Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Pobierz 13.04 Kb.
NazwaWniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar13.04 Kb.
TypDokumentacja
......................................., dnia.....................


Do: Komornika w ......................................


Wierzyciel:............................................................

..........................................................

..........................................................

Dłużnik: ................................................................

............................................................

............................................................


Sygn. akt egzekucyjnych - .........................................


Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego


Wnoszę o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie .................................................,

prowadzonego przez Komornika Sądu Rejonowego w ..............................rewiru II z wniosku

wierzyciela ...................................................................................................................................

przeciwko dłużnikowi .................................................................................................................


Uzasadnienie


W dniu ............................... Komornik Sądu Rejonowego w ......................................... wszczął

postępowanie egzekucyjne i dokonał zajęcia wierzytelności dłużnika ........................................

..........................................................................................................................................., celem

wyegzekwowania należności głównej w kwocie........................................................zł, odsetek

ustawowych od dnia .................................................... do dnia zapłaty oraz kosztów procesu w

kwocie .................................... zł, zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w

.........................................i z dnia.................................... w sprawie ............................................

W dniu ........................................ stawił się dłużnik i dokonał wpłaty .......................................

Wobec zaspokojenia w całości należności wynikających z tytułu wykonawczego, wierzyciel

wnosi o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie ......................................................


.......................................................

wierzyciel

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconUmorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWniosek wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconZawieszenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconUmorzenie I zawieszenie postępowania wykonawczego

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWarunkowe umorzenie postępowania w świetle zasady…

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWniosek o umorzenie pożyczki Informacje ogólne

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego iconWniosek o zawieszenie postępowania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom