Sygnały między bazą a zastępem
Pobierz 137.78 Kb.
NazwaSygnały między bazą a zastępem
Data konwersji01.01.2013
Rozmiar137.78 Kb.
TypDokumentacja

Sygnały między bazą a zastępem


ILOŚĆ SYGNAŁÓW

SYGNAŁY BAZY

SYGNAŁY ZASTĘPU DO BAZY


2 sygnały

CZY WSZYSTKO W PORZĄDKU ?”

WSZYSTKO W PORZĄDKU”

3 sygnały

POMOC IDZIE”

ŻĄDAMY POMOCY”

4 sygnały

WRACAĆ”

WRACAMY DO BAZY”


Sygnały między odciętą załogą a zastępem.

ILOŚĆ SYGNAŁÓW

SYGNAŁY ZASTĘPU DO ODCIĘTEJ ZAŁOGI

SYGNAŁY ODCIĘTEJ ZAŁOGI DO ZASTĘPU

1 x

ROZKRĘCIĆ RUROCIĄG”

RUROCIĄG ROZKRĘCONY”


2 x
RUROCIĄGU NIE MOŻNA ROZKRĘCIĆ”

3 x

PODAĆ LICZBĘ LUDZI”

PODAJĘ LICZBĘ LUDZI”
3x + TYLE SYGNAŁÓW, ILU JEST LUDZI


2 + 2

PUSZCZAMY POWIETRZE”

BRAK NAM POWIETRZA”
Sygnały nadawane lampą górniczą
przy prowadzeniu transportu podczas akcji ratowniczych.

„STÓJ"
zataczanie światłem okręgu

JEDŹ DO MNIE"
poruszanie światłem w linii poziomej

JEDŹ ODE MNIE"
poruszanie światłem w linii pionowejSygnały określające kierunek wycofania załogi w przypadku pożaru.


szereg krótkich sygnałów + 4 długie

"POD PRĄD POWIETRZA"


szereg krótkich sygnałów + 6 długich

"Z PRĄDEM POWIETRZA"

TRUDNE WARUNKI MIKROKLIMATU

Prace wykonywane przez ratowników górniczych w aparatach regeneracyjnych podczas akcji ratowniczych:

 1. w warunkach temperatury powyżej 25C, mierzonej termometrem suchym i wilgotności względnej powyżej 50%, w ubraniach z włókien chemicznych,

 2. w warunkach temperatury powyżej 30C, mierzonej termometrem suchym i wilgotności względnej powyżej 60%, w ubraniach z włókien naturalnych,


należy traktować jako akcje ratownicze prowadzone w trudnych warunkach mikroklimatu.


Prace wykonywane pow. temp. 35C i wilgotności powyżej 60%, należy wykonywać z zastosowaniem środków poprawiających komfort oddychania.


Od powyższego można odstąpić:

 • ­w razie konieczności ratowania życia ludzkiego;

 • ­prowadz. prac ratowniczych w akcji w celu rozpoznania warunków powstałego zagrożenia;

 • gdy miejsce prowadzonych prac rat. znajduje się w odległ. nie większej niż 20m od świeżego prądu powietrza i w warunkach dobrej widoczności.NDS - wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika
w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie Pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;


NDSCh - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie nie krótszym niż 1 godzina.


NDSP - pułapowe - wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia i życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie
Rodzaj

wskaźnika

Ilość

pomp.

Zakres

pomiaru

Zmiana barwy

wskaźnika

Kolor

podziałki

O2 1%

1x

odczyt w %

1 - 21%

nieb. -> zielony

czerwony

Skala 1 - 21

CO2 0,5% Niskostężeniowe

1x

odczyt w %

0,5 - 5%

biała -> fiolet

czarny

Skala 0,5 - 5

CO2 1% Wysokostężeniowe

1x

odczyt w %

1 - 18%

biała -> fiolet

czarny

Skala 1 - 18

NO(X) 0,5ppm

5x

odczyt w ppm

0,5 - 10ppm

żółta -> szary

czer. lub fiol.

Skala 0,5 - 10

H2 0,5%


5x

odczyt w %

0,5 - 3%

biała -> różowy

Jeżeli po 1zassaniu nastąpi żarzenie masy katalitycznej to oznacza że stężenie H2 w powietrzu wynosi pow. 4,1% (granica wybuchowości 4%)

niebieski

Skala 0,5 - 3

Warunki pomiaru:

- co najmniej 5% tlenu

- nie więcej niż 0,1% tlenku węgla

- temp. 15 - 40 ºC

CO 0,002%

Niskostężeniowe

1x

odczyt w setnych %

0,02 - 0,5%

biała -> zielony

czerwony

Skala 2 - 50

10x

odczyt w tysięcznych %

0,002 - 0,05%

CO 0,01% Wysokostężeniowe

1x

odczyt w dziesiętnych %

0,1 - 3%

biała -> zielony

czerwony

Skala 1 - 30

10x

odczyt w setnych %

0,01 - 0,3%

H2S 0,0007%

1x

odczyt w tysięcznych %

0,007 - 0,07%

biała -> brązowy

brązowy

Skala 7 - 70


10x

odczyt w dziesięciotysięcznych % 0,0007 - 0,007%

FORMALDEHYDY

0,2% Wysokostężeniowe

10x

odczyt w ppm

0,5 - 5ppm

biała -> różowy

Czarny

Skala 0,5 - 5


Warunki pomiaru:

- temp. 10 - 40 ºC

- wilg. 3 -15mg/l

(50% przy 30 ºC)

- nie więcej niż
0,1% tlenku węgla

1 ppm formal. = 1,25 mg/m3

1 mg formal. = 0,8 ppm

FORMALDEHYDY

0,2%

Niskostężeniowe

20x

Czarny

Skala 0,2 - 2,5


odczyt w ppm

0,2 - 2,5ppm

biała -> różowy

GAZ


NDS ppm

NDSCh ppm

NDS %

NDSCh %

GR. WYB. %

O2

-

-

min.19%

-

H2

-

-

-

4 - 72

CH4

-

-

2,0

5 - 15

CO2

-

-

1,0

-

CO

26 ppm

150 ppm

0,0026

0,0150

12 - 72

H2S

7 ppm

14 ppm

0,0007

0,0014

4 - 46

NO(x)

2,6 ppm

5,2 ppm

0,00026

0,00052

-

SO2

0,75 ppm

1,9 ppm

0,000075

0,00019

-

formaldehydy

0,5 mg/m3

1 mg/m3

TAMY POŻAROWE:

Tama bezpieczeństwa - tama wykonana z materiałów ogniotrwałych z otwartymi drzwiami stalowymi, które w każdej chwili można zamknąć.

RODZAJE TAM BEZP.:

 • Tamy przyszybowe

 • Tamy grupowe

 • Tamy rejonowe

 • Tamy wewnątrzrejonowe
Tamy tymczasowe - tamy stosowane doraźnie przed postawieniem tamy ostatecznej w celu szybkiego odcięcia dopływu powietrza do pożaru.

RODZAJE TAM TYMCZAS.:

 • Deskowa

 • Płócienna

 • Pneumatyczna

 • Spadochronowa

 • Workowa.
Tamy ostateczne - tama pożarowa izolująca ognisko pożaru od czynnych wyrobisk górniczych tak, aby w konsekwencji prowadziło do samoistnego ugaszenia pożaru.

RODZAJE TAM OSTAT.:

 • Murowa

 • Klocowa

 • Klocowo - murowa

 • Gipsowo - podsadzkowa

 • Wodna

 • PrzeciwwybuchowaKORKI PODSADZKOWE

RODZAJ PODSADZKI

PRZEKRÓJ WYROBISKA

GRUBOŚĆ KORKA

Korki z piasku

bez wzgl. na przekr. wyr.

15 m

Korki z popiołów elektrowianych, gips, anhydryt

do 15 m2

6 m

pow. 15 m2

10 m

Spoiwa szybkowiążące (Texil, Tekblent)

(należy wykonać wręby w ocios)

do 12 m2

2 m

pow. 12 m2

3 m

Na bazie tamy organowej z dwustronnymi rozporami. (gips, anhydryt, glina )

do 5 m2

3 m

do 10 m2

4 m

do 15 m2

5 m

pow. 15 m2

8 m

Korki wodne

Długość korka min. 15 m, poziom lustra wody co najmniej 2 m nad najniżej położonym punktem stropu w muldzie.
OBOWIĄZKI RATOWNIKA


 • Na każde wezwanie KSRG niezwłocznie zgłosić się i być w dyspozycji

 • Wykonywać sumiennie polecenia zastępowego

 • Dokładnie przeprowadzić kontrolę przydzielonego aparatu regeneracyjnego roboczego

 • Obchodzić się troskliwie z powierzonym sprzętem

 • Nie oddalać się od zastępu

 • Zaworu dodawczego używać tylko w uzasadnionej potrzebie, a użycie zgłosić zastępowemu

 • O każdym złym samopoczuciu i dolegliwości meldować zastępowego

 • Nie podejmować żadnej czynności samodzielnie, bez uzasadnienia lub polecenia zastępowego

 • Nie wolno zrywać maski

 • Dbać o odbywanie w odpowiednich terminach badań lekarskich, ćwiczeń, szkoleń, kursów okresowych oraz brać udział w pogotowiach ratowniczych

OBOWIĄZKI ZASTĘPOWEGO


Zastępowy w czasie akcji odpowiedzialny jest za:

 • Wyznaczenie swojego zastępcy

 • Dopilnowanie kontroli aparatów przez ratownika podległego mu zastępu przed wyjściem z bazy

 • Ustalenie miejsca założenia masek , jeżeli okoliczności nie wymagają ich założenia przy wyjściu z bazy

 • Pobranie z bazy przez zastęp wyposażenia niezbędnego do wykonania zleconych prac

 • Dokonanie okresowej ( co 15 min.) kontroli zapasu tlenu w aparatach ratowniczych

 • Przeprowadzenie ponownej kontroli szczelności masek i stanu aparatów , zwłaszcza węży po przejściu trudnego odcinka

 • Utrzymanie łączności z bazą oraz dokonywanie pomiarów składu atmosfery i temperatury w miejscu pracy zastępów

 • W czasie akcji w trudnych warunkach mikroklimatu podczas pracy zastępu, zastępowy zobowiązany jest do bieżącej kontroli wilgotności względnej i temperatury otoczenia na wysokości twarzy z częstotliwością określoną przez kierownika akcji na dole. W razie, gdy temperatura otoczenia wzrośnie o 3ºC zastępowy powinien podjąć decyzję o wycofaniu zastępu do bazy, informując o tym kierownika akcji na dole

 • Zastępowy zobowiązany jest polecać dokonywanie kontroli tętna u każdego z ratowników, jeżeli u któregoś z ratowników zastępu nastąpiło przekroczenie tętna ponad 140 uderzeń na minutę, ratownik ten powinien wypoczywać do kolejnej kontroli tętna bez obciążenia. Jeżeli do kolejnej kontroli tętno to nie obniży się, zastępowy powinien podjąć decyzję o wycofaniu zastępu do bazy.
OBIEG POWIETRZA W APARACIE W-70:


Wydychane powietrze z płuc użytkownika przechodzi przez łącznik centralny, wąż wydechowy, zawór upustowy, lewą fajkę do następnie do pochłaniacza gdzie oczyszczane jest z CO2 i wilgoci. Oczyszczone powietrze płynie prawą fajką do worka oddechowego. Z chwilą wykonania wdechu powietrze z worka wpływa do komory zaworu wdechowego, gdzie łączy się z tlenem. Wzbogacone powietrze w tlen przepływa prze ślinnik, wąż wdechowy i poprzez łącznik centralny do ust użytkownika.

OBIEG TLENU W APARACIE W-70:


Po odkręceniu zaworu butli tlen płynie na trzy drogi wysokiego ciśnienia:

 1. poprzez zawór odcinający na manometr,

 2. zawór dodawczy,

 3. zawór redukcyjny.

Z zaworu redukcyjnego po zredukowaniu ciśnienia do 4 atm. tlen płynie na dwie drogi niskiego ciśnienia:

 1. Zawór przepłukujący gdzie przepłukuje aparat dawką 6-ciu litrów tlenu,

 2. Automat płucny, z którego dyszą stałego lub zmiennego dawkowania przewodem tlenowym (umieszczonym pod workiem oddechowym) tlen płynie do komory zaworu wdechowego gdzie wzbogaca powietrze.ZAPAS TLENU NA DROGĘ POWROTNĄ

Zastępowy musi przestrzegać zasady, że każdy ratownik musi posiadać na bezpieczną drogę powrotu zapas tlenu w ilości dwukrotnie większej od tej, którą zużył na drogę z bazy do miejsca docelowego, powiększony o 1MPa.

Np.:

najw. zużycie (np.6MPa) x 2 + 1MPa = 13MPa

MINIMALNY ZAPAS TLENU W APARACIE:


190 atm. (19Mpa) - po kontr. przez mechanika

180 atm. (18Mpa) - po kontr. przez zastępowego

150 atm. (15Mpa) - w apar. z pochł. ćwiczebnym
KONTROLA APARATU W - 70

przez RATOWNIKA

przez ZASTĘPOWEGO

1.

Pochłaniacz

1.

Maska

2.

Połączenia gwintowe

2.

Pochłaniacz

3.

Zawór upustowy

3.

Połączenia gwintowe

4.

Szczelność aparatu

4.

Otwarcie zaw. butli

5.

Zawory sterujące

5.

Zawór dodawczy

6.

Zawór przepłukujący

6.

Zapas tlenu

7.

Automat płucny
8.

Zawór dodawczy
9.

Zapas tlenu i szczelność połączeń wysokiego ciśnienia
10.

Pasy nośne
11.

Maska


WYPOSAŻENIE ZASTĘPU RAT. W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM:

 • 5 sztuk tlenowych aparatów regeneracyjnych tego samego typu

 • 5 sztuk masek tego samego typu do ap. reg.

 • Tlenomierz o pomiarze ciągłym i sygnalizacji zadanego progu zawartości tlenu

 • Przyrządy do ciągłego pomiaru zawartości CO, CO2, CH4.

 • Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgotności względnej

 • Wykrywacz gazów wraz ze wskaźnikami rurkowymi do wykrywania CO i CO2 (po jednej paczce). H2, H2S, NO + NOx , wskaźnik dymny (po 5 szt)

 • Komplet kluczy do aparatów regeneracyjnych

 • Linka ratownicza (co najmniej 5 m długości)

 • Urządzenie do podawania tlenu pod maskę z butlą 2-litrową z tlenem

 • Aparat regeneracyjny - ewakuacyjny AU 9E

 • Telefon ratowniczy wraz z dwoma bębnami przewodu telefonicznego

 • Narzędzia (kilof, siekiera, piła do drewna)

 • Rękawice gumowe (5 par)

Ponadto każdy zastępowy jako wyposażenie osobiste powinien posiadać zegarek, przymiar, notes, długopis, kredę i nóż.
PYŁ WĘGLOWY: ziarno węgla przechodzące przez sito o wymiarach oczka równych 1x1mm. Uznaje się go za wybuchowy, gdy pochodzi z pokładu węgla o zawartości powyżej 10% części lotnych w bezwodnej i bezpopiołowej substancji węglowej. Pył tworzy ośrodek wybuchowy gdy występuje w ilości 50-1000g/m3.

POŻAR PODZIEMNY: Występowanie w wyrobisku podziemnym otwartego ognia, tj. żarzących się lub palących płomieniem otwarty substancji, a także utrzymywanie się w powietrzu dymów lub utrzymywanie się w przepływowym prądzie powietrza stężenia tlenku węgla powyżej 0,0026 % (26ppm).

RODZAJE GAŚNIC:

GP - gaśnica proszkowa (BC)

GW - gaśnica pianowa (wodna) (AB)

GS - gaśnica śniegowa (BC)

Gaśnicą proszkową napełnioną proszkiem gaśniczym „Polenit W” można gasić urządzenia będące pod napięciem.


OZNACZENIE GAŚNIC:

A - ciała stałe

B - ciecze palne

C - gazy palne

METODY GASZENIA POŻARÓW:

 1. Aktywna - polegająca na użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego, np. wody, gaśnic, pasku itp. oddziałującego bezpośrednio na ognisko pożaru. Metoda ta stosowana jest do gaszenia pożarów egzogenicznych w początkowej fazie pożaru.

 2. Pasywna - polegająca na pośrednim oddziaływaniu na ognisko pożaru przez odcięcie dopływu powietrza, co realizuje się tamując wyrobisko i uszczelniając caliznę w sąsiedztwie pożaru. Metodę tę stosuje się przy pożarach endogenicznych oraz silnie rozwijających się pożarach egzogenicznych.

 3. Łączona - (kombinowana) polegająca na jednoczesnym stosowaniu metody aktywnej oraz metody pasywnej.
RODZAJE POŻARÓW:

 1. Pożar endogeniczny - pożar powstały z przyczyn wewnętrznych (samozapalenie), na skutek przemian chemicznych zachodzących w ciałach palnych bądź ich domieszkach i w określonych warunkach.

 2. Pożar egzogeniczny - pożar powstały z przyczyn zewnętrznych, np. otwartego ognia, wskutek wadliwej pracy urządzeń elektrycznych bądź mechanicznych, wywołany wybuchem gazu lub pyłu węglowego.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sygnały między bazą a zastępem iconLektury zadanego tekstu, z uwzględnieniem kontekstu porównawczego (między autorami, między tekstami, między szkołami, między tradycjami). W toku dyskusji grupa podejmuje próbę wspólnej interpretacji

Sygnały między bazą a zastępem iconBaza kauczukowa Baza

Sygnały między bazą a zastępem iconSygnały alarmowe

Sygnały między bazą a zastępem iconSygnały myśliwskie

Sygnały między bazą a zastępem iconRodzaje alarmóW, sygnały alarmowe

Sygnały między bazą a zastępem iconPedagogizacja rodziców czerwone sygnałY

Sygnały między bazą a zastępem iconRodzaje alarmóW, sygnały alarmowe

Sygnały między bazą a zastępem iconAktualne sygnały alarmowe I komunikaty ostrzegawcze

Sygnały między bazą a zastępem iconObwody I Sygnały harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Sygnały między bazą a zastępem iconSygnały wykładane w miejscach startu I lądowania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom