Wywiad z parami przyjaciół
Pobierz 30.67 Kb.
NazwaWywiad z parami przyjaciół
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar30.67 Kb.
TypWywiad
SCENARIUSZ LEKCJI


Klasa: III gimnazjum

Przedmiot: godzina do dyspozycji wychowawcy

Temat: Rozmowy o przyjaźni


Cele lekcji:

Uczeń:

 • Rozumie, na czym polega przyjaźń

 • Zna cechy prawdziwej przyjaźni

 • Zna przyczyny rozpadu przyjaźni

 • Rozumie wpływ przeżywanej przyjaźni na dojrzewanie człowieka

 • Rozumie, na czym polega odpowiedzialność za przeżywaną przyjaźń


Metody:

 • „burza mózgów”

 • „list” o przyjaźni

 • metoda „ABC+, ABC-

 • giełda zebranych przez uczniów przysłów i sentencji o przyjaźni

 • wywiad z parami przyjaciół


Formy pracy: zbiorowa

indywidualna

grupowa (parami)


Środki dydaktyczne:

 • pytania przygotowane przez uczniów - dziennikarzy

 • papier listowy i koperty dla każdego ucznia, koszyk

 • kartki do metody „ABC+, ABC-

 • sentencje i przysłowia o przyjaźni przygotowane przez uczniów


Przebieg lekcji:

 1. Uczniowie wraz z wychowawcą siadają w kręgu. Metodą „burzy mózgów” próbują odpowiedzieć na pytanie na czym polega i czym według nich jest przyjaźń. Podsumowując wypowiedzi uczniów nauczyciel stwierdza, że najpiękniejszą definicję przyjaźni znajdziemy w książce A. de Saint – Exuperye`go „Mały Książę”: „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”
 1. Wychowankowie piszą „list” o przyjaźni odpowiadając na jedno z pytań:

- co podoba mi się w przyjacielu (przyjaciółce)?

- co robię, aby rozwijać przyjaźń?

- jakiego pragnę mieć przyjaciela?


 1. Nauczyciel zbiera wypowiedzi pisemne do koszyka. Następuje losowanie kopert i każdy czyta po cichu „list” o przyjaźni
 1. Wychowawca wybiera po jednej osobie do głośnego odczytania odpowiedzi na kolejne pytania, następnie podsumowuje wypowiedzi uczniów
 1. Wychowankowie w grupach zastanawiają się, jakie są cechy prawdziwej przyjaźni. Liderzy grup zapisują cechy charakteryzujące przyjaźń na tablicy: szczerość, bezinteresowność, zaufanie, gotowość do niesienia pomocy, okazywanie zrozumienia, dzielenie się radościami i smutkami, obdarzanie drugiego tym, co najlepsze itd.
 1. Metodą „ABC+, ABC- uczniowie w parach próbują sformułować, co sprzyja przeżywaniu przyjaźń oraz dzielą się spostrzeżeniami, co utrudnia przeżywanie przyjaźni.Przykładowe odpowiedzi uczniów:


ABC+

Asertywność

Bezinteresowność wobec innych

Cierpliwość

Dążenie do ideałów

E

F

Gotowość niesienia pomocy

Harmonia wewnętrzna

I

Jasne określenie celów w życiu

Kultura zachowania

L

Łagodność

Mądrość życiowa

N

Otwarcie na ideały

P ...

R ...

Szlachetność, szczerość w zachowaniu

T

Umiejętność wybaczania

W ...

Zaufanie innym
ABC-

Agresja

Brak szacunku dla drugiego człowieka

Chamstwo

Dbanie wyłącznie o swoje sprawy

Egoizm

F

Głupota

H

Interesowność

J

Kłamstwo, kłótnie

Ł

M

Narzucanie swojego zdania

Obłuda, obojętność

Przemoc, plotkowanie

R

S

T

U

Wymuszanie pewnych zachowań i decyzji, wulgarność

Zapatrzenie w siebie, zamykanie się w sobie
 1. Giełda zebranych i przygotowanych przez uczniów przysłów i sentencji o przyjaźni. Uczniowie przypinają karteczki z sentencjami na gazetce:

„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela” (J. Krasicki)

„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie” (A. Mickiewicz)

„Przyjaźń to przede wszystkim szczerość” (M. Ostrowski)

„Wymówki nie masz, gdy przyjaciel prosi” (J. Kochanowski)

„Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi” (Pitagoras) itd.


 1. Wywiady z parami przyjaciół klasowych, którym uczniowie – dziennikarze zadają pytania dotyczące przyjaźniI para przyjaciół


Dziennikarz I zadaje pytania:

 1. Kiedy wasza przyjaźń powstała i dlaczego się przyjaźnicie?

 2. Jak planować spotkania, by prowadziły do powstania przyjaźni?

 3. Co robić, gdy przyjaźń słabnie, a chcesz ją ocalić?

Przyjaciele odpowiadają na pytania.

II para przyjaciół


Dziennikarz II zadaje pytania:

 1. Jak doszło do tego, że zostaliście przyjaciółmi?

 2. Co trzeba robić, aby podtrzymywać uczucie przyjaźni?

 3. Jak należy zachować się wobec przyjaciela, gdy czujesz złość z jego powodu?

Przyjaciele udzielają odpowiedzi na forum klasy


 1. Podsumowanie lekcji

Wychowawca przypomina najistotniejsze zasady dotyczące mądrego przeżywania przyjaźni oraz zachęca uczniów do odpowiedzialności za przeżywaną przyjaźń. Uzmysławia wychowankom, że właściwe przeżywanie przyjaźni jest przygotowaniem do przeżywania miłości. Tym wszystkim, którzy nie wierzą w bezinteresowną przyjaźń wychowawczyni życzy, aby zmienili zdanie i nawiązali jak najszybciej prawdziwe przyjaźnie.


10. Pożegnanie z klasą, podziękowanie za aktywną postawę i szczere wypowiedzi

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wywiad z parami przyjaciół iconGry I Zabawy Parami Styczne

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad z Andrzejem Wajdą ( Wywiad 1 ) I z Danutą Stenką ( Wywiad 2 ); Słownik terminów literackich; teksty literackie I źródłowe ( Materiał pomocniczy 1)

Wywiad z parami przyjaciół iconPrzetłumaczona część parami łacińskich z podręcznika Jana Rezlera "Język Łaciński dla prawników". Są to tłumaczenia dokonane przez mgr Obuchowicz na

Wywiad z parami przyjaciół iconSelsyny są to niewielki przetworniki elektromaszynowe, które zwykle pracują parami. Jeden z nich nazywa się nadajnikiem, drugi odbiornikiem. Zadaniem ich jest

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad na temat lat 80-tych wywiad przeprowadza :Łukasz p ze swoim tatą

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad z Janem Englertem ( Wywiad ); tablica z sentencjami o honorze ( Materiał

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad z Andrzejem Chyrą ( Wywiad ), słowniki języka polskiego

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad z idolem jest to oczywiście wywiad fikcyjny

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad z dyrektorem wywiad z pracownikami niepedagogicznymi 8 osób

Wywiad z parami przyjaciół iconWywiad z Magdaleną Cielecką Wywiad

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom