Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: "Bez barier do karier" Gimnazjum w Moszczenicy
Pobierz 11.33 Kb.
NazwaSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: "Bez barier do karier" Gimnazjum w Moszczenicy
Data konwersji12.09.2012
Rozmiar11.33 Kb.
TypSprawozdanie
Katarzyna Godek

wsparcie dydaktyczno - wyrównawcze


Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: „Bez barier do karier” – Gimnazjum w Moszczenicy.


Moszczenica,17.12.2010r.

Od 1. października do 17. grudnia 2010 roku odbywały się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, na które uczęszczało ośmiu uczniów z klasy III a i ośmiu z klasy III b.

Zajęcia dla tych grup zostały zorganizowane w poniedziałki i piątki. Program zajęć opracowano z myślą o tych uczniach , którzy z różnych przyczyn mają kłopoty z opanowaniem podstawowych widomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.

Celem tych zajęć było przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu, nabycie przez uczniów większej samodzielności w zdobywaniu i poszukiwaniu wiedzy, utrwalanie bieżącego materiału, doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi oraz zwiększanie pewności siebie i motywacji do nauki.

Pracę z uczniami ukierunkowałam na pomoc w nadrobieniu zaległości również pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Na zajęciach rozwiązywano różnorodne zadania z arkuszy egzaminacyjnych, przeprowadzonych wcześniej egzaminów gimnazjalnych z zakresu przedmiotów humanistycznych. Powtórzone również zostały wiadomości i umiejętności, niezbędne do rozwiązywania podanych zadań.

W trakcie realizacji 20 godzinnych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich, w ramach projektu „Bez barier do karier” , stosowano zindywidualizowana pracę z uczniami. Wykorzystywano różne formy i metody pracy z uczniem, ćwiczenia praktyczne indywidualne i zespołowe. Opracowano różnorodne karty pracy z zestawami ćwiczeń, stosowano metody aktywne, udzielono wskazówek jak uczeń powinien pracować samodzielnie.

W okresie od października do grudnia 2010 roku treści realizowane w trakcie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych obejmowały:

- rozwiązywanie testów doskonalących umiejętność czytania tekstów

ze zrozumieniem na poziomie dosłownym i przenośnym,

- doskonalenie formy opowiadania i streszczania, dostrzeganie różnic

pomiędzy opowiadaniem a streszczeniem,

- powtórzenie i utrwalenie wiedzy o Polskich Noblistach w dziedzinie literatury,

- omówienie problematyki „Antygony” -Sofoklesa oraz pojęć związanych z teatrem

antycznym,

- powtórzenie analizy i interpretacji wiersza,

- utrwalenie środków stylistycznych,

- usystematyzowanie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich,

- rozwiązywanie testów z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Zauważam, że zmienia się również postawa i podejście niektórych uczniów do tego typu zajęć. Spora grupa już teraz przejawia większą aktywność na lekcjach języka polskiego, co pomaga im osiągnąć lepsze wyniki w nauce.

Zajęcia prowadzone były metodą projektu, plakatu. Stosowałam też inne metody aktywizujące uczniów: burzę mózgów, drzewko decyzyjne, dramę, dyskusję. Bardzo pomocny okazał się zakupiony sprzęt: laptop, projektor multimedialny, aparat cyfrowy. Niezbędne okazały się inne sprzęty zakupione oraz zakupione pomoce: papier ksero i tusz, segregatory, koszulki foliowe , teczki, flamastry, magnesy, a także pomoce dydaktyczne-książki.

Zadowalające jest to, iż spora grupa uczniów wykazała się dużą frekwencją i aktywnością podczas zajęć. Pragnę im za to podziękować i zachęcić wszystkich do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Opracowała : mgr Katarzyna Godek

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconSprawozdanie z zajęĆ wyrównawczych z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconSprawozdanie z zajęĆ wyrównawczych z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconPodręczniki do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu języka niemieckiego zawodowego

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconPrzygotowując realizację zadania "komputer na każdego ucznia" zdecydowałem przeprowadzić lekcję w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dotyczącą krótkich form

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconSprawozdanie za I semestr z realizacji zajęć wyrównawczych

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconZajęć wyrównawczych z języka polskiego

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconProgram ścieżki przewidziany do realizacji w gimnazjum w ramach programu nauczania języka polskiego

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconSprawozdanie z realizacji I prezentacji projektu w formie wydruku nauczycielowi języka polskiego uczącego w jego klasie

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconProgram skierowany do uczniów klasy II b Gimnazjum w Starym Dzikowie realizowany w ramach godzin wychowawczych, języka polskiego I zajęć

Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach trzecich w ramach projektu: \"Bez barier do karier\" Gimnazjum w Moszczenicy iconPlan wynikowy z języka polskiego przeznaczony do realizacji w klasach VI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom