Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych
Pobierz 9.61 Kb.
NazwaPozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych
Data konwersji01.01.2013
Rozmiar9.61 Kb.
TypDokumentacja
Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych


Środki strukturalne, z których dzięki członkostwu w Unii Europejskiej mogą korzystać polskie firmy, stały się bezprecedensową szansą rozwojową dla całej gospodarki. Pozwalają wielu beneficjentom na dokonanie skokowego rozwoju przedsiębiorstwa, umocnienie przewag konkurencyjnych i osiąganie sukcesów na Jednolitym Rynku Europejskim oraz rynkach światowych. W starej perspektywie finansowej mikro- i mali przedsiębiorcy mogli aplikować o unijne dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Z kolei w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007 – 2013, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie głównie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przy czym innowacja może być rozpatrywana, co najmniej w czterech aspektach:

  • Innowacja produktowa, rozumiana jako wprowadzenie na rynek nowego towaru/usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów/usług

  • Innowacja procesowa, rozumiana jako wprowadzenie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostaw

  • Innowacja marketingowa, rozumiana jako zastosowanie nowej metody marketingowej, obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, promocji, polityce cenowej

  • Innowacja organizacyjna, rozumiana jako zastosowanie nowej metody organizacji działalności przedsiębiorstwa, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych

Drugim programem - stworzonym w szczególności na potrzeby mśp, jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki, który wspiera przede wszystkim projekty ukierunkowane na inwestycje w kadry i rozwój przedsiębiorczości. Ponadto, istnieją również Regionalne Programy Operacyjne, obejmujące swoją właściwością poszczególne województwa, które również cieszą się sporym zainteresowaniem wśród mikro – i małych firm.

Niestety, jak wynika z licznych badań i raportów, mikro- i małe przedsiębiorstwa nie wykorzystują w pełni możliwości dofinansowania, jakie daje Unia Europejska. Dlaczego tak się dzieje? Co stoi na drodze do unijnego „El dorado”?

Przyczyna takiego stanu rzeczy nie jest jedna. Mikro – i mali przedsiębiorcy, zwłaszcza reprezentujący sektor niezależnego handlu, narzekają głównie na brak wystarczającej wiedzy na temat funduszy strukturalnych i procedury aplikacyjnej, zbyt małą ilość punktów informacyjnych oraz brak rzetelnych i kompetentnych urzędników. Dużym też problemem, w szczególności dla handlowców niezrzeszonych, jest brak kapitału do przeprowadzenia jakichkolwiek inwestycji.

Z kolei ci, którzy się przełamali i spróbowali napisać wniosek o dofinansowanie za barierę uznają zbyt dużą ilość wymaganych załączników, niejasne wytyczne w dokumentacji konkursowej, niezrozumiałe formularze wniosków o dofinansowanie, a także ciągle zbyt małą pulę środków finansowych z UE dla przedsiębiorców oraz brak odpowiednich dla handlowców sposobów kredytowania. Kolejną bolączką przedsiębiorców jest zbyt długi okres oczekiwania na wyniki konkursu. Niepewność z tym związana źle wpływa na politykę finansową oraz atmosferę w firmie. W czasach, gdy rynek jest tak dynamiczny i niestabilny, gdy nękają nas kryzysy finansowe, nieraz nawet ponad 9 miesięcy oczekiwania na wyniki konkursu może doprowadzić niejedną firmę do bankructwa.

Przedsiębiorcy, którym szczęśliwie udało się przejść przez tą pokrętną procedurę napotykają na kolejne bariery, często nie do przeskoczenia, które bezpośrednio decydują o powodzeniu zaplanowanego przedsięwzięcia. Warto tu wskazać przede wszystkim zbyt skomplikowaną procedurę sporządzania wszystkich dokumentów, niezbędnych do właściwego rozliczenia projektu, a także zbyt długi czas oczekiwania na środki finansowe. Są to kluczowe sprawy, gdyż należy pamiętać, że każdy przedsiębiorca musi wnieść wkład własny oraz mieć kapitał na poszczególne inwestycje, które ex post zrefunduje Unia Europejska. Stąd też, każde opóźnienie w wypłacie dofinansowania powoduje wielkie problemy finansowe przedsiębiorstwa, co w reakcji łańcuchowej może spowodować zatory płatnicze.

Wobec powyższych przeszkód w aplikowaniu o środki unijne, mikro i małe przedsiębiorstwa są często bezradne i wielu poddaje się na starcie, po zapoznaniu się z wytycznymi dotyczącymi danego konkursu. Rezultatem takiej postawy jest niski poziom wykorzystania środków unijnych w tej grupie potencjalnych beneficjentów. Czy można coś z tym zrobić, jakoś zmienić powyższą sytuację? Pewnie tak, jednak wymaga to licznych zmian i uproszczeń w procesie aplikacyjnym, bogatszej oferty kredytowej dla sektora mśp, skrócenia okresu oceny wniosków, ujednolicenia kryteriów oceny projektów, usprawnienia refundacji przedsięwzięć oraz dalszych inwestycji w jeszcze lepszą promocję wiedzy o funduszach strukturalnych wśród przedstawicieli mśp.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconCelem poniższej ankiety jest zbadanie możliwości finansowania zakładania mikroprzedsiębiorstw w Polsce z funduszy publicznych głównie funduszy unijnych na

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconDr Wioletta Czemiel-Grzybowska Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach z funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconGłównego specjalisty ds funduszy unijnych w Departamencie Budżetu I Majątku Prokuratury Generalnej

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconProjekt finansowany ze środków unijnych programu młodzież w dzialaniu oraz środków własnych sekretariatu

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych icon„Strategia rozwoju regionalnego Dolnego Śląska a możliwości wsparcia finansowego z funduszy unijnych”

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconFinansów, prawa, podatków, marketingu, pozyskiwania funduszy unijnych, itp., spotkania w grupie inkubatora, szkolenia I warsztaty

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconInwestycje ekologiczne z środków unijnych w powiecie garwolińskim

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconFundusze 2014 -2020 – propozycje głównych kierunków inwestowania środków unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconFormularz zgłoszeniowy do konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w zakresie infrastruktury

Pozyskiwanie funduszy unijnych: dlaczego niezależny handel w tak małym stopniu korzysta ze środków unijnych iconNarkotyków w ue komisja Europejska wezwała kraje do szybkiego rozwiązania problemu dopalaczy I zapowiedziała zmianę unijnych przepisów w walce z narkotykami, by lepiej zmierzyć się ze zjawiskiem nowych środków odurzających

Umieść przycisk na swojej stronie:
Rozprawki


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©pldocs.org 2014
stosuje się do zarządzania
Rozprawki
Dom