Imię I nazwisko wraz z tytułami
Pobierz 7.36 Kb.
NazwaImię I nazwisko wraz z tytułami
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar7.36 Kb.
TypDokumentacja
Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Małgorzata Rosalska, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego


Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:

Podejmowana problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnień związanych z doradztwem zawodowym i personalnym, problematyką wielokulturowości w edukacji i usługach doradczych oraz polityką oświatową. W obszarze doradztwa dominują tematy związane z analizą rozwiązań metodycznych w zakresie realizacji oferty doradczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz zagadnienia związane z projektowaniem usług szkoleniowych dla pracowników w kontekście rozwoju kompetencji zawodowych. Z problemem wielokulturowości związane są takie zagadnienia szczegółowe jak: emigracja i reemigracja zarobkowa, sytuacja obcokrajowców na polskim runku pracy oraz edukacja ukierunkowana na rozwój kompetencji wielokulturowych.

Publikacje: (5 pozycji)

 • Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych, Difin, Warszawa 2012 (z: A. Wawrzonek)

 • Kompetencje wielokulturowe w edukacji dorosłych, w: Edukacja dorosłych 1-2/2008

 • Nowe konteksty doradztwa w środowisku akademickim, Studia Edukacyjne 17/2011(z: A. Wawrzonek)

 • Empowerment – socjalne i edukacyjne mechanizmy przywracania siły bezsilnym, w: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji, red. A. Fabiś, Mysłowice 2007

 • Praca w Polsce – Dobry Start. Ankieta rejestracyjna dla obcokrajowców, KOWEZiU, Warszawa 2007 (z: A. Wawrzonek, H. Dołęga-Herzog, T. Herzog)


Proponowana tematyka prac licencjackich (konkretne przykłady tematów):

 • Emigracja zarobkowa jako problem społeczny

 • Problem adaptacji reemigrantów na polskim rynku pracy

 • Poradnictwo kariery dla studentów

 • Metody i techniki diagnozowania ….

 • Program doradztwa zawodowego dla ….

 • Formy realizacji usług doradczych w gimnazjum

 • Profile kompetencyjne doradcy zawodowego – założenia i rzeczywistość


Kontakt: (telefon, e: mail, terminy i miejsce odbywania dyżurów, itp.)

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, pokój 110

tel.: 8292162

e-mail: rosalska@amu.edu.pl


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconSeminarium dyplomowe Imię I nazwisko wraz z tytułami

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko wraz z tytułami: dr Izabela Cytlak Funkcje

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko wraz z tytułami: dr Urszula Tokarczyk-Bar, adiunkt

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko wraz z tytułami: prof. Uam dr hab. Wiesław Jamrożek Funkcje

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi I zawodowymi) Prof zw dr hab. Zbyszko Melosik Funkcje

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi I zawodowymi) Dr ped. Mgr socjol. Bogusław Dzięcioł Funkcje

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconSpis prac wraz z ich numerami lub tytułami

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko, nazwę I adres szkoły, datę I miejsce urodzenia oraz imię I nazwisko nauczyciela przygotowującego Cię do konkursu na przygotowanej kartce, którą należy włożyć do koperty I zakleić

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconSpis prac wraz z ich tytułami I dołączona do przesyłki w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem

Imię I nazwisko wraz z tytułami iconImię I nazwisko ucznia: wpisz imię I nazwisko Tekst 1

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom