Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary
Pobierz 6.66 Kb.
NazwaWniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar6.66 Kb.
TypDokumentacja
Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary

pozbawienia wolnościLublin, dnia 14 sierpnia 2005 r.


Do

Sądu Rejonowego

Wydział Karny w Lublinie

Skazany: Krzysztof Grądzki

ul. Piłsudskiego 7/61, Lublin


Sygn. akt K 198/03


WNIOSEK

o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności


Na mocy art. 152 kkw wnoszę o warunkowe zawieszenie wykonania kary 2 lat pozbawienia wolności, orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Lublinie wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2004 r., sygn. akt K 198/03, za czyn określony art. 280 § 1 kk, której wykonanie zostało odroczone na okres powyżej roku.


Uzasadnienie


Powołanym prawomocnym wyrokiem, Sąd Rejonowy w Lublinie skazał mnie za czyn z art. 280 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na stan zdrowia, korzystam z odroczenia wykonania kary – na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 20 maja 2005 r., sygn. akt Ko 159/05. Łączny czas odroczenia wykonania kary przekroczył już rok, a orzeczona kara wynosi 2 lata, co spełnia wymagania formalne z art. 152 kkw. Korzystając z odroczenia wykonania kary cały czas leczę się i przeważnie przebywam w szpitalu. Moje zachowanie jest nienaganne, przestrzegam porządku prawnego oraz naprawiłem szkodę, wpłacając na rzecz pokrzywdzonego kwotę 5.000 zł.

Dotychczas nie byłem karany, w miejscu zamieszkania mam dobrą opinię. Istnieją zatem przesłanki określone w art. 69 kk do warunkowego zawieszenia wykonania kary, uznając że ponownie nie popełnię przestępstwa.

Z tych względów wnoszę jak wyżej.


Krzysztof Grądzki


Załączniki:

1) zaświadczenie lekarskie o stanie mojego zdrowia,

2) oświadczenie pokrzywdzonego o naprawieniu szkody.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconZażalenie skazanego na postanowienie o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconApel o zawieszenie kary ś mierci na całym ś wiecie my, podpisujący ten apel, jesteśmy przekonani, że kara śmierci

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconWniosek o zawieszenie postępowania

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconWniosek o zawieszenie egzekucji z części majątku

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconWniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconWniosek o zawieszenie taryfowe/kontyngent taryfowy (niepotrzebne skreślić)

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconA ochrona życia I zdrowia obywateli oraz ich mienia, b karanie sprawców przestępstw I nadzorowanie wykonania orzeczonej kary, c

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary icon"Nie ma zbrodni bez kary" w myśl ludowego prawa moralnego każda zbrodnia musi zostać ukarana, I to surowo rodzaj kary nie zależy od popełnionego

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconW toku działalności wychowawczej jako wzmocnienie pożądanych zachowań stosuje się nagrody, a w celu eliminowania zachowań niepożądanych-kary. Nagrody I kary są

Wniosek skazanego o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary iconKapelan więzienny jako przedstawiciel skazanego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom