Innowacje w przedszkolu
Pobierz 60.78 Kb.
NazwaInnowacje w przedszkolu
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar60.78 Kb.
TypDokumentacja
INNOWACJE W PRZEDSZKOLU


Przedszkole jest placówką, która promuje wychowanie przez sztukę, dzięki ścisłej współpracy z Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina w Białymstoku oraz Towarzystwem Przyjaciół Akademii Muzycznej w Białymstoku. Prowadzony jest innowacyjny program Edukacji Artystycznej Dzieci, który spełnia ogromną rolę w rozwoju dziecka.
Zajęcia umuzykalniające mają na celu rozwijanie w dzieciach inwencji twórczej.
Przede wszystkim są to ćwiczenia i zabawy z zakresu zadań ruchowych, np.: odtwarzanie ruchem i gestem nastroju muzyki oraz ilustrowanie ruchem piosenek i łatwych utworów instrumentalnych (aktywne słuchanie muzyki). Są to również zabawy z zakresu zadań muzycznych i słownych, np.: gra na dzwonkach diatonicznych, układanie własnych melodii do krótkich, znanych dzieciom tekstów, oraz tworzenie prostych melodii do wymyślonych przez dzieci krótkich tekstów. Ważnym elementem zajęć są ćwiczenia słuchowe, takie jak
np. : rozpoznawanie odgłosów najbliższego otoczenia, rozpoznawanie skrajnych rejestrów, kontrastów dynamicznych, barwy instrumentów muzycznych, a także próby określania kontrastowych melodii. Równie istotnym punktem zajęć jest muzykowanie na instrumentach.

Zajęcia relaksacyjne eliminują różnorakie napięcia, przełamują opory, obawy
i niepokoje u dzieci. Napełniają dzieci energią, sprzyjają otwartości i zaufaniu do samego siebie. Ćwiczenia wyobraźni rozwijają pomysłowość, sprzyjają koncentracji i odprężeniu.
Z wewnętrznego spokoju wypływa przyjemność i dobre samopoczucie. Kiedy dzieci
są rozluźnione wszystko idzie im sprawniej, lepiej radzą sobie z męczącym, pełnym hałasu, stresu i pośpiechu rytmem dnia. Podczas zajęć wykorzystywane są różnego typu pomoce, takie jak: elementy przyrody (kamienie, kwiaty, kasztany, piórka), znane przedmioty (baloniki, gumki dzwonki, magnesy, świece), woreczki z grochem, piłeczki, poduszki, kocyki, chustki, duże miękkie bryły i chusta do zajęć terapeutycznych.
W trakcie zajęć towarzyszy dzieciom podkład muzyczny uzależniony od typu ćwiczeń.ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI

To wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jego wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Adresatami programu są dzieci z dysfunkcjami w wieku od 3 do 5 lat. Warunkiem rozpoczęcia procesu wspomagania rozwoju małego dziecka jest opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.


Organizacja procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka


 • bardzo dobra baza lokalowa wyposażona w sprzęt, pomoce i materiały potrzebne do prowadzenia rehabilitacji i terapii (pokoje terapii pedagogicznej, sala rehabilitacyjna, suchy basen)

 • wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, w skład której wchodzą osoby posiadające kwalifikacje i umiejętności potrzebne do pracy z małym dzieckiem
  (psycholog, logopeda, rehabilitant, oligofrenopedagog)
 • zespół specjalistów opracowuje indywidualne programy dla danego dziecka oraz informuje rodziców o podejmowanych działaniach i spodziewanych efektach

 • w pracy z dziećmi stosowane są metody i formy pracy zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i dostosowane do wieku, stanu zdrowia i możliwości intelektualnych wychowanków

 • zajęcia organizowane będą w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie
  w zależności od możliwości i potrzeb dziecka
Przedszkole kładzie duży nacisk na pracę z dziećmi potrzebującymi szczególnej opieki. Istniejący Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wspiera rodziców
i prowadzi odpowiednią terapię małego dziecka, które posiada opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o potrzebie wczesnej interwencji.


WSPOMAGANIE RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI


Przedszkole wspiera rodziców w ich obowiązkach związanych z wychowaniem swych pociech, poprzez organizowanie warsztatów Szkoły dla rodziców oraz Program adaptacyjny dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola.


WAŻNE IMPREZY I KONKURSY


Przedszkole jest współorganizatorem kilku ważnych imprez, dzięki którym jest znane w środowisku. Najważniejsze z nich to: udział w organizacji seminariów
Wychowanie przez Sztukę dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, propagujących aktywne metody nauczania, odbywające się Pod Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.
Ekokonkurs „ Baterie – zagrożenie dla środowiska i ludzi”


Przedszkole od kilku lat bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Zbiorki Baterii
„ Działaj czysto” organizowanej przez Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Wszystkie dzieci uczestniczą w zbiórce zużytych baterii. Prowadzony jest monitoring akcji w celu wyłonienia grupy przedszkolnej ,oraz dzieci wykazujących największą aktywność. W roku szkolnym.2006/2007 podczas II edycji konkursu otrzymaliśmy tytuł EKOPRZEDSZKOLA - zajęliśmy I miejsce jako placówka, która zebrała największą ilość baterii w przeliczeniu na jednego przedszkolaka. Otrzymaliśmy także tytuł EKOPRZEDSZKOLAKA - dla dziecka które zebrało największą liczbę baterii. Akcja jest prowadzona i monitorowana w dalszym ciągu. Celem akcji jest uświadomienie dzieciom, iż wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego.


Polskie Radio Białystok


Poszerzanie horyzontów własnych i dzieci to uczestnictwo w różnego rodzaju programach i spotkaniach organizowanych przez media. Ze względu na sąsiedztwo rozgłośni radiowej – Radia Białystok udało nam się od roku 2004 nawiązać z nią długoletni kontakt. Wszystko rozpoczęło się od odwiedzin dwóch dziennikarzy : Marka Gąsiorowskiego
i Zbyszka Głowackiego. Zaproponowali oni współtworzenie cyklu audycji podejmujących ważne tematy życia codziennego i społecznego .Dzieci wypowiadały się na temat pieniędzy
i ich roli w życiu, koleżeństwa i przyjaźni. Pierwsze spotkanie zaowocowało dalszą współpracą. Kolejne zaproszenie dotyczyło zwiedzania studia nagrań, pełnego tajemniczych sprzętów.

W roku 2005 uczestniczyliśmy w 56 rocznicy urodzin tej rozgłośni. Skutkiem wizyty urodzinowej były zajęcia plastyczne przeprowadzone w przedszkolu na temat „Narysuj Radio”. Wykonane rysunki przekazaliśmy Pani Gabrieli Walczak – dziennikarce Radia Białystok. To właśnie ona opowiadała nam tak pięknie jak zmieniały się odbiorniki radiowe na przełomie zeszłego stulecia.

Co roku aktywnie uczestniczymy w akcji zorganizowanej i przeprowadzanej przez radiowców pt. „Zielonym do Góry „ . Umożliwia ona pozyskiwanie za darmo drzewek
i krzewów, które dzieci mogą posadzić wokół przedszkola i swojego domu.


Organizowane konkursy w przedszkolu


W związku z realizacją programu ,,Bezpieczny przedszkolak” , zorganizowałyśmy międzyprzedszkolny konkurs pt. ,, Turniej wiedzy – Bezpieczny przedszkolak”.
Celem konkursu jest utrwalenie wiadomości zdobytych podczas zajęć oraz cyklu spotkań
z Policją. Wytypowane dzieci wzięły udział w konkursie, w trakcie którego wykazały się dużą wiedzą o zasadach bezpieczeństwa w domu i na drodze, umiejętnością zachowania się
w sytuacjach Reprezentanci poszczególnych grup otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem udziału wśród innych placówek,
a w tym roku odbędzie się 19 maja.
Doceniając potrzebę działań zmierzających do zmniejszania ilości odpadów papierowych, aluminiowych i plastikowych podlegających procesowi recyklingu brałyśmy udział w konkursie ,, O Mały Puchar Recyklingu” organizowanego przez koło ekologiczne ,,Ekoludki” działające przy Przedszkolu Samorządowym Nr68 w Białymstoku. Głównym zadaniem było zorganizowanie selektywnej zbiórki surowców i przekazanie ich do punktu skupu. Opracowaliśmy plakat informujący i zachęcający rodziców i ich dzieci do zbiórki surowców wtórnych. Dochód ze sprzedaży przeznaczyliśmy na zakup sprzętu terenowego na plac przedszkolny. Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą rodziców,
co sprawiło, iż w 2007 r. zajęłyśmy II miejsce w konkursie.

Udział w konkursie rozbudził w dzieciach przekonanie o konieczności ochrony środowiska poprzez potrzebę segregowania odpadów i wykorzystywanie surowców wtórnych.


I edycja konkursu fotograficznego „Bezpieczeństwo Twojego dziecka to nie przypadek” odbyła się w roku szkolnym 2007 / 2008 i była odpowiedzią na ogłoszony
w tamtym roku szkolnym priorytet Podlaskiego Kuratora Oświaty dotyczący działalności placówek oświatowych na rzecz bezpieczeństwa dziecka.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia było nasze przedszkole natomiast współorganizatorami Komenda Miejska Policji w Białymstoku oraz Przedszkole Samorządowe Nr 32. Konkurs objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Białegostoku.

Konkurs skierowany był do rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym a jego celem było zwrócenie uwagi rodziców na problematykę bezpieczeństwa ich dzieci w aspekcie różnorodności zagrożeń, związanych przede wszystkim z niezwykle szybkim rozwojem techniki, jak i innych dziedzin życia człowieka w XXI wieku oraz uświadomienie dorosłym ich roli w zapobieganiu sytuacjom zagrażającym życiu
i zdrowiu małych dzieci.

Do współpracy przy organizacji konkursu udało się nam zaangażować wiele osób indywidualnych i instytucji np. rodzice jednej z naszych wychowanek – graficy komputerowi opracowali plakat informacyjny i ułatwili jego wydruk , właściciele sklepów rowerowych
„ Peleton” ufundowali nagrodę główna – rower dziecięcy, hurtownia zabawek „ TO MA” była sponsorem nagród za zajęcie miejsc II i III oraz 10 wyróżnień, firma Kodak przekazała nagrody rzeczowe w formie albumów na zdjęcia, natomiast Wydawnictwo Edukacyjne MAC wsparło konkurs finansowo.

W konkursie wzięło udział 21 przedszkoli. Ogółem 119 rodziców dostarczyło 242 zdjęć swoich dzieci.


II edycja konkursu fotograficzno – plastycznego „Nasze dzieci bezpieczne na drodze ” odbyła się w roku szkolnym 2008 / 2009 i była kontynuacją podjętej w poprzednim roku szkolnym inicjatywy.

Głównym organizatorem konkursu podobnie jak w roku ubiegłym było nasze przedszkole, natomiast współorganizatorami Komenda Miejska Policji w Białymstoku i Przedszkole Samorządowe Nr 32 . Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Dzięki powodzeniu ubiegłorocznej edycji, jak i szczytnym celom przyświecającym naszym konkursom sponsorzy ponownie ufundowali atrakcyjne nagrody rzeczowe dla zwycięzców. Plakaty informacyjne zostały opracowane i wydrukowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ramach wsparcia finansowego konkursu.

Tym razem konkurs skierowaliśmy nie tylko do rodziców, ale i do samych dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich nauczycieli. Chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę dorosłych na fakt, że to właśnie oni są całkowicie odpowiedzialni za nieustanne kształtowanie poziomu wiedzy oraz umiejętność świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego przez dzieci ( w aspekcie – dziecko jako pieszy, oraz jako użytkownik wszelkich środków transportu).

Nadesłane prace ( ok. 190) z 20 przedszkoli oraz od indywidualnych rodziców dzieci w wieku przedszkolnym świadczyły o wielkim zainteresowaniu, a tym samym o trafności tematu, który podjęliśmy.


Konkurs fotograficzny „Przedszkolaki odkrywają piękno polskich lasów” pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest przeprowadzany przez nasze przedszkole w obecnym roku szkolnym . Kierujemy go do wychowanków naszego przedszkola i ich rodziców.

Głównym celem konkursu jest zaangażowanie rodziców dzieci w proces kształtowania emocjonalnego związku ich pociech z przyrodą poprzez świadome i celowe rozbudzanie ciekawości poznawczej w zakresie odkrywania piękna, mądrości i różnorodności środowiska przyrodniczo – leśnego. Chcemy zwrócić szczególną uwagę dorosłych na fakt, że to właśnie oni posiadają największe możliwości organizowania swoim dzieciom bezpośredniego kontaktu z przyrodą leśną. Od tego jak często i jakiej jakości będą te kontakty, w dużej mierze zależeć będzie nastawienie młodego pokolenia do przyrody.


REALIZOWANE PROJEKTY


Przedszkole uczestniczyło w projekcie Aktywizacja Samorządów i Organizacji
Samorządowych
realizując wnioski: Weekendowe przedszkole, Terapia logopedyczna,
Zajęcia plastyczne i teatralne.


Projekt dla dzieci nie objętych edukacją przedszkolną oraz objętych edukacją przedszkolną, (nie uczęszczających do przedszkola i dla dzieci uczęszczających
do przedszkola).

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci, oraz podniesienie świadomości rodziców w zakresie rozwoju i wychowania małego dziecka.
„Las, tajemnice i … przedszkolaki”

Przedszkole Samorządowe Nr 35 od września 2009r. bierze udział w projekcie
dla przedszkolnych kreatorów edukacji przyrodniczo – leśnej, którego organizatorami są: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

W roku szkolnym 2009/10 tematyka dotycząca edukacji leśnej jest w naszej placówce jest starannie zaplanowana ( stanowi jedno z dwóch głównych zagadnień „Rocznego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej” ), szeroko ujmowana i dokładnie realizowana w pracy z dziećmi . Kształtujemy kulturę ekologiczną naszych wychowanków m.in. poprzez aktywny udział w akcjach i imprezach na rzecz ochrony przyrody. Nieustannie budujemy dziecięcą wiedzę o świecie przyrodniczo – leśnym tworząc sytuacje sprzyjające badaniu, odkrywaniu
i poznawaniu – m.in. już w październiku ubiegłego roku nasi starsi wychowankowie podziwiali piękno przyrody jesiennej w Nadleśnictwie Krynki w Poczopku. Dzieci młodsze pojadą w to piękne miejsce w czerwcu . Dla dzieci starszych zorganizowaliśmy wycieczkę
do Nadleśnictwa Hajnówka. Również przeprowadzany obecnie konkurs fotograficzny skierowany do dzieci naszego przedszkola i ich rodziców, pt. „ Przedszkolaki odkrywają piękno polskich lasów” ściśle wiąże się z założeniami w/ w projektu.
Realizując zagadnienia związana z leśną edukacją nawiązaliśmy współpracę
z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, dzięki czemu wszelkie nasze działania zmierzające w kierunku jak najpełniejszego „wychowania
dla poszanowania roślin i zwierząt” są bardziej efektywne.


Bezpieczny przedszkolak


Od października 2004 roku do dnia dzisiejszego w naszym przedszkolu realizowany jest program „ Bezpieczny Przedszkolak”. Treści przekazywane przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dotyczą bezpieczeństwa dziecka w domu ,na drodze i w przedszkolu,
a także w kontaktach z obcymi są wprowadzane we wszystkich grupach przedszkolaków. Zajęcia realizowane są w blokach tematycznych:

 • Bezpieczny – niebezpieczny

 • Mój przyjaciel policjant

 • Uczę się zasad ruchu drogowego

 • Obcy – niebezpieczny

 • Zły dotyk


Dzięki tym działaniom mamy bliższy kontakt z Policją , a dzieci uważają tę instytucję za przyjazną. Wiedzą więcej o swoim bezpieczeństwie w domu, na ulicy i w przedszkolu,
a także jak się zachowywać w kontaktach z obcymi.


KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło teatralne
„Wesołe z Wesołej” powstało w 2004 roku i poszerzyło ofertę dodatkowych zajęć artystycznych w naszym przedszkolu obok edukacji artystycznej realizowanej przez Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Białymstoku.

Dzięki zajęciom teatralnym przedszkolaki rozwijają swoją wyobraźnię, doskonalą mowę, rozwijają wrażliwość muzyczną, płynność ruchów oraz zwiększają poczucie własnej wartości. „Granie” w przedstawieniu to okazja do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji nie tylko dzieciom, ale nauczycielom i rodzicom. Udział dzieci w przedstawieniu skłania je do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia
i zachowania się. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.

Przedszkolne zajęcia z edukacji teatralnej mają przede wszystkim na celu:

 • Doskonalenie wyrazistej mowy dziecka poprzez dostarczenie wzorów pięknej mowy
  polskiej/język nauczyciela, teksty w wykonaniu aktorów/.

 • Rozbudzenie zainteresowania literaturą i sztuką.

 • Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni.

 • Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo, mówienie w taki sposób, by inni chcieli
  słuchać.

 • Wyrabianie odwagi i śmiałości.

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny.

 • Uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie dzieci do działań artystycznych.Zajęcia koła teatralnego prowadzone są przez nauczycielki naszego przedszkola
i odbywają się raz w tygodniu, a w miarę potrzeby i częściej.

Koło przygotowuje wiele ciekawych przedstawień teatralnych, które prezentowane
są na różnych imprezach przedszkolnych: święto rodziny, festyny rodzinne, spotkania wigilijne, święto babci i dziadka, zajęcia adaptacyjne, konkursy organizowane na terenie przedszkola. Występują również przed dziećmi z innych przedszkoli na scenie Młodzieżowego Domu Kultury oraz uczniami szkolnej świetlicy. Z przygotowanymi przedstawieniami jasełkowymi brały również udział w Prezentacjach Małych Form Teatralnych organizowanych przez Białostocki Ośrodek Kultury i Przedszkole Samorządowe Nr 58, gdzie zdobywały nagrody i wyróżnienia oraz w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci
i Młodzieży organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury.
Koło plastyczne


Nowoczesne przedszkole ma za zadanie w taki sposób wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci, aby bez trudu odnalazły się w niezwykle szybko zmieniających się warunkach współczesnego świata. A jak pokazują doświadczenia ostatnich kilkunastu lat najszybciej odnajdują się w tym świecie ludzie twórczy, kreatywni, odważni, świadomi swojej wartości , jak i posiadanych talentów.

Każde dziecko rodzi się z wieloma możliwościami, do grupy których zaliczane
są także zdolności. Tak naprawdę przeważająca większość dzieci jest uzdolniona, różnią się one między sobą rodzajami zdolności oraz wielkością potencjałów. Wiek przedszkolny jest niezwykle ważnym etapem rozwoju małego człowieka , ponieważ stanowi odpowiedni moment i daje czasem jedyną szansę odkrycia indywidualnych uzdolnień dzieci i rozwijania ich.

Kierując się powyższymi wytycznymi nasze przedszkole organizuje od kilku lat dla dzieci szczególnie uzdolnionych plastycznie bezpłatne zajęcia dodatkowe w ramach
Koła Plastycznego.


 • rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości a
  przede wszystkim   wiary we własne siły

 • rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie, i w przestrzeni - w różnych technikach plastycznych;

 • uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości np. na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch i przestrzeń;

 • rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrody jako środka
  inspiracji twórczej

 • rozwijanie różnych form myślenia i postrzegania;

 • pobudzanie i pogłębianie uczuć i doznań;

 • rozwijanie zdolności emocjonalnego przeżywania wartości estetycznych;

 • kształtowanie harmonijnie rozwiniętej osobowości;

 • przestrzeganie zasad i norm współżycia w zespołowej działalności plastycznej;

 • wdrażanie do codziennego stosowania zasad estetyki w swym otoczeniu;

 • pobudzanie do swobodnego wyrażania własnych myśli i przeżyć w formie wypowiedzi plastycznej.

 • rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim   wiary
  we własne siły;

 • dostarczenie radości i zadowolenia płynącego z wiary we własne możliwości twórcze.


Zajęcia Koła Plastycznego odbywają się raz w tygodniu i przeznaczone są dla dzieci 5 i 6 – letnich uzdolnionych plastycznie. Dzieci wykonują prace z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i zastosowaniem ciekawych, aczkolwiek trudniejszych niż zazwyczaj stosowane na zwykłych zajęciach w grupach technik .

Prace naszych dzieci są eksponowane na specjalnej tablicy w holu, wiele z nich bierze udział w konkursach plastycznych zarówno tych organizowanych przez nasze przedszkole , jak i inne placówki. Nasze dzieci zgłaszamy również do udziału w konkursach, gdzie prace konkursowe tworzone są na miejscu - pod okiem członków komisji konkursowej. Oprócz satysfakcji z tworzenia dzieci nagradzane są często dyplomami a nauczycielki podziękowaniami.AKCJE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLUProwadzona jest współpraca ze Stowarzyszeniem Rodziców na Rzecz Pomocy Szkole „Przyjazna Szkoła”, dzięki której pozyskiwane są środki finansowe w ramach Akcji 1%. Pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na poprawę warunków pobytu wychowanków w placówce.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Innowacje w przedszkolu iconZamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałczu Podstawowe informacje o przedmiocie innowacje w przedsiębiorstwie dr Katarzyna Kozioł innowacje w przedsiębiorstwie

Innowacje w przedszkolu iconIntegracja w przedszkolu Korzyści płynące z integracji, obserwowane w naszym przedszkolu

Innowacje w przedszkolu iconWychowanie w Przedszkolu nr 3; marzec 2012 w domu I w przedszkolu

Innowacje w przedszkolu iconInnowacje w przedsiębiorstwie Innowacje

Innowacje w przedszkolu iconInnowacje

Innowacje w przedszkolu iconBadania I innowacje”

Innowacje w przedszkolu iconInnowacje I technologie sprawdzian

Innowacje w przedszkolu iconInnowacje – podstawowe pojęcia „Innowacja”

Innowacje w przedszkolu iconTechnologia I innowacje Adaptive 4x4

Innowacje w przedszkolu iconInnowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom