Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym
Pobierz 4.95 Kb.
NazwaWstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym
Data konwersji28.12.2012
Rozmiar4.95 Kb.
TypDokumentacja

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnymWSTRZYMANIE W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, NA CZAS OKREŚLONY, CZYNNOŚCI KAŻDEGO ORGANU PROWADZĄCEGO EGZEKUCJĘ ADMINISTRACYJNĄ O CHARAKTERZE PIENIĘŻNYM

1. Przedmiot sprawy

Wstrzymanie w uzasadnionych wypadkach, na czas określony czynności organów uprawnionych, prowadzących egzekucję administracyjną o charakterze pieniężnym, w stosunku do osób fizycznych i prawnych, w zakresie należności podatkowych i niepodatkowych.

2. Podstawa prawna

2.1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872; Dz. U. Nr 128, poz. 1407; Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 37, poz. 329; Dz. U. Nr 41, poz. 365; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 89, poz. 804; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450; Dz. U. Nr 137, poz. 1302; Dz. U. Nr 149, poz. 1452; Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. z 2005 Nr 33, poz. 288 Dz. U. z 2005r. Nr 90, poz. 757, Dz. U. z 2006r. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. z 2007r. Nr 175, poz. 1462)
2.2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 169, poz. 1387; Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Dz. U. Nr 170, poz. 1660; Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Dz. U. z 2005 Nr 78, poz. 682, Dz. U. z 2005r. Nr 181, poz. 1524, Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565).
2.3. Zarządzenie Nr 160/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu,
2.4. Zarządzenie Nr 63/02 Wojewody Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu,


3. Miejsce załatwienia sprawy.

Wydział
Finansów i Budżetu

Komórka organizacyjna
Oddział Budżetu

Numer pokoju
314


Numer telefonu
45-24-372

E-mail

wfb@opole.uw.gov.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30

4. Wymagane dokumenty

Klient powinien złożyć wniosek zawierający:
- informację o kwocie należności pieniężnej objętej egzekucją administracyjną,
- kserokopie tytułów wykonawczych,
- uzasadnienie przyczyn ubiegania się o wstrzymanie czynności egzekucyjnych, opis sytuacji ekonomicznej, dowody ( bilans, rachunek zysków i strat) oraz prognozy na przyszłość wraz z programem naprawczym, mającym na celu poprawę sytuacji finansowej wnioskodawcy.

5. Opłaty

Opłata skarbowa na ogólnych zasadach.

6. Warunki do spełnienia w celu załatwienia sprawy

Wniosek o wstrzymanie postępowania wraz z uzasadnieniem.

7. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

8. Wzory wniosków i formularzy

Brak

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconProwadzenie egzekucji administracyjnej na rzecz wierzycieli innych niż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym icon2. Przebieg pracy w charakterze psychologa (prosimy nie pisać o zatrudnieniu w innym charakterze) według punktów

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconNiekompletne I nieprawidłowe wypełnienie rachunku I umowy zlecenia spowoduje wstrzymanie realizacji wypłaty

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconII. Równowaga na rynku pieniężnym – krzywa lm spis treści

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym icon67. rocznica egzekucji w Zgierzu

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconSzalewski mówił o egzekucji w Szymbarku: “W

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconWniosek o wszczęcie egzekucji wierzyciel

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconKierownik jednostki administracyjnej uj cm

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconWniosek o zawieszenie egzekucji z części majątku

Wstrzymanie egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym iconStanowisko ds wierzytelności w Biurze Podatków I Egzekucji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom