Biblioterapia I bajkoterapia
Pobierz 31.98 Kb.
NazwaBiblioterapia I bajkoterapia
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar31.98 Kb.
TypDokumentacja
BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Wydawnictwa zwarte:


 1. BALUCH Alicja: Echobajki / Alicja Baluch. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, [1999]. – 19 s.

Sygnatura : Mg 43150/w


 1. BAŚŃ i dziecko / wstęp, wybór, oprac. wypowiedzi Halina Skrobiszewska. - Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 1978. – 357 s.

Sygnatura : Mg 10176 – Mg 10180/w, Mg 46235/w


 1. BĄK Jolanta, Wiewióra- Pytka Elżbieta: Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra- Pytka. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2003. – 107 s.

Sygnatura : Mg 39040/w


 1. BORECKA Irena: Biblioterapia : teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć / Irena Borecka. – Gorzów Wlkp. : WOM, 2002. – 88 s.

Sygnatura : Mg 38796/w, Mg 38797/w, PIP 0/9(06)/ud


 1. BORECKA Irena: Biblioterapia w Edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. – Wałbrzych : Unus, 2002. – 165 s.

Sygnatura : Mg 37436/w, Mg 46526/w, PIP 02/ud


 1. BORECKA Irena: Z motylem w tle : o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej / Irena Borecka. – Wałbrzych : Wydaw. Państ. Wyż. Szkoły Zawodowej, 2004. – 142 s.

Sygnatura : Mg 42964/w


 1. BRETT Doris: Bajki, które leczą / Doris Brett . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. – 2 cz.

Sygnatura : Mg 37805/w, Mg 46535/w, Mg 37806/w, Mg 46536/w


 1. BRETT Doris: Opowiadania dla twojego dziecka / Boris Brutt ; przekł. [z ang.]. – Gdań. Wydaw. Psychologiczne, 1998. – 2 cz.

Cz. 1. – 235 s. Sygnatura : Mg 29351/w

Cz. 2. – 219 s. Sygnatura : Mg 29352/w


 1. CZERWIŃSKA Małgorzata: Biblioterapia // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku / pod red. Tadeusza Pilcha. – Warszawa : Żak, 2003. – T. I. – s. 380-386

Sygnatura : Czyt. 37(03)/ud, PIP 0/9/ud


 1. FUHRMANN- WONKHAUS Elke: Spacer po tęczy : odprężające opowiadania dla chorych dzieci / Elke Fuhrmann- Wonkhaus ; [tł. z niem.]. – Kielce : Jedność, 2003. – 111 s.

Sygnatura : Mg 39007/w


 1. GRZELAK Agnieszka: Cukierki / Agnieszka Grzelak. – Kraków : Fund. Homo Homini im. Karola de Foucauld, 2000. – 21 s.

Sygnatura : Mg 30315/w, Mg 30316/w


 1. JĘDRZEJEWSKA – WRÓBEL Roksana: Lucjan – lew jakiego nie było / Roksana Jędrzejewska – Wróbel. – Warszawa : Muchomor, 2005. – 45 s.

Sygnatura : Mg 44884/w, Mg 44885/w


 1. MAŁA Zuzia / [Helena Wrona]. – Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydaw. Edukacyjne PARPA, cop. 2006. – [32] s.

Sygnatura : Mg 45168/w


 1. MEYER – GLITZA Erika: Jakub pogromca strachu : terapeutyczne opowiadania dla dzieci przeżywających lęki / Erika Meyer- Glitza ; [tł. z niem.]. – Kielce : Jedność, 2001. – 89 s.

Sygnatura : Mg 41377/w


 1. MEYER – GLITZA Erika: Wiadomość od taty : terapeutyczne opowiadania o utracie i rozstaniach / Erika Meyer – Glitza ; [tł. z niem.]. – Kielce : Jedność, 2002. – 91 s.

Sygnatura : Mg 37855/w


 1. MEYER – GLITZA Erika: Zaczarowany róg Kamila : terapeutyczne opowiadania na dobranoc / Erika Meyer – Glitza ; [tł. z niem.]. – Kielce : Jedność, 2003. – 110 s.

Sygnatura : Mg 41384/w


 1. MOLICKA Maria: Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2002. – 222 s.

Sygnatura : Mg 36181/w


 1. NITSCH Cornelia: Bajki pomagają dzieciom : opowieści, które uzdrawiają, pocieszają i dodają odwagi / Cornelia Nitsch. – Warszawa : Diogenes, 2001. – 207 s.

Sygnatura : Mg 34727/w


 1. RODZINA Misiów / [Helena Wrona]. – Warszawa : Państw. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydaw. Edukacyjne PARPA, cop. 2005. – [32] s.

Sygnatura : Mg 45164/w


 1. SMUŻNIAK Karol: Baśń jako terapeutyczny elementarz wiedzy o człowieku : konferencja pt. „Terapeutyczna funkcja literatury”, 27-28 IV 1993 r. / Karol Smużniak ; WOM w Wałbrzychu. – [ s. l. : s.n., 1993?]. - 13 s.

Sygnatura : Mg 45674/w


 1. SOBCZAK Barbara: Moje spotkania z książką : scenariusze zajęć / Barbara Sobczak. – Gorzów Wlkp. : WOM, 2005. – 36 s.

Sygnatura : PIP 0/9(06)/ud, Mg 44614/w, Mg 44615/w


 1. WORTMAN Stefania: Baśń w literaturze i w życiu dziecka : co i jak opowiadać ? / Stefania Wortman. - Warszawa : Stow. Bibl. Pols., 1958. – 205 s.

Sygnatura : Mg 5128/w


Artykuły z czasopism:


 1. ARKUSZEWSKA Ewa, Kanas Mariola, Krawiec Beata: W magicznym świecie baśni i bajek. Szkolny program edukacyjno-profilaktyczny // Biblioterapeuta. – 2004 nr 1 s. 7-11

 2. BORECKA Irena: Baśń, bajka i bajeczka w terapii pedagogicznej // Biblioterapeuta. - 1999 nr 4 s. 3-4

 3. BORECKA Irena: Miejsce baśni w realizacji terapeutycznej funkcji biblioteki szkolnej // Poezja i Dziecko. - 2005 nr 2 s. 85-91

 4. BORECKA Irena: Portret seniora: warsztaty biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. – 20007 nr 1 s. 41-42

 5. BORECKA Irena: Zabawy bajką jako element biblioterapii i terapii pedagogicznej // Biblioterapeuta. - 1999 nr 4 s. 4-6

 6. BOT Jolanta: Terapia bajką // Życie Szkoły. – 2008 nr 5 s. 53-57

 7. BUCZAK Elżbieta: W krainie bajek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005/2006 nr 6 s. 48-49

 8. BUJAS Beata: Dziecięce bajdurkowo // Bliżej Przedszkola. – 2008 nr 2 s. 9

 9. CHMIELEWSKA Olga: Biblioterapia // Życie Szkoły. – 2005 nr 10 s. 29-31

 10. CHMURA Agnieszka: Sprawcza moc baśni // Edukacja i Dialog. – 2006 nr 6 s. 38-42

 11. CHOJNACKA Katarzyna: Biblioterapia w pracy z grupą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005 nr 2 s. 23-26

 12. CICHOŃ- PIASECKA Małgorzata: Baśnie uczą życiowych ról // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003 nr 10 s. 580-585

 13. CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata: Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005 nr 1 s. 53-58

 14. CYRKLAFF Magdalena: Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych // Wychowanie na co Dzień. - 2007 nr 6 wkł. metodyczna s. I-IV

 15. CZERWIŃSKA Małgorzata: Czytelnictwo a biblioterapia // Edukacja i Dialog. – 2006 nr 8

 16. DURDA Dorota: Przemoc w literaturze pięknej // Niebieska Linia. - 2007 nr 3 s. 24-28

 17. FRANASZCZUK- TRUSZKOWSKA Marta: Program "Jak dobrze być razem" - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej // Wychowanie na co Dzień. - 2007 nr 1/2 dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2 s. I-VI

 18. GRUDNIEWSKA Ewa, Kubasińska Beata: Terapia z wykorzystaniem baśni // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004 nr 1 s. 47-48

 19. IZDEBSKA Agnieszka: Siła oddziaływania bajki // Edukacja i Dialog. – 2004 nr 7 s. 39-43

 20. JAK „jeża” pozbawić kolców? Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bulik [i in.] // Biblioteka w Szkole. – 2004 nr 2 s. 10-11

 21. JANECZKO-WITKOWSKA Krystyna: Jak radzić sobie z negatywnym wpływem rówieśników? Konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 20006 nr 11

 22. KONOPNICKA Iwona: Terapia czytelnicza // Życie Szkoły. – 2007 nr 5 s. 12-18

 23. KRAMARCZYK Ewa: Bajki szczególnie, bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. – 2007 nr 10 s. 10-14

 24. KRUSZEWSKI Tomasz: Uwarunkowania powodzenia społecznego usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych : wnioski z obserwacji i propozycja działań. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005 nr 2 s. 102-112

 25. KRZYŚKA Sławomir Maciej: Matematycznie o poezjoterapii // Edukacja i Dialog. – 2004 nr 4 s. 54- 57

 26. KRZYŚKA Sławomir Maciej: Poezjoterapia wzbogaca duchowo // Edukacja i Dialog. – 2004 nr 9 s. 66-70

 27. KRZYŚKA Sławomir Maciej: Terapeutyczne aspekty poezji // Edukacja i Dialog. – 2006 nr 8 s. 61-66

 28. LABRYGA Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005 nr 8 s. 36-37

 29. LIPKA Maria: Baśnie w profilaktyce zagrożeń // Życie Szkoły. – 2008 nr 5 s. 38-42

 30. ŁOBACAKA Agnieszka: Bajka o małej Marysi, mądrych zwierzętach i wróżce Nadziei // Biblioterapeuta. – 2001 nr 1 s. 16-17

 31. ŁOBACAKA Agnieszka: O dzielnej Krasi, jagodach i pewnym powiedzeniu // Biblioterapeuta. – 2003 nr 2 s. 21-22

 32. MAGICZNA siła baśni : wywiad z Marią Molicką / rozm. przepr. Emilia Mela // Życie Szkoły. - 2007 nr 5 s. 53-56

 33. MARKOWSKA Alina: Opowiadamy metodą Carla Orffa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003 nr 2 s. 102-103

 34. MICHALIK Marzena: W krainie bajek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006 nr 10 s. 54-55

 35. MOLICKA Maria: Bajka terapeutyczna // Remedium. – 2002 nr 7-8 s. 18-20

 36. MOLICKA Maria: Bajki terapeutyczne // Życie Szkoły. – 2004 nr 2 s. 9-14

 37. MOLICKA Maria: Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie budowania zasobów osobistych i terapii // Bliżej Przedszkola. – 2008 nr 2 s. 20-23

 38. MOLICKA Maria: Baśniowa terapia // Psychologia w Szkole. – 2005 nr 4 s. 63-71

 39. MOLICKA Maria: Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 // Remedium. - 2005 nr 4 s. 8-9

 40. MOLICKA Maria: Rola bajek terapeutycznych w redukcji lęku u dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // Biblioterapeuta. - 2000 nr 3 s. 8-10

 41. MORAWIECKA Maria Magdalena: Perła // Biblioterapeuta. – 2002 nr 1 s. 18-24

 42. NOWACZYK Beata: Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej // Wychowanie na co Dzień. - 2007 nr 3 s. 14-16

 43. OCH Katarzyna: Baśniowe przygody uczą życia // Edukacja i Dialog. – 2005 s. 62-66

 44. OCH Katarzyna: Rola bajki w edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003 nr 10 s. 594-597

 45. RAŹNIAK Aleksandra: Bajki dzieciom // Życie Szkoły. – 2007 nr 8 s. 30-37

 46. RUDZIŃSKA Zofia: Rodzice, czytajcie dziecku książki! // Edukacja i Dialog. – 2004 nr 7 s. 37-39

 47. RZEŻNIKIWEICZ Barbara: O małym Paluszku i wężach z leśnej polany // Biblioterapeuta. – 2001 nr 3 s. 7-8

 48. STALMACH Anna: Bajki terapeutyczne. [Cz.1] // Gazeta Szkolna. - 2004 nr 37 s. 15

 49. STALMACH Anna: Bajki mogą leczyć. [Cz. 2] // Gazeta Szkolna. - 2004 nr 36 s. 14-15

 50. SZULC Wita: Bajki nie-bajki i Bajkoterapia // Życie Szkoły. – 2006 nr 6 s. 5-11

 51. SZUROWSKA Beata: Opowiem ci bajkę … // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004 nr 9 s. 58-59

 52. TOMASZEWSKA Joanna, Kołyszko Wojciech: Rosnąc na magicznym drzewie // Niebieska Linia. - 2007 nr 2 s. 8-11

 53. TRELLA Violetta, Wojciechowska Katarzyna: Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco-młodzieżowej. - Bibliogr. // Poradnik Bibliotekarza. - 2005 [nr] 7/8 s. 10-12

 54. TROJANOWSKA - KWIECIŃSKA Dorota: Bajki, baśnie i bajeczki // Bliżej Przedszkola. – 2008 nr 6 s. 42-44

 55. UNGEHEUER - GOŁĄB Alicja: O tym, jak lektura Dzieci z Bullerbyn Astrid Lindgren ratuje przed "czarną nocą". - Bibliogr. // Guliwer. - 2005 nr 1 s. 14-17

 56. URGACZ Anna: Bajka o Misiu Bartłomieju // Biblioterapeuta. – 2001 nr 2 s. 14-16

 57. WALCZAK Joanna: Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole. – 2004 nr 1 s. 9-10

 58. WALECKA - TROCHA Grażyna: Książka i jej substytuty w profilaktyce uzależnień // Wychowanie na co Dzień. – 2000 nr 12 s. 22-27

 59. WIOSKA Katarzyna: Bajki pomagają dzieciom i rodzicom // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004 nr 2 s. 59-60

 60. WNĘK Joanna: O bajkoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004 nr 9 s. 56-58

 61. ZIELIŃSKA Alina: Zaczarowany świat baśni // Życie Szkoły. – 2007 nr 6 s. 25-29Opracowała Anna Synytycz

Dział Udostępniania Zbiorów

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Biblioterapia I bajkoterapia iconBajkoterapia

Biblioterapia I bajkoterapia iconBiblioterapia

Biblioterapia I bajkoterapia iconBiblioterapia w pracy pedagogicznej

Biblioterapia I bajkoterapia iconBajkoterapia jako metoda wspomagająca leczenie dzieci przewlekle chorych

Biblioterapia I bajkoterapia iconBiblioterapia wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Raciborzu

Biblioterapia I bajkoterapia iconBiblioterapia – interesująca metoda pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy I nie tylko…

Biblioterapia I bajkoterapia iconTerapii reminiscencyjnej. Naukowcy nie są zgodni co do tego, jak sklasyfikować tę terapię. Dla jednych, terapia wspomnieniowa jest jedną z technik w arsenale środków biblioterapeutycznych. Ci badacze wprowadzili nawet nowy termin biblioterapia reminiscencyjna (10, s. 319)

Biblioterapia I bajkoterapia iconZwiązane z bajkoterapią, dowiedziałam się o ponownym „odkrywaniu” jej znaczenia w procesie wychowawczym. Doszłam do wniosku, że warto podzielić się swoimi refleksjami, gdyż temat jest interesujący. Zawsze w swojej pracy wykorzystuję piękne bajki polskie, a często korzystam z krótkich, napisanych prz

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom