Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich
Pobierz 8.4 Kb.
NazwaMożliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar8.4 Kb.
TypDokumentacja

RODZAJE UMÓW

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich.


Kryterium uregulowania bądź nieuregulowania w obowiązujących przepisach prawnych. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się następujące rodzaje umów:


 1. Umowa nazwana to każda umowa uregulowana w kodeksie cywilnym (np. umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa przewozu).

 2. Umowa nienazwana występuje wtedy, gdy treść umowy zawartej przez strony nie  odpowiada żadnej z umów nazwanych ani nie zawiera elementów różnych umów nazwanych.

 3. Umowa mieszana dochodzi do skutku, gdy strony tak ukształtują jej treść, że składa się ona z elementów różnych umów nazwanych. Typowym przykładem umowy mieszanej jest umowa hotelowa, w której dostrzegamy elementy umowy najmu, umowy zlecenia, umowy przechowania, a niekiedy i innych umów, np. sprzedaży, gdy cena pokoju obejmuje także posiłki.


Klasyfikacja umów według liczby podmiotów, na których spoczywa obowiązek świadczenia pozwala na wydzielenie następujących grup:

 1. Umowa jednostronnie zobowiązująca odznacza się tym, że dla jednej strony wynikają z niej tylko prawa, a dla drugiej tylko obowiązki. Przykładem takiej umowy jest darowizna.

 2. Umowa dwustronnie zobowiązująca rodzi dla każdej ze stron prawa i   obowiązki, inaczej mówiąc każda strona w zobowiązaniu wynikającym z  umowy jest zarazem wierzycielem i dłużnikiem. Rodzajem umów dwustronnie zobowiązujących są umowy wzajemne (np. umowa sprzedaży, na mocy której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy i  wydania mu rzeczy, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę i  odebrać rzecz). Prawa i  obowiązki stron kształtują się w nich w ten sposób, że   każda z nich zobowiązuje się do świadczenia, które jest ekwiwalentem świadczenia drugiej strony.


Kryterium uzyskania korzyści majątkowej przez jedną lub obie strony umowy. Na podstawie tego kryterium wyróżnia się:

  1. Umowa jest odpłatna, gdy obie strony odnoszą z niej korzyści i ponoszą ciężary (niekoniecznie w formie pieniężnej). Do umów odpłatnych należy sprze­daż, najem, pożyczka oprocentowana i wiele innych.

  2. Umowa jest nieodpłatna (darmowa), gdy tylko jedna strona odnosi z umowy korzyść, np. darowizna, pożyczka nie oprocentowana.


Nie należy tego podziału mieszać z rozróżnieniem umów jednostronnie i  dwustronnie zobowiązujących, gdyż z umową dwustronnie zobowiązującą mamy do  czynienia w każdym takim przypadku, gdy na każdej stronie ciążą jakiekolwiek obowiązki, na przykład jedna ze stron zobowiązuje się uszyć ubranie bez wynagrodzenia, a druga przyjść do przymiarki. Natomiast umowa odpłatna musi mieć na celu realne przysporzenie korzyści majątkowych.


Umowy dzielą się także na:

 1. Umowa konsensualna dochodzi do skutku przez samo złożenie od­powiednich oświadczeń woli. Do tej kategorii należy większość umów.

 2. Umowa realna wymaga do zawarcia złożenia przez strony oświadczeń woli oraz wydania rzeczy. Na przykład umowa przechowania nie może dojść do skutku, jeżeli rzecz składana na przechowanie nie zostanie oddana do rąk przechowawcy.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconPoniżej są umieszczone dwa teksty. Pierwszy z nich napisany jest poprawnie, w drugim zmieniona jest kolejność zdań oraz występują błędy redakcyjne

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconPrzegląd stosowanych w praktyce medycznej kryteriów oceny ruchu I jego klasyfikacji

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconRozwoju potencjału I trendów rozwojowych w branży energetycznej, które zostaną przedstawione w raporcie końcowym

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconW nich poruszane, wykonywaniu przez nich różnych zadań plastyczno -muzycznych tematycznie związanych ze słuchanymi bajkami

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconOkreślający zasady I tryb zbywania lub oddawania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości, których uczelnia jest właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconLęk jest emocją powszechnie I często doznawaną, a jednocześnie kluczem do zrozumienia wielu bardzo różnorodnych zaburzeń. W różnych książkach znajdujemy

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconWymagania edukacyjne z chemii, przedstawione poniżej, zostały opracowane

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconW socjologii wyróżnia się wiele zbiorowości, niemniej najważniejszą z nich jest grupa. Pełni ona ważną rolę w naszym życiu. Funkcjonujemy w wielu grupach

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconMiędzy dwoma metalami, oddalonymi od siebie o s istnieje bariera potencjału Ф. Gdy wytworzymy różnicę potencjałów, poziomy Fermiego ulegną wzajemnemu
Ф. Gdy wytworzymy różnicę potencjałów, poziomy Fermiego ulegną wzajemnemu przesunięciu. Naprzeciwko stanów obsadzonych znajdują się...

Możliwe jest dokonanie wielu klasyfikacji umów na podstawie różnych kryteriów. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich iconInternetowe Rekolekcje Paschalne 2010 Stacja IX. Jezus Chrystus
...

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom