Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski
Pobierz 0.62 Mb.
NazwaZarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski
strona3/3
Data konwersji03.09.2012
Rozmiar0.62 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3

15.PREZENTACJA HISTORII WYBRANYCH TEATRÓW ( TEATRU )

a . zagadnienia :
Celem tych zajęć jest przybliżenie uczniom historii wybranej grupy teatrów ( teatru ) ,
przy czym wybór zależy od uznania prowadzącego zajęcia ( np. teatry znajdujące się

w określonym mieście , regionie , związane z historią dramaturgii polskiej itp. ) .
Najwłaściwszą formą realizacji wydaje się przedstawienie przygotowanych przez uczniów
notatek, gazetek, referatów, albumów lub innego typu prac zakończone zorganizowaniem
wystawy tematycznej . Można także w trakcie zajęć zorganizować konkurs wiedzy na temat historii wybranych teatrów ( teatru ) , wymaga to jednak wcześniejszego podania uczniom tematyki konkursu oraz metod i źródeł zdobywania informacji .
Inną ciekawą formą przeprowadzenia zajęć byłoby zorganizowanie wyjścia do teatru , połączonego z możliwością poznania jego historii ( zwiedzanie wystawy, prelekcja, wykład ) , a następnie polecenie przygotowania określonego rodzaju prac i ich kontrola .


____________________________________________________________________________________


16.TERMINOLOGIA ZWIĄZANA Z TEATREM / UTRWALENIE I UZUPEŁNIENIE /

a . zagadnienia :
Celem zajęć jest utrwalenie poznanych dotychczas terminów związanych z historią dramatu i teatru oraz uzupełnienie ich nowymi ( przykładową listę podaję niżej ) . Daje to także możliwość skontrolowania stopnia opanowania przez uczniów omawianych zagadnień
( konkurs , sprawdzian ) lub wykazania się aktywnością ( np. przygotowanie informacji
na temat nowych terminów ) .

b . przykładowa lista terminów związanych z dramatem i teatrem ( układ alfabetyczny )

afisz , agon , akt , aktor , alegoryczność , antrakt , arierscena ,arlekinada , awanscena ,
benefis , blekaut , bluetka , butaforia , cavea , charakteryzacja , chiton , choreg , chór ,
commedia dell’arte , decorum , dekoracja , dekorator , Deus ex machina , deuteragonista ,
didaskalia , didaskalios , Dionizje , dramat , dramat charakterów , dramat liturgiczny ,
dramat naturalistyczny , dramat satyrowy , dramat symboliczny , dytyramb , eksodos ,
eksostra , epeisodia , episkenion , epizod , fabulla atella , fabulla palliata ,
fabulla togata ,farsa , fartuch , fantosz , feeria , ferm , figurant , fundus , gag , galeria ,
guignol , histrion , horyzont , inscenizacja , inspicjent , intermedium , jawajka , kabuki ,
kanał , kanwa , kasperl , katharsis , klaka , kolombina , komedia , komedia charakterów ,
koryfeusz , koturn , krepina , kroniki historyczne , kulisy , kuluary , kurtyna , kwestia ,
logeion , mansjon , marionetka , maska , melodramat , mim , minstrel , mirakl , misterium ,
monodrama , monolog , monomim , moralitet , naturalizm , odeon , onkos , opera , orchestra pacynka , paludament , pantalonada , pantomima , parabasis , paraskenion , parascenium ,
parodos , partia , partytura , Pierrot , plakat , prapremiera , premiera , prologos ,
proscenion , prospekt , protagonista , próba , Pulcinella , rampa , realizm , reforma teatru ,
rekwizyt , replika , rezoner , reżyser , rodzaje komizmu ( omówić ) , satyra , scena ,
scena antyczna , scena elżbietańska , scena frontowa , scena średniowieczna ,
scena terencjańska , sceneria , scenograf , scenografia , show , skene , solilokwium ,
song ( Brechta ) , stasimon , statysta , subretka , sufler , symbolizm , symultanizm
( symultaniczność ) , synkretyzm , szarża , teatr , teatr elżbietański , teatr „ Pod Kulą
Ziemską ”, tetralogia , theatron , theologeion , tragedia , tragikomedia , trap , tupet ,
velarium , znaki teatru ,

UWAGA – wszystkie proponowane wyżej terminy zostały zebrane w DODATKU MULTIMEDIALNYM na płytce CD , w dziale TERMINOLOGIA .

__________________________________________________________________


UWAGI KOŃCOWE

     Podczas tworzenia programu cały czas starałem się mieć na uwadze fakt , że jest on przeznaczony dla uczniów gimnazjum . Wynikała z tego konieczność istotnego niekiedy
ograniczania zestawu proponowanych do omówienia zagadnień , bowiem historia dramatu
i teatru to pojęcie bardzo złożone , obejmujące ogromną ilość faktów , które miały miejsce na przestrzeni setek lat . Jeżeli jednak nauczyciel prowadzący zajęcia uzna ,
że pominięte zostały zagadnienia ważne , może oczywiście dołączyć je do programu .
Nie określałem także ilości godzin dydaktycznych , które należy poświęcić na omówienie
poszczególnych zagadnień . Sądzę , że należałoby przewidzieć na to około 40 godzin ,
co pozwala zrealizować program w ciągu roku szkolnego , przy jednej godzinie zajęć tygodniowo .
__________________________________________________________________

ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFII :

1 . Opracowania :

- Tadeusz Kudliński „ Wademecum teatromana ”. Warszawa 1985
- „ Ajschylos – Sofokles - Eurypides . Antologia tragedii greckiej ”.
Wybór i opracowanie Stanisław Stabryła . / Wstęp /. Kraków 1989
- Zbigniew Raszewski „ Krótka historia teatru polskiego ”. Warszawa 1977
- Elżbieta Nowicka „ Dzieje teatru w Polsce ”. Poznań 2000
- Andrzej Banach „ Wybór maski ”. Kraków – Wrocław 1984
- „ Mały słownik kultury antycznej ”. Warszawa 1968
- „ Mały słownik pisarzy świata ”. Warszawa 1968

2. Lektury szkolne :

- Sofokles „ Antygona ”
- „ Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią ” fragmenty

- William Szekspir „ Romeo i Julia ”
- Adam Mickiewicz „ Dziady cz. II ”
- Juliusz Słowacki „ Balladyna ” fragmenty
- Aleksander Fredro „ Zemsta ”
- Stanisław Wyspiański „Wesele” fragmenty

1   2   3

Powiązany:

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconZ zakresu wiedzy o teatrze I dramacie lub o kulturze

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconEgzamin z wiedzy o teatrze (zagadnienia I lektury) Wstęp do wiedzy o teatrze

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconKonstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie I teatrze w perspektywie gender I queer

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconRegulamin XI międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Teatrze

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconRegulamin ponadpowiatowego konkursu wiedzy o teatrze

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconPodstawy wiedzy o teatrze treści kształcenia

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconNiestacjonarne licencjackie studia wydziału wiedzy o teatrze rok I

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconLektury dla studentów Wiedzy o Teatrze (studia licencjackie)

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconNiestacjonarne licencjackie studia wydziału wiedzy o teatrze rok I

Zarys wiedzy o dramacie I teatrze program autorski iconNiestacjonarne licencjackie studia wydziału wiedzy o teatrze rok III

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom