Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych
Pobierz 8.03 Kb.
NazwaDwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar8.03 Kb.
TypDokumentacja
RZECZPOSPOLITA POLSKA

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Al. Ujazdowskie 11

00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

Centrala tel. 52-12-888


DWOiP II-073-6/06


Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych


z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej


W związku z ustalonymi w dniu 3 sierpnia 2006 roku przez Ministra Sprawiedliwości wewnętrznymi zasadami sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-33 z wykonania planu finansowego funduszu celowego „Fundusz pomocy postpenitencjarnej” zostają wprowadzone zmiany w sposobie i terminach rozliczania i składania przez podmioty określone w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych z funduszu.

Podmioty, w stosunku do których została podjęta decyzja o przyznaniu środków finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej, oprócz dotychczas składanego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, zobowiązane są do przekazania rocznej oraz półrocznej „Informacji o przeznaczeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej”, zgodnie z załączonym wzorem.

Podmioty, które wykorzystały przyznane środki przed końcem roku, powyższą informację powinny złożyć w terminie do 31 grudnia 2006 roku, a podmioty pozostałe – do 10 stycznia 2007 roku.

Jednocześnie informuję, że zasady te będą obowiązywały także w latach następnych. Informacja półroczna powinna być składana w terminie do 5 lipca, natomiast roczna – do 10 stycznia.

W powyższych terminach należy także składać sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe ze sposobu wykorzystania otrzymanych środków.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconWybór formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconInformacja w sprawie wprowadzenia do obrotu jako środka spożywczego soli o przeznaczeniu technicznym

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconObowiązek zwrotu wcześniej otrzymanych płatności

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconWydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta I gminy Czersk

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconWydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconNabycie przez 2 obywateli Szwajcarii 2 ha nieruchomości położonych w Gdańsku o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego na działalność usługową

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconSprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Informacja dodatkowa. Zestawienie zmian w funduszu (kapitale) własnym

Dwoip ii-073-6/06 Informacja o przeznaczeniu środków otrzymanych iconTab. Informacja za rok dotycząca wykorzystania obiektu służącego rehabilitacji, objętego dofinansowaniem ze środków pfron, na

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom