Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III
Pobierz 61.32 Kb.
NazwaEdukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar61.32 Kb.
TypDokumentacja
Biblioteka Pedagogiczna

w Sieradzu

Wydział Informacji

i Instruktażu Metodycznego


EDUKACJA ZDROWOTNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ : KLASY I-III

programy, materiały metodyczne, opracowania teoretyczne w zbiorach BP w Sieradzu


Wydawnictwa zwarte


 1. Demel Maciej : Pedagogika zdrowia. - [Wyd. 2 zm.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

Sygn.: 42033 - 42037


 1. Godlewski Andrzej, Grzybowski Andrzej : Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "Zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. - Łódź : [b. w.], 1999

Sygn.: 3541-DW-Czyt.


 1. Kropińska Irena : Przekonania zdrowotne : w poszukiwaniu perspektywy pedagogicznej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000

Sygn.: 107395


 1. Kuński Henryk : Promowanie zdrowia : podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. - Wyd. 2 uzup. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000

Sygn.: 108549


 1. Lewicki Czesław : Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11-letnich w rodzinie. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2001

Sygn.: 108653 – 108654


 1. Ostrowska Krystyna : Zdrowie, wychowanie, osobowość. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psych.-Pedagog. MEN, 1998

Sygn.: 104868 - 104869


 1. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / red. Danuta Kitowska. - Piła : "K&K", 2003

Sygn.: 110031-Czyt.


 1. Rosnę zdrowo : antologia tekstów do edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / wybór i oprac. Małgorzata Kaliszewska. - Bielsko-Biała : "Kleks", 2000

Sygn.: 106727


 1. Salinger Małgorzata, Sikorska-Kopczyńska Jadwiga : Wytyczne programowe do realizacji wychowania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. - Warszawa : Wydawawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985

Sygn.: 1693-DW


 1. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / red. Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska. - [Wyd. 1]. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000

Sygn.: 108239-Czyt.

 1. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej / red. Bożena Muchacka. - Kraków : “Impuls”, 2006. - S. 75-122

Sygn. : 112389, 112387-Czyt.


 1. Uczyć inaczej : grupa “Zdrowa Szkoła” : projekt TEMPUS “Redesign” / pod red. Grzegorza Lutomskiego. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1994

Sygn. : 96131


 1. Wojciechowska Katarzyna : Zdrowie w szkole // W: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. – S.124-131

Sygn. 113447-Czyt., 113448-113449


 1. Woynarowska Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007

Sygn.: 114886 – 114888, 114885-Czyt.


 1. Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / red. Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica (Płock). - Płock : "Novum", 2004

Sygn.: 112160


 1. Zajączkowski Krzysztof : Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej. - Kraków : "Impuls", 2002

Sygn.: 108726 - 108727, 108725-Czyt.


Artykuły z czasopism


 1. Aleksandrowicz Agata, Grabowska-Wójcik Marzenna, Pawłowska Małgorzata : "Żyj zdrowo i bezpiecznie" - program edukacji prozdrowotnej klas III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s.28-32
 1. Aszkiełowicz Alicja : Propozycja scenariusza zajęć promującego zdrowy styl życia dla klasy II - integrującego treści polonistyczne, środowiskowe, muzyczne i ruchowe // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.75-77
 1. Audycka Beata, Wojas Beata : "Piotrze nasz kochany" : scenariusz programu artystycznego o tematyce prozdrowotnej // Aura. - 2005, nr 10, dod. s. 6-7
 1. Bergier Barbara : Wychowanie fizyczne w edukacji zintegrowanej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. (2)-(3)
 1. Bęben Halina, Durlej Dorota, Rokicka Małgorzata, Wrona Agnieszka : Jak organizujemy międzyszkolny konkurs dla uczniów klas I-III pod hasłem "Zdrowo i bezpiecznie” // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 2, s.35-44
 1. Brodziak Dagmara, Zębalska Cecylia, Koman Anna : Krew to bezcenny dar : materiał repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s.18
 1. Brodziak Dagmara, Zębalska Cecylia, Koman Anna : Odżywiaj się zdrowo : materiał repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s.20
 1. Brodziak Dagmara, Zębalska Cecylia, Koman Anna : Tylko nie pal : materiał repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s.19
 1. Brych Teresa : Święto witaminek. Konkurs prozdrowotny dla klas I-III // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s.51-52
 1. Brych Teresa : Scenariusz zajęć w klasie I // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s.235-237
 1. Brych Teresa : Witamy wiosnę na sportowo : impreza sportowa // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s.288-290
 1. Czerwińska-Organiściak Beata, Michniewicz-Kwiatkowska Joanna : Rola szkoły w propagowaniu profilaktyki higieny jamy ustnej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, wkł.s.V-IX
 1. Ćwiertnia-Bernaś Weronika : Zdrowo żyć : inscenizacja teatralna // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s.27
 1. Dąbrowska Anna, Dąbrowski Andrzej : Wychowanie zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s.134-138
 1. Dąbrowska Beata : Jak przygotowuję dzieci do edukacji zdrowotnej? // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : kwartalnik dla nauczycieli. - 2006, nr 2, s.51-55
 1. Dejko Jadwiga : Edukacja prozdrowotna w szkole - plan dydaktycznowychowawczy dla klas I-III // Życie Szkoły. - 1996, nr 10, s.605-608
 1. Dudkiewicz Krystyna : Dylematy współczesnej edukacji zdrowotnej w nauczaniu wczesnoszkolnym // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa : kwartalnik dla nauczycieli. - 2005, nr 2, s.23-27
 1. Fedyn Beata : Wychowanie do zdrowia // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 5-9
 1. Figat Katarzyna : Rola nauczycieli 1 etapu kształcenia nauczania zintegrowanego w zapobieganiu wadom postawy // Lider. - 2001, nr 5, s. 19-20
 1. Filipiak Agata, Malicka Violetta : “Wiem, co robię”. Program profilaktyki zagrożeń dla kl. II-IV szkoły podstawowej // Lider. - 2005, nr 5, s.20-21
 1. Florczak Beata : Scenariusze zajęć dla klasy I z wykorzystaniem podręcznika "Wesoła szkoła" // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 225-229
 1. Franków Anna, Kubicka Joanna : Lekcja zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s.14-16
 1. Furmanowska Mirosława : Realizacja programu profilaktycznego "Jak żyć lepiej?” // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s.29-34
 1. Gigiel Grzegorz : Nauczyciel wychowania fizycznego - promujący zdrowie // Lider. - 2004, nr 9, s.12-13
 1. Gil Iwona : Jak należy dbać o zdrowie? - fragment scenariusza zajęć dla klasy II // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 4, s.80-84
 1. Goliszek Anna : Program edukacji prozdrowotnej dla klasy III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s.25-28
 1. Goliszek Anna : Program edukacji prozdrowotnej dla klasy I // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s.32-35
 1. Goliszek Anna : Realizacja programu edukacji prozdrowotnej w klasie III // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s.28-30
 1. Hełdak Małgorzata : Planujemy swój dzień pamiętając o zdrowiu // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 2, s.25-27
 1. Iglewska Lila : Program wychowania zdrowotnego dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 12, s. 20-21
 1. Jakubowska Małgorzata : Najważniejsze to dbać o zdrowie // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s.54-56
 1. Kaliszewska Małgorzata : Środki dydaktyczne w edukacji żywieniowej uczniów młodszoszkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, wkł.s.I-V
 1. Kaliszewska Małgorzata : Tematy systemowe w edukacji żywieniowej uczniów młodszoszkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, dod. s.I-VI
 1. Kędziera-Osuchowska Magdalena : Edukacja prozdrowotna w szkołach podstawowych (klasy 1-6) // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 6, s. 2-9
 1. Klimaszewska Anna : Przegląd literatury dotyczącej wychowania dla zdrowia dzieci i młodzieży // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.99-106
 1. Korpal Stanisława : Wychowanie prozdrowotne w klasach I-III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 1996/97, nr 6, s.125-128
 1. Kotara Joanna : O gąbce, o mydle i o Grzesiu Straszydle : scenariusz inscenizacji dla uczniów klas młodszych na temat czystości // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 18

 2. Kozakowska Ewa, Sawiński Julian Piotr : Edukacja zdrowotna i językowa w klasach I-III

// Życie Szkoły. - 1998, nr 7, s.392-394


 1. Krause Mirosława : Higiena kręgosłupa w dzieciństwie - sprawna starość // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8/9, s.16-18
 1. Kuczyńska Anna, Popielarz Grażyna : Żyj zdrowo // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 37-40
 1. Lapeusz Grażyna : Lśniący uśmiech : scenariusz widowiska propagującego higienę jamy ustnej dla dzieci młodszych // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7/8, s.32-33
 1. Lewandowska-Magiera Joanna : Wiewiórka przedstawia. Scenariusz inscenizacji prozdrowotnej

Klubu Wiewiórka // Lider. - 2006, nr 6, s.12-13


 1. Lewandowska-Magiera Joanna : Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym // Lider. - 2006, nr 6, s.11
 1. Lisicki Tomasz : Nauczyciele nauczania początkowego o wychowaniu zdrowotnym w szkole // Życie Szkoły. - 1998, nr 2, s.74-76
 1. Łazanek Grażyna, Rokita Barbara : Zdrowy styl odżywiania - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.88-98
 1. Macioł-Kisiel Urszula : Nauczyciel nauczania początkowego i jego kompetencje w zakresie

edukacji zdrowotnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s.67-73.


 1. Macioł-Kisiel Urszula : Znaczenie wychowania prozdrowotnego w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s.120-128 1. Marchwińska Ewa : Wiewióreczki z PCK : scenariusz inscenizacji // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 19-20
 1. Mielech Magdalena, Zawilejska Małgorzata : Edukacja ekologiczno- zdrowotna w klasach 1-3 : zajęcia dodatkowe // Aura. - 2001, nr 2, dod., s. 1-2
 1. Migała Barbara : Czy to, co mi najbardziej smakuje, jest dobre dla mojego organizmu? // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/ 2002, nr 2, s. 16-20
 1. Migała Barbara : Zdrowy styl życia : [scenariusz zajęć] // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 2, s.26-20
 1. Mocek Katarzyna, Banasik Daria : Program z zakresu gier i zabaw ruchowych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s.256-265
 1. Muszyńska Wioletta : Dbam o zęby - propozycja zajęć w klasie III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.84-87
 1. Myrda Grażyna, Bejm Bożena : Chcę dbać o zdrowie // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s.29-34
 1. Niebylska Barbara : Wychowanie prozdrowotne w nauczaniu zintegrowanym // Nowe w Szkole. - 2002, nr 2, s. 7-8
 1. Osiecka Nina : Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej "Zdrowo i bezpiecznie spożywamy posiłki" // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1, s. 44-49
 1. Owierczuk Grażyna : “Czyste powietrze wokół nas” - program edukacji antynikotynowej dla uczniów klasy III wraz z przykładowym scenariuszem zajęć // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, dod. s.VIII-XI
 1. Owierczuk Grażyna : Program edukacji antynikotynowej scenariusz zajęć - klasa III, Szkoła Podstawowa w Oleśnie // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s.601-604
 1. Parlak Mirosława : "Dbam o zdrowie" program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.27-34
 1. Parlak Mirosława : "Smacznie i zdrowo - jak z apetytem dbam o zdrowie". Projekt edukacyjny dla uczniów klasy III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.81-83
 1. Pawlak Małgorzata : Profilaktyczny program zachowań prozdrowotnych uczniów klas I-VI szkoły podstawowej // Lider. - 2001, nr 11, s.11-14
 1. Petiuk Teresa : Żeby zdrowe zęby mieć: scenariusz inscenizacji w klasie 1 // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7-8, wkł. s. VI-VII
 1. Pilarczyk Danuta : Smok Synopatycy : sztuka teatralna promująca zdrowy styl życia // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s.14-15
 1. Piotrowska Małgorzata : Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie 3 : edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna - scenariusz zajęć na cały dzień // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 56-60
 1. Popko Bogumiła : Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy II // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s.10-11
 1. Pukownik Danuta : Problematyka edukacji zdrowotnej w świetle literatury // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.21-26
 1. Romaniuk Elżbieta, Gancewska Maria : " Zdrowo i bezpiecznie": program edukacji prozdrowotnej klas 1-3 // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s. 8-9
 1. Romanowska Alicja : Przykłady zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami edukacji prozdrowotnej i ekologicznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, dod. s.(23-30)
 1. Salamon Jolanta : Program autorski edukacji prozdrowotnej w klasach I-III // Lider. - 2003, nr 6, s.10-12
 1. Scenariusz imprezy dla klas I-II propagującej zdrowy styl życia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8/9, wkł.s.13-16
 1. Sekutowska Marzena : Program o zdrowiu // Życie Szkoły. – 2001, nr 8, s.470-475
 1. Skoryna Małgorzata : Kultura spożywania posiłków - konkurs // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s.54-55
 1. Sowada Renata : Jeszcze o zdrowiu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4, s.27-28
 1. Stankiewicz Bożena : Mój Dekalog Zdrowia // Lider. - 2006, nr 10, s.10-12
 1. Stanowisko w sprawie edukacji zdrowotnej w projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, s. 7-9
 1. Stefaniuk Ewa : Rośnij zdrowo - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 2, s.78-80
 1. Strugarek Jan : Pulsometry jako obiektywne narzędzia pomiaru codziennej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s.24-27
 1. Sulisz Seweryn : Dyrektorzy szkół podstawowych o wychowaniu fizycznym w klasach początkowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 5, s.204-206
 1. Szyszka Renata : Właściwie się odżywiamy [scenariusz zajęć] // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, nr 2, s.21-24
 1. Światła-Komisarczyk Maria : "Święto jabłka" : scenariusz imprezy prozdrowotnej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s.14-15
 1. Ugrynowicz Elżbieta : Program edukacji prozdrowotnej // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.40-46
 1. Ugrynowicz Elżbieta : Program edukacji prozdrowotnej dla uczniów klas I-III // Lider. - 2002, nr 7/8, s.10-11
 1. Urniaż Jerzy, Jurgelewicz-Urniaż : Autorski program zajęć ruchowych w nauczaniu zintegrowanym – przyszłością edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 5, s.30-35
 1. Uryś Grażyna : Aktywność fizyczna w środowisku naturalnym // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s.219-220
 1. Wabińska Beata : Witaminkowe Królestwo : (przedstawienie kukiełkowe dla uczniów młodszych) // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 1, s. 13-14
 1. Warczakowska-Wójcik Ewa, Szymańska Urszula : Szkoła zdrowego uśmiechu. Scenariusz

konkursu // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s.42-45


 1. Winiarczyk Elżbieta : Hałas - współczesna plaga // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s.14
 1. Wiśniewska Małgorzata, Kowalewska Hanna : Autorski program "Żyj inaczej" // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 1, s. 19-21
 1. Wyżlic Mariola : Dbam o własne zdrowie : konkurs wiedzy prozdrowotnej dla uczniów klas III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s.16-17
 1. Wyżlic Mariola : Quiz "owocowo-warzywny" : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klas pierwszych // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 14-15
 1. Zawalska Małgorzata : Ekologia i zdrowie : program dla klas I-III szkoły podstawowej // Aura. - 2004, nr 9, dod., s. 4-5
 1. Żołyńska Jolanta : Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas I-III "Na nogach do zdrowia" // Lider. - 2005, nr 7/8, s.18-20
 1. Żołyńska Jolanta : Dokonałam ewaluacji programu edukacji prozdrowotnej // Lider. - 2005, nr 7/8, s.21-22
 1. Żukowska Beata : Międzynarodowy Dzień bez Papierosa : scenariusz inscenizacji dla klas I-III // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.54-55Data: wrzesień 2008

oprac. mgr Aneta Gwis


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconEdukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy IV-VI

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconEdukacja zdrowotna w gimnazjum I szkole ponadgimnazjalnej

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconEdukacja zdrowotna scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconPromocja zdrowia I edukacja zdrowotna w społeczności lokalnej, szkole, zakładzie pracy, placówkach służby zdrowia itp

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconProgram wychowawczy klasy III d poszerzony o edukację ekologiczno – zdrowotną

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconDla studentów III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunku zdrowie publiczne, promocja zdrowia I edukacja zdrowotna w roku akademickim 2009/2010

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconEdukacja zdrowotna a edukacja szkolna

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconKonspekt lekcji dla klasy V w szkole podstawowej

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconKonspekt lekcji dla klasy V w szkole podstawowej

Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej : klasy I-III iconI etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom