Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego
Pobierz 10 Kb.
NazwaPsychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego
Data konwersji29.12.2012
Rozmiar10 Kb.
TypDokumentacja
Katedra Psychologii

Zarządzania i Doradztwa Zawodowego

SWSPiZ w Łodzi


Specjalność: Psychologia Zarządzania i Doradztwa Zawodowego


Wstępne propozycje tematów prac dyplomowych


 1. Skala dystresu u pracowników i możliwości jej wykorzystywania przy projektowaniu pracy na przykładzie. 1. Reakcje pracowników w warunkach stresu psychologicznego w miejscu pracy i propozycje radzenia sobie na przykładzie.
 1. Czynniki stresogenne w organizacji pracy w ocenie pracowników.
 1. Style radzenia sobie ze stresem preferowane przez pracowników w miejscu pracy na przykładzie.
 1. Eustres jako czynnik poprawiający sprawność organizacyjną w ocenie pracowników na przykładzie.
 1. Czynniki motywacyjne pracy jako elementy zmian w systemie organizacji
 1. Headhunting – rozwiązanie przejściowe czy docelowy model doboru pracowników w gospodarce rynkowej.
 1. Ponadkulturowe niewerbalne sposoby komunikowania się w reklamie
 1. Psychologiczne mechanizmy uczestnictwa organizacyjnego.
 1. Ocena pracowników własnej kultury organizacyjnej w miejscu pracy jako wyraz stopnia identyfikacji z daną kulturą regionalną na przykładzie.
 1. Manipulacyjne sposoby osiągania celów interpersonalnych w organizacji – przyczyny i przeciwdziałanie.
 1. Psychologiczny model przedsiębiorczości jako próba wyjaśnienia działalności gospodarczej człowieka.
 1. Postawy pracowników instytucji użyteczności publicznej wobec potentatów na przykładzie.

 2. Bariery komunikacji społecznej w organizacji pracy i sposoby ich eliminowania na przykładzie.
 1. Czynniki warunkujące poczucie zadowolenia z pracy w ocenie pracowników.
 1. Przyczyny i konsekwencje wypalenia zawodowego w organizacji pracy.
 1. Public relations jako sposób kształtowania pozytywnych postaw wobec organizacji.
 1. Komunikacja niewerbalna jako czynni zwiększający efektywność technik sprzedaży.
 1. Kupowanie impulsywne – uwarunkowania bezrefleksyjnej reakcji na otoczenie produktu.
 1. Kontakt psychologiczny jako istotny element zarządzania.
 1. Kultura organizacyjna jako czynnik motywacyjny pracy.
 1. Umiejętności komunikacji społecznej w efektywnym osiąganiu celów handlowych.
 1. Postawy pracowników wobec pracy zawodowej na przykładzie.
 1. Postawy pracowników wobec wykonywanego zawodu na przykładzie.
 1. Czynniki motywacyjne do samodoskonalenia zawodowego w ocenie pracownika.
 1. Czynniki motywacyjne pracy w ocenie pracowników w zależności od płci, wieku i miejsca zamieszkania badanych.
 1. Motywacja do kształcenia się na poziomie szkoły wyższej aktywnych zawodowo i bezrobotnych studentów Wydziału Zarządzania SWSPiZ w Łodzi.
 1. Preferencje menedżerskie w zakresie stylów kierowania organizacją.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconHistoria doradztwa zawodowego

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconPojęcie doradztwa zawodowego

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconScenariusz zajęć z doradztwa zawodowego

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconWewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconProgram zajęć doradztwa zawodowego Gimnazjum nr 8

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconWewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zespole szkóŁ

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconSprawozdanie z działalności Szkolnego Ośrodka Doradztwa Zawodowego

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconProgram doradztwa zawodowego w zespole szkóŁ w otyniu program doradztwa zawodowego w zespole szkóŁ w otyniu

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconWewn ą trzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum w Pieckach

Psychologia Zarządzania I Doradztwa Zawodowego iconProgram doradztwa zawodowego gimnazjum im. Jana pawła II w susku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom