Dr hab n. med. Piotr Rzepecki
Pobierz 1.02 Mb.
NazwaDr hab n. med. Piotr Rzepecki
strona3/4
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar1.02 Mb.
TypDokumentacja
1   2   3   4  1. OPUBLIKOWANE INNE PRACE

Lp.


Autor, Tytuł, Czasopismo

Medl

CC

IF

KBN

Udział własny

[%]

1

2

3

4

5

6

ZAGRANICZNE2.1.

E.Wąsak-Szulkowska, P.Grabarczyk, P. Rzepecki. Pure red cell aplasia due to parvovirus B19 infection transmitted probably through haematopoietic stem cell transplantation.

- Transplant Infectious Disease 2008; 10[3]: 201-5


X

-

6

40

POLSKIE
2.2.

Piotr Rzepecki, Jarosław Nowosielski, Jerzy Kotowicz, Barbara Betiuk. Objawy neurologiczne jako pierwsza manifestacja choroby Addisona-Biermera.

- Wiad. Lek., 1994, 47(15-16): 632-634


X

-

5

90

2.3.

Piotr Rzepecki, Mirosław Kałczak. Nacieki białaczkowe spojówek w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej.

- Lek. Wojsk., 1996, 72(1-2): 104-105


-

-

2

95

2.4.

Ewa Szulkowska, Krzysztof Żygocki, Piotr Rzepecki. Współistnienie choroby Willebranda i czerwienicy prawdziwej u tego samego chorego.

- Lek. Wojsk., 1996, 72(3-4): 213-214


-

-

2

40

2.5.

Piotr Rzepecki, Teresa Czajka, Barbara Butkowska. Przypadek zapalenia wielomięśniowego skutecznie leczony plazmaferezami.

- Lek. Wojsk., 1996, 72(5-6): 334-336


-

-

2

85

2.6.

Teresa Borysewicz-Czajka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki Pancytopenia u chorej długotrwale leczonej sulfosalazyną.

- Lek. Wojsk., 1997, 69(7-8): 429-431


-

-

2

50

2.7.

Piotr Rzepecki, Ewa Szulkowska, Anna Koula, Krzysztof Żygocki. Trzy przypadki białaczki plazmatyczno-komórkowej.

- Lek. Wojsk., 1997, 71(5-6): 299-303


-

-

2

70

2.8.

Piotr Rzepecki, Katarzyna Budziszewska, Krzysztof Żygocki, Janusz Hałka. Długotrwała gorączka i limfadenopatia brzuszna symulujące chłoniaka jako wiodące objawy jersiniozy - opis przypadku.

- Acta Haematol. Pol., 1997, 28(3): 321-323


-

-

4

80

2.9.

Piotr Rzepecki. Przemijająca znacznego stopnia nadpłytkowość u osoby z ostrym zakażeniem układu moczowego.

- Lek. Wojsk., 1997, 72(3-4): 201-202


-

-

2

100

2.10

Bożena K. Budziszewska, Jan Majkowski, Jan Maj, Piotr Rzepecki, Janusz Hałka. Szpiczak mnogi nieprodukujący ze współistniejącym zwłóknieniem szpiku - opis przypadku.

- Acta Haematol. Pol., 1997, 28(3): 309-313

-

-

4

40

2.11

Teresa Borysewicz-Czajka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Andrzej Kudela. Limfocytoza i eozynofilia jako pierwszy objaw niewydolności kory nadnerczy.

- Lek. Wojsk., 1998, 74(1-2): 89-91


-

-

2

40

2.12

Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek, Barbara Betiuk, Teresa Czajka, Ewa Szulkowska. Pięć przypadków nabytej wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego.

- Wiad. Lek., 1998, 51(5-6): 298-302


X

-

5

70

2.13

Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek, Janusz Hałka. Histologiczne klasyfikacje przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych.

- Acta Haematol. Pol., 1999, 30(3): 241-248


-

-

4

60

2.14

Teresa Borysewicz-Czajka, Piotr Rzepecki, Barbara Betiuk. Trombopoetyna - nowy lek, nowe nadzieje.

- Lek. Wojsk., 1999, 75(9-12): 520-522


-

-

2

40
2.15

Bożena Budziszewska, Piotr Rzepecki, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos. Problemy żywienia w przebiegu transplantacji szpiku kostnego.

- polish Journal of Human Nutrition and metabolism 2000; XXVII suplement: 274-278.


-

-

3

40

2.16

Piotr Rzepecki, Alicja Stec. Co wiemy o metabolizmie żelaza.

- Lek. Wojsk., 2003, 79(2): 121-123


-

-

2

80

2.17

Piotr Rzepecki, Alicja Stec. Diagnostyka niedoboru żelaza.

- Lek. Wojsk., 2003, 79(3): 157-159


-

-

2

80

2.18

Jarosław Wajs, Piotr Rzepecki, Piotr Szymański, Agnieszka Warczyńska. Porażenie kończyn dolnych jako pierwszy objaw szpiczaka mnogiego.

- Lek. Wojsk., 2003, 79(3): 151-153


-

-

2

40

2.19

Alicja Stec, Piotr Rzepecki. Jak prawidłowo leczyć niedobór żelaza..

- Lek. Wojsk., 2003, 79(4): 233-234


-

-

2

50

2.20

Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, Cezary Szczylik. Zastosowanie ifosfamidu w leczeniu chłoniaków u dzieci.

- Współczesna Onkol., 2004, 8(10): 509-513


-

-

4

80

2.21

Piotr Rzepecki, Tomasz Sarosiek, Cezary Szczylik. Zastosowanie ifosfamidu w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca..

- Współczesna Onkol., 2004, 8(10): 505-508


-

-

4

80

2.22

Piotr Rzepecki. Tomasz Sarosiek, Andrzej Deptała, Cezary Szczylik. Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu wybranych guzów litych u dorosłych.

- Acta Haematol., Pol, 2006, 37(2); : 159-166


-

-

4

70

2.23

Jakub Żołnierek, Paweł Nurzyński, Piotr Rzepecki. Nowe leki stosowane w leczeniu przerzutowego raka nerki.

- Współczesna Onkol., 2007, 11(1): 41-47


-

-

4

40

2.24

Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Sylwia Oborska, Anna Waśko-Grabowska, Piotr Rzepecki. Temsirolimus w terapii raka nerki. – Współczesna Onkol., 2007, 11[3]: 145-148.


-

-

4

20


3. INNE PUBLIKACJE

1   2   3   4

Powiązany:

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconDr n med. Marek Gemel, lek. Filip Klausa Kliniczny Oddział Kardiochirurgii, Ośrodka Chorób Serca Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Kierownik Oddziału: dr n med. Jacek Skiba Kierownik Ośrodka: prof dr hab n. med. Waldemar Banasiak

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconAutor programu: Prof nadzw dr hab n. med. Irena D. Karwat, Dr n med. Paweł Kalinowski Wymiar godzinowy przedmiotu

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconWprowadzenie do osteopatii Lek med. Piotr Godek

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconChoroby układu pozapiramidowego- cz. 1 dr n med Piotr Janik

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconCiało jako sieć Lek med. Piotr Godek Wstęp

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconDr hab n. med. Jacek Rudnicki

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconDr hab n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconProf dr hab med. Tomasz E. Romer

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconProf dr hab med. Józef Drzewoski

Dr hab n. med. Piotr Rzepecki iconProf zw dr hab med. Paulin Moszczyński Ż

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom