Diagnoza przedszkolna
Pobierz 8.19 Kb.
NazwaDiagnoza przedszkolna
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar8.19 Kb.
TypDokumentacja
DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

Pojęcie diagnozy wyrosło z języka medycyny. Diagnoza w ujęciu pedagogicznym według Kawuli  ocenia rzeczywistość, natomiast diagnosta wyraża aprobatę lub dezaprobatę dla rozpoznawanego stanu lub jego cech. Ocena ta właśnie stanowi podstawową przesłankę decyzji o konieczności podjęcia celowych działań wpierających rozwój.

Od września 2009 r. MEN  nałożyło na nauczycieli wychowania przedszkolnego   obowiązek prowadzenia  diagnozy przedszkolnej zapisanej w nowej podstawie programowej, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,  gdzie: 

"Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. W roku poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole” ( diagnoza przedszkolna).

Zgodnie  z nowelizacją ustawy z dnia 19 marca 2009 r. każdy pięciolatek ma prawo do edukacji przedszkolnej, gdyż za rok jego rodzic będzie mógł zdecydować o posłaniu go do pierwszej klasy.

Decyzja taka zapadnie w oparciu o własną ocenę dojrzałości dziecka, ale też istotną pomocą będą informacje uzyskane od nauczyciela.

Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej.

 Celem diagnozy przedszkolnej jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • Rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

  • Nauczycielom przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

 Najlepszym okresem na dokonanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole są miesiące październik-listopad.

Zgromadzone wyniki będą stanowiły podstawę dla indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju ucznia.

Następnie, najlepiej w kwietniu, nauczyciel ma przeprowadzić kolejną diagnozę, której wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu  ostatecznej decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole.

Wyniki diagnozy przedszkolnej mają za zadanie:

  • zapoznać rodzica ze stopniem gotowości edukacyjnej (dojrzałości szkolnej) dziecka kończącego edukację przedszkolną;

  • ułatwić rodzicom świadomą decyzje o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnej w wieku 6 lat ;

  • pomóc nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu  wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;

  • ułatwić pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej dokonania innego rodzaju diagnozy, np. psychologicznej.Prosimy rodziców o zapoznanie się z wynikami diagnozy przedszkolnej.


Zapraszamy na konsultacje.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Diagnoza przedszkolna iconDiagnoza przedszkolna częŚĆ I opis arkusza badania gotowości szkolnej

Diagnoza przedszkolna iconDiagnostyka wykład I 03. 10. 09 Czym jest diagnoza? Diagnoza

Diagnoza przedszkolna iconEdukacja przedszkolna

Diagnoza przedszkolna iconGazetka przedszkolna 2/2011/2012

Diagnoza przedszkolna iconGazetka Przedszkolna Wiosna 2010

Diagnoza przedszkolna iconGazetka Przedszkolna Bałwan ze śniegu

Diagnoza przedszkolna iconGazetka przedszkolna nr Wielkanoc 2011

Diagnoza przedszkolna iconKlasa 0 Edukacja przedszkolna: „Razem w przedszkolu”

Diagnoza przedszkolna iconGazetka przedszkolna 1/2011/2012 jesień

Diagnoza przedszkolna iconKierunek Studiów Podyplomowych: edukacja przedszkolna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom