Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone
Pobierz 68.6 Kb.
NazwaCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar68.6 Kb.
TypCharakterystyka
Plan szkoleń grupowych na 2010 rok
Nazwa i zakres szkolenia


Liczba miejsc

dla uczestników


Przewidywany termin realizacji


orientacyjny czas trwania kursu w godzinach


Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone


Operator koparek jednonaczyniowych kl. III

kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o program nauczania opracowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, napędy spalinowe, hydrauliczne i użytkowanie eksploatacyjne, budowa ogólna, technologia ogólna, budowa koparek jednonaczyniowych, technologia robót, zajęcia praktyczne10I/II kwartał

202 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (…) posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu określone przez doradcę zawodowego PUP - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III

kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o program nauczania opracowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, napędy spalinowe, hydrauliczne i użytkowanie eksploatacyjne, budowa ogólna, technologia ogólna, budowa ładowarek jednonaczyniowych, , technologia robót, zajęcia praktyczne.10I/II kwartał

202 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia(…) posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu określone przez doradcę zawodowego PUP - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.Operator koparkoładowarek kl. III (wszystkie typy)

kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o program nauczania opracowany i zatwierdzony przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, bhp, podstawy elektrotechniki, napędy spalinowe, hydrauliczne i użytkowanie eksploatacyjne, budowa ogólna, technologia ogólna, budowa koparko ładowarek, technologia robót, zajęcia praktyczne12I/II kwartał

202 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (…) posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu określone przez doradcę zawodowego PUP - brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Sprzedawca

Zakres kursu:

- obsługa kas fiskalnych,

- podstawy obsługi komputera,

- podstawowe zagadnienia higieny w branży spożywczej ( tzw. minimum sanitarne ),

- towaroznawstwo z marketingiem.20II kwartał

150 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Zakres kursu: - obsługa magazynowych systemów informatycznych,

- podstawowe zagadnienia higieny w branży spożywczej, elementy marketingu,

- obsługa kas fiskalnych,

- wiadomości o dozorze technicznym,

- typy stosowanych wózków jezdniowych, - budowa wózka,

- czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem i po pracy wózkami,

- czynności operatora w czasie pracy wózkami,

- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - wiadomości z zakresu BHP,

- bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych,

- praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków15II kwartał

150 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia (…) posiadające predyspozycje do wykonywania zawodu

określone przez doradcę zawodowego PUP, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /Filia PUP w Stąporkowie/

kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: instruktaż wstępny, wiadomości o urządzeniach i materiałach spawalniczych, bhp, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, zapewnienie jakości w spawalnictwie, przegląd procesów spawania, kontrola i badania, spawalność stali, niezgodności spawalnicze, zajęcia praktyczne.15II kwartał

153 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu


Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zakres kursu:

- materiałoznawstwo budowlane i technologia robót wykończeniowych,

- rysunek zawodowy i dokumentacja techniczna,

- stosowanie przepisów bhp i ppoż.,

- zajęcia praktyczne.10II kwartał

150 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


Księgowość w małej i średniej firmie

Zakres kursu:

- majątek i kapitały jednostek gospodarczych, konta księgowe, dokumentacja księgowa, techniczne formy księgowości, wiadomości z zakresu obsługi kadrowej firmy, wiadomości z zakresu ubezpieczeń społecznych, obsługa komputerowych programów księgowych, podatkowa księga przychodów i rozchodów.20II kwartał

250 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) kurs podstawowy + przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

Zakres kursu:

kurs w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach zostanie przeprowadzony w oparciu o ramowy program kursów dokształcających ustalony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.10II kwartał45 h


osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)


ABC przedsiębiorczości: zakres kursu: m. Inn. wymagania prawne dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej, zasady opracowywania biznes planu, elementy prawa pracy, elementy marketingu i reklamy, zasady rozliczeń z ZUS i US, możliwości pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
25II kwartał120 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym w szczególności osoby zakwalifikowane do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób w wieku do 30 roku życia)


Pracownik biurowy: zakres kursu: m. Inn. organizacja pracy biurowej, organizowanie przepływu informacji, organizowanie prac związanych z konserwacją sprzętu, urządzeń i pomieszczeń, prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-biurowej oraz finansowo- księgowej i pracowniczej, obsługa urządzeń biurowych ( m. Inn. obsługa komputera)

20
II kwartał150 h


osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym w szczególności osoby zakwalifikowane do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób w wieku do 30 roku życia)Sekretarka – asystenta szefa (z podstawami języka angielskiego)

(Filia PUP w Stąporkowie) zakres kursu: m. Inn. organizacja pracy sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych, zasady przygotowania i obsługi spotkań służbowych przełożonego, zasady prowadzenia korespondencji oraz ewidencjonowania w dzienniku korespondencji pism przychodzących i wychodzących, archiwizowanie dokumentów sekretariatu, prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – biurowej, zasady organizowania przepływu informacji i dokumentów pomiędzy przełożonymi i komórkami przedsiębiorstwa.10
II kwartał150 hosoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym w szczególności osoby zakwalifikowane do udziału w programie aktywizacji zawodowej osób w wieku do 30 roku życia)


Kucharz małej gastronomii: zakres kursu: m. Inn. podstawowe zagadnienia higieny w branży spożywczej (tzw. minimum sanitarne), obsługa kas fiskalnych, zasady przygotowywania posiłków w punktach małej gastronomii, organizacja punktu małej gastronomii, wymagania BHP dla punktów gastronomicznych, zajęcia praktyczne.15III kwartał150 h

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne (w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Drwal – operator pilarki spalinowej /FILIA PUP w Stąporkowie/ Kurs powinien zostać przeprowadzony zgodnie z programem Generalnych Lasów Państwowych. Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie, budowa pilarek wg układów, charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie, paliwa, oleje i smary, przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego, narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna, technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych, ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów, technika przerzynki kłód i dłużyc, technika okrzesywania drzew ściętych, zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony zdrowia, wykorzystanie surowca drzewnego –manipulacja i sortymentacja, wyka szarki i wycinarki (kosy mechaniczne)-budowa i zastosowanie w leśnictwie, bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala operatora pilarki, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.8II-III kwartał144 hosoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstawowymi zagadnieniami higieny w branży spożywczej /Filia w Stąporkowie/

Zakres kursu: obsługa kas fiskalnych, podstawy obsługi komputera, podstawowe zagadnienia higieny w branży spożywczej (tzw. minimum sanitarne), towaroznawstwo z marketingiem.10III-IV kwartał150 h

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne (w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG oraz kurs ręcznego cięcia tlenowego z modułem nauki czytania rysunku technicznego

kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: instruktaż wstępny, wiadomości o urządzeniach i materiałach spawalniczych, bhp, oznaczanie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania, zapewnienie jakości w spawalnictwie, przegląd procesów spawania, kontrola i badania, spawalność stali, niezgodności spawalnicze, zajęcia praktyczne, nauka czytania i analizowania rysunku technicznego.15III kwartał

180 hosoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

Zakres kursu:

- budowa instalacji elektroenergetycznych,

- montaż instalacji elektroenergetycznych,

- eksploatacja instalacji elektroenergetycznych,

- bezpieczeństwo.10IV kwartał

60 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Księgowość w małej i średniej firmie z obsługą programu Symfonia i Płatnik /Filia w Stąporkowie/ Zakres kursu: majątek i kapitały jednostek gospodarczych, konta księgowe, dokumentacja księgowa, techniczne formy księgowości, wiadomości z zakresu obsługi kadrowej firmy, wiadomości z zakresu ubezpieczeń społecznych, obsługa komputerowych programów księgowych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, obsługa programów Płatnik, Symfonia15III-IV kwartał250 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) - min. średnie wykształcenie

Grafika komputerowa: zakres kursu: m. inn. tworzenie prezentacji, rysowanie i modyfikowanie figur, konfigurowanie pokazu slajdów, komputerowa obróbka zdjęć.
10IV kwartał150 h

osoby zarejestrowane jako bezrobotne ( w tym osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Zakres szkolenia obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

- analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,

- rynek pracy,

- odkrywanie własnych umiejętności i możliwości,

- bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych,

- umiejętności interpersonalne,

- dokumenty aplikacyjne.60 osób

5 grup szkolenio- wych
I, II, III, IV

kwartał

2010 r.55 h x 5 grupOsoby bezrobotne lub poszukujące pracy, w tym

w szczególności które:

- nie posiadają doświadczenia

w poszukiwaniu pracy,

- utraciły motywację do

poszukiwania pracy

w związku z długotrwałym

niepowodzeniem w jej

poszukiwaniu,

- chcą powrócić na rynek

pracy po długim okresie

braku aktywności

zawodowejPowiatowy Urząd Pracy informuje, że na bieżąco realizowane są szkolenia tzw. w trybie indywidualnym (art. 40 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: osoba bezrobotna może zostać skierowana na wskazane szkolenie, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia ; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób dla których jest przeznaczone szkolenie z uwzględnieniem wymagań wstępnych

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone iconCharakterystyka osób, dla których szkolenia są przeznaczone

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom