Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych
Pobierz 25.82 Kb.
NazwaScenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych
Data konwersji26.12.2012
Rozmiar25.82 Kb.
TypDokumentacja
SCENARIUSZ OTWARTYCH ZAJĘĆ

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH


TEMAT: Czytanie pojedynczych zdań i ich porządkowanie „Nasi ulubieńcy”.


WIELKOŚĆ GRUPY: Ośmioro dzieci z kl.II z diagnozą „ryzyko dysleksji”


CZAS TRWANIA: 45 minut


MIEJSCE: Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Częstochowie


CEL PERSPEKTYWICZNY i ogólne założenia pracy pedagogicznej:

  • Każde dziecko objęte jest wnikliwą obserwacją ogólnego postępu w rozwoju.

  • Postęp ten wspierany jest indywidualnym oddziaływaniem terapeutycznym. Oddziaływanie to wyzwala zaufanie dziecka do siebie, do swoich możliwości, osiągnięć i sukcesów.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej i koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej.

  • Ćwiczenia doskonalące umiejętność poprawnego czytania i pisania w oparciu o materiał literowy.

  • Wykorzystanie twórczych możliwości dziecka: własne pomysły dzieci.


METODY:

  • specjalne metody nauki poprawnego pisania, skorelowane ściśle z indywidualnym podłożem możliwości psychofizycznych ucznia,

  • metody uaktywniania zmysłów, np. poprzez wprowadzenie koloru, rymu, zróżnicowanej czcionki, dotyku, itp.


FORMY PRACY: indywidualna, grupowa.


Literatura:

Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu

Frosting M., Wzory i obrazki

Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej

Smoleńska A., Ćwiczenia wyrównawcze w czytaniu i pisaniu.

Turewicz W., Organizacja pracy korekcyjno – kompensacyjnejLp.


RODZAJ ĆWICZENIA

CEL ĆWICZENIA

PRZEBIEG ĆWICZENIA

POMOCEWprowadzenie do tematu „Jakie zwierzę ukrywa rysunek?”

Ćwiczenia graficzne


Uczeń łączy kolejne kropki, ukrywające rysunek „psa”.


Zagadka rysunkowa „Połącz kropki”Rozmowa z dziećmi na temat ich ulubionych zwierząt

Rozwijanie aktywności słownej. Wdrażanie do dłuższych wypowiedzi.

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zwierząt.


Zagadki o zwierzętach

Ćwiczenia koncentracji i logicznego myślenia.

Prowadzący odczytuje treść zagadek, a dzieci podają ich rozwiązanie.

ZagadkiOmówienie treści obrazka

Rozwijanie mowy i myślenia.

Nauczyciel pokazuje dzieciom obrazek i zachęca do swobodnych wypowiedzi na jego temat. Zadaje pytania typu:

  • Co dzieje się na obrazku?

  • Jak należy opiekować się zwierzętami?

Obrazek przedstawiający chłopca z dwoma pieskami.Odczytanie zdań na temat obrazka

Ćwiczenia czytania.


Nauczyciel rozdaje dzieciom koperty ze zdaniami na temat obrazka. Dzieci odczytują zdania, a następnie układają je w logiczny ciąg.


Pojedyncze zdania w kopertach dla każdego dziecka.Sprawdzanie poprawności wykonanego zadania

Wdrażanie do prawidłowego wykonania zadania.

Prowadzący odczytuje tekst, a dzieci sprawdzają, czy ułożyły zdania w odpowiedniej kolejności.

Tekst opowiadania „Kazio” przedstawiony w całości każdemu dziecku.Ćwiczenia ruchowe - relaksacyjne

Kształcenie sprawności ruchowej;

Ćwiczenia ortofoniczne.


Dziecko naśladuje ruchy zwierząt: kota „koci grzbiet”; psa – czworakowanie; żaby – żabie skoki oraz naśladuje ich odgłosy.Przepisanie zdań do zeszytu

Ćwiczenia w pisaniu.


Dzieci przepisują zdania wg prawidłowej kolejności.Podsumowanie zajęć

Ćwiczenia pamięci


Dziecko przypomina, co robiło na zajęciach, co mu się najbardziej podobało itp.Pożegnanie

„Do widzenia”. Miło nam było gościć Panie na naszych zajęciach.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconScenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych Autor: Urszula Paluszkiewicz

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconKonspekt zajęĆ korekcyjno kompensacyjnych

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconKonspekt zajęĆ korekcyjno kompensacyjnych

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconKonspekt zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla pleców okrągło wklęsłych

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconRola zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych we wspieraniu indywidualnego rozwoju ucznia

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconPraca pt. „ Wyrównywanie defektów rozwojowych I usuwanie trudności w nauce jako cel nadrzędny zajęć korekcyjno kompensacyjnych prowadzonych

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconScenariusz zajęĆ otwartych dla klasy II opracowanie zajęĆ

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconScenariusz zajęĆ otwartych

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconD z I e ń m a tk I scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz otwartych zajęĆ korekcyjno – kompensacyjnych iconScenariusz zajęć otwartych z języka polskiego w kl. V

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom