Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Pobierz 29.9 Kb.
NazwaMetoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
Data konwersji24.12.2012
Rozmiar29.9 Kb.
TypDokumentacja
Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz


Metoda Dobrego Startu

Marty Bogdanowicz


Materiały na kurs doskonalący (2009)


TEMAT SZKOLENIA: Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

CEL SZKOLENIA: informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze

i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju

psychoruchowego, profilaktyce, terapii zaburzeń oraz w edukacji. .

UCZESTNICY: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków

rehabilitacji, szkół specjalnych, logopedzi, psychologowie, studenci, rodzice

PROWADZĄCY: prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

METODA SZKOLENIA: wykład i zajęcia warsztatowe

POMOCE DO ZAJEC: rzutnik multimedialny, laptop, magnetowid, magnetofon kasetowy


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geneza Metody Dobrego Startu


Na podstawie (inspiracja) metody Bon Départ - Thea Bugnet Van der Voort / 1887 - 1951/:


- założenia: wielozmysłowe uczenie, wykonywanie ruchów zharmonizowanych w określonej przestrzeni

i czasie;

- trzy techniki: wystukiwanie rytmu na wałeczkach z piaskiem, rysowanie figur geometrycznych na piasku,

w powietrzu i papierze w rytm śpiewanej piosenki;

- kilka wzorów (figur geometrycznych).


Metoda Dobrego Startu (MDS) – wkład własny (od 1967 r)

struktura zajęć, formy ćwiczeń, wersje MDS:


- struktura zajęć (zajęcia wprowadzające, właściwe, końcowe),

- rodzaje ćwiczeń, ich nazwy i przebieg (ćwiczenia ruchowe, ruchowo - słuchowe i ruchowo - słuchowo - wzrokowe),

- techniki prowadzenia ćwiczeń (poza wymienionymi, zaczerpniętymi z oryginału) i porządek ich stosowania,

- program cyklu zajęć,

- zestaw wzorów (poza kilkoma oryginalnymi),

- zastąpienie wzorów literami, cyframi, nutami,

- wersje MDS i programy (współautorstwo programów: Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej, Małgorzaty Szewczyk; piosenki Małgorzaty Barańskiej, Danuty Szlagowskiej, Marii Tomaszewskiej).


Wersje i programy zajęć Metody Dobrego Startu

I. Łatwe wzory i piosenki/wierszyki


dla najmłodszych dzieci od 2 r.ż. w celu wspomagania rozwoju

- oraz dla dzieci starszych z opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego

Programy MDS: Bogdanowicz M., Szlagowska D. (1996) Piosenki do rysowania; Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2006) Piosenki do rysowania; Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.(2008) Od wierszyka do rysunku; Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.: Od bazgroty do rysunku ( w przygotowaniu)

II. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki


dla przedszkolaków od 5 r.ż w celu przygotowania do nauki czytania i pisania,


dla uczniów w klasach “0” i “I”,

dla dzieci “ryzyka dysleksji”

dla dzieci starszych z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

w okresie poprzedzającym naukę liter

Programy MDS: w podręczniku Bogdanowicz M. (1985, 1999) Metoda Dobrego Startu


III. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki


dla uczniów rozpoczynających naukę czytania i pisania w klasie “0” i “I”

- dla uczniów z klas “0” i “I” w celu wielozmysłowego uczenia się liter

- dla uczniów “ryzyka dysleksji”

- dla starszych uczniów z dysleksją rozwojową w ramach ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych

 

Programy MDS: M. Bogdanowicz “Alfabet piosenek” i J. Krakowińskiej “Śpiewane litery” w: Bogdanowicz (1985); Bogdanowicz M., Tomaszewska M. (1993) Piosenki na literki; Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.( 2004) Od piosenki do literki, cz.1 i 2; Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.(2006) Od wierszyka do literki, cz.1 i 2; Bogdanowicz M., Szewczyk M.(2007) Od słowa do zdania, od zdania do tekstu, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.(2008); Od wierszyka do cyfr i znaków matematycznych (w przygotowaniu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struktura zajęć :I. Zajęcia wprowadzające

 • Ćwiczenia orientacyjno-porządkowe

 • Ćwiczenia świadomości osoby, schematu ciała, przestrzeni:

ćwiczenia świadomości osoby

ćwiczenia świadomości schematu ciała

ćwiczenia świadomości przestrzeni

 • Nauka piosenki - pytania dot. treści piosenki, rozwijanie myślenia

 • Ćwiczenia językowe

wyjaśnienie trudnych pojęć

ćwiczenia językowe (“zabawa w zagadki”)

 • Ćwiczenia logopedyczne - oddechowe i artykulacyjne

 

II. Zajęcia właściwe

 • ćwiczenia ruchowe

 • ćwiczenia ruchowo - słuchowe

 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe


etapy ćwiczeń ruchowo - słuchowo - wzrokowych:

1.Demonstracja wzoru i sposobu jego wykonywania

2.Uczenie się wielozmysłowe (polisensoryczne)

3.Reprodukowanie wzoru.

 

etapy reprodukowania wzoru:

techniki niegraficzne

1. Całą ręką - w powietrzu - (najpierw w obecności wzoru; potem z pamięci)

2. Palcem - na stole, podłodze, na tackach z kaszą

techniki graficzne

3. Narzędziem (graficzne) - kredą, węglem kreślarskim, kredką woskową,

ołówkiem, mazakiem, pędzlem, długopisem - na tabliczkach,

papierze, w liniaturze zeszytu, na kartach ćwiczeń (w teczkach dołączonych do poszczególnych programów MDS).

 

III. Zajęcia końcowe

ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające: zabawa ruchowa/masażyk/ kołysanka/ słuchanie muzyki/ propozycje

z programu


-------------------------------------------------------------------------------

Organizacja zajęć:

 • indywidualnie z dzieckiem
 • w grupie, która może mieć różną wielkość:

- cała grupa przedszkolna, klasa “0” lub „I” (ok. 25 dzieci),

- grupa 6 - 8 dzieci o dysharmonijnym rozwoju (zespół korekcyjno – kompensacyjny w przedszkolu, lub w klasach ”0”, I- III),

- grupa 6 - 8 dzieci z upośledzeniem umysłowym, pracujących z nauczycielem i osobą wspomagającą,

- grupa 3 - 4 dzieci pracujących w parach z dorosłymi osobami np. w przypadku dzieci autystycznych,

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Konspekt Zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu


w dniu.........................................


Temat - opracowanie wzoru (figury geometrycznej/ litery/ cyfry).........

piosenki/ wierszyka....................................


1. Zajęcia wprowadzające

 • ćwiczenia świadomości osoby: …………………………………….………………………… …

 • ćwiczenia świadomości schematu ciała:…………………….………………… …..

 • ćwiczenia świadomości przestrzeni: …………………………………………….…… …………

 • nauka piosenki: pytania dot. treści piosenki…………., wyjaśnienie trudnych pojęć:… ………..,

 • ćwiczenia językowe (“zabawa w zagadki”):…………………………………………… …………

 • ćwiczenia logopedyczne - oddechowe i artykulacyjne:……………………………..


2. Zajęcia właściwe

 • ćwiczenia ruchowe

- zabawa ruchowa…………………………………………………………………………..

 • ćwiczenia ruchowo - słuchowe

 • zestaw ćwiczeń na woreczkach / wałeczkach

 • ćwiczenia z pomocami……………………………

 • własne pomysły
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe

 • pokaz: wzór zbudowany z....................................przypomina…………………………..…

 • uczenie się polisensoryczne

 • reprodukowanie wzoru:

- techniki niegraficzne……………………………………………..………………….…………

- graficzne ( w tym karta ćwiczeń z teczki do programu MDS)…………………………..……………

 

3. Zajęcia końcowe:

 • zabawa ruchowa/ masażyk/ kołysanka/ słuchanie muzyki /propozycja z programu MDS.............


Pomoce do zajęć:

 • pomoce

dla całej grupy:……………………………………

dla każdego dziecka:………………………………..

 • literatura:

program....................................................


Pomoce do zajęć


do zajęć wprowadzających

- obrazek objaśniający treść piosenki (w teczce do programu MDS)

- konkretne przedmioty związane z treścią piosenki

do ćwiczeń ruchowo - słuchowych

- woreczki i wałeczki wypełnione materiałem sypkim (np. ziarnem, kaszą, grochem),

- sznurki, gumy, wstążki, szarfy, balony, chusteczki, gazety,

- instrumenty muzyczne lub przedmioty, które mogą je zastąpić np. plastikowe butelki 

do ćwiczeń ruchowo - słuchowo - wzrokowych

- kartę ze wzorem wykonanym z materiału o wyrazistej fakturze (naszytym, wyklejonym plasteliną,

tasiemką lub narysowanym grubym mazakiem)

- taca z kaszą manną,

- do odtwarzania graficznego: tabliczka i kreda,

- karty do ćwiczeń (w teczce do programu do MDS)

- arkusz papieru pakowego, kartka z bloku rysunkowego formatu A4 oraz zeszyt czysty i zeszyt w linie

- różne narzędzia: mazaki różnej grubości, pędzle (do golenia i cieńsze), kredki woskowe, ołówek,

długopis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roczny program zajęć MDS

I. Forma prowadzenia zajęć: indywidualnie / zespołowo

II. Grupa:

1. Dzieci:

- wiek.....

- charakterystyka rozwoju/zaburzeń ........

- liczba dzieci .....

2. Prowadzący:

- (l.osób).....

- inni uczestnicy/osoby wspomagające.....

3. Miejsce spotkań:

- nazwa placówki (grupa przedszkolna/ klasa”0”/ klasa “I”/

/zespół korekcyjno - kompensacyjny / inne)......

III. Cele:

1. Wspomaganie rozwoju/ profilaktyka

2. Edukacja/ wychowanie

3. Terapia


IV. Wersja i program MDS:

I. Wersja: Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki; II. Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki; III. Litery lub znaki matematyczne i


piosenki lub wierszyki …………………………..

2. Program: …………………………………….


V. Organizacja zajęć:


1. Długość cyklu………………………………………..…..

2. Częstość spotkań………………………………….….….

3. Czas trwania zajęcia………………………………..……

4. Terminy spotkań: dzień tygodnia....... od godz......do godz….....

5. Wskazania i przeciwskazania do realizacji programu z uwzględnieniem SPE grupy i każdego dziecka.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconWykorzystanie metody dobrego startu marty bogdanowicz na zajęciach rewalidacji indywidualnej”

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconScenariusz zajęć marta bogdanowicz metoda Dobrego Startu „Od piosenki do literki”

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconS cenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie 3 – 4 latków metodą „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconMetoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconMetoda dobrego startu

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconScenariusz zajęcia z Rodzicami prowadzonego Metodą Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconMetoda dobrego startu w diagnozowaniu I wyrównywaniu rozwoju dziecka

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconDostosowanie Metody Dobrego Startu do

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconIstota Metody Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz iconZałożenia oraz oddziaływanie Metody Dobrego Startu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom