Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej”
Pobierz 10.95 Kb.
NazwaZagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej”
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar10.95 Kb.
TypDokumentacja
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN

WYKŁAD PT. „OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ”

dla II roku Polityki Społecznej (r.ak. 2010/2011)

 1. Pojęcie własności intelektualnej – dobra niematerialne i ich kategorie (utwór, oznaczenia, rozwiązania). Własność intelektualna a własność przemysłowa.

 2. Źródła prawa własności intelektualnej.

 3. Modele ochrony własności intelektualnej i charakter prawa – ochrona prawem podmiotowym (pojęcie i charakter uprawnień) / deliktem (pojęcie i charakter uprawnień). Sposoby ochrony własności przemysłowej – poprzez rejestrację / poprzez zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 4. Przedmiot własności intelektualnej:

a/ Dobra własności intelektualnej sensu stricto

- Przedmiot praw autorskich – utwór (ogólne pojęcie i cechy, rodzaje utworów w prawie autorskim)

- Ogólna charakterystyka przedmiotu praw pokrewnych. Artystyczne wykonanie.

- Prawo do wizerunku oraz do tajemnicy korespondencji

b/ Dobra własności przemysłowej – ogólna charakterystyka i podstawowe pojęcia.

- Wynalazek, wynalazek biotechnologiczny (definicja, przesłanki zdolności patentowej)

- Znak towarowy (definicja, funkcje i rodzaje, przesłanki zdolności rejestracyjnej)

- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji i rodzaje czynów nieuczciwej konkurencji, klauzula dobrych obyczajów i jej funkcje),

- Firma (pojęcie, zasady prawa firmowego)

 1. Powstanie prawa, charakter i treść prawa:

a/ Prawa autorskie osobiste i majątkowe – treść, nabycie, charakter, czas trwania. Prawa zależne. Zagadnienie autoplagiatu.

b/ Prawa własności przemysłowej z rejestracji:

- zagadnienia wspólne: rodzaje poszczególnych praw i ich charakter, sposób nabycia (nabycie na podstawie decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego) i warunki formalne, czas trwania praw

- wybrane przypadki: Patent na wynalazek i dodatkowe prawo ochronne – treść uprawnień. Prawo ochronne na znak towarowy – treść uprawnień.

c/ Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – powstanie i treść uprawnień

 1. Podmioty praw własności intelektualnej – nabycie pierwotne:

- podmioty praw autorskich – autor, utwór pracowniczy

- podmioty prawa własności przemysłowej – uprawniony do zgłoszenia wynalazku, wynalazek pracowniczy, uprawniony z rejestracji znaku towarowego

 1. Przeniesienie własności intelektualnej - nabycie pochodne prawa:

a/ Przeniesienie praw autorskich – treść i forma umowy

b/ Przeniesienie praw z patentu i prawa ochronnego na znak towarowy – treść i forma umowy

 1. Korzystanie z własności intelektualnej

a/ Umowne upoważnienie do korzystania z praw autorskich - umowa licencji w prawie autorskim (treść, forma, czas trwania, wynagrodzenie)

b/ Umowne upoważnienie do korzystania z praw własności przemysłowej – umowa licencji (treść i forma umowy, rodzaje licencji)

c/ Dopuszczalne korzystanie z własności intelektualnej bez zgody uprawnionego:

- tzw. dozwolony użytek w prawie autorskim – zagadnienia ogólne, dozwolony użytek osobisty, swoboda cytowania, uprawnienia właściciela egzemplarza utworu.

- licencja ustawowa i przymusowa w prawie własności przemysłowej

- pojęcie używacza uprzedniego

 1. Pojęcie wyczerpania prawa

 2. Naruszenie własności intelektualnej

a/ naruszenie praw autorskich – osobistych i majątkowych. Plagiat prac naukowych, magisterskich i licencjackich.

b/ naruszenie praw z patentu oraz postacie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy

 1. Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

 2. Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej – zagadnienia wybrane: patent europejskich i znak towarowy wspólnotowy.


Literatura podstawowa:

Prawo własności intelektualnej. Repertorium pod red. Mariusza Załuckiego, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

Prawo cywilne i handlowe w zarysie pod red. W.J. Katnera, Warszawa 2009

E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2008

Źródła

 • Ustawa z 4.07.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej

 • Ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Kodeks cywilny

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconBezpłatne szkolenie „Ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza własności przemysłowej w działalności przedsiębiorstw” 30-11-2011

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconOchrona własności intelektualnej

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconOchrona własności intelektualnej

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconOchrona własności intelektualnej

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconOchrona własności intelektualnej w procesie globalizacji

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconOchrona własności intelektualnej nazwa przedmiotu sylabus

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” icon307 z wyjątkiem wykładu Ochrona własności intelektualnej sala 100 E

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: Ochrona własności intelektualnej

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconNr Etyka zawodowa I ochrona własności intelektualnej Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego I zawodowego

Zagadnienia na egzamin wykład pt. „Ochrona własności intelektualnej” iconAgencja Rozwoju Przedsiębiorczości S. A. w Żorach Tytuł pakietu: Ochrona własności intelektualnej, handlowej I przemysłowej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom