Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych
Pobierz 9.3 Kb.
NazwaSprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar9.3 Kb.
TypSprawozdanie
Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych

z języka polskiego realizowanych w ramach Projektu „ Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Milówka


W ramach projektu w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego w

I półroczu brało udział ośmiu uczniów z klas VI, mających trudności w nauce. Zajęcia odbywały się regularnie w środy od godziny 1350- 1520.Ich celem było podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

Uczestnicy zajęć mieli możliwość odrabiania prac domowych z języka polskiego pod kierunkiem nauczyciela, a także utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności, określonych w podstawie programowej z języka polskiego i standardach egzaminacyjnych.

Realizacja projektu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach:

- wykorzystywanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;

- kształtowanie sprawności komunikacyjnej;

- bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;

- czytanie ze zrozumieniem;

- kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstu.

Na zajęciach wykorzystywano różne pomoce dydaktyczne: plansze, słowniki, tablice ortograficzne, teksty kultury, karty z zestawami ćwiczeń, gry edukacyjne, programy multimedialne. By zachęcić dzieci do nauki i zapobiec zniechęceniu , stosowano różnorodne formy pracy w tym metody aktywizujące.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, uzupełnili i utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogacili słownictwo oraz wyrobili nawyki samokształceniowe. Uczestnictwo w zajęciach rozbudziło w nich wiarę w możliwość pokonywania trudności i świadomego posługiwania się językiem polskim.


Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć pozalekcyjnych pn. Warsztaty teatralne realizowanych w ramach Projektu „Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży Gminy Milówka”


Spotkania uczestników Warsztatów teatralnych odbywały się w poniedziałki, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów kl. V- VI, którzy interesują się teatrem.

Głównym celem programu jest:

- pobudzenie i rozwijanie zainteresowań teatrem;

- rozwijanie indywidualnych zdolności oraz twórczej aktywności;

- umożliwienie prezentacji własnych dokonań;

- rozwijanie umiejętności pracy w zespole;

- przygotowanie do świadomego odbioru sztuki teatralnej;

W pierwszym semestrze, oprócz zajęć, został zorganizowany wyjazd do Teatru Banialuka w Bielsku-Białej na sztukę pt. „Przygody Guliwera”.

Uczniowie na zajęciach zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z teatrem, pracowali nad dykcją, emisją głosu, mimiką, gestykulacją i innymi środkami artystycznego wyrazu. Duży nacisk kładłam na ćwiczenia oddechowe, poprawne wymawianie głosek i wyrazów. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy teatralne u uczniów zwiększyło się poczucie własnej wartości.

Uczniowie swoje osiągnięcia mogli zaprezentować podczas imprez szkolnych. Z okazji Święta Edukacji Narodowej członkowie koła przedstawili spektakl pt. „Rozmowy podczas przerwy. W związku z corocznymi obchodami Święta Patrona Szkoły, uczestnicy warsztatów przygotowali inscenizację legendy pt. „Toruńskie pierniki”.

Duże zaangażowanie uczniów w przygotowanie strojów oraz serce włożone w przygotowanie spektaklu, zarówno przez samych uczniów, jak i opiekuna warsztatów, zdecydowały o sukcesie przedstawień.

Uczniowie zrzeszeni w kole teatralnym przygotowali również sztukę pt. „W krainie baśni, którą niebawem przedstawią uczniom kl. IV-VI.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: "Bez barier do karier" Gimnazjum w Moszczenicy

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z zajęĆ wyrównawczych z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z zajęĆ wyrównawczych z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z realizacji tych zajęć dyrektorowi szkoły z liczby uczestników. Liczby godzin zrealizowanych, niezrealizowanych, frekwencji, stopnia realizacji celów oraz wniosków

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z realizacji zajęĆ z rodzicami

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z realizacji zajęĆ z rodzicami

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z realizacji zajęĆ z rodzicami

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconProgram zajęĆ wyrównawczych

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconPlan zajęć wyrównawczych

Sprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych iconSprawozdanie z realizacji zajęć wyrównujących braki

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom