Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty
Pobierz 10.16 Kb.
NazwaCo jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar10.16 Kb.
TypDokumentacja

 1. Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką i jaki były tradycyjne nurty w psychologii?

 2. Podaj podstawy założenia koncepcji behawiorystycznej człowieka?

 3. Na czym polega uwarunkowanie klasyczne ?

 4. Na czym polega uwarunkowanie instrumentalne?

 5. Co to jest wzmocnienie i jakie są ich rodzaje?

 6. Scharakteryzuj metody stosowania wzmocnień pozytywnych?

 7. Podaj dwa podstawowe błędy sterowania pozytywnego?

 8. Co to jest kara? Dlaczego kary są mniej skuteczne niż nagrody?

 9. Czy można stosować kary i w jakich warunkach mogą być przydatne?

 10. Wymień i omów negatywne, uboczne skutki stosowania kar?

 11. scharakteryzuj teorie i prawa Dollara i Millera?

 12. Podaj główne założenia teorii wyuczonej bezradności Seligmana?

 13. Omów teorią społecznego uczenia się A.Bandury

 14. Jakie metody zmiany zachowań wypracowali behawioryści?

 15. Omów i podać topograficzny i strukturalny model osobowości wg. Freuda?

 16. Omów wewnętrzną dynamikę osobowości w klasycznej psychoanalizie?

 17. Omów proces pierwotny i wtórny?

 18. Jakie są źródła i rodzaje lęku?

 19. Co to są mechanizmy obronne i jaka jest ich funkcja i rodzaje?

 20. Na czym polega i jak się dokonuje się rozwój psychiczny człowieka w psychoanalizie?

 21. Podaj i omów fazy rozwoju psychoseksualnego?

 22. Jaki jest związek między cechami charakteru a rozwojem libido?

 23. Omów teorię relacji do obiektu?

 24. Jaka jest struktura osobowości wg teorii psychodynamicznych

 25. Czym jest i na czym polega rola procesu socjalizacji?

 26. Na czym polega konflikt wewnętrzny i jaki są rodzaje?

 27. Scharakteryzuj koncepcję A.Adlera

 28. Scharakteryzuj koncepcję E.Froma

 29. Scharakteryzuj koncepcję K.Horney

 30. Podaj podstawowe założenia psychologii poznawczej?

 31. Jakie są cechy formalne struktur poznawczych?

 32. Podaj głowne funkcje struktur poznawczych?

 33. Omów znaczenie systemu oczekiwań dla człowieka?

 34. Omów teorię dysonansu poznawczego L.Festingera?

 35. Co to jest wartość subiektywna wyniku i jaki jest jej wpływ na zachowanie człowieka?

 36. Wymień główne rodzaje wartości?

 37. Czym uwarunkowane i jak kształtuje się napięcie motywacyjne w psychologii poznawczej?

 38. Na czym polega proces przetwarzania informacji przez człowieka?

 39. Scharakteryzuj rodzaje pamięci człowieka?

 40. Co to jest schemat poznawczy i jakie pełni funkcje?

 41. Omów właściwości schematów poznawczych?

 42. Na czym polega rozwój i zmiana schematów poznawczych?

 43. Wymień i omów założenia psychologii humanistycznej?

 44. Na czym polega pojęcie wolności u C. Rogersa?

 45. Jak zorganizowane jest pojęcie „ja” u C. Rogersa ?

 46. Omów teorię rozwoju wg A. Maslowa?

 47. Jak rozumiana jest osobowość w różnych koncepcjach psychologicznych?

 48. Na czym polega rozwój psychiczny w różnych koncepcjach psychologicznych?

 49. Jak jest rola środowiska w różnych koncepcjach psychologicznych?

 50. Omów rolę świadomości i nieświadomości w różnych koncepcjach psychologicznych?

 51. Jakie jest źródło napięcia motywacyjnego w różnych koncepcjach psychologicznych?
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconTemat: Charakterystyka Psychologii jako nauki. Rys historyczny, nurty. Pedagogika a Psychologia

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconTemat: 1Czym jest Współczesna psychologia naukowa-przedmiot psychologii

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconPsychologia/ Psychologia ogólna/ Wprowadzenie do psychologii

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconSocjologia I psychologia jako nauki społeczne

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconTemat : Psychologia jako nauka o zachowaniu I procesach psychicznych

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconTemat: Psychologia jako nauka o zachowaniu I procesach psychicznych

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconPochodzi od łac. Terminu status oznaczającego panstwo. Jest nauka zajmujaca się metodami zbierania, prezentacji I analizy danych liczbowych charakteryzujkacych

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconKazimierza wielkiego wydział pedagogiki I psychologii instytut Psychologii psychologia

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconRozdział Co to jest psychologia pozytywna rozdział Jak powstała psychologia pozytywna

Co jest przedmiotem psychologii jako nauki? Jakimi metodami posługuje się psychologia? Od kiedy psychologia jest samodzielną nauką I jaki były tradycyjne nurty iconPrzedsiębiorstwo państwowe-jest samodzielnym I samo finansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom