Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej
Pobierz 7.73 Kb.
NazwaWzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar7.73 Kb.
TypDokumentacja
Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Jeleniewo, dnia 22 czerwca 2006 r.

Sąd Rejonowy


III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Suwałkach


Wnioskodawca: Krystian Walicki

zam. w Jeleniewie, ul. Stokrotna 2

Uczestnik postępowania: Grażyna Walicka

zam. w Jeleniewie, ul. Stokrotna 2

przebywający w Zakładzie Karnym w Suwałkach

Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej


Wnoszę o:

Orzeczenie zawieszenia władzy rodzicielskiej Grzegorza Walickiego nad małoletnim synem Januszem Walickim, urodzonym dnia 10 marca 1995 r. w Bydgoszczy.

Uzasadnienie


Małoletni Janusz Walicki, urodzony dnia 10 marca 1995 r., jest synem Grażyny, mojej córki.

dowód: odpis skrócony aktu urodzenia

Grażyna Walicka wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 10 stycznia 2004 roku w sprawie K 458/04 została skazana na mocy art. 200 § 1 kk na 5 lat pozbawienia wolności i obecnie przebywa w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy.

dowód: akta sprawy K 458/04

Małoletni Janusz Walicki przebywa u mnie. Jego matka przebywająca w zakładzie karnym nie może sprawować nad nim opieki. Zachodzi wobec tego konieczność zawieszenia władzy rodzicielskiej jego matki, by następnie ustanowić nad małoletnim opiekę, aż do powrotu jego matki z zakładu karnego.

Krystian Walicki

Załączniki:

1.odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,

2. odpis wniosku i załącznika. sekcja odblokowana

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconWzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconO pozbawienie, ograniczenie zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconPojęcia z zakresu prawa rodzinnego I cywilnego; wybrane zagadnienia z zakresu pochodzenia dziecka; władza rodzicielska podmioty, treść, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ustanie I modyfikacje w zakresie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconWykonywanie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconWniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconWniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconWniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconWniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconOkreślenie władzy rodzicielskiej w prawie rodzinnym

Wzór wniosku o zawieszenie władzy rodzicielskiej iconFormy ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom