Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne
Pobierz 15.6 Kb.
NazwaPytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar15.6 Kb.
TypPojęcia
Pytania egzaminacyjne – pojęcia i systemy pedagogiczne


1. Jak rozumiesz pojęcie: nauka?

2. Podaj genezę nauki.

4. Jakie są różnice między wiedza naukową a wiedza potoczną?

5. Wyjaśnij istotę humanizmu, humanistyki i nauk humanistycznych.

6. Podaj określenie pedagogiki.

7. Jaka jest geneza pedagogiki?

8. Wyjaśnij pojęcia: wiedza, epistemologia, społeczeństwo oparte na wiedzy.

9. Omów mity epistemologiczne

10. Co rozumie się pod pojęciem wychowanie?

11. Jakie warunki musi spełniać dziedzina wiedzy, by być uznana za naukę?

12. Jakie są zadania pedagogiki ?

13. Jakie są rodzaje wychowania?/ujęcie klasyczne/

14. Omów pojęcie: socjalizacja .

15. Omów pojęcie: samowychowanie.

16. Omów pojęcie: kultura (łac. cultura - uprawa),

17. Omów pojęcie: kształcenie,

18. Omów pojęcie: nauczanie,

19. Omów pojęcie: uczenie się,

20. Omów pojęcie: osobowość,

21. Omów pojęcie: środowisko,

22. Omów pojęcie: czas wolny.

23. Podstawowe założenia nurtów: pozytywizmu, antypozytywizmu, naturalizmu
i antynaturalizmu.

24. Wyjaśnij pojęcia: scjentyzm, pedagogia, ewolucjonizm, utylitaryzm

25. Fazy rozwoju nauki w ujęciu pozytywistycznym

 1. Podstawowe założenia psychologizmu pedagogicznego i socjologizmu pedagogicznego.

 2. Wyjaśnij pojęcia: wiedza techniczno – analityczna, wiedza hermeneutyczno – moralna.

 3. Podaj podstawowe argumenty w sporze między teoria a praktyką

 4. Podaj definicję grypy rówieśniczej i funkcje jakie ona pełni.

 5. Zobrazuj różnicę pomiędzy pierwotnymi i celowymi grupami rówieśniczymi.

 6. Wyjaśnij pojęcia: rozwój, samorozwój (samorealizacja), samowychowanie.

 7. Fazy rozwoju człowieka (scharakteryzuj wybraną koncepcję).

 8. Opisz wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na rozwój.

 9. Scharakteryzuj bariery i zagrożenia w rozwoju.

 10. Charakterystyka wychowania jako czynności technicznej.

 11. Charakterystyka wychowania jako działania komunikacyjnego.

 12. Charakterystyka wychowania jako faktu kulturowego.

 13. Wymień kilku pedagogów polskich i podaj ich poglądy.

 14. Wymień kilku pedagogów zagranicznych i podaj ich poglądy.

 15. Wyjaśnij pojęcie: wielość dróg - mapy edukacyjne.

 16. Wyjaśnij przejście od pedagogiki Sokratesa, Platona i Arystotelesa do tradycyjnej koncepcji rozumienia wychowania w Polsce.

 17. Podaj główne cechy systemu wychowania chrześcijańskiego

 18. Podaj główne cechy systemu wychowania liberalnego

 19. Podaj główne cechy systemu wychowania socjalistycznego

 20. Jak pedagogika podzielona została ze względu na fazy rozwoju życia człowieka?

 21. Wyjaśnij pojęcia: cywilizacja, kapitał społeczny, kapitał intelektualny, kapitał kulturowy, trauma kulturowa.

 22. Typy mentalności współczesnego człowieka.

 23. Wymień co najmniej 5 cech charakterystycznych dla wychowania u ludów pierwotnych.

 24. Wymień co najmniej 5 cech charakterystycznych dla wychowania w okresie ustroju rodowego.

 25. Wymień co najmniej 5 cech charakterystycznych dla wychowania w okresie demokracji wojskowej.

 26. Wyjaśnij pojęcia: wychowanie, rzeczywistość wychowawcza, doświadczenie wychowawcze, fenomen (zjawisko) wychowania, świat wychowania, system wychowawczy

 27. Wyjaśnij różnice w definiowaniu wychowania (3 grupy definicji) – Dudzikowa

 28. Podaj podstawowe różnice miedzy pojęciami: wychowanie i socjalizacja.

 29. Podaj podstawowe różnice miedzy pojęciami: wychowanie i opieka.

 30. Cechy wychowania wg Łobockiego.

 31. Opisz społeczne i kulturowe uwarunkowania wiedzy pedagogicznej

 32. Opisz style myślenia pedagogicznego

 33. Jakie znasz typowe pytania pedagogiczne

 34. Wyjaśnij na czym polega „urabianie” w wychowaniu

 35. Scharakteryzuj wychowanie emancypacyjne

 36. Na czym polega wychowanie adaptacyjne?

 37. Jakie instytucje tworzą współczesny system oświaty w Polsce?

 38. Co jest przedmiotem badań pedagogiki?

 39. Wymień i omów nauki współpracujące z pedagogiką.

 40. Podaj i omów pojęcie doktryny pedagogicznej.

 41. Przedstaw istotę systemu oświatowego oraz systemu wychowania.

 42. Wymień i omów podstawowe systemy wychowania.

 43. Jakie rodzaje wychowania obejmowało wychowanie w Starożytnej Grecji ?

 44. Gdzie był stosowany i co obejmował kanon siedmiu sztuk wyzwolonych ?

 45. Kiedy powstała i jakie reformy przeprowadziła KEN?

 46. Wskaż relacje między jakością życia a wychowaniem.

 47. Przedstaw poglądy pedagogiczne J. J. Rousseau - oparte na zmysłach i uczuciach zamiast na rozumie – które zawarł w dziele pt. Emil czyli o wychowaniu

 48. Omów funkcje wychowawcy w procesie wychowania.

 49. Przedstaw wartości, które szczególnie ceni sobie młodzież licealna w swoim życiu /wariant/.

 50. Podstawowy cel, istota wychowania.

 51. Jakie dziedziny wychowania zawiera współczesna pedagogika?

 52. Przedstaw relacje między kulturą/cywilizacją / a wychowaniem.

 53. Cechy ideału wychowania europejskiego wdrażanego w systemach edukacyjnych krajów UE.

 54. Kluczowe kompetencje europejskie.

 55. Źródła dylematów wychowawczych.

 56. Przedstaw przejawy ambiwalencji w wychowaniu.

 57. Niespełnialność wychowania /przyczyny/.

 58. Moralne uprawomocnienie wychowania: warunki.

 59. Zwątpienia i zagrożenia ery globalizacji jako pole działalności wychowawczej.

 60. Co współczesne europejskie raporty edukacyjne zaliczają do naczelnych celów edukacji i wychowania?

 61. Jakie są warunki prawomocności ideału wychowawczego?

 62. Jakie cechy osobowości powinien posiadać nauczyciel?

 63. Fazy rozwoju pedagogiki i jej kierunki

 64. Kierunki ewolucji pedagogiki

 65. Pedagogika według J.Dewey’a

 66. Wychowanie według F. Znanieckiego

 67. Omów dwa wybrane nurty w pedagogice XX wieku

 68. Omów dwa wybrane nurty w pedagogice ostatnich dziesięcioleci

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPojęcia I systemy pedagogiczne

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPojęcia I systemy pedagogiczne

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPatent strzelecki przykładowe pytania egzaminacyjne I pojęcia I definicje

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPojęcia pedagogiczne

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconZagadnienia egzaminacyjne do przedmiotu "Systemy operacyjne" I semestr

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPrzedmiot: Systemy Telekomunikacyjne Zagadnienia egzaminacyjne – III rok Informatyki Stosowanej

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne – pojęcia I systemy pedagogiczne iconPytania egzaminacyjne z patofizjologii

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom