Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2
Pobierz 15.12 Kb.
NazwaArtykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar15.12 Kb.
TypDokumentacja
EUROSIEROTY, DZIECKO OSIEROCONE – zestawienie bibliograficzne w wyborze.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM :


1.Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski . - 2007, nr 38, s. 7.

2.Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na Co Dzień . - 2008, nr 6, s. 3-5.

3.Eurosieroty / oprac. Agata Kulczycka, Magdalena Warchała,Dorota Wodecka, Małgorzata Szlachetka // Gazeta Wyborcza . – 2008, nr 118, s. 16.

4.Eurosieroty / Ewa Winnicka // Polityka . - 2007, nr 46, s. 34-36, 38, 40.

5.Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus // Nowa Szkoła . - 2008, nr 6, s. 37-43.

6.Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11.

7.Kompensacja poczucia sieroctwa w szkole / Jolanta Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 24-26.

8.Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27-33.

9.Samotność dziecka w rodzinie / Katarzyna Gania // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 5-7.

10.Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej

środowiska rodzinnego / Katarzna Chrąściel // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30-34.

11.Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69.

12.Skąd się biorą sieroty społeczne? / Lilianna Klimek // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 2003, [nr] 1, s. [5]-8.

13.Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77.


KSIĄŻKI


1.Dlaczego są opuszczone dzieci? /Maria Schütterly-Fita. Wrocław

[etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1992. 93, [1] s. ; 19 cm.

2.Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych /Andrzej

Łuczyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra

Pedagogiki Rodziny. Lublin : Wydaw. KUL, cop. 2008. - 245, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

3.Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebska . Białystok : Trans Humana, 2004 . – 205 s. : rys. ; 21 cm.

4.Ludzie na huśtawce :migracje między peryferiami Polski i Zachodu /pod red. Ewy Jaźwińskiej i Marka Okólskiego. Warszawa : Scholar, 2001. - 434, [1] s. ;25 cm.

5.Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian /Paweł Kaczmarczyk.

Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, cop. 2005. - 360 s. : il. ;22 cm.

6.Młode pokolenie polskich emigrantów - jego losy i problemy w XX

wieku :zbiór studiów /pod red. Ryszarda Sudzińskiego ; Wyższa Szkoła

Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Światowa Rada Badań nad Polonią. Włocławek : WSHE, 2004. - 180, [4] s. ;24 cm.

7.Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani :problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice : praca zbiorowa /pod red. Izabeli Fornalik ; Kolegium Karkonoskie (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Jeleniej Górze, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe. Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005. - 302 s. : il., wykr. ;25 cm.

8.Opieka nad dzieckiem osieroconym :teoria i praktyka /Zbigniew

Węgierski. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 2006. - 226 s. ;24 cm.

9.Opowieści terapeutów :[autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba

sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zesół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997 (Rzesz. : RZG). - 199, [1] s. : il., fot. ;22 cm.

10.Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne /Zofia Dołęga . Katowice, Wydaw. UŚ, 2003 . – 205 s. : il. , err. ; 24 cm.

11.Sieroctwo i osamotnienie: pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny /Teresa Ewa Olearczyk. Kraków : Wyższa Szkoła

Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2007. - 291 s.; 24 cm.

12.Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego

/Marzena Sendyk. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - 279, [1] s.: rys., wykr. ;24 cm.

13.Społeczne uwarunkowania niedostatków opieki / S. Badora, K.P. Badora // W : System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. S. Badora, D. Marzec. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002. – 559 s. ; 23 cm.

14.Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych /Wioletta

Danilewicz. Białystok : Trans Humana, 2006. - 192 s. : il. ;21 cm.

15.W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej /red. Alicja Kalus ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Opole : Redakcja Wydawnictw WT UO, 2003. - 262 s. : tab., wykr. ;24 cm.


INTERNET


Eurosieroctwo 2008, materiał sygnalny ( zapowiedź raportu), Warszawa 2008 – dostępny w formacie pdf na stronie :

www.fundacja-pe.nazwa.pl/joomla/pliki/eurosieroctwo.pdf


Zamierzenia i doświadczenia związane z migracją zarobkową / I. Kotowska, M. Bober // W : Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków / red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2007 – materiał dostępny w formacie pdf na stronie :

www.diagnoza.com/files/diagnoza2007/raport_11.11.2007.pdf

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconNauczycielski głos w sprawie podręczników wyniki ankiety

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconA/ artykuły z czasopism (polskie)

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconKoncepcja państwa dobrobytu (referat) Państwo opiekuńcze, państwo socjalne, państwo dobrobytu

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconUczeń zdolny : 2010/2011 rok odkrywania talentów książki I artykuły z czasopism w wyborze za lata 2000-2010 ksiąŻKI

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconRodzaje cen cena zwyczajowa to cena ustalona na długi okres czasu. Cena jednolita

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconZarządzanie I inżynieria produkcji, semestr I i III mikroekonomia, lista 1 (popyt, podaż, cena równowagi, cena maksymalna, cena minimalna)

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconGłos Mojżesza Głos Ziemi Obiecanej (Rozmyślania pesachowe)

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconArtykuły do publikacji Lwów 10 czerwca 2007 r. Pan Henryk Atemborski (cz. II)

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconJęzyk Polski w Gimnazjum 2007/2008 nr 1 Spis treści najciekawsze artykuły

Artykuły z czasopism : Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. 2007, nr 38, s. 2 iconWspomnienia o Stanisławie Mocarskim w 3 rocznicę śmierci 29. 10. 2007/2010 w spotkaniu uczestniczyła żona pani Halina Mocarska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom