I. Założenia ogólne
Pobierz 366.52 Kb.
NazwaI. Założenia ogólne
strona2/6
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar366.52 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6

5. Pielęgniarka praktyki - zakres zadań i obowiązków pielęgniarki pracującej w zespole lekarza rodzinnego/specjalisty w poz/ w zakładzie opieki zdrowotnej.
Pielęgniarka realizuje powierzone zadania wykorzystując wiedzę i umiejętności wynikające z przygotowania zawodowego, obowiązujących uregulowań prawnych oraz standardów teorii i praktyki pielęgniarskiej.


Pielęgniarka praktyki realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób, świadczeń diagnostycznych, pielęgnacyjnych , współdziała w realizacji świadczeń leczniczych, a także realizuje zadania związane z organizacją pracy w praktyce lekarza rodzinnego/specjalisty/lekarza poz.


Pielęgniarka praktyki pracuje w systemie uzgodnionym z pracodawcą.


5.1. Zadania dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki chorób:


 1. prowadzi, we współdziałaniu z lekarzem, poradnictwo dla osób zdrowych, zagrożonych chorobą, chorych,

 2. wykonuje szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień (w sytuacji, gdy lekarz obejmuje opieką również dzieci), szczepienia ponadstandardowe,

 3. wykonuje badania przesiewowe,

 4. uczestniczy w profilaktycznych badaniach lekarskich,

 5. współdziała z innymi profesjonalistami i instytucjami w realizacji zadań a zwłaszcza Narodowego Programu Zdrowia i lokalnie realizowanych programów profilaktyki chorób,

 6. dba o aktualizację różnych form oświatowo-zdrowotnych – we współdziałaniu z terenową stacją sanitarno-epidemiologiczną.5.2. Zadania dotyczące opieki nad chorym:


 1. we współdziałaniu z lekarzem prowadzi poradnictwo dla osób chorych a także dla członków ich rodzin,

 2. współdziała z pielęgniarkami i położnymi środowiskowymi-rodzinnymi, w domowej specjalistycznej opiece pielęgniarskiej przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

 3. pobiera materiał do badań diagnostycznych,

 4. realizuje na zlecenie lekarza testy kliniczne, badania diagnostyczne, a także pomiary antropometryczne i mierzy podstawowe czynności życiowe w gabinecie zabiegowym,

 5. wykonuje zlecenia lekarskie w gabinecie zabiegowym,

 6. kompletuje, aktualizuje sprzęt medyczny, leki, środki dezynfekcyjne oraz niezbędne zestawy do zabiegów,

 7. asystuje podczas badań i zabiegów wykonywanych przez lekarza,

 8. sprawuje opiekę nad pacjentami zgłaszającymi się do poradni,

 9. udziela pierwszej pomocy medycznej w wypadkach, urazach i stanach nagłego zagrożenia życia,

 10. przeprowadza wywiad i odnotowuje dane w dokumentach medycznych pacjenta.


5.3. Zadania związane z organizacją pracy:


 1. prowadzi rejestr osób i wizyt domowych do lekarza w każdej formie (osobiście przez zainteresowanych, przez osoby trzecie, telefonicznie),

 2. uzgadnia terminy badań i konsultacji specjalistycznych dla chorych objętych opieką,

 3. przygotowuje gabinety i sprzęt zabiegowy do przyjmowania pacjentów,

 4. prowadzi obowiązującą dokumentację medyczną,

 5. gospodaruje szczepionkami lekami, sprzętem medycznym i materiałem opatrunkowym,

 6. wdraża zmiany w praktyce pielęgniarskiej i uczestniczy w działaniach na rzecz poprawy jakości świadczonych usług,

 7. wdraża szczegółowe standardy opieki pielęgniarskiej,

 8. ustawicznie podnosi kwalifikacje zawodowe.


Pielęgniarka może wykonywać inne zadania zgodne z kwalifikacjami uzgodnione z pracodawcą/zleceniodawcą przed podpisaniem umowy.


6. Położna praktyki w gabinecie lekarza ginekologa-położnika
Położna w praktyce lekarza ginekologa-położnika, to położna podstawowej opieki zdrowotnej, pełniąca funkcje zawodowe wobec podopiecznej, członków jej rodziny, w sytuacji zdrowia, choroby, niepełnosprawności, z uwzględnieniem specyfiki miejsca wykonywania usług.


Realizuje świadczenia w zakresie:

 • świadczeń diagnostycznych,

 • świadczeń zapobiegawczych i leczniczych,

 • świadczeń promocji zdrowia,

 • świadczeń profilaktycznych,

 • zadań (czynności) związanych z organizacją pracy w gabinecie lekarza ginekologa-położnika.6.1. Zadania położnej w gabinecie lekarza ginekologa – położnika:

 1. prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki i samopielęgnacji kobiet w różnych okresach ich życia, zagrożonych chorobą oraz chorych,

 2. przygotowuje pacjentkę do badania ginekologicznego,

 3. pobiera materiał do badań diagnostycznych,

 4. przeprowadza wywiad i odnotowuje w dokumentacji medycznej,

 5. wykonuje badanie fizykalne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

 6. wykonuje zabiegi lecznicze zlecone przez lekarza oraz asystuje podczas zabiegów,

 7. sprawuje opiekę nad pacjentkami zgłaszającymi się do poradni,

 8. udziela pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia,

 9. współdziała z innymi profesjonalistami i instytucjami w realizacji zadań położnej, wynikających z obowiązujących programów zdrowotnych, lokalnych programów profilaktyki chorób i nadzoru specjalistycznego.6.2. Zadania związane z organizacją pracy:


   1. prowadzi obowiązującą dokumentację medyczną,

   2. uzgadnia z lekarzem i pacjentką terminy badań i konsultacji.,

   3. przygotowuje gabinety zabiegowe do przyjmowania pacjentek,

   4. gospodaruje szczepionkami, lekami, sprzętem medycznym, materiałami opatrunkowymi,

   5. wdraża zmiany w praktyce położniczej i ginekologicznej oraz uczestniczy w działaniach na rzecz poprawy jakości świadczonych usług,

   6. wdraża szczegółowe standardy opieki położniczej i ginekologicznej,

   7. ustawicznie podnosi kwalifikacje zawodowe.


V. Wykaz świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne
w podstawowej opiece zdrowotnej


1   2   3   4   5   6

Powiązany:

I. Założenia ogólne icon1. załOŻenia ogólne

I. Założenia ogólne iconZałożenia ogólne

I. Założenia ogólne iconZałożenia ogólne

I. Założenia ogólne iconI. załOŻenia ogólne

I. Założenia ogólne iconI. Założenia ogólne

I. Założenia ogólne iconI ogólne założenia

I. Założenia ogólne iconOgólne założenia programowe

I. Założenia ogólne iconZałożenia ogólne konkursu

I. Założenia ogólne iconZAŁOŻenia metodyczne I dane ogólne 4

I. Założenia ogólne iconOGÓlne załOŻenia działalności opiekuńczo

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom