Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A
Pobierz 40.98 Kb.
NazwaTelekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A
Data konwersji31.12.2012
Rozmiar40.98 Kb.
TypDokumentacja
Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.


Cennik Usługi Globik


obowiązuje od 1 września 2011 r.


skróconySymbol

Rodzaj usługi

Cena netto zł

Cena brutto zł*

G 1

Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w kablowej sieci TZG - umowa na czas nieokreślony

150,00

184,50

G 2

Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w kablowej sieci TZG - umowa na czas określony (24 miesiące) 1)

100,00

123,00

G 3

Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w bezprzewodowej sieci TZG - umowa na czas nieokreślony 4)

200,00

246,00

G 4

Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w bezprzewodowej sieci TZG - umowa na czas określony (24 miesiące) 1), 4)

150,00

184,50

G 5

Korzystanie z publicznego adresu IP - dodatkowa cykliczna opłata miesięczna

4,00

4,92

G 6

Przejście od innego usługodawcy w przypadku gdy istnieją możliwości techniczne dostępu do sieci TZG

bezpłatnie

 

 

Abonament miesięczny za łącze dostępowe do Internetu o przepływności do 2):

 

 

A 1

256 kbit/s

38

46,74

A 2

512 kbit/s

44

54,12

BL1

1 Mbit/s

46

56,58

BL2

2 Mbit/s

56

68,88

BL4

4 Mbit/s

70

86,10

G 7

Pomoc techniczna (obsługa serwisowa płatna według poniesionych kosztów) 3)

1,0 zł/km 20 zł/rbg

1,23 zł/km 24,6 zł/rbg

G 8

Zmiana instalacji dostępu z sieci bezprzewodowej na kablową lub zmiana instalacji dostępu w sieci bezprzewodowej z 2,4 GHz na 5 GHz

50,00

61,50

G 9

Zmiana miejsca instalacji urządzenia dostępowego do lokalu wskazanego przez Klienta o ile istnieją możliwości techniczne

60,00

73,80

G 10

Zmiana abonamentu (zmniejszenie lub zwiększenie przepływności)

bezpłatnie

 

G 11

Zawieszenie świadczenia usługi - jedynie w przypadku umowy na czas nieokreślony - za każdy miesiąc, przy czym nie dłużej niż 6 miesięcy

10,00

12,30

Objaśnienia:1)

Zerwanie umowy przez klienta, przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa,wywołuje skutek w postaci kary umownej, jaką klient zobowiązany jest zapłacić TZG.Kara umowna za zerwanie umowy wynosi 100 zł netto2)

Klienci korzystający z usług telekomunikacyjnych Związku Gmin Ziemi Wieluńskiejuprawnieni są do premii w postaci obniżenia opłaty abonamentowej za łącze dostępowedo Internetu o połowę opłaty abonamentowej, jaką ponoszą w związku


z umowa o korzystanie z abonamentu telefonicznego ZGZW3)

Pomoc techniczna (obsługa serwisowa płatna) obejmuje m.in.:


a) ponowną konfigurację urządzenia dostępowego


b) ponowna konfiguracja komputera klienta w zakresie połączeń sieciowych


c) usunięcie awarii sprzętowych i usterek programowych oraz uszkodzeń


instalacji powstałych bez udziału Operatora


d) przeniesie lokalizacji urządzenia dostępowego w obrębie lokalu klienta4)

W przypadku montażu urządzenia dostępowego i dołączania go, po stwierdzeniu możliwości technicznych,
do istniejącej instalacji antenowej, opłata za uruchomienie i aktywację usługi dostępu do Internetu ulega
odpowiednio obniżeniu o 50 %5)

Skorzystanie z taryfy promocyjnej Babie Lato wymaga zmiany umowy na świadczenie Usługi dostępu
do Intenetu Globik na czas określony (24 miesiące).Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconStruktura organizacyjna związku gmin ziemi zgorzeleckiej

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconWspólny plan gospodarki odpadami dla gmin członków Związku Komunalnego Gmin „czyste miasto, czysta gmina”

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconInformacja Zarządu Powiatu o udziale Powiatu Zawierciańskiego w Związku Powiatów Polskich, Śląskim Związku Gmin I Powiatów oraz Jurajskiej Organizacji Turystycznej w 2010 roku

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconS t a t u t związku Gmin Nadobrzańskich Część I

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconPytania dyplomowe dla Specjalnosci Telekomunikacja I Telekomunikacja Porozumiewawcza

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconStanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin I Powiatów

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconS tanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin I Powiatów

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconStanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin I Powiatów

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconStanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin I Powiatów

Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S. A iconStanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin I Powiatów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom