3 j.a.

Odolanów . 1816-1850 — 4 j.a.

Opalenica 1822 -1860 — 3 j.a.

Osieczna 1816 -1870 — 5 j.a.

Ostrów 1816 -1842 — 3 j.a.

Pniewy 1816-1870— 6 j.a.

Poniec 1821 -1869 — 3 j.a.

Raszków 1817-1883— 6 j.a.

Rozdrażew 1816-1867— 3 j.a.

Rusko 1826 -1828 — 1 j.a.,

Ryczywół 1806 -1877 — 4 j.a,..

Rydzyna 1806-1881 — 6 j.a.

Sarnowa 1818-1867— 3 j.a.-

Stary Gostyń 1816 - 1853 — 10 j.a.

Strzelce Wielkie 182.9 -1850 — 1 j.a.

Szamotuły, . 1816-1866 — 4 j.a

Śmigiel 1818-1870 — 6 j.a.

Środa 1817-1859— 9 j.a.

Swierczyna 1822-1858— 1 j.a.

Trziel 1817-1818— 1 j.a.

Trzcinica 1816-1832— 1 j.a.

Wałków 1816-1840— 3 j.a.

Wielichowo 1819-1867— 1 j.a. i

Wolsztyn 18l7-1879— 5 j.a.

Wonieść 1845 -1881 — 1 j.a. -

Wronki 1816 -1910 — 6 j.a.

Wschowa . 1820-11860— 4 j.a.

Zamysłów (Hintzendorf) 1844 -1912 — 1 j.a.

Żerków 1815.-1855— 5 j.a.


96. 3. MAGISTRATY I LANDRATURY


MAGISTRAT GOSTYŃSKI


sygn. MG ( 1 j.a. - 0,02 mb.) 1826 -1848

Stary Gostyń: sprawy hipoteczne majątku szpitala:


Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 221.


MAGISTRAT KOŹMIŃSKI


sygn. MK (5 j.a. — 0,10 mb.) 1800-1879

Koźmin: akta ogólne szpitala . 1800 - 1822 — 2 j.a.

rachunki szpitala 1821 - 1879 — 3 j.a.


LANDRATURA KROTOSZYŃSKA


sygn. SK (1 j.a. — 0,05 mb.) 1844 -1867

Dobrzyca: akta ogólne szpitala


LANDRATURA ŚREDZKA


sygn. SR (2 j.a. — 0,07 mb.) 1817-1844

Środa: rachunki szpitala


LANDRATURA WRZESIŃSKA


sygn. SW (2 j.a. — 0,04 mb.) 1830-1853

Żerków: prowizorowie i rendanci szpitala, rachunki szpitala


97. XIV. I Krajowy Kongres Eucharystyczny w Poznaniu


sygn. KE (70 j.a. — 0,83 mb.) 1930

Kongres odbył się w Poznaniu 26 - 29 czerwca 1930 r. Jego organiza-

cją z polecenia kard. A. Hlonda zajęła się Liga Katolicka. Przewodniczą-"

cy Ligi, ks. J. Prądzyński, zwołał pierwsze zebranie komitetu organiza-

cyjnego 25 lutego 1930 r. Na jego wniosek zatwierdził kard. A. Hlond

Komitet Honorowy i Komitet Wykonawczy.

Następnie utworzono 15 sekcji, których przewodniczący wraz z ścisłym

Komitetem .Wykonawczym mieli odbywać zebrania co drugi tydzień.

Ostatnie zebranie, likwidacyjne, odbyło się 28 października 1930 r. w

obecności kard. A. Hlonda. Przyjęto na nim sprawozdanie z działalności

Komitetu Wykonawczego d poszczególnych, sekcji, zamknięto bilans Kon-

gresu, przekazano jego agendy Lidze Katolickiej i postanowiono wydać

Pamiętnik Kongresu.

Akta obejmują: oprócz protokołów z działalności Komitetu Wykonaw-

czego i poszczególnych sekcji — korespondencję, referaty wygłoszone na

Kongresie, listy 'składek i rachunki oraz dokumentację medali pamiątko-

wych, które wybito z tej okazji.

P o m o c e a r c h i w a l n e: Inwentarz kartkowy.

222. Marian Banaszak, Feliks Lenort

98. XV. Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu


sygn. KSS (17 j.a. — 0,19 mb.) 1926 -1939

Utworzona 13 czerwca 1927 r., po długich 'przygotowaniach, jako od-

rębna instytucja 'kościelna archidiecezja poznańskiej, stała się w rzeczy-

wistości instytucją dla wszystkich 'diecezji. Działalność prowadziła w

dwóch kierunkach. Dla pracowników organizacji' kościelnych, stowarzy-

szeń i zakładów opiekuńczo-dobroczynnych -urządzała -krótkie kursy do-

kształcające. Wszakże za swoje główne zadanie uważała prowadzenie dwu-

letniego studium społecznego. W 1935 r. to studium otrzymało prawa pań-

stwowe i odtąd nosiło nazwę Wyższe Katolickie Studium Społeczne w Po-

znaniu. W okresie organizowania Katolickiej Szkoły Społecznej, od l

stycznia 1926 r., przekazano jej dyrekcja wydawanie miesięcznika “Prze-

wodnik Społeczny" (wychodził od 1919 r.). Działalność Szkoły została

przerwana wybuchem drugiej wojny światowej. Jej akta przejęły wła-

dze okupacyjne. Zachowała się zaledwie znikoma część tych akt. W więk-

szości obejmują one prace seminaryjne i dyplomowe słuchaczy studium

społecznego; w jednej teczce znajdują się odpowiedzi na ankietę rozpisaną

wśród uczestników kursu dokształcającego dla wychowawców czyn-

nych; w 'innej — akta organizacji takich kursów.

Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.


99. XVI. Archidiecezjalny Komitet Ofiarowania


sygn. AKO (16 j.a. — 0,27 mb.) 1946 -1948

Abp W. Dymek powołał go 14 maja 1946 r. w celu przygotowania i

przeprowadzenia religijnego aktu ofiarowania Matce Bożej najpierw para-

fii, a potem .archidiecezji. Komitet jednak przyjął na siebie jeszcze, obo-

wiązek niesienia pomocy przy odbudowie Seminarium Duchownego w

Poznaniu, zniszczonego działaniami wojennymi. W tym drugim zakresie

działalność dotyczyła zbierania ofiar, urządzenia loterii fantowej, sprze-

daży broszur i książek. Niektóre z broszur i książek zostały wydane przez

Komitet Ofiarowania. Od 15 października 1948 r. przejął agendy tego Ko-

mitetu zorganizowany na nieco innych zasadach Archidiecezjalny Komitet

Katolicki. .

Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy.


100. XVII. Archidiecezjalny Komitet Katolicki


sygn. AKK (27 j.a. — 1,03 mb.) 1948 - 1952

Pomyślany jako organ pomocniczy Arcybiskupa Poznańskiego, oddany

pod kierownictwo referenta duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej jako

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu 223.


dyrektora, miał za zadanie — według regulaminu, ogłoszonego 11 paź-

dziernika 1948 r. — szerzyć wiedzę religijną i pielęgnować życie nad-

przyrodzone, urządzać kursy duszpasterskie, konferencje religijne i reko-

lekcje, koordynować działalność bractw i stowarzyszeń kościelnych oraz

wykonywać zadania zlecone przez ordynariusza. Wśród zadań zleconych

wysunęło się na pierwsze miejsce zbieranie funduszów społecznych na

odbudową katedry poznańskiej. Starano się uzyskać te fundusze z ofiar

zbieranych w parafiach, dlatego tworzono parafialne komitety katolickie,

oraz ze sprzedaży broszur i książek. Własnym nakładem Komitet wydał

kalendarz poznański aa r. 1950, przeznaczając czysty zysk nią powyższy

cel. Akta Komitetu dotyczą przede wszystkim korespondencji z parafial-

nymi 'komitetami, sprawozdań kasowych i dowodów kasowych za lata

1949 - 1952. Na polecenia abpa W. Dymka z 23 października 1952 r. został

rozwiązany.

Pomoce archiwalne: Inwentarz kartkowy


101. XVIII. Dyrekcja Odbudowy Katedry


sygn. DOK (272 j.a. — 4,OS mb.) 1946-1956

Działania wojenne w 1945 r. zniszczyły na Ostrowie Tumskim w Po-

znaniu znaczną część zabudowań, przede wszystkim jednak katedrę i

gmach seminarium duchownego. W celu systematycznego prowadzenia

działa odbudowy powołał abp W. Dymek 13 czerwca 1946 r. Radę Odbu-

dowy Ostrowia Tumskiego, której czynnikiem wykonawczym został dy-

rektor odbudowy. On zorganizował personel biurowy i techniczny, two-

rząc Dyrekcję Odbudowy Ostrowia Tumskiego. Po otwarciu w 1947 r.

odbudowanego seminarium duchownego, 'zmniejszył się zakres działania^

zarówno Rady jak i Dyrekcji, dlatego w lipcu tego roku przemianowano

pierwszą na Arcybiskupi Komitet Odbudowy 'Katedry, a drugą na Dyrek-

cję Odbudowy Katedry. Jednakże już po kilku miesiącach jedyną instan-

cją, kierującą odbudową katedry, stała się Dyrekcja. Do pomocy przy--

dzielono jej Komisję Doradczą, działającą od 1951 r. w pięciu podkomi-

sjach: architektury, witraży, malarstwa, architektury wnętrza i sprzętu

liturgicznego. Gdy katedra została do tego stopnia odbudowana, iż było

można ją otworzyć, dalsza troska o jej upiększanie przeszła na ordynariu-

sza i kapitułę. Dyrekcja Odbudowy Katedry została zlikwidowana z

dniem 31 grudnia 1956 r.

Wśród akt tego zespołu przedstawiają szczególną wartość dzienniki

wykonywanych prac, prowadzone bardzo szczegółowo, oraz plany i szki-

ce architektoniczne.


Zespół nie opracowany.


224. Marian Banaszak, Feliks Lenort


102. XIX. Wiadomości Duszpasterskie


sygn. WD (91 j.a. — 2,86 mb.) 1945-1953

Miesięcznik, przeznaczony dla duchowieństwa, zawierał artykuły, po-

święcane różnym zagadnieniom teologicznym i praktyce duszpasterskiej,

a także szkice kazań. Ukazywał się od sierpnia 1945 r. do grudnia 1952 r.

Po likwidacji w 1953 r. akta redakcji i administracji czasopisma zostały

przekazane do Archiwum Archidiecezjalnego.

Zespół nie opracowany.


103. XX. Głos Katolicki


sygn. GK (381 j.a. — 8,86 mb.) 1945 -1954

Tygodnik “Głos Katolicki" wychodził od 29 IV 1945 r. w Poznaniu, wy-

dawany przez Katolicki Komitet Wydawniczy pod redakcją ks, dr. R.

Mielińskiego. Po krótkiej przerwie w wydawaniu został przejęty -przez

Kurię Metropolitalną w grudniu 1948 r. Kontynuowany w latach następ-

nych, uległ likwidacji w 1954 r., a akta redakcji i administracji zostały

przekazane do Archiwum Archidiecezjalnego.

Zespół nie opracowany.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Powiązany:

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconArchiwum archidiecezjalne w poznaniu informator

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconWykaz źRÓDEŁ I literatury źRÓDŁa archiwalne archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu (A. A. W.)

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconDokumenty uczelniane w archiwum I praktyce badawczej. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconBibligrafia zawartości "archiwum kryminologicznego" tomy 1-3 za lata 1933-1939 I "archiwum kryminologii" tomy 1-21 za lata 1960-1995

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wraz z Instytutem Nowoczesnej Edukacji oraz wydawnictwem Wolters Kluwer Polska organizują w Poznaniu w dn. 23 kwietnia 2010

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconDni śW. Patryka 7-19. Marca 2008 w Poznaniu Patronat Honorowy Ambasady Irlandii w Warszawie oraz Konsulatu Irlandii w Poznaniu

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconWywiadówka z archiwum X

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconArchiwum ww lo2grudziadz pl

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconArchiwum Dedeciusa w Słubicach

Archiwum archidiecezjalne w poznaniu informator iconZ archiwum X? Poznajemy kartoteki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom