Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką”
Pobierz 91.57 Kb.
NazwaProgram koła plastycznego „Spotkania z plastyką”
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar91.57 Kb.
TypDokumentacja

PROGRAM

KOŁA PLASTYCZNEGO

„Spotkania
z plastyką”

Autor: mgr Joanna Janowska, mgr Magdalena Grzegorek

Miejsce realizacji: Przedszkole Publiczne nr 6 w Łasku

Obszar działania: działalność plastyczna

Termin realizacji: październik – czerwiec 2007/2008


SPIS TREŚCI :

 1. Wprowadzenie. 3
II. Uwagi o realizacji programu 5
III. Cele programu. 6
IV. Rodzaje działalności plastycznej - techniki plastyczne. 7
V. Propozycje zajęć koła plastycznego. 12
VI. Przewidywane osiągnięcia dzieci. 16
VII. Metody i formy pracy. 17
VIII. Zasady koła plastycznego. 18
IX. Ewaluacja. 21
 1. WPROWADZENIE

Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, postanowiłam wspólnie z koleżanką, zorganizować dla zainteresowanych dzieci zajęcia plastyczne. Zauważyłam grupę dzieci, które bardzo chętnie w czasie zabaw dowolnych wybierały twórczość plastyczną i wspaniale się przy tym bawiły. Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka wieku przedszkolnym. Same lubimy rysować, malować, więc postanowiłyśmy skonstruować plan zajęć dodatkowych, w którym grupa dzieci będzie mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.
Dzieci zaskakują nas często swoją wiedzą i umiejętnościami. Postanowiłyśmy więc poświęcić więcej czasu dzieciom wykazującym zainteresowania i uzdolnienia plastyczne.
Od października 2007 roku zorganizowałyśmy kółko zainteresowań dla dzieci uzdolnionych plastycznie: „Spotkania z plastyką”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków naszego przedszkola zaproponowałyśmy bezpłatne spotkania, których celem będzie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci. Swoją propozycję skierowałyśmy do dzieci zdolnych w wieku 5 i 6 lat. Zajęcia będą się odbywały raz w tygodniu po pół godziny.
Program plastyczny, który proponujemy, jest przeznaczony właśnie dla potrzeb koła plastycznego. Można z niego także korzystać podczas codziennych zajęć w przedszkolu.
* * * * *
Wychowanie plastyczne jest nieodłącznym elementem procesu wychowania w przedszkolu. Wiąże się ono z wychowaniem umysłowym, społeczno-moralnym, zdrowotnym i estetycznym. W zakresie wychowania umysłowego obcowanie z plastyką rozwija wrażliwość zmysłową, pobudza proces spostrzegania, koncentrację uwagi, wyobraźnię. Daje okazję dokonywania analizy i syntezy, porównywania i uogólniania. Poszerza wiedzę dziecka o świecie i utrwala zasób elementarnych pojęć odnoszących się do barwy, kształtu, budowy przedmiotów. Wpływa na rozwój zainteresowań dzieci, spełnia w rozwoju dziecka funkcję poznawczą.
W wieku przedszkolnym dziecko rozwija nie tylko swój umysł, ale również sferę emocjonalną, stąd też rośnie w tym czasie silnie jego wrażliwość estetyczna. Zaczyna kształtować się w nim poczucie piękna. Wraz z poczuciem piękna rośnie u dziecka potrzeba własnej twórczości artystycznej.
Bardzo ważną rolę w wychowaniu przedszkolnym odgrywa kierowanie rozwojem dziecięcej działalności plastycznej. Stanowi ona potrzebę rozwojową i jedną z głównych form aktywności dziecka. Daje dziecku radość, wzmacnia poczucie własnej wartości, sprzyja przyswajaniu form współżycia tj. samodzielności, wytrwałości, gotowości do współdziałania. Dziecko obcując
z plastyką w zespole przedszkolnym, doznaje radości wspólnych przeżyć
i osiągnięć. Rysowanie, malowanie, układanie czy wycinanie wpływa kojąco na system nerwowy dziecka, rozwija między innymi sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową.
Niezbędnym warunkiem dla prawidłowego rozwoju dziecka jest jednak zaspokajanie potrzeby obcowania z pięknem natury, rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej. Przedszkole powinno poszerzać płaszczyznę kontaktu dziecka z różnymi rodzajami sztuki plastycznej. Dzieci nie powinny kopiować udostępnionych im obrazów, ilustracji. Pożądane jest, by odwołując się do swojej wyobraźni pomysłowości i zdobytej wiedzy ilustrowały za pomocą różnych technik plastycznych, np. treść znanych im książek, przedstawień teatralnych. Dzieci na co dzień obcują przede wszystkim z ilustracjami w książkach przeznaczonych dla swojego wieku. Mogą jednak zainteresować się obrazami, reprodukcjami malarstwa, plakatem czy fotografią. Obcując blisko z plastyką, dziecko wchodzi na drogę gromadzenia doświadczeń estetycznych i artystycznych, a dzieła
z którymi się styka pozostawiają ślad w jego pamięci i wyobraźni.
Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym jest jedną
z najczęściej podejmowanych działalności. Dziecko wypowiada się w formie plastycznej po wysłuchaniu wiersza, bajki lub opowiadania, wysłuchaniu utworu muzycznego a także odzwierciedla swoje przeżycia. Podczas zajęć
w przedszkolu dzieci poznają różnorodne techniki plastyczne. Najchętniej uczestniczą w zajęciach, kiedy poznają nowe, ale też proste, nieskomplikowane techniki. W grupach starszych dzieci interesują się coraz to trudniejszymi technikami, ale ze względu na liczebność grup oraz inne czynniki utrudniające, nauczyciele stosują najbardziej popularne i dostępne materiały plastyczne.
 1. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU


Zajęcia plastyczne odbywają się raz w tygodniu przez 30-45 minut. Etapy działań zawierają propozycje podzielone na kolejne miesiące. Treść programu zapisana jest w formie czynności dzieci.


KORZYŚCI DLA PLACÓWKI

- promowanie przedszkola w środowisku poprzez poszerzoną ofertę edukacyjną


KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA

- rozwijanie kreatywności

- samorealizacja dająca poczucie satysfakcji

- inspiracja dla twórczych rozwiązań

- zapewnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej


KORZYŚCI DLA DZIECKA

- rozwijanie dziecięcych talentów

- kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych u dzieci

- inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie

- wyrażanie własnej kreatywności

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

 
 1. CELE PROGRAMU

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wspieranie twórczej aktywności dziecka poprzez wzbogacanie środków wyrazu, jego przeżyć, wyzwalanie emocji, stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie i realizowanie indywidualnych zdolności plastycznych;
- rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;
- usprawnienie koordynacji wzrokowo - ruchowej;
- doskonalenie analizy syntezy wzrokowo - ruchowej;
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej;
- wydłużenie koncentracji uwagi;
- stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania;
- zdobywanie umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki;
- poznanie różnych technik plastycznych;
- wyrabianie wrażliwości estetycznej;
- przygotowanie do odbioru sztuki;
- udoskonalanie współpracy w grupie;
- rozwijanie pomysłowości, samodzielności i refleksyjności;
- rozwijanie i wspieranie poczucia własnej wartości;
- eksperymentowanie i doświadczanie z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego;
 1. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI PLASTYCZNEJ:

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Chciałybyśmy opisać ważniejsze techniki, które można zastosować w pracy z dziećmi w przedszkolu. Niektóre z nich są na pewno stosowane i znane wszystkim nauczycielom, niektóre będą może nowością
i ukażą inny sposób pracy twórczej.

TECHNIKI PLASTYCZNE:

WYDRAPYWANKA - malujemy arkusz papieru technicznego farbami akwarelowymi, używając wesołych, czystych kolorów; całą kartkę pokrywamy dokładnie świecą, rysując blisko siebie pionowe, poziome i koliste linie (cała kartka musi być śliska - sprawdzamy ręką); malujemy całą kartkę czarnym tuszem kreślarskim (przed rozpoczęciem pracy należy namydlić pędzel, by tusz nie ściekał ze śliskiej powierzchni kartki); kiedy arkusz wyschnie rozpoczynamy rysowanie - wydrapywanie, używając spinki do włosów, zaostrzonego patyczka lub innego narzędzia, którym uda się usunąć warstwę tuszu i świecy; możemy karton pomalować kilkoma warstwami ciemnego tuszu kreślarskiego , następnie wydrapujemy wzór; dzieciom młodszym możemy naszkicować wzór na tuszu.
MALOWANIE PLASTELINĄ - malujemy dany wzór nakładając plastelinę palcami (plastelina powinna być miękka, aby się dobrze nakładała); możemy nakładać małe kuleczki plasteliny.
WYDRAPYWANIE NA PLASTELINIE - kartkę pokrywamy cienką warstwą plasteliny, a następnie wydrapujemy dany wzór.
LEPIENIE Z GLINY LUB PLASTELINY - lepimy różne postacie, przedmioty, ozdabiamy je dowolnymi , małymi elementami np. koralikami, guziczkami, patyczkami, żołędziowymi czapeczkami itp.
MOKRE W MOKRYM - kartkę papieru zwilżamy wodą i malujemy na niej kształty farbami (kolory się rozpływają); po wyschnięciu możemy rysunek obrysować konturem.; przed rozpoczęciem pracy możemy kartkę zgnieść, by uzyskać ciekawszą fakturę.
FROTTAGE ( FROTAŻ ) - malujemy ciekawą, zróżnicowaną fakturę (np. liście, skrawki tkanin) farbami i odciskamy je na kartce
UKŁADANIE MATERIAŁÓW PRZYRODNICZYCH NA PODŁOŻU Z PLASTELINY - przygotowujemy sobie podłoże z plasteliny i układamy na nim różnorodny materiał przyrodniczy; możemy także układać kawałki gazet, drobnych przedmiotów dekoracyjnych, koraliki, skorupki jaj, makarony itp.
COLLAGE ( KOLAŻ ) - wykonujemy kompozycję z różnych materiałów
i naklejamy ją na podłoże (materiały np. skrawki tkanin, skór, falistej tektury, papierów, gazet); możemy łączyć to z rysunkiem lub malowaniem farbami.
RYSOWANIE ŚWIECĄ - wzór malujemy świecą, a następnie całą powierzchnię kartki malujemy farbą.
BATIK - wykonujemy rysunek kolorowym tuszem, pokrywamy go klejem roślinnym, następnie malujemy cała kartkę czarnym tuszem i wymywamy miejsca pokryte klejem.
WITRAŻ - (papierowy), wycinamy elementy zaprojektowanego rysunku,
a następnie podklejamy te miejsca kolorową bibułą.
ODBIJANIE GAZĄ, TIULEM, KORONKĄ - zamalowujemy kartkę papieru i odbijamy dowolnym materiałem wzory.
GRAFIKA - wykonujemy na matrycy (płytce graficznej) rylcem danego wzoru, pomalowanie płytki tuszem lub farbą i odbicie na kartce.
MALOWANIE NA PŁÓTNIE LUB TKANINIE - rysujemy ołówkiem na płótnie ogólny zarys kompozycji, a następnie malujemy wzór.
CIĘCIE I SKŁADANIE - tniemy na części widokówkę, obrazek czy ciekawe zdjęcie z kolorowej gazety układamy, w ciekawą kompozycję
i przyklejamy na kartkę.
SKŁADANKI PAPIEROWE - wykorzystujemy wzory składanek wg sztuki Orgiami.
OBRAZKI Z KÓŁ - wycinamy z kolorowego papieru koła różnej wielkości, zginamy je raz lub kilka razy na pół i układamy obrazki; przyklejamy ułożone wzory na kartce tak, by praca była przestrzenna.
FORMOWANIE ZE SZNURKA - tniemy sznurek lub wełnę na różne długości, formujemy postacie, wzory i przyklejamy na kartkę; można sznurek owijać ba palcu i takie ruloniki przyklejać; można również wyciąć koło i owijać je sznurkiem.
WYDZIERANKA - wydzieramy z papieru kolorowego lub z kolorowych czasopism różne kształty i naklejamy na kartce; można naklejać malutkie kawałki papieru na wcześniej naszkicowany ołówkiem wzór; jako tło możemy użyć resztki tapet, a wydzierać elementy obrazka z pogniecionego papieru kolorowego.
MALOWANIE PASTĄ DO ZĘBÓW - malujemy obrazek pastą do zębów, na granatowym lub czarnym kartonie.
KLEKSY - na mokry pędzel nabieramy farbę plakatową, akwarelę lub kolorowy tusz i strząsamy kilka kropli na małą kartkę papieru; jeśli farby jest za mało dodajemy jeszcze kilka kropli tego samego lub innego koloru; nadmiar możemy odsączyć chusteczką higieniczną; unosimy kartkę na wysokość ust, a następnie lekko rozdmuchujemy farbę na boki, jednocześnie przechylając kartkę; do kształtu, który powstanie możemy dorysować jakieś elementy np. oczy, usta, nos.
ODBIJANKI SYMETRYCZNE - składamy kartkę na pół ( pionowo lub poziomo ) i otwieramy; Na prawej połowie malujemy obrazek, grubo nakładając farby plakatowe; Składamy kartkę na pół wzdłuż zgięcia i rozprasowujemy dłonią; Otwieramy kartkę i przyglądamy się co powstało; Można namalować na jednej stronie np. dwa skrzydła i pół tułowia motyla, by po złożeniu kartki powstało symetryczne odbicie.
MALOWANIE SZNURKIEM - zginamy kartkę na pół, a następnie otwieramy; na prawej stronie układamy w dowolny wzór umaczane
w farbie plakatowej sznurki ( czyste końcówki sznurków wystają poza kartkę ); zamykamy kartkę i kolejno wyciągamy sznurki; powstaje ciekawy wzór, do którego można dorysowywać różne elementy.
BIAŁE SYLWETKI - rysujemy i wycinamy z papieru postać lub przedmiot - to jest szablon; kolorujemy go miękką kredką do malowania oczu; przykładamy czystą stroną do kartki i przytrzymując jedną ręką, palcami drugiej rozcieramy kredkę poza krawędzie szablonu; zamiast kredki do oczu, możemy użyć cień do powiek, który nabieramy na palec i rozcieramy od krawędzi szablonu na zewnątrz; po zdjęciu szablonu otrzymujemy białą sylwetę, do której można dorysować szczegóły.
MALOWANIE WATĄ - malujemy grubym flamastrem wzór na grubym papierze lub tekturze i wycinamy go, pozostawiając tylko obramowania; kładziemy wycięty szablon na czystym papierze i przypinamy go spinaczem; do malowania wykorzystujemy kulki waty lub gąbkę, które delikatnie moczymy
w farbie i uderzając w wycięte okienka szablonu malujemy obrazek; uważnie zdejmujemy szablon, by nie zabrudził rysunku.
NAKRAPIANKI - układamy na kartce wycięte szablony, przedstawiające różne postacie lub przedmioty; niewielką ilość tuszu nalewamy na spodeczek , nabieramy go na szczoteczkę do zębów, a następnie pocieramy szczoteczkę
o dno sitka od wewnątrz, trzymając je w odległości 10cm. nad ułożoną kompozycją; tusz rozpryskuje się i spada drobnymi kropelkami na obrazek; Gdy obrazek wyschnie, zdejmujemy szablony i dorysowujemy szczegóły.
MALOWANIE NA SZKLE LUB NA FOLII - malujemy obrazek na płytce szklanej lub gładkiej folii ( wykorzystujemy farby do malowania na szkle lub farby witrażowe ); obrazek oglądamy od drugiej strony; możemy namalować obrazek specjalnymi flamastrami do malowania na szkle lub folii tzw. Foliopisami.
KREDKA I FARBA - rysujemy obrazek kredkami świecowymi, przyciskając je mocniej niż zwykle; pokolorowane powierzchnie powinny być śliskie i błyszczące; miejsca, które mają pozostać białe, pokrywamy białą kredką świecową lub świecą; malujemy ciemne tło dużym pędzlem, farbą akwarelową; najlepszy efekt otrzymamy , gdy narysujemy obrazek kredkami imitującymi blask świateł: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, jasnozielonym, jasnoniebieskim i dając im fioletowe lub granatowe tło.
WOSKOWE OBRAZKI - tę pracę wykonujemy koniecznie przy pomocy osoby dorosłej! Przygotowujemy wiórki z kredek świecowych (z temperówki); szkicujemy postać człowieka, zwierzęcia czy wymyślonego stworka, a następnie układamy wiórki na szkicu tak, by wypełnić go barwami (mocno dociskamy palcami ; przykrywamy obrazek przezroczystą folią (taką jak do pakowania kwiatów), a następnie czubkiem lekko nagrzanego żelazka rozgniatamy wiórki; należy uważać, by nie poruszyć folii w czasie prasowania oraz nie odrywać jej zbyt szybko.
UKŁADANKA - naklejamy na kawałek tektury kolorowy papier lub tkaninę, która będzie tłem obrazka; układamy płaską kompozycję z kolorowych papierów, materiałów, nitek, a następnie przyklejamy ją, nanosząc niewielką ilość kleju w sztyfcie na tło; obrazek możemy przykryć szklaną płytką i okleić krawędzie taśmą dwustronną; po oklejeniu wszystkich krawędzi, zdejmujemy papier z wierzchniej strony taśmy i naklejamy ozdobną pasmanterię.
WYSYPYWANKI - UKŁADANKI - na małym kawałku tektury rysujemy ołówkiem zwierzątko, człowieka lub wymyśloną postać; część rysunku pokrywamy płynnym klejem i nasypujemy grubą warstwę kaszy, nasion - nadmiar strząsamy na gazetę lub do miski; tak samo postępujemy z kolejnymi częściami rysunku; nasiona możemy układać także na tekturce pokrytej plasteliną.
ODBIJANKA MOZAIKOWA - wykonujemy różne stemple z kawałków ziemniaka, gumki do ścierania, patyków, plasteliny uformowanej w słupki; farbę plakatową rozprowadzamy pędzlem na palecie, nabieramy na stempel niewielką ilość farby i odbijamy wielokrotnie kształt na papierze, malując na przykład ornament kwiatowy; należy używać stempli o różnych kształtach oraz wielu kolorów farb.
MOZAIKA Z DREWNIANYCH WIÓRKÓW - szkicujemy ołówkiem obrazek, a następnie w wybranych miejscach przyklejamy na gęsty klej wiórki (jeden obok drugiego), inne elementy obrazka możemy pomalować farbami plakatowymi; obrazek można wykonać z samych wiórków, a gdy dobrze się przykleją, możemy pomalować wiórki farbami.
RYSUNEK WEGLEM - na białym kartonie rysujemy używając węgla kreślarskiego.
NEGATYW - na czarnej kartce, przyklejamy wycięte z białego kartonu elementy obrazka ( nic nie dorysowujemy); efekt pracy jest podobny do negatywu fotografii.
KALKOWANE OBRAZKI - tę pracę wykonujemy z pomocą osoby dorosłej! Na białej kartce układamy lub przyklejamy wycięte także
z białego kartonu elementy obrazka; Nakładamy na obrazek kalkę kreślarską
i prasujemy gorącym żelazkiem.
RYSUNEK NA PAPIERZE ŚCIERNYM - na małym arkuszu papieru ściernego rysujemy obrazek kredkami "bambino".
PUNKTOWANIE - na białej stronie papieru kolorowego rysujemy kontury obrazka, potem je punktujemy (robimy dziurki zaostrzonym narzędziem ); efekt jest widoczny po kolorowej stronie papieru.
POSYPYWANE OBRAZKI - na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicujemy obrazek, a następnie malujemy klejem po liniach naszego rysunku; bierzemy z woreczków garść herbaty, piasku lub innego sypkiego materiału i posypujemy obrazek; dociskamy drobinki dłońmi do podłoża i strząsamy nadmiar materiału.
Istnieje jeszcze wiele innych technik plastycznych, które można wykorzystywać w pracach z dziećmi w wieku przedszkolnym. Techniki, które wymieniłam są wg mnie ciekawe i w miarę proste do wykonania w przedszkolu.
V. PROPOZYCJE ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO
( październik- czerwiec 2007/2008r.)PAŹDZIERNIK


Wakacyjne wspomnienia” - tworzenie obrazka z suszonych kwiatów, liści i traw. Kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji, delikatne obchodzenie się z materiałem przyrodniczym.

Pomoce - zasuszone liście, płatki, trawy, klej uniwersalny, nożyczki, szkiełka.


Dary jesieni” - stemplowanie darami natury, używanie ciepłych barw- łączenie kolorów, tworzenie kolorów pochodnych. Nazywanie tych kolorów
Pomoce - biały karton, farby plakatowe, pędzle, jabłka.


Jesienne liście” - wydzieranka z kolorowego papieru, wypełnianie konturów liści małymi kawałkami papieru. Zwracanie uwagi na estetykę wykonywania prac.
Pomoce -
papier kolorowy, klej, karton z narysowanym konturem liścia.


Leśne ludziki” - wykonywanie z tworzywa przyrodniczego różnych postaci: ludzików, zwierzątek, ptaszków.

Pomoce - kasztany, żołędzie, patyczki, piórka plastelina i jarzębina.


LISTOPAD


Dynia” – wykonanie przestrzennej dyni z pończoch wypchanych watą. Pomoce – 2 pary pończoch, wata, nożyczki, zszywacz, 2 gumki recepturki, farba pomarańczowa, zielona bibuła, klej, drucik.


Liściowy frotaż” – pocieranie kredką świecową papieru położonego na liściu. Zwrócenie uwagi na odpowiednie trzymanie kredki (poziomo).

Pomoce – biała kartka, liście z wyraźnymi żyłkami, kredki świecowe.


Jesienne rozśmieszaczki” – wykonanie pomponów z kolorowej włóczki, ozdobienie oczkami i innymi elementami dekoracyjnymi. Zapoznanie z techniką wykonania pomponu.

Pomoce – kolorowa włóczka, szablon z tektury, nożyczki, elementy dekoracyjne, gałązka z drzewa.


Pachnący wazon” – wykonie wazonu poprzez oklejanie pojemnika plasteliną i ozdabianie różnokolorowymi ziarnami, nasionami.

Pomoce – pojemni aluminiowy, plastelina, kolorowe nasiona, ziarna, pestki.


GRUDZIEŃ


Mikołajkowe prezenty”- malowanie farbami plakatowymi. Wyrażanie za pomocą ekspresji plastycznej swoich emocji związanych z mikołajkami. Pomoce – farby, karton.


W świątecznym nastroju” – ozdabianie przedszkolnych okien rysunkami ze sztucznego śniegu.

Pomoce – szablony, sztuczny śnieg w sprayu.


Gwiazdki z gałązek” – wykonanie gwiazdki z patyczków, oplatanie rafią, kolorowanie farbą w aerozolu z obu stron.

Pomoce – giętkie gałązki, patyczki do szaszłyków, rafia, złoty spray, nożyczki.


Moja choineczka” - ozdabianie szyszki kulkami z kolorowej plasteliny - praca przestrzenna.

Pomoce – szyszki, kolorowa plastelina.


STYCZEŃ

„Za oknem zima” - malowanie białą farbą plakatową na czarnym lub granatowym kartonie; wycięcie z białego kartonu - okienka i przyklejenie go do obrazka.

Pomoce - czarny lub granatowy arkusz kartonu, biała kartka, nożyczki, biała farba plakatowa w tubce, klej biurowy w tubce.

„Maska karnawałowa” – tworzenie i ozdabianie szablonu maski na karnawał. Stosowanie różnych elementów zdobniczych.

Pomoce – arkusz papieru, flamastry, nożyczki, taśma samoprzylepna, zszywacz biurowy, wstążki, klej, drobiazgi do ozdabiania.

„Ptaszki zimą” – ( 2 tygodnie) lepienie z masy solnej postaci ptaszka, wykorzystanie materiału przyrodniczego. Malowanie farbą plakatową i umieszczenie w karmniku.

Pomoce – masa solna, pióra, kamyki, patyki, karmnik, farby plakatowe.

LUTY

„Wesołe bałwanek” - komponowanie obrazka z paluszkowych odcisków, dorysowywanie i doklejanie dodatkowych elementów.

Pomoce –biała farba, niebieski lub granatowy karton, papier kolorowy, klej biurowy w tubce, czarny flamaster.

„Śnieżny nocny pejzaż” – malowanie farbami plakatowymi na białym kartonie dwoma kolorami: białym i fioletową.

Pomoce - biały arkusz brystolu, farby plakatowe: biała i fioletowa.

„Chatka Baby Jagi” - naszkicowanie ołówkiem chatki Baby Jagi, wyklejanie chatki drewnianymi wiórkami, domalowywanie innych elementów obrazka farbami plakatowymi.

Pomoce - kartka z bloku technicznego, drewniane wiórki, gęsty klej, farby plakatowe.

„Negatyw fotograficzny” - przyklejanie na czarnej kartce, wyciętych z białego papieru elementów obrazka (nic nie dorysowujemy).

Pomoce - czarna kartka z bloku technicznego, biały karton, klej biurowy.

MARZEC

„Rękawiczkowy stworek” – wykonanie stworka z rękawiczki wypchanej ryżem. Ozdabianie guzikami i elementami dekoracyjnymi.
Pomoce – rękawiczki, guziki, igła i nitka, elementy dekoracyjne.
„Wielkanocne pisanki” – (2 tygodnie) oklejanie ziarenkami: ryżu, kaszy, drobnym makaronem jajek ugotowanych na twardo. Malowanie na dowolny kolor. Ozdabianie złota farbą.
Pomoce – jajka, ziarna ryżu i kaszy, drobny makaron, klej wikol, pędzel, farby plakatowe.
„Korale dla Pani Wiosny” – nawlekanie na nitkę różnego rodzaju makaronów, kolorowanie go farbami plakatowymi.
Pomoce – makaron, sznurek, farby, pędzle.

KWIECIEŃ

„Uzupełnianie krajobrazu” - naklejenie na kartonie fragmentu krajobrazu, tworzenie pozostałej części krajobrazu techniką kolage.

Pomoce - kartka z bloku technicznego, klej biurowy, papier kolorowy, skrawki materiałów, plastelina.

„Kleksy” - wykonanie kleksa z czarnego tuszu kreślarskiego, dorysowywanie pojedynczych elementów kredkami "bambino".
Pomoce - biały karton, czarny tusz kreślarski, rurki do napojów, kredki "bambino";
„Zabawne twarzyczki” – wykonanie na bazie jednorazowych talerzyków twarzy z wykorzystaniem różnorodnych akcesoriów.
Pomoce - białe talerzyki papierowe, bibuła, gąbka, papier kolorowy, klej.
„Motyle” - odbijanka symetryczna, dorysowywanie łąki kredkami pastelowymi; Pomoce - kartki z bloku technicznego, farby plakatowe, kredki pastelowe.

MAJ

„Kwitnące drzewo” - wyklejanka z kłębuszków wełny i papieru kolorowego; wycinanie lub wydzieranie z papieru kolorowego - drzewa, nawijanie 5-7 luźnych okrążeń wełny na palec, obcinanie nitki i wyklejanie tymi kłębuszkami korony drzewa.
Pomoce - kolorowa kartka z bloku rysunkowego, kolorowe włóczki, klej biurowy, papier kolorowy, nożyczki.
„Bukiet dla mamy” – (2 tygodnie) wypełnianie konturów obrazka kulkami z bibuły. Praca zbiorowa na dużym arkuszu brystolu.
Pomoce – brystol, kolorowa bibuła, klej.
„Łąka majowa” – wykonanie obrazka techniką kolażu z ostrużyn i innych elementów papierowych.
Pomoce - kartka z bloku technicznego, klej, ostrużyny, papier kolorowy, ozdobne dziurkacze.

CZERWIEC

„Kolorowe talerzyki” - malowanie papierowych talerzyków wg własnego pomysłu, utrwalenie efektu bezbarwnym lakierem.
Pomoce - papierowe talerzyki, farby plakatowe, lakier bezbarwny.
„Malowanie sznurkiem” - maczanie sznurków w farbie, układanie wzoru na jednej połowie kartki, złożenie kartki i wyciąganie sznurków; dorysowywanie elementów.
Pomoce - sznurki, farby plakatowe, kartka z bloku rysunkowego, kredki "bambino" lub flamastry.
„Ramka dla Taty” – wykonanie z kolorowej masy solnej ramki na zdjęcie, ozdabianie jej muszelkami.
Pomoce – masa solna, muszle.
„Już lato” – malowanie kartki w szerokie kolorowe pasy, posypywanie, zanim wyschnie farba, konfetti.
Pomoce – karton, farby plakatowe, pędzle, konfetti.
 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
DZIECKO:
- pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego
i stosowanych technik;
- potrafi znanymi środkami plastycznymi wykorzystać zdobytą wiedzę
i umiejętności w praktycznym działaniu;
- wyrabia wewnętrzną kreatywność i samodzielnie poszukuje nowych środków plastycznych odważnie je stosując do realizowania tematów;
- rozwija pod kierunkiem nauczyciela zainteresowania warsztatem plastycznym;
- uczy się rzetelnej i systematycznej pracy wiedząc, że do sukcesu dochodzi się pracowitością;
- rozwija wrażliwość estetyczną na otaczający go świat;
- wyrabia umiejętność pracy w zespole;
 1. METODY I FORMY PRACY

METODY PRACY:
 • słowna;
 • pokazowa;
 • oglądowa;
 • praktycznego działania;
FORMY PRACY:
 • indywidualna zróżnicowana;
 • zbiorowa zróżnicowana;
 1. ZASADY KOŁA PLASTYCZNEGO

 • Dobrowolność uczestnictwa w zajęciach.
 • Swobodne wyrażanie ekspresji jednak w ramach bezpieczeństwa, nie ograniczania wolności i godności innych dzieci.
 • Nie ingerowanie w zamysł artystyczny dziecka.
 • Obowiązuje indywidualne tempo pracy- dzieci mają czas na ukończenie swojej pracy na następnych zajęciach.
NAUCZYCIEL BĘDZIE REALIZOWAŁ ZAJĘCIA POPRZEZ:
 • Otwartą postawę wobec dzieci.
 • Podmiotowe traktowanie każdego dziecka.
 • Rozwijanie wrażliwości poprzez udostępnienie wielu różnorodnych technik i materiałów plastycznych.
 • Nie narzucanie dzieciom swojego sposobu malowania, tonacji kolorystycznej, proporcji przedstawionych postaci czy przedmiotów.
 • Zachęcanie dzieci do twórczego wypowiadania się w swój własny sposób i do rozwijania odkrywczości.
 • Zachęcanie dzieci do realizacji własnych pomysłów.
 • Systematyczne organizowanie wystaw prac dziecięcych.
 • Zgłaszanie udziału prac dzieci w konkursach plastycznych.
 • Stworzenie właściwych warunków pozwalających na swobodne wyrażanie ekspresji, wyeliminowanie krytyki, porównywania, narzucania swojego punktu widzenia.
 • Wspieranie indywidualnych zdolności plastycznych.
 • Unikanie współzawodnictwa w trakcie zajęć.
 1. EWALUACJA
CELE EWALUACJI:
 1. Określenie zainteresowania dzieci zajęciami.
 2. Poznanie opinii i poziomu zadowolenia rodziców z zajęć koła plastycznego.
 3. Doskonalenie funkcjonowania koła plastycznego „Spotkania z plastyką”.
 4. Dostosowanie zajęć do zainteresowań dzieci.
METODY EWALUACJI:
 1. Monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć.
 2. Odnotowanie frekwencji na zajęciach.

 3. Opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez dzieci.

 4. Zgromadzone prace plastyczne dzieci.

 5. Obserwacje własne.
 6. Ankieta skierowana do rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia koła plastycznego.

 7. Wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia koła plastycznego.
ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA

UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA KOŁA PLASTYCZNEGO


1. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia plastyczne? (podkreśl właściwą odp.)


a) TAK


b) NIE


2. Jak Państwo oceniacie poziom prowadzonych zajęć (proszę zaznaczyć X właściwą odp.)


a) Bardzo dobry


b) Zadowalający


c) Niewystarczający


3. Czy uważają Państwo, że tego typu dodatkowe zajęcia są potrzebne?


a) TAK


b) NIE

WYWIAD DLA DZIECKA


UCZĘSZCZAJĄCEGO NA ZAJĘCIA KOŁA PLASTYCZNEGO


1.Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne?


a) TAK


b) NIE


2. Czego uczysz się na tych zajęciach?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


3. Dlaczego chodzisz na zajęcia plastyczne?

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


4. Narysuj odpowiednią mimikę swojej twarzy po zajęciach . 1. EWALUACJA PROGRAMU-CZERWIEC 2008r.Cel główny programu plastycznego zrealizowany został poprzez zapoznanie z nowymi i ciekawymi technikami plastycznymi.
Zajęcia wpłynęły na rozwijanie zainteresowań plastycznych, uzdolnień, twórczej aktywności dziecka, dostarczały przeżyć estetycznych, umożliwiły dzieciom kontakt ze sztuką.
Odbywały się raz w tygodniu, do południa. Na zajęciach panowała miła
i serdeczna atmosfera.
Dzieci poznawały nowe techniki plastyczne, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu. Były one przeplatane aktywnością muzyczną i ruchową.
Prace dzieci były umieszczane na wystawkach w przedszkolu. Wszystkie wystawki wzbudzały zainteresowanie rodziców, prace wyróżniały się, były ciekawe i kolorowe.
Proponowane zajęcia były inspirowane utworami literatury dla dzieci, utworami muzycznymi, obejrzanymi zdjęciami oraz związane z tematyką bliską dzieciom.
Największą satysfakcję sprawiła mi propozycja rodziców, aby kontynuować zajęcia w następnym roku szkolnym.
Do dokumentacji realizowanego programu dołączam xero wybranych prac dzieci.Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram koła przyrodniczo-ekologicznego pt. „Szkolne spotkania z przyrodą”

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconDziałalnośĆ koła plastycznego

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconRozpoczęcie spotkania Krzysztof Sochan rozpoczął specjalne spotkanie Koła Naukowego Midas

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram koła chemicznego zajęcia koła chemicznego przewidziane są dla

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram nauczania "Plastyka dla klas 4-6". Dkw- 4014-159/99

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram kóŁka plastycznego świetlicy szkolnej dla uczniów kl. I-III

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć kółka plastycznego

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram koła matematycznego

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram Koła Literackiego

Program koła plastycznego „Spotkania z plastyką” iconProgram koła fizycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom