Gerontologia
Pobierz 17.8 Kb.
NazwaGerontologia
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar17.8 Kb.
TypWymagania

1.

Nazwa przedmiotu


GERONTOLOGIA

VI ROK WYDZIAŁ LEKARSKI


2.

Kierownik jednostki


Prof. dr hab. Barbara Bień

3.

Zajęcia dydaktyczne w jednostcea

20

ECTSb

1
Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Fakultety
6


-

14

-

4.

Wymagania wstępne niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych w jednostce i sposób ich sprawdzania - nie są wymagane5.

Tematy zajęć dydaktycznych w jednostce
Wykłady

 1. Starzenie fizjologiczne, patologiczne. Specyfika patologii wieku podeszłego. (2 godz.)

 2. Kompleksowa ocena i opieka geriatryczna. (2 godz.)

 3. Zespoły psychogeriatryczne- demencja, depresja, delirium. (2 godz.)Seminaria – nie dotyczy


Ćwiczenia


 1. Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta geriatrycznego jako podstawa zespołowej oceny geriatrycznej - instrumenty oceny sprawności fizycznej, emocjonalnej, funkcji poznawczych, stanu odżywienia, ryzyka odleżyn, chodu i równowagi.

 2. Problemy neurologiczne wieku podeszłego- choroby naczyniowe i zwyrodnieniowe mózgu.

 3. Choroby narządu krążenia w starości. Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne w geriatrii. Zaburzenia stanu odżywienia w starości.

 4. Problemy farmakoterapii geriatrycznej.


Fakultety – nie dotyczy6.

Forma zaliczenia zajęć dydaktycznych

 1. sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń - obecność i czynny udział w zajęciach
 1. sposób zaliczania seminariów – nie dotyczy

3. sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w danej jednostce ;

a) Obecność na wykładach i ćwiczeniach.

b) Opracowanie geriatrycznej historii choroby.

c) Zaliczenie w oparciu o test sprawdzający nabyte wiadomości oraz dyskusję nad

nad przypadkiem praktycznym.

4 . forma zwolnienia z egzaminu – nie dotyczy


7.

Wykaz zalecanych podręczników (proszę uwzględnić podręczniki zalecane w przygotowaniach do LEP i LDEP)


 1. Podręcznik niezbędny do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu (maksymalnie 2 pozycje)

  • Kocemba J., Grodzicki T. (red.): Zarys Gerontologii Klinicznej. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, Kraków 2000.

  • Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A. (red.): Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Via Medica, Gdańsk 2007.
 1. Podręcznik uzupełniający (maksymalnie 2 pozycje)

  • Galus K. (red.) Geriatria. Wybrane zagadnienia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007.

  • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M.: Podstawy Gerontologii Społecznej. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

  • Rosenthal T., Naughton B., Williams M.: Geriatria. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2009.


a – proszę o wpisanie ilości godzin dydaktycznych

b – wpisuje Dziekanat

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Gerontologia iconGerontologia opieka nad ludźmi starymi

Gerontologia iconIi stopień Edukacja Dorosłych I Gerontologia 2 rok

Gerontologia iconGerontologia społeczna – wykład (15h) – r akad. 2011/2012 – dr Katarzyna Uzar

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom