Oferta – wzór
Pobierz 48.85 Kb.
NazwaOferta – wzór
Data konwersji01.01.2013
Rozmiar48.85 Kb.
TypDokumentacja
załącznik nr 2


pieczęć wykonawcy


REGON : .................................NIP : .........................................

Nr telefonu : ................................ Nr faksu : ................................ e-mail……………………………OFERTA – wzór

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr MZ-AGZ-270-4336/JP/09

składam ofertę na dostawę kopiarek dla Ministerstwa Zdrowia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


CZĘŚĆ I zamówienia


Oferuję dostawę, montaż i uruchomienie, w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy, jednej fabrycznie nowej cyfrowej kopiarki, z funkcją drukowania oraz skanowania
(należy podać markę, model, producenta)..………………………………………………

spełniającej poniższe wymagania:


 1. szybkość kopiowania: papier A-4* ……….(min. 32 kopie/min.),

 2. format kopii*: ……………….( min. A5-A3),

 3. rozdzielczość kopiowania*: ………………………..(co najmniej 600 x 600 dpi),

 4. technologia druku:* ……………………..(laserowa),

 5. skala szarości*:……………………..( min. 256 odcieni),

 6. zoom*: ………………z krokiem*…………(min. 25 – 400 % z krokiem 1%),

 7. kopiowanie wielokrotne*: …………………………..(do min. 999 kopii),

 8. standardowa pamięć*: ……………………………(min. 768 MB),

 9. dysk twardy*: ………………………(min. 40 GB),

 10. dotykowy panel sterowania w języku polskim z możliwością pokazania (ustawienia) najczęściej używanych funkcji, TAK* NIE*

 11. gramatura papieru:*…………………… (min. 60-150 g/m2), (kaseta/dupleks)* …………… (min. 65-105 g/m2)

 12. dwie kasety o pojemności*………….(min. 500) arkuszy każda (dla papieru
  o gramaturze min. 80 g/m2), w tym co najmniej jedna uniwersalna obsługująca również format A3 TAK* NIE*,

 13. taca podawania ręcznego na *…………….(min. 100 arkuszy),

 14. pojemność odbiornika kopii:* …………….(min. 500 arkuszy),

 15. standardowe rozwiązania komunikacyjne: połączenie sieciowe (wbudowany serwer druku Ethernet – protokół TCP/IP), TAK* NIE*

 16. funkcja sortowania kopii, TAK* NIE*

 17. możliwość zarządzania uprawnieniami i kodami dostępu, TAK* NIE*

 18. czas nagrzewania: *……………(do 15 sek).,

 19. czas uzyskania pierwszej kopii:* ……………….(do 5 sek.),

 20. moduł kopiowania dwustronnego (dupleks), TAK* NIE*

 21. automatycznie odwracający podajnik dokumentów (min. 50 kartkowy), TAK*NIE*

 22. finiszer (moduł wykańczający, zszywający, sortujący) na co najmniej 1000 arkuszy (zszywanie w min. 3 pozycjach), TAK*NIE*

 23. normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): min. 50.000 stron na miesiąc, TAK* NIE*

 24. funkcja drukowania z szybkością min. 32 wydruków/min. (papier A4), TAK* NIE*

 25. drukowanie dwustronne automatyczne (format min. A4-A3), TAK* NIE*

 26. języki drukarki: PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3 (oryginalny), TAK*NIE*

 27. obsługiwane nośniki: papier, folia do przeźroczy, etykiety, koperty, TAK*NIE*

 28. funkcja skanowania w kolorze: rzeczywiste co najmniej 600 x 600 dpi
  (TWAIN co najmniej 1200 x 1200 dpi), TAK* NIE*

 29. możliwość skanowania ze skanera stolikowego („szyby”) oraz automatycznego podajnika dokumentów, TAK*NIE*

 30. skanowanie do: e-mail, folderu, URL, TAK* NIE*

 31. format skanowanego pliku min.: PDF, JPEG, TIFF, TAK* NIE*

 32. złącze USB 2.0 umożliwiające bezpośrednie podłączenie komputera, TAK* NIE*

 33. złącze USB 2.0 umożliwiające bezpośredni zapis skanowanego materiału na urządzenie przenośne np. pendrive, TAK* NIE*

 34. podstawa pod urządzenie: szafka (stolik) na kółkach stanowiąca fabryczny komplet
  z kopiarką, TAK* NIE*

 35. źródło zasilania: 220-240V, 50/60 Hz, TAK* NIE*

 36. obsługiwane środowiska min.: Windows 2000/XP/Vista/Serwer 2003, TAK* NIE*

 37. instrukcja obsługi w języku polskim, TAK* NIE*

 38. załączone sterowniki oraz oprogramowanie do zarządzania urządzeniem, TAK* NIE*

 39. komplet materiałów eksploatacyjnych (toner, deweloper, zszywki itp.) niezbędnych do uruchomienia urządzenia, TAK* NIE*

 40. gwarancja: min. 36 miesięcy bez limitu kopii, TAK*NIE*

 41. oznakowanie CE (potwierdzające zgodność wyrobu z wymogami zawartymi
  w dyrektywach Unii Europejskiej).TAK*NIE*


UWAGA

*/ należy podać parametr lub niepotrzebne skreślić


Całkowita wynagrodzenie za realizację zamówienia (CZĘŚĆ I) wynosi ………………..zł, (słownie:………………………………………………) zł, w tym VAT ……%

Zaoferowana całkowita cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją.


CZĘŚĆ II

Oferuję dostawę, montaż i uruchomienie, w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy, jednej fabrycznie nowej cyfrowej kopiarki, z funkcją drukowania oraz skanowania, (należy podać markę, model, producenta)..………………………………………………

spełniającej wymagania:


 1. szybkość kopiowania: (papier A4)*……………………..(min. 90 kopii/min.).

 2. format kopii:* ……………………(min. A6-A3),

 3. rozdzielczość kopiowania:* ……………………….(co najmniej 600 x 600 dpi),

 4. technologia druku:* ……………………….(laserowa),

 5. skala szarości:*…………………………….. (min. 256 odcieni),

 6. zoom: *………………..(min. 25 – 400 %) z krokiem* …………(1%),

 7. kopiowanie wielokrotne: *do………………….( min. 999 kopii),

 8. standardowa pamięć:*……………………….(min. 1,5 GB),

 9. dysk twardy:*……………………(min. 160 GB)

 10. dotykowy panel sterowania w języku polskim z możliwością pokazania (ustawienia) najczęściej używanych funkcji, TAK*NIE*

 11. gramatura papieru:* …………………(min.60-200g/m2) kaseta/dupleks* ………………………(.min. 65-105 g/m2)

 12. dwie kasety o pojemności:

- jedna min.: 2 x 1500 arkuszy (dla papieru o gramaturze min. 80 g/m2 i formacie A4), TAK* NIE*

- druga min. 2 x 500 arkuszy (dla papieru o gramaturze min. 80 g/m2 i formacie A4), z możliwością przestawienia na 500 arkuszy w formacie A3, TAK* NIE*

 1. taca podawania ręcznego na*……………….. (min. 100 arkuszy) - dla papieru o gramaturze min. 80 g/m2

 2. standardowe rozwiązania komunikacyjne: połączenie sieciowe (wbudowany serwer druku Ethernet – protokół TCP/IP) TAK* NIE*,

 3. funkcja sortowania kopii,

 4. możliwość zarządzania uprawnieniami i kodami dostępu TAK* NIE*,

 5. czas nagrzewania:*………………(do 300 sek.),

 6. czas uzyskania pierwszej kopii:*………………….(do 4 sek.),

 7. moduł kopiowania dwustronnego (dupleks) TAK* NIE*,

 8. automatyczny podajnik dokumentów (min. 150 arkuszy dla papieru o gramaturze
  min. 80 g/m2; jednoprzebiegowy, tj. skanujący na raz obie strony arkusza, przy wykonywaniu kopii obustronnych)TAK* NIE*,

 9. finiszer (moduł wykańczający, zszywający, sortujący) na co najmniej 3000 arkuszy (zszywanie w min. 4 pozycjach) z zszywaczem do min. 100 arkuszy TAK* NIE*,

 10. normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): min. 200.000 stron na miesiącTAK*NIE*,

 11. funkcja drukowania z szybkością min. 90 wydruków/min. (papier A4) TAK* NIE*,

 12. drukowanie dwustronne automatyczne (format min. A4-A3) TAK* NIE*,

 13. języki drukarki: PCL6, PCL 5e, Postscript Level 3 (oryginalny) TAK* NIE*,

 14. obsługiwane nośniki: papier, folia do przeźroczy, etykiety, koperty TAK* NIE*,

 15. funkcja skanowania w kolorze: rzeczywiste co najmniej 600 x 600 dpi
  (TWAIN co najmniej 1200 x 1200 dpi) TAK* NIE*,

 16. możliwość skanowania ze skanera stolikowego („szyby”) oraz automatycznego podajnika dokumentów TAK* NIE*,

 17. skanowanie do: e-mail, folderu, URL TAK* NIE*,

 18. format skanowanego pliku min.: PDF, JPEG, TIFF TAK* NIE*,

 19. złącze USB 2.0 umożliwiające bezpośrednie podłączenie komputera TAK* NIE*,

 20. złącze USB 2.0 umożliwiające bezpośredni zapis skanowanego materiału na urządzenie przenośne np. pendrive TAK* NIE*,

 21. kopiarka powinna znajdować się na kółkach stanowiących fabryczny komplet
  z urządzeniem TAK* NIE*,

 22. źródło zasilania: 220-240V, 50/60 Hz TAK* NIE*,

 23. obsługiwane środowiska min.: Windows 2000/XP/Vista/Serwer 2003 TAK* NIE*,

 24. instrukcja obsługi w języku polskim TAK* NIE*,

 25. załączone sterowniki oraz oprogramowanie do zarządzania urządzeniem TAK* NIE*,

 26. komplet materiałów eksploatacyjnych (toner, deweloper, zszywki itp.) niezbędnych do uruchomienia urządzenia TAK* NIE*,

 27. wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość)* ………………………… (max: 1700 mm x 900 mm x 1300 mm) ,

 28. gwarancja: min. 36 miesięcy bez limitu kopii, TAK* NIE*

 29. oznakowanie CE (potwierdzające zgodność wyrobu z wymogami zawartymi
  w dyrektywach Unii Europejskiej) TAK* NIE*


UWAGA

*/ należy podać parametr lub niepotrzebne skreślić


Całkowita wynagrodzenie za realizację zamówienia (CZĘŚĆ II) wynosi ………………..zł, (słownie:………………………………………………) zł, w tym VAT ……%

Zaoferowana całkowita cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszelkie koszty związane z jego realizacją.


Oświadczam, że:

 1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr MZ-AGZ-270-4336/JP/09 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

 2. jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,

 3. akceptujemy termin płatności,

 4. podana przez nas cena zawiera wszelkie należności z tytułu realizacji zamówienia,

 5. w przypadku, uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

6) do oferty załączamy następujące dokumenty:

.................................................

.................................................


……………………., dnia.................... ....................................................................................

( podpis i pieczątka imienna upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy )

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Oferta – wzór iconOferta – wzór

Oferta – wzór iconOferta – wzór

Oferta – wzór iconOferta świadczenia usług (wzór)

Oferta – wzór iconZałącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty oferta

Oferta – wzór iconZałącznik nr 2 do siwz zp 04/2012 (oznaczenie postępowania) oferta (wzór formularza ofertowego)

Oferta – wzór iconOferta edukacyjna multicentrum „zodiak” oferta ważna od 01. 09. 2011r

Oferta – wzór iconWzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny)

Oferta – wzór iconWzór Brooka Taylora to wzór sporo wcześniej odkryty przez

Oferta – wzór iconZałączniki: Wzór pisma dotyczącego wymiany biletów Cennik usług przewozowych mpk s. A. WzóR

Oferta – wzór iconZałącznik nr Wzór biznesplanu b iznesplan (WZÓR)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom