Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące
Pobierz 29.81 Kb.
NazwaZespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar29.81 Kb.
TypDokumentacja
Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku


Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

Alternatywne Gimnazjum

______ / 68
.............................................................................

(imię i nazwisko)

LICZBA PUNKTÓW:

.............................................................................

(klasa)

VI Konkurs Kultury Języka Polskiego 2011/2012


pod hasłem : „Mowa rodzinna niechaj będzie prosta” (Czesław Miłosz –„Traktat poetycki”)

ETAP SZKOLNY PATRONAT HONOROWY:


Dolnośląski Kurator Oświaty

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Urząd miasta w Kłodzku

PATRONAT MEDIALNY:

Test zawiera 16 zadań Gazeta Prowincjonalna BRAMA

Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań: 40 minut

_________________________________________________________________________________________________________________

1. Wyjaśnij znaczenie podanych słów: (4 p.)

a) absurd - .................................................................................................................................................

b) elokwentny - ........................................................................................................................................

c) fanaberie- ..............................................................................................................................................

d) apoteoza - .............................................................................................................................................


2. Utwórz przymiotniki od następujących nazw własnych: (4 p.)

a) Szczytna - ............................................... c) Nowy Targ - ................................................

b) Wilno - ................................................... d) Finlandia - ..................................................


3. Wyjaśnij krótko znaczenie związków wyrazowych: (4 p.)

a) cienko prząść - .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

b) grać o pietruszkę - .................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

c) sezon ogórkowy - ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

d) walczyć z wiatrakami - .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


4. Od rzeczownika cukier utwórz wyrazy pochodne – następujące kategorie słowotwórcze: (4 p.)

a) miejsce -……………………………… c) czynność - …………………………….

b) wykonawca - ………………………… d) cecha - …………………………………


5. Utwórz formy dopełniacza liczby pojedynczej od rzeczowników: (4 p.)

a) epopeja - ........................................... c) epidemia - .................................................

b) kopia - .............................................. d) zgraja - .....................................................


6. Podkreśl sylaby akcentowane w wyrazach: (4 p.)

a) A – fry- ka b) prze - gra -liś- my c) po –li –ty -ka d) u - mia-ła-bym


7. Określ funkcje składniowe rzeczowników w zdaniu: Dom z drewna trzyma ciepło nawet zimą.(4 p.)

a)………………………………………………………………………

b)……………………………………………………………………….

c) ………………………………………………………………………

d)………………………………………………………………………


8. Utwórz formy: (4 p.)

a) Ms l. poj. rzeczownika „motto”- ............................................................

b) D l.mn. rzeczownika „kra” - .................................................................

c) D l.mn. rzeczownika „oda” - ................................................................

d) D l.mn. rzeczownika „widelec” - .........................................................

9. Dopisz imiona i nazwiska autorów podanych utworów: (4 p.)

a) „Balladyna” - ……………………………………………………………………………………….

b) „Żywot człowieka poczciwego” - ………………………………………………………………….

c) „Opowieść wigilijna” - ……………………………………………………………………………..

d) „Przypadki Robinsona Cruzoe” - …………………………………………………………………..


10. Scharakteryzuj fonetycznie głoskę „k”; podaj 4 cechy; (4 p.)

a)…………………… b)…………………… c)…………………… d)……..……………..


11. Wyjaśnij znaczenie zapożyczeń: (4 p.)

a) sacrum -…………………………………… b) arboretum -.………………...........................

c) Anno Domini (A.D.) - …………………….. d) de facto -…………………………...............


12. Uzupełnij podane frazeologizmy nazwami postaci mitologicznych: (6 p.)

a) koszula……………………………… b) nić …………………………………..

c) pięta…………………………………. d) puszka……………………………….

e) stajnia……………………………….. f) róg…………………………………..

13. Dopisz antonimy do podanych wyrazów: (4 p.)

a) absencja - …………………………… b) harmonia - ……………………………

c) altruizm - ……………………………. d) empatia - ……………………………..


14. Z podanego tekstu wypisz zaimki i nazwij ich typy: (5 p.)

Kto ci to dał? – Jakiś chłopiec, który tu był.

a)…………………………………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………………………………

c)……………………………………………………………………………………………..

d)……………………………………………………………………………………………..

e)………………………………………………………………………………………………


15. Jakie tematy oboczne występują w odmianie rzeczownika noga? (4 p.)

...................................................................................................................................................................

Wypisz oboczności/alternacje głoskowe

……………………………………………………………………………………………………………


16. Dopisz tytuły utworów, w których występują podane nazwy miejscowe: (5 p.)

a) Owczary, Gawronki, Kleryków - …………………………………………………………………….

b) Szczytno, Tyniec, Ciechanów - ………………………………………………………………………

c) Pawiak, Mokotów, Celestynów - ……………………………………………………………………

d) Aspinwall, Zatoka Moskitów, Nowy Jork - ………………………………………………………….

e) Teby, Nil, Memfis - ………………………………………………………………………………….


OPRACOWANIE TESTU: Mariola Łuszczewska


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconZespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconZespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Integrujące Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconZespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Integrujące Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconZespóŁ szkóŁ ogólnokształCĄCYCH III LICEUM ogólnokształCĄCE

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconZespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 VI liceum Ogólnokształcące im Jana I Jędrzeja Śniadeckich

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconKwidzyn, dnia 15. 02. 2012 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 II liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconAkademicki zespóŁ szkóŁ ogólnokształCĄcych nr 2 III LICEUM ogólnokształCĄce im. Stefana Batorego

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconAgnieszka Szczepaniak – Rybka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusz Kościuszki – Liceum Ogólnokształcące w Turku

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconNazwa liceum używana jest w pełnym brzmieniu. Tablice I pieczęcie liceum zawierają nazwę Zespół Szkół

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku Alternatywne Liceum Ogólnokształcące iconV liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom