Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie
Pobierz 49.96 Kb.
NazwaWykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar49.96 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 5


Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Pakiet nr I

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Elementy sprzętu elektrycznego

i elektronicznego

grupa odpadów 16 02 14, 16 02 16


- Rektorat – Katowice, ul. Poniatowskiego

- Zakłady Teorii Medycyny, , Katowice- Ligota, ul. Medyków 18

- Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katowice-Ligota, ul. Medyków 4

- Wydz. Opieki Zdrowotnej- Katowice, ul. Medyków 12

- Zespół Domów Studenta- Katowice-Ligota, ul. Medyków 12a, 12b, 24, 26

-Archiwum Uczelni, Katowice-Ligota, ul. Medyków 30

- Wydz. Lekarski -Zabrze, ul. Jordana 19

- Wydz. Lekarski -Zabrze, Pl Traugutta 2

- Zespół Domów Studenta- Zabrze, ul. M, Curie-Skłodowskiej 42,44

- Wydz. Zdrowia Publicznego- Bytom ul.Piekarska 18

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jedności 8

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

- Domy Studenta- Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30


oraz z jednostek organizacyjnych SUM w Katowicach zlokalizowanych

w szpitalach w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu, Bytomiu.

2.

Nośniki informatyczne, pamięci optyczne, dyskietki

grupa odpadów: 16 80 01

3.

Urządzenia zawierające niebezpieczne freony, HCFC,HFC

grupa odpadów: 16 02 11

4.

Urządzenia zawierające elementy z grupy odpadów: 16 02 13


5


Różne elementy zawierające rtęć, elementy azbestowe i inne niebezpieczne

np.: baterie ciśnieniomierze

grupa odpadów: 16 02 12, 16 06 05,

16 06 01, 06 04 04


6.

Termometry z rtęcią

grupa odpadów: 06 04 04


Pakiet nr II

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Wyściółka i odchody zwierzęce

grupa odpadów: 02 01 06

- Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katowice-Ligota, ul. Medyków 4


Pakiet nr III

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Płytki szklane z fotoodbiciem tkanki

grupa odpadów: 16 02 20

Zakłady teorii Medycyny – ul. Medyków 18, Katowice

Wydział Lekarski – ul. Jordana 19, Zabrze


Pakiet nr IV


L.p.


Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru

1.

Błony i papier fotograficzny

grupa odpadów: 09 01 08

- Zakłady Teorii Medycyny – ul. Medyków 18, Katowice

- Wydział Farmaceutyczny – ul. Jagiellońska 4 , Sosnowiec

- Wydział Lekarski- ul. Jordana 19, Zabrze

- Wydział Lekarski – Plac Traugutta 2,Zabrze


2.

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

grupa odpadów: 09 01 80

Pakiet nr V

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Odpady medyczne niebezpieczne – chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

Grupa odpadów: 18 01 06

- Zakłady Teorii Medycyny, , Katowice- Ligota, ul. Medyków 18

- Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katowice-Ligota, ul. Medyków 4

- Wydz. Opieki Zdrowotnej- Katowice, ul. Medyków 12

- Wydz. Lekarski -Zabrze, ul. Jordana 19

- Wydz. Lekarski -Zabrze, Pl Traugutta 2

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jedności 8

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30


2.

Odpady weterynaryjne niebezpieczne

Grupa odpadów: 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07Pakiet nr VI

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Sorbenty, materiały filtracyjne w tym filtry z komór laminarnych

grupa odpadów:15 02 02

- Zakłady Teorii Medycyny, , Katowice- Ligota, ul. Medyków 18

- Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katowice-Ligota, ul. Medyków 4

- Wydz. Opieki Zdrowotnej- Katowice, ul. Medyków 12

- Wydz. Lekarski -Zabrze, ul. Jordana 19

- Wydz. Lekarski -Zabrze, Pl Traugutta 2

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jedności 8

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30


2.

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

Grupa odpadów: 15 01 10Pakiet nr VII

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Chemikalia laboratoryjne i analityczne, zużyte organiczne i nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np.: przeterminowane

Odczynniki chemiczne) odpady niebezpieczne

Grupa odpadów: 16 05 06, 16 05 07,

16 05 08 oraz wywóz pozostałych odczynników niezależnie od klasyfikacji wg umowy ADR

- Zakłady Teorii Medycyny, , Katowice- Ligota, ul. Medyków 18

- Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katowice-Ligota, ul. Medyków 4

- Wydz. Opieki Zdrowotnej- Katowice, ul. Medyków 12

- Wydz. Lekarski -Zabrze, ul. Jordana 19

- Wydz. Lekarski -Zabrze, Pl Traugutta 2

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jedności 8

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30

Pakiet nr VIII

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Kompleksowa usługa wypompowywania i utylizacji płynu konserwującego (roztwór formaliny, fenolu, glicerolu) oraz czyszczenie zbiorników

- Zakłady Teorii Medycyny – Katowice-Ligota, ul. Medyków 18


Pakiet nr IX

L.p.

Rodzaj odpadów

Miejsce odbioru


1.

Gazy w pojemnikach zawierające substancje niebezpieczne wraz z pojemnikami ( np.: gasnice, butle po gazach)

Grupa odpadów: 16 05 04, 15 01 11


- Zakłady Teorii Medycyny, , Katowice- Ligota, ul. Medyków 18

- Centrum Medycyny Doświadczalnej, Katowice-Ligota, ul. Medyków 4

- Wydz. Opieki Zdrowotnej- Katowice, ul. Medyków 12

- Wydz. Lekarski -Zabrze, ul. Jordana 19

- Wydz. Lekarski -Zabrze, Pl Traugutta 2

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Narcyzów 1

- Wydz. Farmaceutyczny -Sosnowiec, ul. Jedności 8

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3

- Wydz. Farmaceutyczny- Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz składników majątkowych będących w zarządzie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku do przekazania na rzecz

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz składników majątkowych będących w zarządzie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku podlegających fizycznej likwidacji

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz składników majątkowych będących w zarządzie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku do przekazania na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będących w zarządzie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie przeznaczonych do przekazania na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz przeznaczonych do likwidacji składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego będących w zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie icon3 4 Wykaz obiektów zabytkowych I miejsc historycznych

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych stałych od włAŚcicieli nieruchomości z

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconWykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych stałych od włAŚcicieli nieruchomości z terenu gminy pawłowice

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie iconZ użyte baterie należĄ do odpadów niebezpiecznych

Wykaz miejsc odbioru odpadów niebezpiecznych z obiektów będących w zarządzie icon"wywóz I unieszkodliwienie odpadów medycznych I Niebezpiecznych"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom