Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci
Pobierz 466.66 Kb.
NazwaWywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci
strona7/13
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar466.66 Kb.
TypWywiad
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

TRENING AUTOGENNY dla DZIECI


TRENING AUTOGENNY SCHULTZA opiera się on na działaniu autosugestii i wymaga umiejętności koncentracji umysłowej. Warunkiem jego skuteczności jest więc dojrzałość systemu nerwowego. Z tego względu nie jest stosowany wobec osób opóźnionych w rozwoju intelektualnym , z trudnościami w koncentracji czy objawami niepokoju ruchowego. Ponieważ młodsze dzieci nie mają wglądu we własne stany psychiczne, ani też nie potrafią obserwować funkcjonowania swego organizmu, wykorzystuje się mechanizm identyfikacji i naśladownictwa w celu wywołania stanów organicznych. W tym celu oryginalną instrukcję zastępuje się specjalnie ułożoną bajeczką, w której duży nacisk kładzie się na nastrój spokoju oraz uczucie ciężkości i ciepła w kończynach.


RELAKSACJA wg JACOBSONA dla DZIECI


Jedną z metod zmierzających do zmniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa. Opiera się ona na założeniu, że ciało i umysł tworzą niepodzielną całość. Jedność psychiczna wyraża się między innymi tym, że zaburzenia psychiczne i napięcie emocjonalne powodują zaburzenia równowagi neurohormonalnej i wpływają na wzrost napięcia mięśniowego. Doprowadzenie do rozluźnienia mięśni pozwala z kolei na uzyskanie zmniejszenia napięcia emocjonalnego. Tak więc relaksacja jest warunkiem prowadzenia wszelkich zabiegów psychoterapeutycznych.

RELAKSACJA PROGRESYWANA wg JACOBSONA jest najstarszą ( 1938) techniką relaksacyjną i polega na rozluźnianiu poszczególnych grup mięśniowych poprzez naprzemienne skurcze i rozkurcze mięśni. Efektem jej stosowania jest nabywana przez pacjenta umiejętność oceny nieprawidłowego napięcia mięśniowego i jego umiejscowienia, umiejętność świadomego zwalniania napięcia, a przez to wpływanie na swoje stany emocjonalne.

W pracy terapeutycznej z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie można posługiwać się fragmentami tego treningu, dostosowując go do możliwości percepcyjnych i wykonawczych dziecka przedszkolnego.


ZAŁOŻENIA EWALUACYJNE


Nadrzędnym celem ewaluacji programu jest zbadanie stopnia wpływu różnego rodzaju zajęć muzycznych (wokalne, instrumentalne, taneczne itp.) na wszechstronny rozwój dziecka.

Przeprowadzona ewaluacja programu powinna dostarczyć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy dzieci chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach muzycznych?

 • Czy są zadowolone z udziału w tych zajęciach?

 • Które z form wychowania muzycznego dzieci lubią najbardziej?

 • W jakim stopniu zajęcia muzyczne wpływają na rozwój intelektualny dziecka?

 • Na które z elementów rozwoju intelektualnego zajęcia muzyczne mają największy

wpływ?

  1. zdobywanie wiedzy o świecie,

  2. rozwój procesów poznawczych: wrażeń, spostrzeżeń, wyobrażeń, pamięci, mowy, myślenia i uwagi.

- W jakim stopniu, zdaniem Pani zajęcia muzyczne wpływają na

rozwój emocjonalny dziecka?

- Na które z elementów rozwoju emocjonalnego zajęcia

muzyczne mają największy wpływ?

  1. przeżywanie różnych stanów emocjonalnych,

  2. rozwijanie wrażliwości uczuć,

  3. wyładowanie napięć nerwowych i konfliktów uczuciowych,

  4. odreagowanie negatywnych przeżyć,

  5. zmniejszenie poczucia zagrożenia, lęku, trudności w porozumiewaniu się,

  6. uodpornienie na trudności i niepowodzenia,

  7. odczuwanie wartości i piękna muzyki.

- W jakim stopniu zajęcia muzyczne wpływają na rozwój fizyczny

dziecka?

- Na które z elementów rozwoju fizycznego zajęcia muzyczne

mają największy wpływ?

  1. kształtowanie świadomego ruchu,

  2. rozwijanie koordynacji ruchowej,

  3. zapobieganie wadom postawy, korygowanie ich,

  4. doskonalenie orientacji przestrzennej,

  5. pozytywne oddziaływanie na pracę serca, układu nerwowego,

  6. kształtowanie prawidłowego oddechu,

  7. rozwijanie szybkiej orientacji na określone polecenia.

- W jakim stopniu zajęcia muzyczne wpływają na rozwój społeczno – moralny dziecka?

- Na które z elementów rozwoju społeczno - moralnego zajęcia muzyczne mają największy wpływ?

  1. poznawanie i przestrzeganie zwyczajów, reguł i zasad obowiązujących w grupie,

  2. nabywanie umiejętności kulturalnego i zgodnego współżycia w zespole,

  3. ułatwienie nawiązywania właściwych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,

  4. kształtowanie postaw moralnych,

  5. zdolność do odpowiedzialnego podejmowania obowiązków i zadań,

  6. niwelowanie negatywnych cech tj. brak wrażliwości na potrzeby innych, egoizm itp., budowanie systemu wartości.

W tym celu zostały przygotowane następujące narzędzia badawcze: ankieta dla nauczycieli „Rola muzyki w rozwoju dziecka”, listy do rodziców – informacje o rozwoju dziecka, arkusze hospitacji diagnozującej.

Aby zbadać opinię rodziców na temat roli zabaw i zajęć muzycznych dla wszechstronnego rozwoju dziecka po rocznym okresie wdrażania programu, został sporządzony kwestionariusz wywiadu z rodzicami.

Natomiast celem oceny stopnia satysfakcji dzieci z udziału w zajęciach umuzykalniających przygotowany został sondaż diagnostyczny niewerbalny.

Badania będą prowadzone przez wszystkich nauczycieli przedszkola.

Rzetelnie przeprowadzona ewaluacja dostarczy od nauczycieli, rodziców i dzieci informacji na temat efektywności i celowości realizacji powyższego programu, wskaże jego słabe i mocne strony oraz ewentualne kierunki modyfikacji.

NARZĘDZIA EWALUACJI


 1. Ankieta dla nauczycieli „Rola muzyki w rozwoju dziecka”

 2. Listy do rodziców – informacje o osiągnięciach dziecka

 3. Arkusze hospitacji diagnozującej

 4. Kwestionariusz wywiadu z rodzicami

 5. Sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieciANKIETA DLA NAUCZYCIELI

ROLA MUZYKI W ROZWOJU DZIECKA”

Zwracam się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem badań jest poznanie

opinii Pań na temat efektywności i celowości realizacji programu autorskiego:

„Muzyka źródłem wszechstronnego rozwoju dziecka”. Zebrany materiał

pozwoli na dokonanie uogólnień i wyprowadzenie interesujących wniosków.


1. Czy dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach muzyczno – ruchowych?


chętnie niechętnie


1 2 3 4 5

100% badanych osób

Proszę wstawić znak x w wybranym punkcie skali.


 1. Które z form wychowania muzycznego dzieci lubią najbardziej?


a) zabawy ruchowe przy muzyce, 100 % badanych

b) śpiew, 67% badanych

c) gra na instrumentach, 100 % badanych

d) słuchanie muzyki, 0

e) tworzenie muzyki. 0

Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

Dlaczego?

„Dają możliwość ekspresji ruchowej.

Wyżej wymienione formy dają możliwość ekspresji ruchowej.

Dzieci bardzo lubią grę na instrumentach”.


 1. W jakim stopniu, zdaniem Pani zajęcia muzyczne wpływają na rozwój intelektualny

dziecka?


w małym stopniu w dużym stopniu


1 2 3 4 5

0 0 0 83% 17% badanych

Proszę wstawić znak x w wybranym punkcie skali.


 1. Na które z elementów rozwoju intelektualnego zajęcia muzyczne mają największy

wpływ?

a) zdobywanie wiedzy o świecie, 17 % badanych

 1. rozwój procesów poznawczych:

   • wrażeń, 100 % badanych

   • spostrzeżeń, 0

   • wyobrażeń, 100 % badanych

   • pamięci, 50 % badanych

   • mowy, 67 % badanych

   • myślenia, 0

   • uwagi, 67 % badanych

c) inne ..........................................................................................................................

Proszę podkreślić 4 najważniejsze.


5. W jakim stopniu, zdaniem Pani zajęcia muzyczne wpływają na rozwój emocjonalny

dziecka?

w małym stopniu w dużym stopniu


1 2 3 4 5

0 0 16,5 % 67 % 16,5 % badanych

Proszę wstawić znak x w wybranym punkcie skali.


 1. Na które z elementów rozwoju emocjonalnego zajęcia muzyczne mają największy wpływ?

  1. przeżywanie różnych stanów emocjonalnych, 100 % badanych

b) rozwijanie wrażliwości uczuć, 100 % „

c) wyładowanie napięć nerwowych i konfliktów uczuciowych, 50 % „

d) odreagowanie negatywnych przeżyć, 33 % „

e) zmniejszenie poczucia zagrożenia, lęku, trudności w porozumiewaniu się, 17 %

f) uodpornienie na trudności i niepowodzenia, 0

g) odczuwanie wartości i piękna muzyki, 100 % badanych

h) inne ...................................................................................................................... Proszę podkreślić 4 najważniejsze.


7. W jakim stopniu, zdaniem Pani zajęcia muzyczne wpływają na rozwój fizyczny

dziecka?

w małym stopniu w dużym stopniu


1 2 3 4 5

0 0 0 67 % 33 % badanych

Proszę wstawić znak x w wybranym punkcie skali.


 1. Na które z elementów rozwoju fizycznego zajęcia muzyczne mają największy

wpływ?

  1. kształtowanie świadomego ruchu, 100 % badanych

b) rozwijanie koordynacji ruchowej, 100 % „

c) zapobieganie wadom postawy, korygowanie ich, 0

d) doskonalenie orientacji przestrzennej, 83 % „

e) pozytywne oddziaływanie na pracę serca, układu nerwowego, 0

f) kształtowanie prawidłowego oddechu, 17 % „

g) rozwijanie szybkiej orientacji na określone polecenia, 100 % „

h) inne ..........................................................................................................................

Proszę podkreślić 4 najważniejsze.


 1. W jakim stopniu, zdaniem Pani zajęcia muzyczne wpływają na rozwój społeczno –

moralny dziecka?

w małym stopniu w dużym stopniu


1 2 3 4 5

0 0 17 % 83 % 0 badanych

Proszę wstawić znak x w wybranym punkcie skali. 1. Na które z elementów rozwoju społeczno - moralnego zajęcia muzyczne mają największy wpływ?

  1. poznawanie i przestrzeganie zwyczajów, reguł

i zasad obowiązujących w grupie, 100 % badanych

  1. nabywanie umiejętności kulturalnego i zgodnego

współżycia w zespole, 100 % „

  1. ułatwienie nawiązywania właściwych kontaktów

z rówieśnikami i dorosłymi, 100 % „

d) kształtowanie postaw moralnych, 33 % „

e) zdolność do odpowiedzialnego podejmowania

obowiązków i zadań, 67 % „

f) niwelowanie negatywnych cech tj. brak wrażliwości

na potrzeby innych, egoizm itp., 0

g) budowanie systemu wartości, 0

h) inne ........................................................................................................................

Proszę podkreślić 4 najważniejsze.


Koniec ankiety.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Powiązany:

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconWychowania nie zdobyłam wychowując troje starszych dzieci. A przecież zawsze staraliśmy się oboje z mężem być jak najlepszymi rodzicami dla swoich dzieci

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconWywiadu z rodzicami, wieloprofilowej diagnozy funkcjonalnej w oparciu o narzędzia badawcze tj

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconLektury wywiadu z Marią Molicką autorką książek terapeutycznych dla dzieci. Będzie on wspaniałym wprowadzeniem Państwa do tematu terapii bajką

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconWywiadu I rozmów z rodzicami Oli już w grupie zerowej zaobserwowano trudności w opanowaniu techniki pisania I czytania. Dziecko zgadywało wyrazy

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconTest diagnostyczny z filozofii dla kl. V

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconTest diagnostyczny z filozofii dla kl. VI

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconTest diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconWywiadu. Pracę z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi I z dzieckiem zdolnym prowadzić w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconTest diagnostyczny z języka polskiego przeznaczony dla klas

Wywiadu z rodzicami, sondaż diagnostyczny niewerbalny dla dzieci iconProtokół diagnostyczny dla Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom