Willa im. Jana mazurkiewicza
Pobierz 364.4 Kb.
NazwaWilla im. Jana mazurkiewicza
strona1/7
Data konwersji01.01.2013
Rozmiar364.4 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7
Nazwa/

adres obiektu budowlanego : WILLA

IM. JANA MAZURKIEWICZA

– przebudowa z rozbudową

na terenie Wojewódzkiego Szpitala

Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego

w Kościanie

Kościan, Pl. Paderewskiego 1aNr ewidencyjny działek: 1894/14- ark.mapy 19


Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY


Branża: URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA,


Nazwa i adres Inwestora: WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY

im. Oskara Bielawskiego w Kościanie

Plac Paderewskiego 1a

64-000 Kościan


Nazwa i adres jednostki projektowej: Kaźmierczak, Samolewska, Architekci sp.c.

ul. Przemysłowa 23/1

64-100 Leszno,

tel. 065 520 20 47 , tel./fax.065 526 97 04

Autorzy opracowania :

Architektura:


PROJEKTANT ( wiodący) : mgr inż. arch. Lidia Kaźmierczak- Ratajczak

upr. Nr 1349/89/Lo

architekt WOIA nr WP- 0086ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. Bogdan Ratajczak


SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Alina Samolewska

upr. Nr 1643/94/Lo

architekt WOIA nr WP- 0189


Konstrukcja:

PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Raulinajtys

Upr. Nr 929/87/Lo

w specj. konstrukcyjno- budowlanej

WKP/BO/4262/01ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Danuta Włudarczyk


SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Włodzimierz Pospiech

Upr. Nr 1689/94/Lo,

w specj. konstrukcyjno-budowlanej

WKP/BO/4039/01


DATA OPRACOWANIA: czerwiec- sierpień 2007 r

Spis treściStrona tytułowa 1


Spis treści 2-3


A. ARCHITEKTURA, URBANISTYKA

1. Projekt zagospodarowania terenu 4

2. Przystosowanie obiektu do otoczenia i krajobrazu 4

3. Przystosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych 4

4. Stan istniejący 4

4.1. Zarys historyczny 4

4.2. Istniejący układ funkcjonalno- użytkowy 5

4.3. Układ konstrukcyjny obiektu 6

4.4. Elewacje i wykończenie zewnętrzne 6

4.5. Wykończenie wewnętrzne 6

4.6. Istniejące instalacje 7

4.7. Dane liczbowe (istniejące) 8

5. Rozwiązanie projektowe architektoniczno- budowlane 9

5.1. Forma i funkcja obiektu 9

5.2. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe 10

5.3. Zestawienie pomieszczeń (projektowane) 11

5.4. Dane liczbowe. 12

6. Rozwiązanie materiałowo –konstrukcyjne rozbudowy z przebudową 13-21

7. Wyposażenie budynku w instalacje 21

8. Współczynniki 21

9. Opis technologiczny 21


10. Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. 25

11. Uwagi końcowe 27

12. Opis konstrukcyjny. 28

I. Ocena stanu technicznego i przyjętych rozwiązań 28

II. Opis elementów konstrukcyjnych 29

III. Obliczenia statyczne 32-40

13. Informacja BIOZ 41-44


B. RYSUNKI


Rysunki architektoniczne


Rys. nr A 1 Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 45

Rys. nr A 2 Elewacje- stan istniejący 1 : 200 46

Rys. nr A 3 Elewacja frontowa- południowa 1 : 100 47

Rys. nr A 4 Elewacja tylna- północna 1 : 100 48

Rys. nr A 5 Elewacja boczna- wschodnia 1 : 100 49

Rys. nr A 6 Elewacja boczna- zachodnia 1 : 100 50

Rys. nr A 7 Rzut piwnicy 1 : 50 51

Rys. nr A 8 Rzut parteru 1 : 50 52

Rys. nr A 9 Rzut I piętra 1 : 50 53

Rys. nr A10 Rzut poddasza 1 : 50 54

Rys. nr A11 Rzut dachu 1 : 100 55

Rys. nr A12 Przekrój A-A 1 : 50 56

Rys. nr A13 Przekrój B- B, 1 : 50 57

Rys. nr A14 Przekrój C-C, D-D (winda) 1 : 50 58

Rys. nr A15 Zestawienie okien 1 : 50 59

Rys. nr A16 Zestawienie drzwi zewnętrznych 1 : 50 60

Rys. nr A17 Zestawienie drzwi wewnętrznych 1 : 50 61

Rys. nr A18 Zestawienie przeszkleń 1 : 50 62

Rys. nr A19 Detal architektoniczny elewacji 1 : 20 63

Rys. nr A20 Kolorystyka elewacji 64

Rys. nr A21 Detal balustrady zewnętrznej i balkonu 1 : 20 65

Rys. nr A22 Zestawienie przekuć 1 : 10 66

Rys. nr A23 Detal nawierzchni 1 : 10 67

Rys. nr A24 Rzut piwnic- technologia 1 : 100 68

Rys. nr A25 Rzut parteru- technologia 1 : 100 69

Rys. nr A25 Rzut piętra- technologia 1 : 100 70

Rys. nr A27 Rzut poddasza- technologia 1 : 100 71

Rysunki konstrukcyjne


Rys. nr K1 Rzut fundamentów -dobudowa    1:50 72
Rys. nr K2 Przekrój fundamentów 1:20 73
Rys. nr K3 Strop nad piwnica -dobudowa 1:50 74
Rys. nr K4 Strop nad parterem   -dobudowa   1;50 75
Rys. nr K5 Układ krokwi  - dobudowa  1:50 76
Rys. nr K6 Elementy żelbet. POZ.8.1, POZ.9   1:20 77
Rys. nr K7    Elementy żelbetowe POZ.9.1, 9.2          1:20 78
Rys. nr K8  Wieńce             1;20 79
Rys. nr K9 Szczegóły więźby - dobudowa  1;20 80
Rys. nr K10 Szyb windowy - rzut fundamentów

i przekrój poprzeczny     1:50 81

Rys. nr K11  Układ krokwi - szyb windowy  1:50 82
Rys. nr K12 Konstrukcja szybu  POZ.11.1-11.4    1:20 83

Rys. nr K13  Szczegół wzmocnienia istniejącej

więźby dachowej   1:20 84

Zestawienie drewna 85


EKSPERTYZA bezpieczeństwa pożarowego 86-94


UWAGA : EKSPERTYZA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO jest integralna częścią opracowania projektowego , a informacje w niej zawarte są obowiązującymi rozwiązaniami projektowymi .


A. CZĘŚC OPISOWA


1.Projekt zagospodarowania działki.


1.1.Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY WILLI nr im. Mazurkiewicza - przebudowa z rozbudową - pawilonu zlokalizowanego na terenie WSN w Kościanie .

Teren geodezyjnie został określony jako działka nr 1894/14 ark. mapy 19.


1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Budynek jest usytuowany w północnej części działki należącej do WSN w Kościanie, po północnej stronie alei Lipowej biegnącej przez teren szpitala .

Dojazd do obiektu drogą prostopadłą do alei. Aktualnie główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej., od strony alei lipowej wejście aktualnie jest nieczynne, natomiast wejście od strony zaplecza ma charakter gospodarczy.

Od strony południowej i zachodniej znajduje się trawnik z krzewami i drzewami, niektóre okazy o wartościach dendrologicznych.


1.3. Projektowane zagospodarowanie działki.

Projektowana inwestycja polega na wewnętrznej przebudowie istniejącego budynku -willi i jego rozbudowie od strony północnej polegającej na rozbiórce istniejącej przybudówki i wykonaniu nowej części socjalno- sanitarnej.

1.4. Zestawienie powierzchni.


  • powierzchnia zabudowy istniejąca 391,87 m2

- powierzchnia zabudowy proj. rozbudowa 96,21 m2

razem powierzchnia zabudowy 488,08 m2


2. Przystosowanie projektowanego obiektu do otoczenia i krajobrazu.

Dobudowywana część została wkomponowana w istniejący obiekt w sposób nawiązujący do istniejących rozwiązań architektonicznych.


3. Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projektowany chodnik ze spadkiem od strony wschodniej oraz szyb windowy umożliwią osobom, między innymi niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na wszystkich przebudowywanych kondygnacjach.


4. Stan istniejący.4.1. Zarys historyczny.

Teren, na którym aktualnie znajduje się szpital, został przekazany przez miasto Bernardynom, którzy w 1456 r. założyli tutaj klasztor, wybudowali kościół, domy i założyli ogrody.

Po likwidacji zakonu bernardynów przez Prusaków, zabudowania klasztorne zostały zburzone i na ich miejscu wybudowano dom poprawczy. Ze względu na więzienny charakter instytucji teren otoczono wysokim murem.

W 1893 roku zamieniono dom poprawczy na Prowincjonalny Zakład dla Obłąkanych i Idiotów. Był to drugi tego rodzaju zakład w Wielkim Księstwie Poznańskiem.

Kościański Zakład Psychiatryczny został otwarty 1.IV. 1893 r.

Budynek Willi Mazurkiewicza - wybudowano jako szkołę dla dzieci umysłowo niedorozwiniętych i epileptyków, w roku 1897 wg projektu architekta okręgowego Reinchardt’a.

Budynek został wykonany jako murowany, w całości podpiwniczony, dwukondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, pokryty obszernym dachem dwuspadowym i naczółkowym.

Pierwotny układ funkcjonalny budynku zachował się do dziś z małymi modyfikacjami.

Centralna klatka schodowa dzieliła budynek na część szkolną i mieszkalną. Na parterze znajdowały się trzy sale lekcyjne przeznaczone dla 20-tu uczniów każda oraz mieszkanie nauczyciela z pokojem na pomoce dydaktyczne i centralą telefoniczną .

Na piętrze układ sal jest powtórzony, część mieszkalna była przeznaczona dla lekarza, natomiast mieszkanie na poddaszu zajmował woźny. W piwnicy ulokowano mieszkanie dla palacza, kotłownię i pralnię .

W niższym skrzydle, od strony północnej wydzielono na dwóch kondygnacjach pomieszczenia sanitarne- dostępne z głównej klatki schodowej.

Od strony wschodniej- bocznej w budynku znajduje się jeszcze jedna klatka schodowa- wejście boczne do części mieszkalnej.

W 1914r. po wywiezieniu dzieci do Owińsk, budynki przygotowano do pełnienia roli koszar i szpitala wojennego dla wojsk niemieckich.

Po I wojnie budynek pełnił rolę szpitala dla powstańców śląskich i wielkopolskich oraz uczestników wojny polsko-bolszewickiej.

Następnie w budynku znajdowała się administracja Zakładu dla Głuchoniemych (1922-31). W latach 1923- 28 izby lekcyjne wydzierżawiono gimnazjum męskiemu.

W latach 1927/28 wraz z całym szpitalem budynek został zelektryfikowany.

W roku 1931 poddano go całkowitemu remontowi i umieszczono w nim oddział szpitalny dla dzieci , pozostawiając w nim nadal mieszkania dla pracowników.

Z inicjatywy Oskara Bielawskiego, willa otrzymała imię Jana Mazurkiewicza na część wybitnego psychiatry, twórcy polskiej psychofizjologii.

W 1933 r. Willa im. Jana Mazurkiewicza znalazła się w części zakładu nazwanego Wojewódzkim Sanatorium dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

W okresie okupacji budynek zajęto na potrzeby wojska.

Jednak już w 1945 roku został ponownie otwarty z przeznaczeniem na oddział męski z częścią dozorowaną i częścią otwartą.

Mieszkania służbowe istniały w nim do lat 70-tych XX wieku.

Obecnie budynek służy w całości celom medycznym.4.2. Istniejący układ funkcjonalno- użytkowy.

Główna bryła budynku jest rozwiązana na planie prostokąta z korytarzem na dłuższej osi, po obu stronach korytarza znajduje się po jednym trakcie pomieszczeń. Od wschodu boczna klatka schodowa jest wysunięta przed ścianę szczytową w formie ryzalitu, Główna klatka schodowa dzieli budynek na dwie części , na jej przedłużeniu znajduje się przybudówka z węzłami sanitarnymi dostępnymi z „półpięter”.

Na parterze i piętrze od strony zachodniej umieszczono po 3 sale lekcyjna przeznaczone dla około 20 uczniów.

Po drugiej stronie klatki schodowej umieszczono pomieszczenia na pomoce dydaktyczne, centralę telefoniczną ( już w 1900r. ) oraz mieszkania- dla nauczyciela na parterze i dla lekarza na piętrze.

Na części użytkowej poddaszu znajdowało się mieszkanie dla woźnego, natomiast w piwnicy kotłownia, pralnia oraz mieszkanie dla palacza.

Obecnie w budynku mieści się oddział męski z częścią dozorowaną na parterze i otwartą na piętrze.

Na poziomie piwnic wydzielono część związaną z węzłem cieplnym z osobnym wejściem z zewnątrz oraz część kuchenną z jadalnią i zapleczem szatniowym dla personelu .

Parter budynku zajmuje część dozorowana oddziału męskiego. Wejście na oddział boczną klatką schodową wiedzie przez gabinet przyjęć i śluzę. Łącznie jest tutaj pięć sal chorych, pokój dziennego pobytu z TV, łazienka dla pacjentów oraz węzeł sanitarny w przybudówce, ponadto gabinet ordynatora i korytarze usytuowane osiowo w korpusie budynku.

Układ funkcjonalny na piętrze jest podobny, zajmuje go część otwarta oddziału męskiego, jest tutaj sześć sal chorych, sala TV, gabinet lekarski, pomieszczenie biurowe i podobne zaplecze sanitarne jak na parterze.

Użytkowa część poddasza została zaadaptowana na pracownię terapii zajęciowej z warsztatem stolarskim i gabinetem psychologa. W części nieużytkowej poddasza znajduje się obszerny strych z centralną konstrukcją wsporczą pod wieżę zegarową.


4.3. . Układ konstrukcyjny obiektu.

Fundamenty- z cegły palonej na ławie kamiennej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły palonej, zewnętrznie licówka klinkierowa.

Nadproża - ceglane, zewnętrzne łukowe, wewnętrzne proste.

Stropy – ceramiczne- nad piwnicą stropy Kleina, nad wyższymi kondygnacjami – strop Forstera.

Więźba dachowa i dach- więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa ze ściankami kolankowymi.

Niektóre elementy konstrukcyjne więźby dachowej z widocznymi oznakami „zmurszenia” – pomniejszenie przekroju elementu.

Dach kryty dachówką ceramiczną, zakładkową, wieżyczka i boczna przybudówka od strony północnej pokryta dachówką karpiówka w łuskę. Wysunięte okapy z podbitką deskową, oparte na drewnianych wspornikach- konsolach- kroksztynach

Kominy – przewody kominowe murowane z cegły, wyprowadzone ponad dach z cegły licówki klinkierowej.


4.4. Elewacje i wykończenie zewnętrzne.

Budynek jest dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, przykryty dachem wielospadowym z naczółkami. Nad dachem góruje wieżyczka- sygnatura z zegarem, przykryta czworobocznym, wysokim daszkiem krytym dachówką karpiówką w koronkę.

Cokół i pierwsza kondygnacja są wydzielone gzymsami.

Wszystkie elewacje są licowane cegłą klinkierową. Kondygnacje są rozdzielone gzymsami- ceglanymi fryzami. Z zendrówki ułożono trzy pasy na poziomie okien parteru. Łukowe zamknięcia wszystkich okien i drzwi zewnętrznych są naprzemienne z cegieł jasnych i ciemnych.

Krawędzie wszystkich dachów są znacznie wysunięte przed lico ściany, mają deskową podbitkę i drewniane profilowane wsporniki. Na dachu głównego korpusu po obu stronach są daszki okienek strychowych.


Elewacja południowa- od strony alei lipowej- jest fasadą dziesięcioosiową, jej część zachodnia- trójosiowa jest wysunięta do przodu , na poziomie poddasza- szczyt podkreślają osiowo dwa zgrupowane okna.

Obok ryzalitu na osi chodnika znajduje się wejście główne, podkreślone masywnymi kamiennymi schodami i balkonem na piętrze.

Elewacja północna głównego korpusu jest analogiczna lecz z wysuniętą dwukondygnacyjną przybudówką na linii głównej klatki schodowej .

Skrzydło boczne jest znacznie niższe , kryte dachem czterospadowym, połączone z korpusem głównym poprzez ryzalitowy łącznik. Po zachodniej stronie tego ryzalitu na dachu facjatka kryta daszkiem dwuspadowym.

Elewacja wschodnia ma wysunięty ryzalit klatki schodowej z osiowo usytuowanymi otworami- drzwi umieszczone w profilowanej niszy, nad nimi duże okno doświetlające klatkę schodową , które przerywa fryz międzykondygnacyjny. W szczycie całość dopełniają dwa mniejsze okna i owalny okulus w części poddaszowej.

Elewacja zachodnia – główny korpus jest bezokienny, wysunięte skrzydło jest trójosiowe.

Schody zewnętrzne- granitowe, płytowe.

Drzwi główne i boczne - krosnowe, dwuskrzydłowe z naświetlami, skrzydła ramowo- płycinowe, opierzone listwami w górnej płycinie ułożone poziomo, w dolnej rombowo, przylgowe, zawiasy czopowe, klamka z ozdobna tarczką. Drzwi w skrzydle bocznym – podobne, lecz jednoskrzydłowe.

Okno balkonowe- drzwi na balkon- zdwojone, z naświetlem, profilowanym ślemieniem, skrzydło ramowo- płycinowe, w górnej części szklone , trójpoziomowo, listwa przymykowa pilastrowa- drzwi balkonowe, nowe, odrestaurowane.

Okna- drewniane, skrzynkowe, krzyż okienny z profilowanymi ślemieniami. Skrzydło dolne szklone trójpoziomowo w szczeblinach drewnianych. Okna klatek schodowych analogiczne , lecz krosnowe.

Okna w piwnicy – drewniane, krosnowe, dwuskrzydłowe.


4.5. Wykończenie wewnętrzne.

Posadzki- w piwnicy cementowe, częściowo ceglane. Płytki ceramiczne w części zaplecza socjalnego. Na poddaszu posadzki cementowe.

W korytarzu częściowo płytki terakotowe- czerwono- białe (pierwotne) . . Podłogi drewniane deskowe. Częściowo w pomieszczeniach występują wykładziny zmywalne.

Schody wewnętrzne- dwubiegowe - na parter stopnie granitowe, powyżej stopnie drewniane na płycie ceramicznej, mocowanej w ścianie. Aktualnie stopnie obłożone wykładziną zmywalną. Ze względu na grubość (i ilość) warstw okładzinowych wysokość stopni jest zróżnicowana. Podest ostatniej kondygnacji zabezpieczony kutą balustradą.

Schody do piwnicy z cegły palonej.

Drzwi wewnętrzne- w korytarzach- ościeżnicowa z naświetlami, szklone wielodzielnie w szczeblinach drewnianych, dwuskrzydłowe, ramowo- płycinowe, szklone w górnej części w szczeblinach drewnianych. Na każdym skrzydle pilasterkowa listwa przymykowa. Drzwi w pokojach w ościeżnicach płycinowych, jedno- dwuskrzydłowe, skrzydła ramowo-płycinowe.

Ściany tynkowane malowane farbami emulsyjnymi i częściowo z lamperiami olejnymi. W pomieszczeniach sanitarnych- okładziny z płytek ceramicznych.

Sufity – tynk wykonany na matach trzcinowych, malowany farbami w kolorze białym.


4.6. Istniejące instalacje w budynku.

Budynek pierwotnie został wyposażony w centralne ogrzewanie parowe, wentylację nawiewną, węzły sanitarne i oświetlenie lampami naftowymi oraz instalację telefoniczną z centralą.

Aktualnie budynek jest wyposażony w instalacje :

- elektryczną oświetlenia ogólnego, miejscowego, gniazd wtykowych,

- wodociągową wody ciepłej i zimnej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej ,

- ogrzewanie centralne zasilanie z własnego węzła cieplnego,

- odgromową,

- telefoniczną.


4.7. Dane liczbowe budynku istniejącego.


4.7.1. Zestawienie pomieszczeń ( numeracja wg inwentaryzacji).


Nr pom. nazwa pomieszczenia pow. m2

PIWNICA

-0.1 KOMUNIKACJA 14,60

-0.2 BRUDOWNIK 2,23

-0.3 KORYTARZ 8,16

-0.4 SZATNIA PERSONELU 15,60

-0.5 MAG. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 16,70

-0.6 KUCHENKA PODRĘCZNA 8,26

-0.7 DEPOZYT RZECZY PACEN. 8,80

-0.8 JADALNIA 54,32

-0.9 SZATNIA PERSONELU 8,33

-0.10 MAGAZYN 5,82

-0.11 KORYTARZ 13,23

-0.12 WĘZEŁ CIEPLNY 25,96

-0.13 SKŁAD OPAŁU 25,53

-0.14 MAGAZYN SPRZĘTU OGR. 14,38

-0.15 KORYTARZ 9,30

-0.16 POM. GOSPOD. 5,63

-0.17 POM. GOSPOD. 9,17

-0.18 POM. GOSPOD. 10,24 .

RAZEM 256,27


PARTER

01 KOMUNIKACJA 14,48

0.2 GABINET PRZYJĘĆ 18,73

0.3 ŚLUZA 4,59

0.4 GABINET ORDYNATORA 15,98

0.5 KORYTARZ 17,29

0.6 SALA CHORYCH 18,05

0.7 SALA CHORYCH 18,83

0.8 SALA CHORYCH 19,53

0.9 ŁAZIENKA PACJENTÓW 19,11

0.10 KORYTARZ 22,34

0.11 WIATROŁAP 11,53

0.12 SALA TV 27,24

0.13 POKÓJ CHORYCH 28,29

0.14 POKÓJ CHORYCH 25,60

0.15 KORYTARZ 11,62

0.16 KORYTARZ 3,58

0.17 ŁAZIENKA PACJENTÓW 13,98

018 WC PERSONELU 5,86

0.19 WEJŚCIE DO PIWNICY 2,56

0.20 SCHODY NA PIĘTRO 4,59 .

RAZEM 304,42


I PIĘTRO

1.1 KOMUNIKACJA 14,16

1.2 KORYTARZ 21,86

1.3 SALA CHORYCH 20,46

1.4 SALA CHORYCH 19,41

1.5 GABINET LEKARSKI 20,22

1.6 SALA CHORYCH 18,41

1.7 SALA CHORYCH 20,13

1.8 ŁAZIENKA PACJENTÓW 19,48

1.9 KORYTARZ 22,41

1.10 BIURO 12,72

1.11 SALA TV 28,78

1.12 SALA CHORYCH 30,92

1.13 SALA CHORYCH 29,88

1.14 KOMUNIKACJA 19,54

1.15 KORYTARZ 3,88

1.16 WC PERSONELU 6,17

1.17 ŁAZIENKA PACJENTÓW 6,37 .

RAZEM 314,80


PODDASZE

2.1. PODEST KLATKI SCHODOWEJ 5,05

2.2. KORYTARZ 25,04

2.3. GABINET PSYCHOLOGA 16,08

2.4. PRACOWNIA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 15,71

2.5 STRYCH 13,58

2.6 STRYCH ~13,50

2.7 WARSZTAT- STOLARNIA 16,08

2.8 STRYCH 6,64

2.9 STRYCH 180,85

2.10 PODSTAWA POD SYGNATURĘ 2,29

2.11 PODEST KLATKI SCHODOWEJ 4,34

RAZEM 298,66


4.7.2. Powierzchnia użytkowa- 1.174,15 m2


4.7.3. Powierzchnia zabudowy- 433,61 m2.


4.7.4. Powierzchnia całkowita- 1.632,55 m2


      1. Kubatura: 5.936,47 m35.0 Rozwiązanie projektowe architektoniczno - budowlane.


5.1.Forma i funkcja obiektu.

Forma budynku przebudowywanego zostanie zmieniona od strony północnej pzez rozbiórkę istniejącej przybudówki i budowę nowej dostosowanej poziomami do istniejącego budynku.

Główna bryła budynku pozostanie bez zmian.

Rozwiązanie architektoniczne projektowanej rozbudowy ściśle nawiązuje do wyglądu i rozwiązań zastosowanych w budynku istniejącym. Forma nowej bryły wybudowanej z licowej cegły klinkierowej z zastosowaniem detali takich jak gzymsy międzykondygnacyjne, blendy z nadprożami łukowymi , dach z naczółkami podpartymi na kroksztynach zostaną wykonane na wzór istniejących.

Funkcja obiektu – obiekt służby zdrowia, należący do urbanistycznego kompleksu zabudowań szpitalnych, Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, określony jest jako Willa im. Jana Mazurkiewicza..

Obiekt wchodzi w skład układu przestrzennego i zespołu budowlanego szpitala, uznanego za dobro kultury i objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją z dnia 3 czerwca 1992 r. pod numerem rejestracyjnym 1313/A.

Jest to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym i całkowicie podpiwniczony.

Dach wielospadowy pokryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie, elewacja ceramiczna klinkierowa z detalami ceglanymi, stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek usytuowany w założeniu parkowym , w jego otoczeniu znajdują się drzewa i krzewy stanowiące okazy dendrologiczne.


5.2. Ogólne założenia funkcjonalno-użytkowe.

Oddział psychiatryczny ogólny na 48 łóżek z częścią dozorowaną na 21 łóżek i częścią otwartą na ok. 27 łóżek.

Oddział męski.

Obiekt po modernizacji ma pełnić rolę oddziału psychiatrycznego ogólnego z częścią dozorowaną zlokalizowaną na parterze i częścią otwartą zlokalizowaną na I piętrze, piwnice mają zostać przeznaczone na zaplecze kuchenno- żywieniowe oraz zaplecze gospodarcze i socjalne dla pracowników, ewentualnie odwiedzających, poddasze przeznaczone na gabinety lekarskie i pomieszczenia administracyjne.

Obiekt po modernizacji ma odpowiadać przede wszystkim wymaganiom aktualnego Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.

Budynek musi spełniać wymagani higieniczno- sanitarne, BHP i p.poż., oraz uwzględniać wymogi ochrony konserwatorskiej.

W szpitalu znajduje się centralna izba przyjęć zlokalizowana poza oddziałami ponadto szpital korzysta z usług centralnej kuchni dostarczającej gotowe potrawy na poszczególne oddziały.

Istniejąca klatka schodowa została wydzielona pożarowo z kubatury budynku i wyposażona w klapę dymową, zostanie odnowiona i wykończona płytkami granitogresowymi . Układ komunikacyjny budynku zostanie wzbogacony o windę , która między innymi udostępni obiekt dla osób niepełnosprawnych i usprawni komunikację . Szyb windowy zostanie wbudowany w istniejącą bryłę budynku w miejsce bocznej klatki schodowej .

Na parterze zostały zlokalizowane gabinety, w których pacjenci są przyjmowani na oddział , ponadto została tutaj ulokowana część dozorowana oddziału, zarówno drzwi na klatkę schodową jak i drzwi do windy zostaną wyposażone w urządzenia umożliwiające kontrolę dostępu. Na oddziale dozorowanym można leczyć 21 pacjentów. Sale chorych są przeznaczone dla 1, 2, 3, 4 pacjentów, ponadto będzie tutaj sala bezpośredniego nadzoru oraz separatka. Dla pacjentów wyznaczono palarnię . W centralnym miejscu kondygnacji znajduje się punkt pielęgniarski , którego funkcjonowanie uzupełnia gabinet zabiegowy. Pomieszczenie pobytu dziennego pacjentów oraz pomieszczenia sanitarne- łazienki , sanitariaty dla pacjentów, wc dla odwiedzających oraz brudownik i pomieszczenie gospodarcze zostały usytuowane w projektowanej rozbudowie od strony północnej .

Na piętrze zostanie zlokalizowany część otwarta oddziału, przeznaczona dla 27 pacjentów, jej układ funkcjonalny jest podobny do parteru, centralny punkt pielęgniarski z gabinetem zabiegowym otoczony jest salami chorych . Dla pacjentów będzie dostępna sala dziennego pobytu oraz zaplecze sanitarne z łazienkami umieszczone w rozbudowie. Podobnie jak na parterze , będą tutaj również łazienki i sanitariaty dla pacjentów, sanitariaty dla odwiedzających , brudownik ze śluzą umywalkową oraz podstawowe zaplecze gospodarcze.

Funkcja poddasza uzupełnia działalność oddziału o gabinetu terapii zajęciowej i psychologicznej z gabinetami ordynatora, lekarzy oraz z niezbędnymi biurami i administracją.

Zaplecze socjalne dla pracowników zostało usytuowane w piwnicy. Pracownicy zostali podzieleni na 3 grupy ; pielęgniarki, pracownicy kuchni oraz pracownicy sprzątający z firmy zewnętrznej. Zaplecze dla każdej z grup składa się z pomieszczenia socjalno-szatniowego, wyposażonego w szafki pracownicze , minimalny aneks kuchenny oraz z zaplecza sanitarnego z natryskami. W piwnicy znajdują się centralny brudownik oraz centralne pomieszczenie gospodarcze, i depozyt rzeczy pacjentów . W piwnicy wyznaczono jadalnię dla pacjentów, którzy będą spożywać posiłki w dwóch grupach. Posiłki dostarczane z zewnątrz są porcjowane w podręcznej kuchence oddziałowej , natomiast naczynia są zmywane w zmywalni naczyń stołowych.

W piwnicy znajdować się będzie pomieszczenie pro morte oraz magazyn sprzętu ogrodniczego w sąsiedztwie wyjścia na zewnątrz..

Pomieszczenie wymiennikowi nie jest w zakresie niniejszego opracowania.


5.3.ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ (projektowane)

Nr Nazwa pomieszczenia pow. m2 posadzka


PIWNICA

-01 KOMUNIKACJA 7,01 PŁ.CERAM.

-02 DEPOZYT PAJENTÓW 17,21 WYKŁ.ZMYWAL.

-03 MASZYNOWNIA WINDY 8,04 PŁ.CERAM.

-04 POMIESZCZENIE PRO MORTE 4,75 PŁ.CERAM.

-05 KORYTARZ 15,81 PŁ.CERAM.

-06 POM.SOCJAL.-SZATN. PIELĘGNIAREK 23,80 WYKŁ.ZMYWAL.

-07 ŁAZIENKA PIELĘGNIAREK 7,55 PŁ.CERAM.

-08 POM.SOCJAL.-SZATN. PRAC. KUCHEN. 9,90 WYKŁ.ZMYWAL.

-09 ŁAZIENKA PRAC. KUCHNI 6,08 PŁ.CERAM.

-010 ŚLUZA UMYWALK.-FARTUCHOWA 8,70 PŁ.CERAM.

-011 BRUDOWNIK 8,25 PŁ.CERAM.

-012 KORYTARZ 23,54 PŁ.CERAM.

-013 POM. GOSPODARCZE 5,77 PŁ.CERAM.

-014 ZAPLECZE SOCJALNO-SZATNIOWE

PRACOWNIKÓW SPRZĄTAJĄCYCH 10,72 WYKŁ.ZMYWAL.

-015 ŁAZIENKA PRACOWNIKÓW 5,20 PŁ.CERAM.

-016 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 9,78 PŁ.CERAM.

-017 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 14,34 PŁ.CERAM.

-018 KORYTARZ 8,44 PŁ.CERAM

-019 WYMIENNIKOWNIA ISTNIEJĄCA 28,25 PŁ.CERAM.

-020 MAGAZYN SPRZETU OGRODNICZEGO 5,15 PŁ.CERAM.

-021 KLATKA SCHODOWA 4,75 PŁ.CERAM.

-022 KORYTARZ 13,82 PŁ.CERAM.

-023 JADALNIA 25,66 PŁ.CERAM.

-024 WC PACJENTÓW 4,87 PŁ.CERAM.

-025 KUCHENKA-ROZDZIELNIA 20,01 PŁ.CERAM.

-026 ZMYWALNIA NACZYŃ STOLOWYCH 6,62 PŁ.CERAM.

-027 SZYB WINDOWY 6,68 POS.CEM.

Razem piwnica 310,50


PARTER

01 WEJŚCIE DO WINDY 2,31 PŁ.CERAM.

02 WIATROŁAP 11,53 PŁ.CERAM.

03 KORYTARZ 43,82 PŁ.CERAM.

04 POKÓJ PRZYJĘĆ 11,15 WYKŁ.ZMYWAL.

05 GABINET BADAŃ 11,10 WYKŁ.ZMYWAL.

06 ŁAZIENKA PRZYJĘĆ PACJENTÓW 4,20 PŁ.CERAM.

07 ŚLUZA UMYWALKOWA 6,37 WYKŁ.ZMYWAL.

08 WC PERSONELU 3,60 PŁ. CERAM.

09 SEPARATKA/POK.CHORYCH 12,30 WYKŁ.ZMYWAL.

010 ŁAZIENKA PACJENTÓW 4,52 PŁ.CERAM.

011 PALARNIA 5,67 PŁ.CERAM.

012 KORYTARZ 8,20 WYKŁ.ZMYWAL.

013 POKÓJ CHORYCH 1 ŁÓŻKOWY 11,30 WYKŁ.ZMYWAL.

014 KLATKA SCHODOWA 21,90 PŁ.CERAM.

015 PUNKT PIELĘGNIARSKI 5,98 WYKŁ.ZMYWAL..

016 GABINET ZABIEG. Z DYŻURKĄ 14,95 WYKŁ.ZMYWAL.

017 POKÓJ CHORCH 3 ŁÓŻKOWY 17,78 WYKL.ZMYWAL..

018 POKÓJ CHORYCH 4-ŁÓŻKOWY 18,86 WYKŁ.ZMYWAL.

019 POKÓJ CHORYCH 4-ŁÓŻKOWY 20,45 WYKŁ.ZMYWAL..

020 POKÓJ CHORYCH 4-ŁÓZKOWY 20,20 WYKŁ.ZMYWAL.

021 SALA BEZPOSREDNIEGO NADZORU 20,72 WYKŁ.ANTYSTAT.

022 KORYTARZ 9,15 WYKŁ.ZMYWAL.

023 POKÓJ DZIENNEGO POBYTU 23,23 WYKŁ.ZMYWAL.

024 WC ODWIEDZAJĄCYCH 3,30 PŁ.CERAM

025 PRZEDSIONEK 10,47 PŁ.CERAM

026 ŁAZIENKA PACJENTÓW 4,65 PŁ.CERAM.

027 ŁAZIENKA PACJENTÓW 6,00 PŁ.CERAM.

028 SANITARIAT 1,65 PŁ.CERAM.

029 PISUAR 1,65 PŁ.CERAM.

030 POM. GOSPODARCZE 2,18 PŁ.CERAM.

031 ŚLUZA UMYWALK.-FARTUCHOWA 4,06 PŁ.CERAM

032 BRUDOWNIK 4,31 PŁ.CERAM.

033 SZYB WINDOWY 6,68 .

Razem parter 354,21


PIĘTRO

1.1 KOMUNIKACJA –KLATKA SCHODOWA 24,44 PŁ.CERAM.

1.2. KORYTARZ 45,23 WYKŁ.ZMYWAL.

1.3 PUNKT PIELĘGNIARSKI 7,43 WYKŁ.ZMYWAL.

1.4 GABINET ZABIEGOWY/DYŻURKA 15,22 WYKŁ.ZMYWAL.

1.5 POKÓJ CHORYCH 3-ŁÓŻKOWY 18,41 WYKŁ.ZMYWAL.

1.6 POKÓJ CHORYCH 3-ŁÓŻKOWY 18,78 WYKŁ.ZMYWAL.

1.7 POKÓJ CHORYCH 3-ŁÓŻKOWY 18,38 WYKŁ.ZMYWAL.

1.8 POKÓJ CHORYCH 4-ŁÓŻKOWY 21,47 WYKŁ.ZMYWAL.

1.9 POKÓJ CHORYCH 3-ŁÓŻKOWY 20,22 WYKŁ.ZMYWAL.

1.10 POKÓJ CHORYCH 2-ŁÓŻKOWY 12,72 WYKŁ.ZMYWAL.

1.11 POKÓJ CHORYCH 2-ŁÓŻKOWY 14,40 WYKŁ.ZMYWAL.

1.12 POKÓJ CHORYCH 2-ŁÓŻKOWY 14,16 WYKŁ.ZMYWAL.

1.13 KORYTARZ 6,73 WYKŁ.ZMYWAL.

1.14 WC PRACOWNIKÓW 3,60 PŁ.CERAM

1.15 POKÓJ CHORYCH 2-ŁÓŻKOWY 13,27 WYKŁ.ZMYWAL.

1.16 ŁAZIENKA PACJENTÓW 5,65 PŁ.CERAM.

1.17 PALARNIA 6,00 PŁ.CERAM.

1.18 POKÓJ CHORYCH 2-ŁÓŻKOWY 13,96 WYKŁ.ZMYWAL.

1.19 KORYTARZ 9,18 WYKŁ.ZMYWAL.

1.20 KORYTARZ 9,15 WYKŁ.ZMYWAL.

1.21 SALA DZIENNEGO POBYTU 23,23 WYKŁ.ZMYWAL.

1.22 WC ODWIEDZAJĄCYCH 3,30 PŁ.CERAM.

1.23 PRZEDSIONEK 10,47 PŁ.CERAM.

1.24 ŁAZIENKA PACJENTÓW 4,65 PŁ.CERAM.

1.25 ŁAZIENKA PACJENTÓW 5,50 PŁ.CERAM.

1.26 SANITARIAT 1,65 PŁ.CERAM.

1.27 PISUAR 1,65 PŁ.CERAM.

1.28 POM.GOSPODARCZE 2,18 PŁ.CERAM.

1.29 ŚLUZA UMYWALK.-FARTUCHOWA 4,06 PL.CERAM.

1.30 BRUDOWNIK 4,71 PŁ.CERAM.

1.31 SZYB WINDOWY 6,68 .

Razem piętro 366,58


PODDASZE

2.1 KLATKA SCHODOWA 22,59 PŁ.CERAM.

2.2 KORYTARZ 25,13 WYKŁ.ZMYWAL

2.3 KORYTARZ - HALL 29,04 WYKŁ.ZMYWAL.

2.4 GABINET PSYCHOLOGA I

PRACOWNIA TERAPII 22,78 WYKŁ.ZMYWAL.

2.5 SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 27,48 WYKŁ.ZMYWAL.

2.6 SALA TERAPII ZAJĘCIOWEJ 21,08 WYKŁ.ZMYWAL.

2.7 POM.GOSPODARCZE 5,54 PŁ.CERAM.

2.8 WC PERSONELU 6,08 PŁ.CERAM.

2.9 WC PACJENTÓW 5,20 PŁ.CERAM.

2.10 GABINET ASYSTENTA 14,30 WYKŁ.ZMYWAL.

2.11 GABINET ASYSTENTA 15,14 WYKŁ.ZMYWAL.

2.12 GABINET ORDYNATORA 28,50 WYKŁ.ZMYWAL.

2.13 BIURO PIELĘGNIARKI ODDZIALOWEJ 11,40 WYKŁ.ZMYWAL.

2.14 SEKRETARKA MED./REJESTRACJA MED. 18,83 WYKŁ.ZMYWAL.

2.15 POK.PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH 14,65 WYKŁ.ZMYWAL.

2.16 KONSTRUKCJA SYGNATURY 1,86

2.17 SZYB WINDOWY 6,68 .

Razem poddasze 276,28


OGÓŁEM POWERZCHNIA NETTO WYNOSI : 1307,57 m2


5.4.DANE LICZBOWE po przebudowie i rozbudowie


Powierzchnia netto (użytkowa)________________________ 1307,57 m2

Powierzchnia zabudowy______________________________ 488,08 m2

Powierzchnia całkowita_____________________________ 1.699,82 m2

Kubatura_________________________________________ 6.579,24 m3


6.Rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne PRZEBUDOWĄ Z DOBUDOWĄ.

6.1. ROZBUDOWA6.1.1. FUNDAMENTY

Pod ściany fundamentowe nowobudowanego skrzydła zaprojektowano ławy fundamentowe o szerokości 90 i 100 cm. Głębokość posadowienia ok. -390 tj ok. 210 cm poniżej poziomu terenu. Jest to poziom zagłębienia fundamentów w stosunku do poziomu posadzki piwnicy, odpowiadający przypuszczalnemu poziomowi posadowienia ścian istniejących. Ławy wysokości 40 cm. Beton B20, stal A-III.


  1   2   3   4   5   6   7

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Willa im. Jana mazurkiewicza iconUl. Mazurkiewicza 19 27-530 Ożarów tel. (015) 86 10 368, 86 10 325

Willa im. Jana mazurkiewicza iconOferta willa zakopane

Willa im. Jana mazurkiewicza iconDebaty marcowe 2010 Ul. Dobra 72, Biała Willa

Willa im. Jana mazurkiewicza iconDebaty marcowe 2010 Ul. Dobra 72, Biała Willa

Willa im. Jana mazurkiewicza iconWywiad z Panią Elżbietą Puchalską, ur. 1936 r., zam. Brwinów, ul. Batorego 8 willa

Willa im. Jana mazurkiewicza iconPodstawa do dyskusji na Seminarium Instytutu Socjologii uw willa Biała, ul. Dobra 72, 24 marca 2009, godz. 18: 00

Willa im. Jana mazurkiewicza iconPodstawa do dyskusji na Seminarium Instytutu Socjologii uw willa Biała, ul. Dobra 72, 24 luty 2009, godz. 18: 00

Willa im. Jana mazurkiewicza iconKonferencja naukowa „Kresowianie na Górnym Śląsku” 28 października 2010 Muzeum w Gliwicach, Willa Caro

Willa im. Jana mazurkiewicza iconMaria Rogaczewska Podstawa do dyskusji: 20 stycznia 2009 – willa biała – Seminarium Instytutu Socjologii uw

Willa im. Jana mazurkiewicza iconWystawa ausstellung seit: 27. 04. 2012r.,Muzeum Gliwice Willa Caro, wystawa

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom