Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci”
Pobierz 21.55 Kb.
NazwaPt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci”
Data konwersji30.12.2012
Rozmiar21.55 Kb.
TypDokumentacja
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

we współpracy z BIT    BIZNES – INNOWACJE - TECHNOLOGIE


zaprasza na konferencję dla pielęgniarek i położnych


pt. „Pielęgniarka i położna wobec umierania i śmierci”


która odbędzie się w dniu 16.03.2012r. w godz. 9.30 – 14.00

podczas trwania Targów SALMED 2012

w Pawilonie nr 8 A (piętro) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł. Opłata  konferencyjna jest zarazem biletem wstępu na wystawę targową. Opłatę należy wnieść na konto BIT-Biznes-Innowacje-Technologie Sp. z o.o: PKO SA 78 1240 6612 1111 0010 3433 8273

UWAGA !!! Koszt konferencji DLA CZŁONKÓW OIPIP W POZNANIU MOŻE BYĆ Zrefundowany W 100 % - Według zasad regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków oipip W pOZNANIU, Z KTÓRYMI PROSIMY SIĘ ZAPOZNAĆ NA STRONIE GŁÓWNEJ, W LINKU: JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ.

Dokładne informacje dotyczące konferencji będą zamieszczone w najbliższym Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Poznaniu oraz na stronie internetowej.

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty (ksero) należy przesłać do dnia 02.03.2012r. na adres:

BIT-Biznes-Innowacje-Technologie Sp. z o.o

60-734 Poznań

ul. Głogowska 26


Osoby, które dokonają wpłaty i prześlą zgłoszenie powinny zgłosić się w dniu konferencji po odbiór biletu w Holu Wschodnim – Punkt Obsługi Klienta (oszklony budynek na wprost Mostu Dworcowego).


Program konferencji „PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA WOBEC UMIERANIA I ŚMIERCI” SALMED 2012

9.30 Otwarcie konferencji

9.45-10.30 „Interwencja i pomoc w kryzysach żałoby doświadczanej po

stracie osoby bliskiej w sytuacji wypadku komunikacyjnego, zabójstwa i samobójstwa - mgr psychologii Małgorzata Bugajna

10.30-11.15 „Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów” - dr n. med. Wojciech Czapiewski

11.15-12.00 „Dzieci i śmierć” - mgr psychologii Katarzyna Stachnik

12.00-12.10 czas dla sponsora

12.10-12.30 przerwa kawowa

12.30-13.00 „Filozofia spotkania z człowiekiem umierającym w poszukiwaniu sensu życia, cierpienia i śmierci" - dr filozofii Stefan Szary

13.00-13.40 „Możliwości pomocnego towarzyszenia osobom umierającym i ich bliskim - refleksje podczas onkologicznej terapii"

Próby wskazania zasobów pomocnych w pracy z osobami cierpiącymi z powodu choroby nowotworowej - rozpoznanie i profilaktyka zespołu wypalenia" - mgr psychologii Dorota Gołąb

13.40-14.00 „Kiedy terapia przeciwnowotworowa kończy się

niepowodzeniem - postawy personelu medycznego wobec chorego i jego rodziny. Zapobieganie wyczerpaniu zawodowemu pielęgniarek” - mgr pielęgniarstwa Maciej Krajewski


Z G Ł O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę


PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA WOBEC UMIERANIA I ŚMIERCI”


16 marca 2012r.  godz. 9.30 – 14.00


Imię i nazwisko / Firma1) ………...............................................................................……………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………………………………


Adres .…………...............................……………………………………...........……………................................……….


Tel. …….........................……………. Fax. ………..............……….………..


Nr prawa wykonywania zawodu …………………………………………………………………………………………….


Adres zakładu pracy ………………………………………………………………………………………………………….


a)* Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.

Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.


Dokładne dane płatnika do wystawienia faktury:


Imię i nazwisko / nazwa firmy …………………………………………………………………………………………


Adres ……………………………………………………………………………………………………………………


NIP ……………………………………………………………………………………………………………………..


b)* Oświadczam , że nie jestem podatnikiem podatku VAT.


Data przelewu bankowego / przekazu pocztowego ...........……… kwoty 50 zł x ilość osób = .........................


* niepotrzebne skreślić


…………………….. ….………………………………….………………..

data podpis i pieczątka zakładu pracy / podpis uczestnika


ZGŁOSZENIE PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I PRZESŁAĆ WRAZ Z DOWODEM WPŁATY (KSERO) DO DNIA 2.03.2012r. NA ADRES:

BIT- Biznes-Innowacje-Technologie Sp. z o.o 60-734 Poznań ul. Głogowska 26

tel. 0-61 866-59-36, fax 0-61 866-66-50, e-mail: bit@binte.pl


KONTO: PKO SA 78 1240 6612 1111 0010 3433 8273


1) W przypadku uiszczenia opłaty przez Firmę prosimy o dołączenie wykazu i danych adresowych (wraz z numerem prawa wykonywania zawodu) osób, za które dokonano wpłaty.


2) Osoby, które dokonają wpłaty i prześlą zgłoszenie do dnia 02.03.2012r. powinny zgłosić się w dniu konferencji po odbiór biletu w Holu Wschodnim – Punkt Obsługi Klienta (oszklony budynek na wprost Mostu Dworcowego).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconPIĘLĘgniarka, połOŻna jako funkcjonariusz publiczny

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconPrzebieg procesu umierania w procesie umierania wyróżnia się

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconŁac sztuka umierania motyw śmierci w literaturze I sztuce średniowiecznej, częsty temat ikonograficzny. Występuje on także jako ars bene moriendi, czyli

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconCzy pielęgniarka zatrudniona w żłobku (który posiadał status zakładu opieki zdrowotnej), na stanowisku opiekunki może w świetle obecnych przepisów być zatrudniona jako pielęgniarka?

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconUstalenia definicyjne Durk Zgon – przypadek śmierci będący wynikiem działania jednostki wobec siebie Stengel

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconZałożyciel nauczał, aby się nie bać ani życia, ani śmierci, ponieważ "Bóg jest Panem życia I śmierci". W
«bohaterskiej» śmierci. – Czy nie uważasz, że bardziej «bohatersko» jest umrzeć niepostrzeżenie, w porządnym łóżku, jako zwykły obywatel...

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconRecenzja książki Wojciecha Jagielskiego Dobre miejsce do umierania

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconWywiad z pielęgniarką szkolną

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconWywiad z lekarzem lub pielęgniarką

Pt. „Pielęgniarka I położna wobec umierania I śmierci” iconOferta pracy pielęgniarka/pielęgniarz niemcy

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom