Lektury "Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa"
Pobierz 26.13 Kb.
NazwaLektury "Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa"
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar26.13 Kb.
TypLektury
mgr Katarzyna Reguła Osowiec, 13.12 2012 r.

PSP w Osowcu


Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV


z wykorzystaniem:


- lektury „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”

- stron www:

http://www.forumfilm.pl/narnia/index.htm - film, polskie akcenty, autor, zdjęcia, bohaterowie powieści Opowieści z Narnii,

http://www.narnia.plgaleria zdjęć, ciekawostki, mapa Narnii, ilustracje,

http://slowniki.pwn.pldefinicja słów realistyczy, fantastyczny,


Czas trwania 2 godziny lekcyjne

Temat(zajęć)dnia: Tworzymy katalog bohaterów Opowieści z Narnii

Zapis w dzienniku : Opisujemy wybranego bohatera powieści Opowieści z Narnii


Cele ogólne :

 • kształcenie umiejętności pisania opisu postaci,

 • praktyczne posługiwanie się przeglądarką internetową, programem Power Piont,

 • poznawanie wartościowych stron www wspomagających proces nauczania,

 • doskonalenie techniki samodzielnego poszukiwania informacji,

 • kształtowanie świadomej postawy w obiektywnym ocenianiu innych,

 • budzenie świadomego funkcjonowania w społeczności w kontekście zalet i wad,

 • rozwijanie twórczego myślenia.


Cele szczegółowe (operacyjne):


UCZEŃ:

 • poznaje galerię charakterów i społeczność narnijską,

 • rozumie i rozpoznaje pozytywne i negatywne cechy charakteru,

 • poprawnie redaguje opis postaci,

 • potrafi posługiwać się wyszukiwarką internetową, programem Power Point

 • doskonali opisywanie bohatera literackiego.Cele wychowawcze:

 • uczeń potrafi dostrzec pozytywne aspekty wad,

 • uczeń potrafi obiektywnie oceniać postępowanie swoje i innych.Metody, formy i techniki pracy z uczniem:

 • praca zbiorowa,

 • praca grupowa,

 • praca indywidualna,

 • waloryzacyjne,

 • praktyczne,

 • asymilacji wiedzy.


Środki dydaktyczne:


  • słowne – lektura,

  • Adresy internetowe – patrz strony www,

  • Przykładowa mapa myśli,

  • Techniczne - sala komputerowa z jednoosobowymi stanowiskami, komputer dla prowadzącego, tablica interaktywna, dostęp do Internetu,

  • inne – pisaki, kartki.


Przebieg lekcji:


 1. Omówienie celu i przebiegu zajęć


Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, że będą bawić się i jednocześnie uczyć z pomocą komputera.. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa pracy w sali komputerowej.

Uczniowie uruchamiają komputery, wyszukują w słownikach elektronicznych definicji słów realistyczny i fantastyczny. Następnie nauczyciel prowadzi z nimi pogadankę na temat bohaterów występujących w lekturze oraz funkcjonowania ich w społeczności narnijskiej. W trakcie rozmowy uczniowie proponują, na jakie grupy można podzielić bohaterów lektury. (zwierzęcy, ludzcy, realistyczni, fantastyczni, dorośli, dziecięcy, itd.) i podzieleni na czteroosobowe grupy wpisują je do tabeli. Następnie efekty wszystkich grup wspólnie zapisują na tablicy i w zeszytach w tabeli. Nauczyciel prezentuje swoją przykładową mapę myśli przedstawiającą podział bohaterów lektury.

Później w parach przystępują do tworzenia prezentacji na temat wybranego bohatera ze szczególnym uwzględnieniem jego zalet i wad. Wykorzystują do tego zdjęcia i ciekawostki z Internetu oraz cytaty z lektury. Obowiązkowo umieszczają adresy stron, z których pozyskali materiały.

Kolejnym etapem będzie prezentacja wykonanych prac.

Uczniowie wykonują zadania przygotowanych przez nauczyciela (zadania – załącznik nr 1)


2. Opis zadań


 • ZADANIE 1.

Wyszukajcie w słownikach w Internecie znaczenia słów realistyczny i fantastyczny.

- ZADANIE 2.

Dobierzcie się w czteroosobowe grupy, wypiszcie na kartkach jak najwięcej bohaterów z lektury i podzielcie je na realistycznych i fantastycznych oraz na postacie ludzkie, zwierzęce i stwory. Stwórzcie odpowiednią tabelę obrazującą ten podział.

- ZADANIE 3.

Pracujecie w dwuosobowych grupach. Wspólnie wybierzcie dowolnego bohatera lektury i stwórzcie o nim prezentację w programie Power Point, wykorzystajcie do tego zdjęcia i ciekawostki z Internetu oraz cytaty z lektury. Obowiązkowo podajcie źródło umieszczonych w waszej prezentacji materiałów. W opisach bohaterów uwzględnijcie ich wady i zalety.

3. Próby odpowiedzi na pytania:

 • Na czym polega różnica między realistycznym światem przedstawionym a fantastycznym światem przedstawionym?

 • Czy wada może być zaletą?


4. Zabawy dydaktyczne i zadanie:

 • Kto znajdzie najwięcej ciekawostek związanych z wybranym bohaterem z lektury.

 • Zajęcia wg własnego pomysłu: przedstawianie wad jako zalet

 • Na zakończenie przypominamy elementy opisu postaci.


6. Pokaz prezentacji i ich ocena.


7. Zadanie domowe.

Napisz w kilku zdaniach, czy wady są nam w życiu potrzebne i czy należy je ukrywać.

Literatura:

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów

 • Program Słowa na start!

 • Opowieści z Narnii.

Spis dodatkowej zalecanej literatury


 1. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Poznań 2000

 2. J.Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolneJ, Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza Impuls

 3. Centrum Badań nad środowiskiem Przyrodniczym/Ośrodek Doskonalenia Instruktorów Edukacji Ekologicznej Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2002

 4. Leś B., ABCInternetu Wydawnictwo Editio 2005

 5. Harmin M., Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki?, Warszawa 2004.

 6. Juszczak St., Edukacja na odległość. Toruń 2002

 7. Wallace P., Psychologia Internetu. Poznań 2001

 8. Dąbrowski M., Standardy tworzenia i prowadzenia zajęć online.e-mentor 2004 nr 4, s. 13-19 (dostępny online)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconLew, Czarownica I stara szafa

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconLew czarownica I stara szafa

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconLew, Czarownica I stara szafa

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconLew, czarownica I stara szafa. Cz. 1 cyklu

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconO odbiorze Opowieści z Narnii, czyli jak teksty

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconWartą polecenia lekturą jest książka pt. „ Opowieści z Narnii. Podróż Wędrowca do Świtu ”

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconJestem silny jak lew, lew, lew, lew

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconW baśniowej Narnii

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconMieszkańcy I Rada Sołecka wsi Stara Kamienica wspierani przez Wójta Gminy I Radę Gminy Stara Kamienica

Lektury \"Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica I stara szafa\" iconZaklęta czarownica”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom