Regulamin świetlicy szkolnej
Pobierz 11.25 Kb.
NazwaRegulamin świetlicy szkolnej
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar11.25 Kb.
TypDokumentacja
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ


 1. Każdy dojeżdżający uczeń naszego gimnazjum ma obowiązek przebywać w świetlicy pod opieką nauczyciela.

 2. Przed wejściem do świetlicy należy zmienić obuwie.

 3. Uczniowie mogą tu indywidualnie zająć swój czas – przygotowywać się do zajęć, wymieniać opinie, przejrzeć prasę, a także uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela świetlicy bądź innych nauczycieli.

 4. Uczniowie przestrzegają regulaminu korzystania z gier
  i czasopism świetlicowych.

 5. Udając się na zajęcia, zostawiają porządek na stolikach
  i ustawiają krzesła.

 6. Po skończonych lekcjach uczniowie czekają w świetlicy na autobus. Mogą odrobić pracę domową, skonsultować się
  z nauczycielem lub też zrelaksować się dowolnie (film, gazeta, książka, gry sportowe).

 7. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać
  z boiska szkolnego pod opieką nauczyciela świetlicy.

 8. Uczniowie przebywający w świetlicy zachowują się kulturalnie, stosują powszechne formy grzecznościowe, dbają
  o kulturę słowa, nie używają wulgaryzmów.

 9. Przed odjazdem do domu uczniowie ustawiają krzesełka na stolikach i sprawdzają czystość pomieszczenia.

 10. Przed zamknięciem świetlicy nauczyciel sprawdza stan
  i czystość pomieszczenia.

Nauczyciel świetlicy szkolnej

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA PRZEBYWAJĄCEGO W ŚWIETLICY


 1. Uczeń ma prawo do:

♦ korzystania ze świetlicy szkolnej, zgodnie z jej przeznaczeniem,

♦ uczestnictwa w zajęciach organizowanych w świetlicy,

♦ wypoczynku i spędzenia wolnego czasu, zgodnie z własnymi
potrzebami,

♦ rozwijania zainteresowań,

♦ udziału w konkursach, quizach, zabawach edukacyjnych.


 1. Uczeń ma obowiązek:

♦ dostarczyć zgodę, podpisaną przez przynajmniej jednego
z rodziców lub opiekunów, na uczestnictwo w zajęciach
świetlicowych,

♦ przestrzegania norm zachowania się wobec innych,

♦ aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

♦ przebywania w świetlicy do momentu odjazdu autobusu
szkolnego,

♦ informowania nauczyciela świetlicy o każdym zamiarze
opuszczenia świetlicy i o odjeździe ze szkoły – co może
nastąpić tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna
prawnego dziecka.


Nauczyciel świetlicy szkolnej

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z GIER I CZASOPISM ŚWIETLICOWYCHUczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z gier
i czasopism świetlicowych, spełniając poniższe warunki:

 1. Zgłaszają chęć wypożyczenia gry lub czasopisma nauczycielowi świetlicy.

 2. Zeszyt wypożyczeń gier i czasopism prowadzi Samorząd Świetlicy.

 3. Wypożyczając określoną grę lub czasopismo, uczniowie podpisują jej odbiór w zeszycie, tym samym w pełni za nie odpowiadając (sprawdzają elementy gry przy nauczycielu).

 4. Po skończonej grze osoby wypożyczające oddają ją kompletną, zawierającą wszystkie elementy, gotową do dalszego użytkowania (sprawdzają elementy gry przy nauczycielu).

 5. Jeśli uczniowie korzystają z czasopism, oddają je bez jakichkolwiek oznak zniszczenia, by służyły innym.

 6. Zwracając grę lub czasopismo, uczniowie podpisują ich zwrot
  w zeszycie wypożyczeń.

 7. Uczniowie nie korzystają z gier i czasopism świetlicowych bez wiedzy i opieki nauczyciela świetlicy.Nauczyciel świetlicy szkolnej

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Regulamin świetlicy szkolnej iconRegulamin świetlicy szkolnej §1

Regulamin świetlicy szkolnej iconRegulamin korzystania z komputerów w świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej iconRegulamin świetlicy szkolnej w zsp mazańcowice

Regulamin świetlicy szkolnej iconPlan pracy świetlicy szkolnej celem pracy świetlicy jest

Regulamin świetlicy szkolnej iconPl an pracy dydaktyczno wychowawczej świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej iconRamowy I szczegółowy plan pracy świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej iconProcedury obowiązujące w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej nr 13

Regulamin świetlicy szkolnej iconKarta zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej zał. 1

Regulamin świetlicy szkolnej iconZajęcia edukacyjne w świetlicy szkolnej pt.”UKŁad słoneczny”

Regulamin świetlicy szkolnej iconMiesięczny plan pracy opiekuńczo wychowawczej świetlicy szkolnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom