Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie)
Pobierz 19.04 Kb.
NazwaPsychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie)
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar19.04 Kb.
TypWymagania
2008/2009

Tryb studiów


Studia Niestacjonarne

Kod przedmiotu
Nazwa przedmiotu

PSYCHOLOGIA OGÓLNA – PROCESY POZNAWCZE (Myślenie)


Autor programu

dr Urszula Dębska

Rok

I

Semestr

2

Liczba godzin

15

Forma zajęć

Konwersatorium

Prowadzący

dr Urszula Dębska, dr Marcin Czub

Wymagania wstępne

Brak

Założenia i cele

Wprowadzenie do wybranych zagadnień z zakresu psychologii poznawczej: reprezentacje poznawcze, myślenie i rozumowanie, twórczość, język i komunikacja, style poznawcze i typy umysłu, procesy decyzyjne oraz odniesienia praktyczne poznanej wiedzy.

Formy zaliczenia

Ocena

Warunki zaliczenia przedmiotu

Pozytywna ocena z kolokwium pisemnego


Obecność na zajęciach obowiązkowa!


Ocena końcowa uwarunkowana jest:

  1. punktacja z kolokwium, aktywnością na zajęciach i dodatkową pracą (np. poszukiwanie i prezentacja na zajęciach innej literatury naukowej z omawianego tematu oraz przeprowadzenie eksperymentu)

  2. kolokwium: pytania o charakterze testowo-półotwartym

  3. punktacja z kolokwium: w pierwszym terminie max. 10 pkt; w późniejszym terminie max. 8 pkt. (o ile nieobecność nie była usprawiedliwiona)


***Za 2 nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach lub ciągłe spóźnienia ocena ulegnie obniżeniu o pół stopnia

***opuszczenie 50% zajęć jest równoznaczne z nie otrzymaniem zaliczenia!


ECTS

3


Treści programowe:


 1. Reprezentacje poznawcze:

 1. Wyobrażenia;

 2. pojęcia: klasyczna koncepcja pojęć; pojęcia naturalne, pojęcia sztuczne, schematy poznawcze i skrypty, pojęcia jako teorie wyjaśniające.
 1. Myślenie i rozwiązywanie problemów: sposoby badania myślenia; utrudnienia w myśleniu: sztywność i fiksacja funkcjonalna; rozwiązywanie problemów indywidualne i grupowe, problemy niedookreślone; strategie rozwiązywania problemów: algorytmy i heurystyki.
 1. Twórcze przetwarzanie informacji: twórczość – określenie dzieła twórczego; myślenie twórcze: stanowiska; udział procesów poznawczych w twórczości; ograniczenia twórczości; wpływ emocji na twórczość.
 1. Style poznawcze i typy umysłu: wymiary stylów poznawczych – konkretność-abstrakcyjność, zależność-niezależność od pola, impulsywność-refleksyjność; ogólne preferencje poznawcze; różnice indywidualne a funkcjonowanie poznawcze.
 1. Emocje, poznanie, zachowanie: wpływ emocji na inne procesy poznawcze; współudział emocji w procesach twórczych; regulacyjny aspekt emocji i poznania.
 1. Podejmowanie decyzji: różne rodzaje decyzji – indywidualne i grupowe; decyzje jednostkowe i sekwencyjne; wpływ informacji zwrotnej na kolejne działania; decyzje w warunkach ryzyka; subiektywna użyteczność a decyzje.
Literatura obowiązkowa


 • Bruner J. (1969). Poza dostarczone informacje. Rozdz. 13 (wychodzenie poza dostarczone informacje). Warszawa: PWN.

 • Czerniawska E. (2000). Zależność-niezależność od pola a osiągnięcia szkolne. Nowiny Psychologiczne 3.

 • Czerniawska E. (2002). Refleksyjność-impulsywność a przebieg i efekty uczenia się. Nowiny Psychologiczne 1.

 • Matczak (1989). Style poznawcze. Warszawa, s. 1-36

 • Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (red.), (2006). Psychologia poznawcza. Rozdz. 2 „Reprezentacje umysłowe”; Rozdz. 3 „Pojęcia i schematy”; Rozdz. 10 „Myślenie i rozumowanie”; Rozdz. 11 „Rozwiązywanie problemów”; Rozdz. 12 „Sądy i decyzje”.

 • Nęcka E. (2005). Trening twórczości. Rozdz. 5 „Przezwyciężanie przeszkód”. Gdańsk: GWP.

 • Nosal Cz. (1992). Twórcze przetwarzanie informacji. Rozdz. 1 „Różnorodność twórczych umysłów – ujęcie holistyczne”. Wrocław.

 • Nosal Cz. (2004). Różnice indywidualne w stylach uczenia się i myślenia. Przegląd Psychologiczny 4.

 • Underwood G. (2004). Utajone poznanie. Poznawcza psychologia nieświadomości Rozdz. 7 „Intuicja, inkubacja, wgląd”. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca

 • Chlewiński Z. (1999). Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Warszawa: PWN.

 • Drogosz M. (2006). Emocje jako dynamiczny aspekt poznania. [W]: M. Fajkowska, M. Marszał-Wiśniewska, G. Sędek (red.). Podpatrywanie myśli i uczuć. Gdańsk: GWP.

 • Nosal Cz. (1992). Diagnoza typów umysłu. Warszawa: PWN.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconCzynności poznawcze wrażenia, spostrzeżenia, pamięć I myślenie

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconProcesy poznawcze

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconProcesy poznawcze- konwersatorium

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconProcesy poznawcze- konwersatorium

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconProcesy poznawcze- wykłAD

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconProcesy poznawcze- konwersatorium

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconPsychologia/ Psychologia ogólna/ Wprowadzenie do psychologii

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconPsychologia ogólna

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconPsychologia Ogólna

Psychologia ogólna procesy poznawcze (Myślenie) iconPsychologia ogólna

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom