Katolicki katechizm ludowy
Pobierz 51.83 Kb.
NazwaKatolicki katechizm ludowy
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar51.83 Kb.
TypDokumentacja

 1. Katolicki katechizm ludowy …/ oprac. przez ks. prof. Franciszka Spirago, przeł. na polski Wojciech Galant, cz. 2 : Nauka obyczajów (494 s.)– 2 egz., cz. 3: Nauka o środkach łaski (368 s.) – 2 egz.. - Mikołów – Warszawa 1906, nakładem Karola Miarki i wyd. 3. - Mikołów 1927, (599 s.)

 2. Liturgia rzymska / objaśniona przez X. Antoniego Nojszewskiego, wyd. 2 uzup. - Warszawa : Druk Piotra Laskauera, 1914, (475 s.)

 3. Nauki katechizmowe / ułożone na podstawie nauk różnych autorów przez kapłana archidyecezyi gnieźnieńskiej, autora dzieła : Kazania o męce i śmierci pana naszego Jezusa Chrystusa, t. IV – O przykazaniach, t. V – O przykazaniach, t. VI – O łasce Bożej i środkach do jej osiągnięcia, t. VII- O łasce Bożej i środkach do jej osiągnięcia. - Poznań : nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1910, 1910, 1911, 1912, (458 s., 765 s., 654 s., 440 s.)

 4. Na drugiej półkuli. t. II, / ks. Józef Kłos – Poznań : Nakł. Księgarni Św. Wojciecha, 1929 (719 s.)

 5. Czytania biblijne i katechizmowe, cz. 1, 2 / oprac. ks. dr Adam Gerstmann [i in.]. - wyd. 2 na nowo opracowane. – Lwów : nakład i własność K. S. Jakubowskiego, 1931-1932 (119, 167 s.)

 6. Kazania na uroczystości świętych pańskich i przygodne. 2 / oprac. ks. Józef Stanisław Adamski . – Kraków 1920 (15 s.)

 7. Nowy miesiąc serca Jezusowego / Ks. J. Koenig, z oryg. przeł. ks. dr Władysław Śpikowski. - Poznań : Nakład Księgarni Św. Wojciecha, 1928 (301 s.)

 8. Problemat stanowiska głowy państwa w Polsce / Ignacy Czuma. - Bibljoteka Prądu, z. 9, - Lublin 1930 (67 s.). Współwyd. Z: Ordynacje wyborcze do sejmu i senatu z na 28 lica 1922 r w świetle uwag prawniczych / Wacław Komarnicki. – Warszawa 1922 (39 s.). Wewnętrzna organizacja rad miejskich / Len Berenson. – Warszawa 1919 (10 s.)

 9. Ogień miłości Jezusa Chrystusa …/ podług ks. Pinart, tł. z franc., wyd. 17, - Wilno : Nakładem Księgarni Józefa Zawadzkiego, 1916( 464 s.)

 10. Kazania o Najśw. Marji Pannie Księży Towarzystwa Jezusowego, t. 1. - Kraków : Nakładem Wydawn. XX. Jezuitów, 1921 (302 s.)

 11. Prorok Karmelu / Ks. Karol B. Garside ; wstęp do wyd. pol. napisał ks. Aleksander Żychliński, t. III, - Kraków, 1938 (140 s.)

 12. Ilustrowany większy elementarny katechizm katolicki dla 7. klasowych szkół powszechnych / Ks. Walenty Gadowski. - wyd. 3 poprawne, nakładem autora, z Drukarni Szczęsnego Bednarskiego we Lwowie, 1919 (336 s.)

 13. Monografia Janowa Podlaskiego / Jan Caruk - Biała Podlaska 1934 (53 s.)

 14. Ilustrowany przewodnik po Gnieźnie i okolicy uzupełniony i poprawiony przez nakładców. - Gniezno : nakładem Księgarni W. Lebiedzińskiego, 1929 (58 s.)

 15. Nauki dla młodzieży szkół powszechnych / Ks. Jan Lechowski. – Łysiec ad Stanisławów : nakładem autora, 1937 (250 s.)

 16. Zabójstwo z litości w świetle etyki katolickiej / Ks. dr Z. Goliński – Lublin, 1937. - Uniwersytet Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej Ogólnego Zbioru tom 34 (39 s.)

 17. Życie w obecności Bożej / Ks. Courbon ; z fr. przeł. ks. Leon Pyżalski, wyd. 3 . - Kraków 1930 (195 s.)

 18. Dodatek do śpiewnika kościelnego z melodyjami. - Kraków 1842 (760 s.)

 19. Hoesicka bibljografja prawnicza Polska 1918 – 1928 / zestawił Stanisław Łoza, przejrzał i słowem wstępnym poprzedził Henryk Mościcki, - Warszawa 1930 (181 s.)

 20. Chrystus – król i jego królestwo / Ks. dr Józef Dajczak. – Lwów: K.S. Jakubowski, 1939 (170 s.)

 21. Wybór przykładów ojczystych …, t. 2, / Ks. Józef Makłowicz - Miejsce - Piastowe 1928 (569 s.)

 22. Służba narodowa w sprawie Andrzeja Towiańskiego / Zofia Gąsiorowska. - Kraków 1918 . - Prace historyczno–literackie nr 10 (186 s.)

 23. Etyka / Witołd Rubczynski T.1,2,3 wyd. 2 „Zarysu etyki” poprawione i rozszerzone, t. III- cz.: IV-ta i V-ta, - Lublin 1936 (212, 128,165 s.)

 24. Na szlakach działalności Chrystusa w Palestynie / Ks. dr Eugeniusz Dąbrowski - Warszawa 1932 (198 s.)

 25. Liturgika czyli wykład ceremonii i obrzędów Kościoła Katolickiego / przeł. z niem. i miejscami uzupełnił X. Władysław Juliusz Jachimowski, wyd. 2, - Praga Czeska: nakładem Karola Bellmanna, 1882 (258 s.)

 26. Ojcze-Nasz / August Cieszkowski. T. 1, wyd. 3. - Poznań 1905 (395 s.)

 27. Zasady i całość wiary katolickiej …/ przez X. J. Gaume ; przekł. Z fr. podług szóstego wyd. paryskiego, t. III, IV - Warszawa 1852 (506 s., 633 s.)

 28. Rozmyślania dla kapłanów i kleryków. Cz. 2, Cnoty / X. L. Branchereau - Kraków – Lwów 1932 (370 s.)

 29. Serce Boże słońcem łask / Ks. Marcin Hagen T. J. - Kraków 1924, - 152 s.

 30. Pusillum : zwięzłe rozmyślania dla kapłanów ułożył O. Atanazy Bierbaum O. F. M., t. I, II. - Mikołów 1933 (215 s., 203 s.)

 31. Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej, seria 2, t. I. - Wilno 1858 (408 s.)

 32. Sami sobie / książka zbiorowa na rzecz warszawskiej kasy literackiej. - Warszawa : druk P. Laskauera i W. Babickiego,1900 (291 s.)

 33. Współczesność Abrahama z Hammurapim / Ks. W. Gronkowski. - Poznań: Księgarnia Prabucki i Płocha, 1937 (45 s.)

 34. Argue, obsecra, increpa czyli Słowo Boże na ambonie…, t. I, Kazania niedzielne / Ks. Paweł Kirstein - Toruń 1928 (376 s.)

 35. Pedagogika / Ks. Dr Wacław Kosiński.- Poznań – Warszawa : Nakład Księgarni Św. Wojciecha, [b. r. wyd.] (235 s.)

 36. O męczeństwie : synteza prześladowań pierwszych chrześcijan / Paweł Allard - Poznań-Warszawa : Księgarnia Sw. Wojciecha, 1914 (112 s.)

 37. Święty Paweł o przebywaniu księcia apostołów w Rzymie / Ks. Antoni Kwieciński - Warszawa : Drukarnia Loretańska, 1937 (16 s.)

 38. Krótkie studjum duszy siostry Marji Assunty / Hr. De Saint-Laurent - Warszawa : Salezjańska Szkoła Graficzna 1929 (75 s.)

 39. Świętość kościoła w Polsce w okresie rozbiorowym i porozbiorowym, t. I / O. Fr. Świątek C. Sc. R.- Kielce : Nakł. Zgrom.Służebnic N. Serca Jzusowego, 1930 (348 s.)

 40. Metodyka nauki religji / Ks. Lic. Stanisław Krzeszkiewicz. - Wyd. 2, - Poznań – Warszawa – Wilno- Lublin : Księgarnia św. Wojciecha, 1926 (102 s.)

 41. Zagadki życia : rozmowy etyczne / Ks. dr Z. Baranowski. - Poznań – Warszawa – Wilno- Lublin : Księgarnia Św. Wojciecha , [b. r. wyd.] (314 s.)

 42. Szczegółowo rozwinięte Katechezy o nauce wiary / oprac. Ks. Henryk Stieglitz, na polski przeł. ks. dr Wojciech Galant, - Mikołów, Nakładem Spółki wydawniczej Karola Miarki, 1909 (283 s.)

 43. Rozmyślania dla kapłanów i kleryków, cz. IV / X. L. Branchereau Lwów 1938 (195 s.)

 44. Pamiętnik eucharystyczny / X. Józef Kłos - Poznań : Księgarnia Sw. Wojciecha, 1913 (334 s.)

 45. Perły kosztowne / oprac. ks. Petrani, - Warszawa 1934 (76 s.)

 46. Cztery ewangelie / wstęp, nowy przekład, komentarz Władysław Szczepański T. J. - Kraków 1917 (611 s.)

 47. Wiadomości diecezjalne podlaskie. Miesięcznik duchowieństwa Diecezji podlaskiej, nr 1, - Janów Podlaski 1920 (259 s.)

 48. Psychologia dziecka i Pedagogika eksperymentalna / ED. Claparede. - Wyd. 2, - Warszawa 1927 (429 s.)

 49. U stóp mistrza / X. Antoni Huonder T. J. - Kraków 1917 (348 s.)

 50. Kościół ostoją państwa / X. Kamil Kantak - Gdańsk MCMXIV (1914) (323 s.)

 51. Proces Chrystusa / Eugeniusz Dąbrowski. - Wyd. 2. - Warszawa 1935 (70 s.)

 52. Mowy akademickie 1915 – 1921 / Antoni Szlagowski. - Poznań 1921 (158 s.)

 53. Wiadomości Diecezjalne Podlaskie, rocznik XX., rok 1938, - Siedlce 1938 (399 s.)

 54. Pielgrzymki franciszkańskie / J. Jorgensen - Warszawa 1928 (219 s.)

 55. Katechezy katolickie dla szkół ludowych / Jan Pichler. T. I, t. II. - Kraków 1910, 1922 (240 s., 207 s.)

 56. Rycerz / Gustaw Olechowski. - Warszawa 1926 (252 s.)

 57. Wędrowiec leśny / Wł. Umiński - Warszawa 1914 (305 s.) ( brakuje stron 1- 209)

 58. Bóg jest miłość” …/ R. Jałbrzykowski. - Wilno – Poznań – Warszawa- Lublin 1933 (279 s.)

 59. Sen Geroncjusza, / J. H. Newman. - Poznań 1939 (87 s.)

 60. U bram świątyni : poezje / Stanisław Sapiński. - Kraków 1919 (180 s.)

 61. Statystyka kościoła w Polsce / O. Marjan Pirożyński C. SS. R. - Lublin 1935 (105 s.)

 62. Maryja umiłowanie narodu / Wacław Majewski. - Warszawa – Poznań – Lwów, 1936 (187 s.)

 63. Zbierzcie ułomki, aby nie zginęły” / Marjan Tokarzewski - Łuck 1925 (173 s.)

 64. Rozkwit literatury narodowej w XVI wieku / - Bronisław Nadolski. - Lwów: Polskie Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1938 (138 s.)

 65. Polski Kościół i dom św. Stanisława w Rzymie / Stanisław Janicki - Rzym 1925 (63 s.)

 66. Nauka Boża, podręcznik dla oddziałów III i IV szkół powszechnych / Wacław Kalinowski. - Wyd. 2, - Poznań – Warszawa- Wilno – Lublin 1932 (151 s.)

 67. Mała dogmatyka dla świeckich / Leon von Rudloff O. S. B. - Warszawa 1937 (277 s.)

 68. Godzina święta : 12 rozmyślań / Jos. Chauvin S. S. S. - Kielce 1934 (204 s.)

 69. Stary Testament, historya święta obszerniejsza wedle textu Pisma Św. Kurs wyższy, - Jałowiec 1912 (338 s.)

 70. Zasady wiary katolickiej przykładami historycznymi objaśnione czyli katechizm historyczny / Jan Schmid. t. I, - Wilno 1855 (432 s.),1884, (380 s.)

 71. Nauki katechismowe o prawdach wiary i obyczajów katol. Kościoła. T. I, II, III, IV. – Poznań : wydał X. J. Stagraczyński, 1886- I, II, III, 1887 - IV3(42 s., 479 s., 351s. , 424 s.)

 72. Dana od Boga / Hall Taine. - Warszawa 1917 (510 s.)

 73. Katechizm katolicki / Piotr Kardynał Gasparri. – Poznań : Nakładem Księgarni Św. Wojciecha, (ok. 1930) (487 s.)

 74. Na przełomie / X. Arcybiskup Teodorowicz. - Poznań– Warszawa – Wilno – Lublin 1923 (344 s.)

 75. Apostoł Rzymu : Ks. Winceny Palotti / Ks. S.P.M, - Warszawa 1929 (365 s.)

 76. Służba Boża, podręcznik na klasę IV gimnazjalną / Z. Baranowski. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1926 (174 s.)

 77. Powszechne Przymierze Kapłańskie Przyjaciół Najśw. Serca Jezusowego, - Jasna Góra 1937 (108 s.)

 78. Żywot Pana Jezusa słowami Ewangelistów … / wydane według wzoru Al. Webera, - Warszawa 1909 (414 s.)

 79. Pochód Ducha Świętego / Biskup Otokar Prohaszka. - Kraków : nakł. Ks. dr. Ferynanda Machaya, 1939 (341 s.)

 80. Ku lepszej przyszłości : zbiór wykładów społecznych dla młodzieży / Stefan Turnau. - Poznań 1937 (160 s.). Ewangelia a socjalizm / Jan Białecki. – Kielce : nakł. autora, 1923 (90 s.). Zjazd Przedstawicieli Pracy Narodowej na wsi : przebieg, referaty, uchwały. – Warszawa : nakł. Juliana Krężla, 1937 (38 s.). Główne typy Akcji Katolickiej zagranicą / Stefan Wyszyński. – Lublin : Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej Odrodzenie, 1931 (47 s.). Akcja Katolicka we Włoszech, Belgii, Holandii, Francji i w Polsce / A. Roszkowski. – Łódź : nakł. Ligii Katolickiej, 1930 (58 s.)

 81. Wspominamy / Stanisław Miłaszewski. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin : Księgarnia Świętego Wojciecha, 1939 (194 s.)

 82. Egzorty o polskich świętych i błogosławionych / Władysław Vrana - Kraków 1930 (245 s.)

 83. Mowy pogrzebowe i przygodne / ks. Fabiana Birkowskiego z portretem oraz krytyczną oceną mówcy przez ks. Antoniego Szlagowskiego. Cz. 1. - Warszawa : Gebethner i Wolf, 1901 (260 s.)

 84. Mowy pogrzebowe przy zmarłych różnego wieku i stanu / napisane oryginalnie przez ks. Antoniego Konrada Piramowicza. - Wyd. 4. - Warszawa : G. Sennewald, 1874 (394 s.)

 85. Sprzęty kościelne w duchu liturgicznym / Tomasz Woźnicki - Potulice 1939 (70 s.)

 86. Razem młodzi / Eremus. - Biblioteka Wieczornicowa, nr 26, - Poznań 1927 (49 s.)

 87. Katechezy biblijne na pierwszą klasę szkoły powszechnej / Zygmunt Bielawski C. M. - Wyd. 2. - Lwów 1925 (240 s.)

 88. Psychologia indywidualna …/ Ks. Józef Pastuszka. - Lublin 1938 (160 s.)

 89. Wypisy polskie na klasę IV / Henryk Galle. - Poznań–Lwów– Lublin– Łódź– Wilno 1922 (299 s.)

 90. Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej / Jan Szukalski. Cz. 3. - Potulice 1934 (451 s.)

 91. Zasady wiary katolickiej …czyli katechizm historyczny / przez Jana Schmida. Tom 3. - Wilno 1884 (414 s.)

 92. Kazania katechizmowe …T. 1 / Józef Kłos. - Poznań – Warszawa – Wilno –Lublin 1925 (438 s.) i wyd. 2, 1930 (438 s.) ; T. 2, wyd. 2, 1930 (457 s.) ; T. 3 (450 s.)

 93. W pogoni za nieskończonością / Paweł Siwek T. J. - Kraków 1930 (232 s.)

 94. Etyka katolicka / M. Siemiatycki - Kraków 1927 (204 s.)

 95. Ilustrowany przewodnik po Lublinie. - Lublin 1931 (133 s.)

 96. Powrót do Kościoła Powszechnego / Albert von Ruville. - Warszawa 1910 (129 s.)

 97. Słowa żywota 1 / Biskup Ottokar Prohaszka - Kraków 1938 (267 s.)

 98. Wierzę w Kościół Powszechny / Tihamer Toto. - Kraków 1935 (257 s.)

 99. Wejście Izraelitów do ziemi Chanaan …/ Franciszek Rosłaniec - Włocławek 1927 (26 s.)

 100. Historja święta Nowego Testamentu …/ Roman Archutowski - Warszawa 1922 (205 s.)

 101. Mała droga” dziecięctwa duchowego / G. Martin - Wadowice 1925 (117 s.)

 102. Bóg w historji II./ Paweł Smulikowski. - Kraków 1926 (248 s.)

 103. Mowy narodowe / Antoni Szlagowski. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1924 (292 s.)

 104. Na usługach Stwórcy …/ Hardy Schilgen T. J. - Wyd. 2, Kraków 1927 (134 s.)

 105. Rozważania / Stanisław Kasznica. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha 1935 (172 s.)

 106. Szkice rekolekcyjne …/ Hugo Hurter - Kraków 1934 (528 s.)

 107. Kryjaki : o sześćdziesiąt trzecim roku opowieść / Marja-Jehanne Hr. Wielopolska (Walewska) z przedmową Stefana Żeromskiego. - Wyd. 5. – Warszawa : Nakł. „Bibljoteki Groszowej”, [ok. 1926 r.] (159 s.)

 108. Duch świętego Franciszka Salezego …/ przetłumaczył z fr. Adolf Pleszczyński K. Ś. T. - Wyd. 2. - Warszawa 1900 (419 s.)

 109. Miłość i śmierć …/ Wiktor Poucel T. J. - Kraków 1931 (248 s.)

 110. Zarys doskonałości zakonnej / O. J. Meynckens T. J. - Kraków 1925 (392 s.)

 111. Vas Electionis! …, serya druga / Piotr Mańkowski, - Kraków 1914 (239 s.)

 112. Katechizm rzymsko-katolicki większy / podług X. Deharba T. J. ponownie opracował X. Biskup Edw. Likowski. - Poznań – Warszawa : Nakład Księgarni Św. Wojciecha, 1901 (268 s.)

 113. Historia kościoła katolickiego : podręcznik do nauki religii dla uczniów gimnazjum klasa III / Roman Archutowski. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1938 (203 s.)

 114. Historya kościoła katolickiego / ułożył Tomasz Kowalewski. - Wyd. 3. - Płock 1900 (233 s.)

 115. Błogosławiony Franciszek-Regis Klet …umęczony za wiarę w Chinach w r. 1820. - Kraków 1900 (127 s.)

 116. Wspomnienia o Polskiej Pielgrzymce do Rzymu w 1888 r. / Wincenty Smoczyński. - Kraków 1889 (823 s.)

 117. Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską. - Lwów 1925 (456 s.)

 118. Wstęp szczegółowy do ksiąg Św. Starego Testamentu / Józef Archutowski.- Kraków 1927 (412 s.)

 119. Opoka Piotrowa …/ St. Szczutowski. - Warszawa 1929 (117 s.)

 120. Kuglarz Boży. Misterium o Św. Franciszku z Asyżu / Małgorzata Anosow. - Wilno 1928 (83 s.)

 121. Rozważania majowe dla duchowieństwa / Zygmunt Łoziński. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1927 (358 s.)

 122. Kazania na niedziele i święta całego roku, cz. 3. Kazania odświętne / Piotr Skarga, - Lwów 1884 (396 s.)

 123. Egzorty domowe / Józef Tuszowski T. J. - Kraków 1929 (317 s.)

 124. W pogoni za prawdą / Teodor Jeske-Choiński, seria 5, wyd. 2, Listy Do Przyjaciela, - Poznań 1917 (375 s.)

 125. Łaski Boże / Piotr Lippert T. J. - Kraków 1934 (148 s.)

 126. Ojcze nasz …/ Aleksander Piotrowski. - Wyd. 2, - Potulice 1939 (98 s.)

 127. Trzy nawrócenia i trzy drogi / O. Garrigou-Lagrange. - Poznań 1934 (151 s.)

 128. Objawienie Boże, cz. 1, podręcznik do nauki religii rzymsko-katolickiej dla V klasy szkół powszechnych / Zygmunt Bielawski. - Lwów 1938 (158 s.)

 129. Kiddi dziecię obozu / Robert Leighton. - Częstochowa – Poznań 1947 (252 s.)

 130. O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich / przez ks. Alfonsa Rodrycjusza T. J., przełożył z oryginału hiszp. Ks. Kazimierz Riedl T. J., wyd. 2 cz. 3, - Kraków 1929 (630 s.)

 131. Mowy żałobne (1895 – 1924) / Józef Kłos, - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1928 (311 s.)

 132. Nie poprawiać Pana Boga / Józef Czernecki. - Kraków 1938 (269 s.)

 133. Wtajemniczenie w umiejętność świętych / Aleksander Żychliński. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1933 (148 s.)

 134. Szczegółowo rozwinięte katechezy o środkach łaski / oprac. Henryk Stieglitz, - Mikołów (ok. 1909) (239 s.)

 135. Katechezy na III i IV klasę szkoły powszechnej / Zygmunt Bielawski - Lwów 1936 (291 s.)

 136. Pastorałki i kolędy z melodyjami …/ przez X. M. M. M. zebrane, - Kraków 1843 (221 s.)

 137. Wielki Budowniczy Katolickiej Polski Sługa Boży O. Honorat Kapucyn (1829-1916)…/ Aleksander Piotrkowski - Warszawa 1932 ( 48 s.)

 138. Śladami Marji / Jan Kornobis - Kielce 1937 (119 s.)

 139. Królewski orszak Marji. Kazania majowe o świętych polskich / Władysław Staich. - Kraków 1927 (332 s.)

 140. Bazylika Wileńska . - Wydawnictwo Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej, (ok. 1931) (53 s.)

 141. Dzwon na trwogę …/ O. Leon Pyżalski. - Kraków 1936 (452 s.)

 142. Katolikiem jestem! / X. R. Mader. Akcja katolicka a Polska / Stanisław Bross. Akcja katolicka a duchowieństwo / Stanisław Adamski. - Poznań – Warszawa – Wilno – Lublin 1929 (145 s., 34 s., 56 s.)

 143. Wieczory nad Lemanem / napisał Maryan Morawski T. J. - Wyd. 5, Kraków 1911 (261 s.)

 144. Polskie ksiązki dla dzieci i młodzieży …/ praca zbiorowa. - Kraków 1931 (185 s.)

 145. Msza w okresie przednicejskim / Antoni Juljan Nowowiejski. - Lwów 1922 (121 s.)

 146. Przewodnik praktyczny do nauczania katechizmu w klasie I szkół ludowych / przez Józefa Krukowskiego. - Wyd. 2, - Kraków 1883 (389 s.)

 147. 123 mowy żałobne , opracował Jan …I…, - Warszawa 1910 (219 s.)

 148. Katakumby rzymskie / Paweł Styger. - Warszawa 1932 (45 s.)

 149. Ameryka Południowa / Mieczysław Lepecki. cz. 1. - Warszawa 1936 (76 s.)

 150. Grafologia sądowa …/ Henryk Kwieciński. - Wyd. 2. - Warszawa, [b. r. wyd.] (259 s.)

 151. Rozmyślania o ewangelii, t. 1, 2 / Ottokar Prohaszka - Kraków 1926 (492, 483 s.)

 152. Nieznanemu Bogu / Konstanty Michalski - Warszawa 1936 (181 s.)

 153. Rzym. Ludzie baroku / Kazimierz Chłędowski - Lwów 1931 (640 s.)

 154. Rok IV. Roczniki katolickie (z ilustracjami) na Rok Pański 1926 / spisał X. Nikodem Cieszyński, - Poznań : nakładem autora,1926 (536 s.)

 155. Rozmyślania Ewangelji rozdzielone na wszystkie dni roku idąc za zgodnością Czterech Ewangelistów (…) przeł. na j. polski przez J. S., - Wilno : druk T. Glucksberga (t.1, 3, 4)1844, (t.6)1847, (t.7)1848, (t.8)1849 (449 s., 467 s., 463 s., 431 s., 438 s., 449 s.)

 156. Szkoła Chrystusowa”, czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego, t. VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII - Lwów 1933 (VI, VII), 1934 (VIII, IX), 1935 (X, XI), 1936 (XII, XIII), 1937 (t. XIV, XV) 1938 (XVI, XVII) - (305 s., 279 s., 312 s., 376 s., 428 s., 296 s.,384 s., 376 s., 472 s., 371 s.)

 157. Historya powszechna Kościoła Katolickiego, kard. Józef Hergenröther. - Wydawnictwo Biblioteki Dzieł Chrześcijańskich, tom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,18 - Warszawa 1901,1902 ( od 6 t.), 1903 ( od 11 t.), 1905 (t.18) - (223 s., 237 s., 231 s., 220 s., 170 s., 218 s., 179 s., 203 s.,195 s., 168 s., 215 s., 201 s., 214 s., 212 s., 350 s.)

 158. Miesięczne odnowienie ducha. Konferencje do osób zakonnych, t. 1, t. 2, Konferencje na odnowienie miesięczne, - Kraków 1932, (205 s., 252 s.), t. 3 – Miesięczne … + t. 4 - Konferencje …, - K. 1935, (174 s., 234 s.), t. 5 – Miesięczne … + t. 6 – Konferencje …,/ O. Max Schmid T. J., - K. 1936, (215 s., 192 s.)

 159. Kazania na niedziele całego roku. T. 3 / przez X. Archanioła Dobrowolskiego, - Warszawa 1814 (274 s.)

 160. Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania …o życiu Pana naszego Jezusa Chrystusa…/ przez O. Brunona Vercruysse T. J., wyd. 4 - t. I, wyd. 3 – t. II, - Lwów : Gubrynowicz i syn, 1904, 1905 (542 s., 535 s.)

 161. Na przełomie czasów. Przemówienia okolicznościowe, t. I / Piotr Niezgoda. - Miejsce-Piastowe 1926 (173 s.)

 162. O postępowaniu w doskonałości i cnotach chrześcijańskich / Alfons Rodrycjusz T. J. - wyd. 2 – cz. 1, t. I, cz. 2, t. III, - Kraków 1929 (832 s., 630 s.)

 163. Zasady i całość wiary katolickiej …/ przez X. J. Gaume, wyd. 3, t. IV, VIII - Kraków 1870 (529, 327 s.)

 164. Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu …/ przez Piotra Skargę Soc. Iesu, t. III, IV, - Kraków 1935, 1936 (594 s., 670 s.)

 165. Encyklopedia prawa obowiązującego w Polsce / pod red. Dr Peretiatkowicza. Cz. 1. - Poznań 1923 (175 s.)

 166. Wykład codziennego pacierza i katechizmu. T. 2 / Ildefons Bobicz. - Lwów 1937 (440 s.)

 167. Rozmyślania dla kapłanów czyli droga do świętości kapłańskiej poprzez modlitwę wewnętrzną. T. 3 / przez X. Chaignon, wyd. 2. - Warszawa 1893 (756 s.)

 168. Życie duchowne czyli doskonałość chrześciańska według najcelniejszych mistrzów duchownych, T. 1 / napisał Józef Pelczar, wyd. 5. - Kraków 1892 (455 s.)

 169. Kazania przygodne, t. II / Stefan Momidłowski. - Miejsce Piastowe 1935 (302 s.)

 170. Mysterium Christi”: czasopismo liturgiczne,1930 – Adwent, nr 1 (384 s.), rok IV, 1932-33 – Adwent, nr 1 (288 s.), rok V. 1933-34 – Adwent, nr 1 (288 s.), rok VII. 1935-36 – Adwent. Boże Narodzenie, nr 1-2 (300 s.), rocznik VII 1936-37 (292 s.)

 171. Śpiewniczek zawierający pieśni kościelne z melodyami dla użytku wiernych / zebrany przez Ks. Jana Sieleckiego . – New York : Church Goods, 1901 (druk. W Krakowie) (514 s.)

 172. Pamiętniki ks. Wincentego Chościak-Popiela arcybiskupa warszawskiego / wydane przez ks. J. Urbana, t. II, - Kraków 19152(57 s.)

 173. Rozmyślania dla wiernych / przez X. Chaignon, t. II,III.- Wyd. 2.- Warszawa 1895 (359s., 355 s.)

 174. Homiletyka”, pismo miesięczne poświęcone kaznodziejstwu i życiu duchownemu, t. IV, - Włocławek : druk Neumana,1899 (704 s.)

 175. Zarys teologji ascetycznej i mistycznej, t. 2 / O. Ad. Tanquerey. - Kraków 1928 (818 s.)

 176. Zasady wiary katolickiej przykładami historycznemi objaśnione czyli Katechizm Historyczny, przez X. Jana Schmida, t. 2, - Warszawa 1855, - 484 s.

 177. Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa w rozmyślaniach T. 3 / Maurycy Meschler T. J. - Wyd. 2. - Kraków 1933 (380 s.)

 178. Historia Kościoła od początku aż do naszych czasów / wydana pod kierunkiem A. Fliche i W. Martin, t. I, Kościół pierwotny - Lublin 1938 (162 s.)

 179. Historia prawa rzymskiego / J. A. Pokrowskij. - Lublin 1927 (299 s.)

 180. Rocznik statystyczny kościoła katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937, ogólnego zbioru tom 20, 21 / O. Marian Pirożyński C. SS. R., Stanisław Szczęch. - Lublin 1938 (192, 381 s.)

 181. Listy z podróży Antoniego Edwarda Odyńca, t. I, - Warszawa 1875 (383 s.)

 182. Jezus Chrystus wzorem i mistrzem kapłana. Rozmyślania dla kapłanów, t. III, IV – cz. 1 i 2 / Józef Sebastyan Pelczar. - Przemyśl 1921, 1911 (250 s., 144 s., 97 s.)

 183. Nowy wykład katechizmu z ambony T. 1 / przez X. M. Noela. - Kielce 1902 (410 s.)

 184. Filozofia moralna (filozofia moralności). Wykład naukowy porządku moralnego i prawnego, cz. 2 – t. III / Wiktor Cathrein S. J. - Warszawa 1904 (267 s.)

 185. Prawo kanoniczne, podręcznik dla duchowieństwa, t. II / Franciszek Bączkowicz C. M. – Wyd. 2, - Kraków 1933 (728 s.)

 186. Babilon / Wł. Szczpański. – Warszawa-Lwów : Książnica Polska, 1923 (182, 80 s.)

 187. Dzieje kościoła katolickiego w zarysie, t. I, II / Władysław Szcześniak. - Warszawa 1902, 1909 (535 s., 477 s.)

 188. Dekalog I. / Tihamer Toth - Kraków 1933 (228 s.)

 189. Spirytyzm / Dr. Kazimierz Wais. – Lwów, 1920 (35 s.). Opowiadania o potopie w literaturze babilońskiej a w Biblji / napisał Józef Poplicha. – Lwów 1921 (59s.). Miesięcznik katechetyczny i wychowawczy : lipiec 1928 z. 7. Notatki wychowawcze : kwartalnik 192 nr 1. Słowo Boże, t. 1. Kazania o męce pańskiej / Aleksander Pawłowski. – Wilno, 1935. Najważniejsze obowiązki Polaka katolika w chwili obecnej. – Lww 1922. Duszpasterz młodzieży : dwumiesięcznik 1929 nr 1. Unia florencka: referat wygłoszony przez Ks. Dra Henryka Przeździeckiego podczas VI Zjazdu Unijnego w Pińsku. – Pińsk, 1937. Sprawozdanie z posłowania w III Sejmie posła Seweryna Czetwertyńskiego. – Warszawa [b. r. wyd.]. Na „Dar Narodowy 3go Maja” : wydawnictwo premiowane. – Zawiera: Konstytucja 3go maja 1791 przez Henryka Mościckiego. Polska Macierz Szkolna : rys informacyjny o dwudziestoleciu działalności 1905-1925 przez Józefa Stellera. Warszawa 1926 - klocek

 190. Kompendium Theologiae Dogmaticae / Christiano Pesch S.J. T. 1, 2, 3, 4. – Frigurgi Brisgoviae, 1921 (304, 286, 305, 300 s.)

 191. Theologia moralis. T. 1, 2 /Aertnys – Damen. –Taurini, Romae1939 (808, 821 s.)

 192. Theologiae Moralis . T. 4 / Arthurus Vermeersch. – Romae 1926 (149 s.)

 193. Elementa Philosophiae Scholasticae. Vol. 1, 2 / Seb. Reinstadler. – Friburgi Brisgoviae 1920 (535, 556 s.)

 194. Enchiridion Ascetium / M.J.Rouët de Journel et J. Dutilleul. – Friburgi Brisgovia 1930 (666 s.)

 195. Mieszkania Boga / Rene Villaume. – Kraków : Tygodnik Powszechny, 1958 ((31 s.)

 196. Summa Theologiae Moralis ad mentem D. Thomae et ad normam iuris novi [t.]1, / Benedictus Henricus Merkelbach. – Parisis 1931 (756 s.)

 197. Metaphysica / Eduardo Hugon. – Parisis 1928 (856 s.)

 198. Angelicum : periodicum internationale … vol. 8. – Roma 1931 (593 s.)

 199. Caereoniale iuxta ritum romanum seu de Sacris Functionibus episcopo … vol. 1, 2, 3, 4. / Aloisius Moretti – Taurini 1938-1939 (257, 586, 559, 638 )

 200. Akcja katolicka : zbiór kazań . – Poznań 1928 (367 s.)

 201. De Praeceptis dei et ecclesiae / accommoaverat H. Noldin. – Ratisbonae [et al.] 1930 (746 s.)

 202. Biblia Sacra . – Parisis 1870 (978 s.)

 203. Krotki Catechizm historyczny. Cz. 1 (5-288 s.). [Brak stron 1-4 z adresem wyd. ok. 1850 r]

 204. Nacalnoe rykovodstvo k izycenju latinskavo azyka / M.M. Mihajlovskii. – SanktPetersburg 1912 (311 s.)

 205. Enchiridion Symbolorum / Henr. Denzinger et Clem. Bannwart. – Friburgi 1928 (611s.)

 206. Ethica generalis / J. Donat . – Oeniponte (Innsbruck), 1934 (299 s.)
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Katolicki katechizm ludowy iconRuch ludowy w Regnowie

Katolicki katechizm ludowy iconMiędzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni I Tańca Krakowiak

Katolicki katechizm ludowy iconHistoria polski XX wieku – zagadnienia 1-20 ruch ludowy

Katolicki katechizm ludowy iconDziałacz społeczny, nazywany "królem Kaszubów", pisarz ludowy

Katolicki katechizm ludowy iconKatechizm I miłOŚĆ

Katolicki katechizm ludowy iconKatechizm Heidelberski

Katolicki katechizm ludowy iconPolski ruch ludowy wobec Żydów (1895-1939). Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof dr hab. Romualda Turkowskiego

Katolicki katechizm ludowy iconKatechizm Płocki Część II

Katolicki katechizm ludowy iconKatechizm kościoła katolickiego

Katolicki katechizm ludowy iconKatechizm kościoła katolickiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom