Konspekt zajęĆ
Pobierz 26.56 Kb.
NazwaKonspekt zajęĆ
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar26.56 Kb.
TypKonspekt
PRZYKŁADOWY KONSPEKT ZAJĘĆ


CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

Rok szkolny: ....................

Nazwisko nauczyciela: ...............................

Przedmiot: TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA (z towaroznawstwem lub obsługą konsumenta)

Klasa: ............................

Liczba uczniów: ...........

Liczba godzin:

2 h ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
+ 2 h ĆWICZEŃ (zgodnie
z planem nauczania)

Miejsce odbywania zajęć: ...........................
CZĘŚĆ
MERYTORYCZNA


Temat jednostki metodycznej: KUCHNIE REGIONALNE

Temat jednostki lekcyjnej:

PRODUKT TRADYCYJNY I REGIONALNY W MAŁOPOLSKIEJ KUCHNI

Temat zadania praktycznego: ZASTOSOWANIE PRODUKTU TRADYCYJNEGO
I REGIONALNEGO W PRODUKCJI POTRAW.

 

Cele dydaktyczne:

Poznawczy:

uczeń zna:

 • tradycje i zwyczaje żywieniowe regionu małopolskiego z uwzględnieniem tygla kulturowego Galicji

 • pojęcie produktu regionalnego – korzyści z tego płynące

 • pojęcie produktu tradycyjnego – korzyści z tego płynące

 • produkty tradycyjne i regionalne z terenu Małopolski

 • charakterystykę poznanych produktów (sposób otrzymywania, miejsce uprawy, hodowli lub produkcji)

 • typowe potrawy kuchni małopolskiej

 

Kształcący:

uczeń potrafi:

 • wykazać różnicę pomiędzy pojęciami produktu regionalnego i tradycyjnego

 • identyfikować produkty tradycyjne i regionalne z terenu Małopolski

 • przedstawiać możliwości wykorzystania poznanych produktów w gastronomii

 • wykonać zaplanowane potrawy z wykorzystaniem produktów regionalnych
  i tradycyjnych

 

Wychowawczy:

 • świadomość tradycji kulinarnej w kształtowaniu postaw społeczności „małych ojczyzn”

 • budowanie poczucia dumy lokalnej

 • poszukiwanie inspiracji zawodowej uczniów w tradycji

 • budowanie otwartości na tradycję w gastronomii

 • umiejętność pracy w zespole

CZĘŚĆ METODYCZNA

Metody nauczania:

-pogadanka

-dyskusja, anegdota

-praca z tekstem

-ćwiczenia

-pokaz

-gra dydaktyczna

Środki dydaktyczne:

rzutnik pisma, rzutnik multimedialny, komputer z dostępem do Internetu, teksty źródłowe (literatura, Internet), arkusze papieru, pisaki, mapa fizyczna Małopolski, receptury, surowce, wyposażona pracownia technologiczna, zastawa stołowa

Przebieg zajęć (zgodnie z ogniwami kształcenia):

Motto: „Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują” (Ezra Pond)

- przygotowanie surowców

- wprowadzenie w problematykę - zał. 1, zał. 2

- praca uczniów z tekstem źródłowym nad zagadnieniami:

 • lista małopolskich produktów tradycyjnych i regionalnych - zał. 3

 • charakterystyka wybranych produktów regionalnych i tradycyjnych (tradycje, sposób wytwarzania, miejsce uprawy, hodowli lub produkcji) - zał. 4

 • analiza receptur typowych potraw kuchni małopolskiej - zał. 5

- dyskusja uczniów z uwypukleniem zastosowania poznanych wyrobów
w produkcji gastronomicznej

- zapoznanie uczniów z zaplanowaną produkcją, proponowany zestaw ćwiczeń - zał. 6

- opracowanie schematów produkcji zaplanowanych potraw - praca w zespołach produkcyjnych

- omówienie i korekta przygotowanych schematów, wskazanie produktów regionalnych i tradycyjnych, które wykorzystamy w produkcji

- wykonanie potraw (instruktaż bieżący)

- dekoracja, serwowanie

- ocena organoleptyczna

- czynności porządkowe

- utrwalenie wiadomości (rozwiązanie krzyżówki) - zał. 7.

- podsumowanie, badanie efektów kształcenia i ocena pracy uczniów

UWAGI METODYCZNE

Na początku zajęć nauczyciel przedstawia krótką charakterystykę kuchni regionalnej. Wyjaśnia powiązania pomiędzy kulturą regionu, a tradycyjną żywnością. Przedstawia najbardziej popularne potrawy typowe dla naszego regionu. Na podstawie wybranych produktów typowych dla Małopolski nauczyciel wyjaśnia różnice między regionalnym, a tradycyjnym produktem. Wykorzystując mapę geograficzną Małopolski nauczyciel prosi uczniów o wskazanie miejsc,
w których wytwarzane są najbardziej znane tradycyjne produkty oraz przygotowywane typowe regionalne dania. Nauczyciel zwraca się do uczniów, by wymienili produkty i potrawy, które są charakterystyczne dla ich miejsca zamieszkania. Wykorzystując logotypy tradycyjnych i regionalnych produktów nauczyciel wyjaśnia różnice w terminologii oraz przeprowadza ćwiczenie
z tekstem, podczas których ukazuje korzyści wynikające ze spożywania tradycyjnej żywności. W grupach uczniowie mogą zaznajomić się z opisami produktów tradycyjnych znajdujących się w Książce kucharskiej „Produkt tradycyjny na małopolskim stole” oraz „Małopolska – palce lizać”. Podczas zajęć nauczyciel może przedstawić przykładowe typowe dania i produkty z Włoch, Francji, Hiszpanii. Podkreśla, że bogactwo naszej kuchni niczym nie ustępuje innym krajom. Na podstawie przysłowia „Cudze chwalicie swego nie znacie.....” uświadamia uczniom, że powinniśmy być dumni z naszego dziedzictwa kulinarnego. Nauczyciel podczas zajęć może poprosić uczniów o wyszukanie
w Internecie ogólnopolskiej listy produktów tradycyjnych i wypisanie przykładowych produktów. Wykorzystując teksty źródłowe nauczyciel prosi uczniów o wynotowanie ciekawostek. W celu utrwalenia materiału uczniowie rozwiązują krzyżówkę oraz poszukują odpowiedzi na pytanie, co do możliwości wykorzystania tradycyjnej żywności w gastronomii. Na zakończenie dokonuje oceny pracy uczniów.

ZAŁĄCZNIKI

zał.1. informacja dotycząca kuchni regionalnej (wybór tekstów)

zał.2. informacja dotycząca rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych oraz oznakowania

zał.3. lista produktów tradycyjnych

zał.4. Książka kucharska „Produkt tradycyjny na małopolskim stole”

zał.5. receptury potraw „Książka kucharska Produkt tradycyjny na małopolskim stole” - „Małopolska – palce lizać”

zał.6. proponowany zestaw ćwiczeń

zał.7. krzyżówkaKonspekt przygotował zespół w składzie:

Mirosława Broś, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Władysława Maria Francuz, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

Henryk Hołysz, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie

Jakub Hołysz, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Joanna Jakubowska - Łazęcka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Jan Niedzielski, Małopolskie Kuratorium Oświaty,

Krystyna Reinfus – Janusz, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Ewa Obara, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ewa Tyran, Akademia Rolnicza w Krakowie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ z piłki ręcznej zadanie główne zajęć: Doskonalenie ataku szybkiego

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęć wraz z nazwą projektu, zgodny z zakresem tematycznym podanym powyżej, o objętości maks. 1 strony A4, czcionką 12 pkt. (po podpisaniu umowy oraz po konsultacji z koordynatorem terenowym konspekt zostanie uaktualniony)

Konspekt zajęĆ iconKonspekt do zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt do zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt do zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęć

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Konspekt zajęĆ iconKonspekt zajęĆ

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom