Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008
Pobierz 53.1 Kb.
NazwaPoradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar53.1 Kb.
TypPoradnik
Biblioteka Pedagogiczna

w Sieradzu

Wydział Informacji

i Instruktażu Metodycznego


GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECI ( ze szczególnym uwzględnieniem 6-latków)

zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu


Wydawnictwa zwarte, fragmenty wydawnictw zwartych:


 1. BABIARZ MIROSŁAW Z.

Zdrowotne uwarunkowania gotowości edukacyjnej dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną / Mirosław Z. Babiarz, Ewa M.Szumilas // W : Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja/ red. B.Kaja. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2004. - S.151-171

sygn. 108151-108158


 1. BREJNIAK WOJCIECH

Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejniak. - Warszawa : Wydaw.Lekarskie PZWL, 2006

sygn. 113537


 1. DOJRZAŁOŚĆ

Dojrzałość szkolna a jakość startu edukacyjnego / red. A.Kargulowa. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980

sygn. 38277 1. DORADCA

Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” zrealizowanego w CMPP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego / aut. A.Frydrychowicz [i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. - 7 z.

Sygn. 3772-Dw-Czyt - 3778-Dw-Czyt.


 1. GÓRALCZYK EWA

Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

sygn.115421


 1. GROCHOWALSKA MAGDALENA

Dialog dziecko – nauczyciel a problemy progu szkolnego / Magdalena Grochowalska // W : Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T.1 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Impuls, 2006. - S.249-255

sygn. 112388, 112386-Czyt.


 1. GUTOWSKA HELENA

Zanim dziecko pójdzie do szkoły / Helena Gutowska. - Wyd. 2. - Warszawa : IWZZ, 1978

sygn. 30157-30159


 1. JAROSZ EWA

Wybrane obszary diagnozowania pedagogiczego / Ewa Jarosz. - Wyd.3. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003

sygn. 109330


 1. JAROSZ EWA

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : „Żak”, 2006

sygn. 112973


 1. KIENIG ANNA

Przystosowanie do przedszkola a przystosowanie do szkoły / Anna Kienig // W : Kreatorzy edukacyjnego dialogu / pod red. A.Karpińskiej. - Białystok : „Trans Humana”, 2002. - S.356-369

sygn.109370


 1. KOPIK ALDONA

Funkcjonowanie społeczne dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Aldona Kopik // W : Progi szkolne : praca zbiorowa / pod red. J.Radziewicza. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S.113-130

sygn.107028-107029


 1. PRZETACZNIKOWA MARIA

Dojrzałość szkolna / Maria Przetacznikowa // W : Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / red. M.Żebrowska. - Wyd.11. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1982

sygn. 49901, 50093-50095, 50092-Czyt., 50156


 1. SZEŚCIOLATKI

Sześciolatki w szkole : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik. - Kielce; Bydgoszcz : Tekst, 2007

sygn. 115372-Czyt.


 1. SZMIGIELSKA BARBARA

Dojrzalość szkolna / Barbara Szmigielska // W:Encyklopedia psychologii / pod red. Wł.Szewczuka. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1998. - S.64-67

sygn. 103987-Czyt.


 1. SZUMAN STEFAN

O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich / Stefan Szuman // W : Materiały do nauczania psychologii / red. L.Wołoszynowa. -Warszawa :Państ.Wydaw.Nauk., 1970. - Seria II T.5. - S.153-198

sygn.10864, 33970


 1. ŚWIDRAK MAŁGORZATA

Gotowość szkolna dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej / Małgorzata Świdrak // W : Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci / pod red. E.I.Laski. - Rzeszów: Wydaw.Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S.85-94

sygn.115377


 1. WALOSZEK DANUTA

Przygotowanie do szkoły. Pytania o istotę i adresata / Danuta Waloszek // W : Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej : pr.zb. / pod red. T.lewowickiego, Wł.Puśleckiego, S.Włoch. - Kraków : Impuls, 2004. - S.135-151

sygn. 111189-Czyt. 1. WALOSZEK DANUTA

Przygotowanie dzieci do szkoły : refleksje metodologiczne / Danuta Waloszek // W : Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red.nauk. D.Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw.Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S.25-48

sygn. 112172-Czyt.


 1. WASZKIEWICZ ELŻBIETA

Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8letnich. Wyrównywanie startu szkolnego / Elżbieta Waszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

sygn. 91029-91031


 1. WILGOCKA-OKOŃ BARBARA

Dojrzałość szkolna / Barbara Wilgocka-Okoń // W : Encyklopedaia pedagogiczna / red.W.Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S.110-113

sygn. 93956-Czyt., 92211-Inf.


 1. WILGOCKA-OKOŃ BARBARA

Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : „Żak”,2003

sygn. 109915-Czyt.


 1. WYSOCKA EWA

Dojrzałość szkolna / Ewa Wysocka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.1 : A-F

/ red. Ewa Różycka. - Warszawa : „Żak”, 2003. - S.722-729

sygn. 109910-Czyt.


 1. WYSOCKA EWA

Diagnoza dojrzałości szkolnej jako podstawa prognozy funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej / Ewa Wysocka // W : Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : „Żak”, 2006

sygn. 112973


Artykuły z czasopism (2000 - ):


 1. BĄBKA JAROSŁAW

Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia / Jarosław Bąbka // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s.24-27


 1. BOGDANOWSKA BERNADETA

Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Bernadeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.26-29


 1. BRAŃSKA EWA

Edukacja sześciolatków : liczby i fakty / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s.4-12


 1. BRAŃSKA EWA

Obowiązek edukacyjny sześciolatków / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s.387-391 1. BREJNAK WOJCIECH

Wybrane problemy dojrzałości szkolnej / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s.46-51


 1. CIEŚLA ELŻBIETA

Wpływ cech morfofunkcyjnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // Elżbieta Cieśla, Aldona Kopik // Edukacja. - 2003, nr 2, s.82-91


 1. DMITRUK-SIEROCIŃSKA KATARZYNA

Wczesne papierówki i jabłka zimowe / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s.6-8


 1. DOBRZYŃSKA JOLANATA

Szkodliwe eksperymenty / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s.6-7


 1. FAZLAGIĆ JAN

o 6-latkach w szkole : recjonalnie i innowacyjnie / Jan Fazlagić // Meritum. - 2009, nr 1, s.41-43


 1. FLANZ JOLANTA

Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.8-10


 1. FRĄCZAK IRENA

Zanim dziecko pójdzie do szkoły / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.23-25


 1. GANCARZ BARBARA

Samoocena dzieci u progu modszego wieku szkolnego / Barbara Gancarz, Jolanta Litke // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, wkł.s.I-IV


 1. JANISZAK EMILIA

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – SZANSE I ZAGROŻENIA / Emilia Janiszak, Regina Grzywacz //

Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s.527-532


 1. JANISZEWSKA BOŻENA

Co z tą dojrzałością szkolną? Problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Janiszewska // Meritum. - 2009, nr 1, s.33-37


 1. KAMIŃSKA KRYSTYNA

Sześciolatek w szkole czy w przedszkolu? / Krystyna Kamińska, Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.569-571


 1. KOPIK ALDONA

Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.5-12


 1. KOWOLIK PIOTR

Sześciolatek do szkoły – sprawozdanie z debaty na Uniwersytecie Gdańskim / Piotr Kowalczuk // Meritum . - 2009, nr 1, s.44-47 1. KOWOLIK PIOTR

Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia : (teoretyczny zarys tematu) / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/ 2, s.45-58


 1. KOZAK ALEKSANDRA

Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7/ 8 , s.14-15


 1. KOŹNIEWSKA ELŻBIETA

Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.11-15


 1. KOŹNIEWSKA ELŻBIETA

Gotowość szkolna sześciolatka / Elżbieta Koźniewska; rozm. przepr.Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s.52-55


 1. KRAWCZONEK MAGDALENA

Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s.50-51


 1. KRAWCZONEK MAGDALENA

Mamo, dlaczego muszę chodzić do szkoły ? / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 39-40


 1. KRAWCZONEK MAGDALENA

Sześciolatki – przygotowanie do szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s.25-28, 37-38


 1. KRZYWICKA AGNIESZKA

Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s.30-33


 1. LELONEK MARIAN

Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s.4-9


 1. ŁYCZEWSKA EWA

Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego / Ewa Łyczewska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s.35-36


 1. MAKOWSKI KAROL

O pomyślny start ucznia w szkole / Karol Makowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s.58-60


 1. MALINOWSKI ANDRZEJ

Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s.12-14


 1. MARCZEWSKA KRYSTYNA

Jakie będą skutki zmian w edukacji małego dziecka? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s.46-48


 1. MAREK ELŻBIETA

Czy przedszkolak dojrzał do nauki / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2006, nr 10, s.59-60 1. MAREK ELŻBIETA

Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.16-17


 1. MARZĘDA-PRZYBYSZ BEATA

Badanie gotowości szkolnej / Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s.362-365


 1. MATUSZEWSKA KATARZYNA

Poziom rozwoju emocjonalnego dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Katarzyna Matuszewska // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/ 2, s.246-256


 1. MIŁUCH-SZEWCZYK EWA

Sześciolatek uczniem? / Ewa Miłuch-Szewczyk, Halina Kot // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9,

s.7-8


 1. MISIORNA ELŻBIETA

Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s.3-8


 1. MOCZULSKA WERONIKA

Sześciolatek – do szkoły! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.8-12


 1. NAGRODZKA ALICJA

Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.12-15


 1. NOWICKA ALEKSANDRA

Sześciolatek idzie do szkoły? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne / Aleksandra Nowicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 1, s.41-43


 1. PACHOLICKA DANUTA

Edukacja sześciolatków – szansą na lepszą jakość życia / Danuta Pacholicka, Aleksandra Fik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s.393-395


 1. PLESKOT MIECZYSŁAW

Gotowość do podjęcia nauki w szkole / Mieczysław Pleskot // Meritum. - 2009, nr 1, s.38-40


 1. RĘKAWEK ANNA

Sześciolatek w szkole? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. -2008, nr 12, s.20-23


 1. SALAMON DAGMARA

Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/ 5, s.19-24


 1. SALAMON DAGMARA

Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s.20-22


 1. SIERADZKA-SŁYK AGNIESZKA

Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s.18-19


 1. SKOCZEK ALEKSANDER

Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Aleksander Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s.14-22


 1. SKOWROŃSKA ALEKSANDRA

Dojrzałość szkolna / Aleksanra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s.5-11


 1. SOROKA ANETTA

Sześciolatek w szkole? : przygotujmy mu pewny start / Anetta Soroka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s.428-431


 1. STRÓŻYŃSKI KLEMENS

Dlaczego wcześniej do szkoły? / Klamens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s.21-23


 1. SZUMILAS EWA MAŁGORZATA

Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków / Ewa Małgorzata Szumilas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s.5-13


 1. ŚWIERCZEWSKA EWA

Co z tą szkołą / Ewa Świerczewska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s.16-17


 1. WALOSZEK DANUTA

Start edukacyjny – szansą na dobrą jakość życia / Danuta Waloszek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s.582-586


 1. WALOSZEK DANUTA

Sześciolatki w szkole – szanse czy zagrożenie? / Danuta Waloszek // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s.326-332


 1. WILGOCKA-OKOŃ BARBARA

Gotowość szkoły czy gotowość dziecka / Barbara Wilgocka-Okoń // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s.326-332


 1. WILGOCKA-OKOŃ BARBARA

Sześciolatki na start / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s.131-135


 1. WOJDA ELŻBIETA

Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s.148-153


 1. WOŻNIAK DOROTA

Zanim pójdą do szkoły.../ Dorota Woxniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7/ 8, s.2-3


 1. WRÓBEL ZOFIA

Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s.44-46


 1. ZAGRODZKA ALICJA

Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Zagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.121-125


 1. ZIARKO MICHAŁ

Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernadeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s.26-28


 1. ŻYTKO MAŁGORZATA

Edukacja małego dziecka – zadania dyrektorów przedszkoli i szkół / Małgorzata Żytko // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, Dod.s.8-9


 1. ŻYTKO MAŁGORZATA

Obowiązkowa nauka sześciolatków – za rok / Małgorzata Żytko // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s.8-12


Wybrane zasoby Internetu :

(dostęp 31.07.2009)


 1. Musiał Beata : Dojrzałość szkolna [on line]Tryb dostępu: www.logopedia.pl

 2. Pytlik Lidia : Gotowość szkolna.[on line] Tryb dostępu : www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=3372

 3. Żugaj Urszula : Dojrzałość szkolna dziecka 6 letniego [on line] Tryb dostępu : www.przed.webd.pl/publikacje/p47.php

 4. Dorocińska Grażyna : Dojrzałość szkolna .[on line] Tryb dostępu www.cwro.edu.pl/category/159/dojrzalos_szkolna.html

 5. Cisowska helena : Dojrzałość szkolna dzieci. [on line] Tryb dostępu www.awans.net/strony/wychowanie_przedszkolne_cisowska/cisowska1.ttml

 6. Sowa Irena : Gotowość szkolna jako jeden z czynników warunkujących pomyślny start w szkole [on line] Tryb dostępu www.bolgraph.com.pl/ftp/publikacje/3739.pdfoprac. mgr Grażyna Szewczyk

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPoradnik dla nauczycieli/ red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. Warszawa: Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej men, 1996

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPrzewodnik dla nauczycieli. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej men, 2000. 127 s. Nr inw. 36206

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPoradnik dla nauczycieli, wychowawców I rodziców / Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. Warszawa : Arystoteles Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe, 2010. 400 s

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPowiatowe centrum edukacji I pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPoradnik dla rodziców I wychowawców

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPoradnik dla rodziców I wychowawców / G. Hang Schnobel. Kielce : Wydaw. Jedność,2001. 123s. Nr inw. 35795

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPoradnik dla rodziców I wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. Kielce : "Jedność", 2001

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconZawodowy image pedagoga I pracownika socjalnego
Профессиональный имидж социального педагогаPedagog najczęściej pracuje w szkole lub poradni psychologiczno pedagogicznej, gdzie podstawowym...

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconP owiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej I Doradztwa Metodycznego

Poradnik dla rodziców I wychowawców / Ewa Góralczyk. Warszawa : Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 iconPowiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej I Doradztwa Metodycznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom